Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 27. januar 2023 (BIO)PSIHOLOŠKI DAN NA FAMNITU

Na Fakulteti smo 26. januarja 2023, v sklopu (BIO)PSIHOLOŠKEGA DNEVA NA FAMNITU, gostili dijake in dijakinje Gimnazije Celje-Center.

Preko različnih aktivnosti, predavanj in delavnic so spoznavali raznolik svet znanosti in se pri tem zabavali.

      

Po uvodnem pozdravu asist. dr. Vesne Jug z Oddelka za psihologijo, so se dijaki razdelili v dve skupini. V eni je potekal Mini info sejem in druženje s študenti Biopsihologije in Psihologije, ki so odgovarjali na različna vprašanja glede tutorskega sistema, Študentskega sveta in Erasmus programa. 

V drugi skupini pa so dijaki na delavnicah spoznavali različne vidike duševnega zdravja. Skozi diskusijo in aktivnosti sta Eva Sedlašek in Polonca Borko z Oddelka za psihologijo v delavnivi “Si ok? Ok!”, dijakom približali pojem duševnega zdravja in dejavnike, ki vplivajo nanj. Skupaj so spregovorili tudi o tem, zakaj je pomembno skrbeti za duševno zdravje in kako lahko to storimo.  

   

V praktični delavnici, ki so jo vodili Tjaša Ogrizek, Tina Tinkara Peternelj, Dean Lipovac, Klen Čopič Pucihar, Matjaž Kljun in Julija Pavlin, smo dijake neposredno seznanili z osnovnimi pojmi o biopsihologiji in neločljivi prepletenosti bioloških in psiholoških procesov. Na interaktiven način smo vključili dijake, in jih naučili več o stresu ter tudi o tem kako ga merimo v raziskovalnem okolju. Poleg vsebinskega dela so bile predstavljene tudi praktične možnosti dela med samim študijem in kako lahko novejše tehnologije pripomorejo pri raziskovanju.

     

Ker je naša duševnost zasidrana v možganih, je dobro poznavanje možganskih struktur in njihovega delovanja temeljnega pomena za razumevanje našega čustvovanja, razmišljanja in vedenja.

Ob koncu je z samim namenom poznavanja pomena Biopsihologije, asist. dr. Vesna Jug, koordinatorica študijskega programa Biopsihologija, bolj podrobno predstavila sam program in potek študija (predmetnik, urnike, možnosti zaposlitve itd.).