Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 12. januar 2023 Dr. Elena Bužan nova članica delovne skupine EUA

Dr. Elena Bužan z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT je postala članica Evropskega združenja univerz (European University Association – EUA), največje in najobsežnejše organizacije, ki zastopa univerze v Evropi, teh pa je v združenju trenutno več kot 850.

EUA ima ključno vlogo v bolonjskem procesu in vpliva na politike znotraj Evropske unije na področju visokega šolstva, raziskav in inovacij.  Zastopa in sodeluje tudi z vrsto drugih evropskih in mednarodnih organizacij in zagotavlja, da je njihov glas slišan. Skozi projekte, dogodke in druge dejavnosti, EUA ponuja vsem svojim članom edinstvene priložnosti pri izmenjavi dobrih praks. Članstvo omogoča različne možnosti za oblikovanje evropskih politik in pobud, ki vplivajo na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje.

Dr. Bužan je znotraj EUA članica Strokovne skupine za odprto znanost (Expert Group on Open Science – EGOS), ki je bila prvič ustanovljena leta 2015 in vodi delo EUA na področju odprte znanosti (Open Science); zagotavlja priporočila in smernice za podporo sekretariatu EUA pri opredelitvi položaja in dejavnosti združenja na tem področju.

Z leti je EGOS pravočasno opredelil strateške prednostne naloge in predlagal konkretna priporočila. Rezultati teh prizadevanj so vidni na institucionalni ravni, kjer so številne univerze izkoristile delo, ki temelji na dokazih, in tako prilagodile svoje politike in prakse. Ta vpliv je viden tudi na nacionalni ravni, kjer je delo EGOS spodbudilo reforme, potrebne za podporo prehodu na odprto znanost. Novi člani EGOS-a bodo zdaj zadolženi za spodbujanje tega razvoja ter prepoznavanje novih izzivov, groženj in priložnosti za univerze na področju odprte znanosti.

Prvo srečanje novega EGOS bo potekalo spomladi 2023. Nova skupina bo vodila izvajanje agende EUA za odprto znanost 2025 (EUA Open Science Agenda 2025) in še naprej usmerjala zagovorništvo in dejavnosti EUA za odprto znanost v tesnem sodelovanju z novo imenovanim oddelkom EUA za raziskave in inovacije strateška skupina (EUA Research and Innovation Strategy Group – RISG).