Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 26. januar 2023 Rekordna udeležba dijakov Gimnazije Koper na tradicionalnem Matematičnem dnevu

Na UP FAMNIT se je 25. 1. 2023 odvil že tradicionalni Matematični dan, ki ga profesorji matematike na UP FAMNIT organizirajo za dijake 3. letnikov Gimnazije Koper.

V letošnji zasedbi se je udeležilo čez 100 dijakov in dijakinj, ki so jih spremljale njihove profesorice matematike. Razdeljeni so bili v tri skupine, poslušali pa so predavanja o uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.

V uradnem delu so dijake pozdravili dr. Ademir Hujdurović, dekan UP FAMNIT, dr. Bojan Kuzma, predstojnik Oddelka za Matematiko UP FAMNIT in dr. Marko Orel, koordinatorj študijskega programa Matematika na 1. stopnji.

     
                                           U
vodni pozdrav dr. Ademirja Hujdurovića, dekana UP FAMNIT

V prvem predavanju je dr. Ted Dobson predstavil graf, ki velja za razmeroma preprost objekt. Dijakom je postavil ključno vprašanje, kdaj sta dva grafa zares “enaka” ter kaj to pravzaprav pomeni. To je znan problem, ki mu pravimo “problem izomorfizma grafov”. Po ogledu nekaj primerov so razpravljali o trenutnem stanju problema in nato obravnavali grafe, ki so “simetrični”.

Matematika se uporablja tudi na področju športa, kar je dr. Boštjan Frelih na zanimiv način predstavil dijakom Gimnazije Koper. dr. Karla Ferjančič pa je v predavanju z naslovom Od preprostih krivulj do animiranega filma, predstavila Bézierove krivulje, ki so z razvojem računalnikov postale nesluteno uporabne in dandanes nepogrešljive v avtomobilski, letalski in ladijski industriji za krmiljenje robotov, modeliranje, ustvarjanje animacij in še na mnogih drugih področjih. 

      
                                                                    Predavanje Matematika v športu

Dijaki so se sprehodili tudi skozi zgodovino kriptografskih metod in postopkov, od njihovih začetkov pa do dandanašnjih dni. Pri tem je dr. Štefko Miklavič pojasnili vlogo matematike v kriptografiji, dijaki pa so se preizkusili v razbijanju nekaterih enostavnih šifer. Na predavanju, ki ga je vodil dr. Nino Bašić, so dijaki spoznali tudi osnove programskega jezika Python. 

    
                                                                              D
r. Nino Bašić

Dr. Rado Pezdir je dijakom predstavil borzne peripetije, osnovne finančne pojme (tveganje, donos, borza) in kako nam znanje matematike lahko pomaga pri razumevanju tako kompleksnih okolij, kot so finančni trgi.

»Pri pouku matematike v šoli dijaki večinoma računajo in uporabljajo formule, ki se jih morajo naučiti na pamet, včasih si težko predstavljajo uporabnost matematike v resničnem življenju,« je povedala Neva Ećimović, profesorica matematike na Gimnaziji Koper.

»Teorija in dobre osnove so sicer pomembne, tako lahko dijaki svoje znanje tudi kakovostno nadgrajujejo, vendar pa imajo na Matematičnem dnevu, ki ga vsako leto pripravi FAMNIT, zelo lepo priložnost, da spoznajo matematiko še na drugačen način ter dobijo dodatno motivacijo za učenje, ki je pri spoznavanju teorije včasih tudi primanjkuje.« Dodaja, da so dijaki nad Matematičnim dnevom vsako leto navdušeni, saj na ta način spoznajo uporabnost matematike.

       

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ponuja šest študijskih programov na dodiplomski stopnji, med njimi sta tudi Matematika in Matematika v ekonomiji in financah. Več informacij o študijskih programih in študiju na Famnitu pa lahko dijaki izvedo tudi na prihajajočih Informativnih dnevih, ki bodo potekali 17. in 18. februarja 2023.