Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 26. januar 2023 Univerza na Primorskem gostila zaključno srečanje projekta ELBA

Na UP FAMNIT je od 23. do 25. januarja 2023 potekalo zaključno srečanje projekta ELBA, ki poteka v sklopu ERASMUS + mreže, kjer sodelujejo visoko profilirani strokovnjaki z univerz v Uzbekistanu, Kazahstanu, Kirgizistanu in Tadžikistanu z namenom oblikovanja in izvajanja multidisciplinarnega paketa modulov (predmetov) za študente dodiplomskega in magistrskega študija na desetih partnerskih univerzah v Centralni Aziji.

    

Srečanje je koordiniral in izvajal doc. dr. Branko Kavšek z Univerze na Primorskem, udeleženci pa ob analizi rezultatov projekta vidijo veliko potenciala za nadaljnji razvoj.

»Cilj projekta je bil razviti interdisciplinarne predmete, ki temeljijo na modelu, in vzpostaviti sodelovanje med partnerji v Centralni Aziji, med raziskovalnimi in izobraževalnimi centri na vsaki univerzi. Vsi ti cilji so bili doseženi. Med zaključnim srečanjem smo se pogovarjali o izpolnjevanju vseh ciljev in vsak izmed partnerjev je predstavil svoje dosežke. Zelo zanimivo je bilo videti, kako uspešno se je projekt razvijal,« je povzel Emilbek Musabaev s Tehnične univerze v Kirgizistanu.

Prof. Roberto Fontana s Torinske politehnične univerze v Torinu, Italija, je dodal svoj pogled na dosežene rezultate: »Projekt ELBA je imel zelo ambiciozne cilje. Vsi cilji niso bili doseženi, vendar so se razvijali v smeri močnega premika od samega začetka z različnimi konzorciji in različnimi nivoji razumevanja obravnavane tematike. Zdaj je konzorcij dobro delujoč v smislu skupine, ki sodeluje. Doseženi rezultati so bili na začetku nepričakovani, glede na izhodišče in vpliv pandemije pa je rezultat projekta ELBA odličen.«

Strokovnjake smo na fakulteti v sklopu projekta gostili že januarja lani na 10-dnevnem mednarodnem izobraževanju univerzitetnih profesorjev s področja inteligentne analize podatkov. Takrat je Shokhjakhon Abdufattokhov s podružnice Torinske politehnične univerze v Taškentu, Uzbekistan, o inteligentni analizi podatkov povedal: »Strojno učenje uporabljam pri teoriji nadzora. Poenostavljeno povedano – trenutno delam na projektu o pametnih zgradbah, kjer upravljam z ogromnimi količinami podatkov. Za obdelavo teh podatkov moram določiti pravi algoritem in ostale funkcije, in to je dejansko inteligentna analiza podatkov. Uporabimo jo lahko tudi na področju poslovne inteligence ali za analizo trga pri proučevanju nakupovalnih navad potrošnikov. Nekateri kolegi jo uporabljajo za gradnjo modelov v dejavnosti premogovništva ali gradbeništva. Na tak način lahko izluščite nekaj res uporabnih zakonitosti, ki vam lahko dajo zelo natančne napovedi.«

Po uspešnem zaključku projekta na UP FAMNIT nadaljujemo z raziskavami in projekti ter s krepitvijo mednarodnega sodelovanja. Ob tem ponujamo študentom kakovostne študijske programe s področja informacijskih tehnologij. Če želite izvedeti več o študiju Računalništva in informatike (na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji) ter o študiju Podatkovnih znanosti (magistrska stopnja) na Famnitu, vas vabimo k obisku na prihajajočih Informativnih dnevih 17. in 18. februarja. Več informacij na www.famnit.upr.si.