Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 28. februar 2023 RAZISKOVANJE INTERNACIONALIZACIJE IN RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA: UNIVERZA NA PRIMORSKEM GOSTILA DELEGACIJO ŠLEZIJSKE UNIVERZE

Univerza na Primorskem (UP) je sprejela delegacijo z Univerze v Šleziji, članico Evropske univerze Transform4Europe, katere polnopravna članica z novembrom 2023 postane tudi UP. Preučili sta možnosti za internacionalizacijo in raziskovalno sodelovanje. Sektor za internacionalizacijo in projektna pisarna UP so delegacijo gostili dva dni, da bi razpravljali o pristopih k internacionalizaciji, projektni podpori in pogledu raziskovalca.

V torek so delegacijo sprejeli in ji na splošno predstavili UPnjeno internacionalizacijo in znanstveno komuniciranje. Sledila je predstavitev splošnih pristopov k internacionalizaciji in podpori raziskavalcem. Delegacija je nato slišala o osrednjih podpornih mehanizmih za mednarodne študente in splošnih pristopih projektne podpore ter obiskala Center znanosti UP – enoto Akvarij PiranNa koncu so se seznanili z vključevanjem v okolje s poudarkom na učenju slovenskega jezika.

Naslednji dan se je delegacija srečala z raziskovalno skupino in slišala o podpornih mehanizmih fakultet v projektni pisarni na UP FAMNIT in UP FVZ. Raziskali so tudi študijske zadeve UP FM in tehnološki prenos v Centru za razvoj in prenos znanja, na InnoRenew. Dan so zaključili z ogledom laboratorijev in predstavitvijo raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.

Obisk s Šlezijske univerze je bil zelo uspešen, saj je obema univerzama ponudil priložnost za razpravo o pristopih k internacionalizaciji in raziskovalnemu sodelovanju. UP se že veseli prihodnjih skupnih sodelovanj.

      

     


ponedeljek, 27. februar 2023 Sadmir Kudin, nov doktor znanosti

Danes, 27. 2. 2023, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

Sadmir Kudin, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Specifying bent functions outside M# and some results on correlation immune functions, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!

    


četrtek, 23. februar 2023 Vabljeni k ogledu 5. posnetka Famnitovih bioloških večerov 2022/23

Peto predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov z naslovom "Projekt LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov v Sloveniji ",  je izvedla Katja Poboljšaj, univerzitetna diplomirana biologinja, zaposlena v Centru za kartografijo favne in flore.Predavanje je potekalo preko vidokonferenčne povezave ZOOM.

             

Katja Poboljšaj, se je z dvoživkami začela profesionalno ukvarjati takoj po diplomi, tako da že skoraj 30 let aktivno deluje na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov. Bila je vodja projekta v okviru izdelave strokovnih podlag za opredelitev Natura 2000 območij za dvoživke v Sloveniji. Med drugim sodeluje pri izvajanju različnih aktivnosti za varstvo dvoživk, od monitoringa, priprave načrtov upravljanja do obnove habitatov in ukrepov na slovenskih cestah. Je soustanoviteljica in članica Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica. Na mednarodni ravni je članica odbora za naravovarstvo (Conservation Committee) pri Societas europaea herpetologica ter članica strokovne skupine za dvoživke pri IUCN (IUCN - European Amphibian Red List Authority Working Group). Je strokovni vodja projekta LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov.

      
                                                                
Veliki pupek. Foto: Tina Stepinšek

V tokratnem predavanju, je predavateljica predstavila upad populacij dvoživk zaradi izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov, povečanja prometa ter zmanjšanja krajinske povezanosti, kar predstavlja resno grožnjo dvoživkam tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Projekt LIFE AMPHICON se v Sloveniji prvič celovito loteva reševanja tega problema v štirih območjih Natura 2000 z obnovo mrestišč in kopenskih habitatov, z izboljšanjem njihove povezanosti ter z zmanjšanjem smrtnosti na cestah z izgradnjo trajnih usmerjevalnih ograj in podhodov. S pomočjo dolgoletnih izkušenj ter znanja projektnih partnerjev iz Danske in Nemčije se v Sloveniji ter v Evropi prvič izvaja krepitev majhne in izolirane populacije velikega pupka s podporno vzrejo. Vzpostavljen je bil Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, ki posreduje informacije in promovira primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Glavni cilj informacijskega centra je spodbujati izvajanje ukrepov za dvoživke in v nacionalno mrežo povezati različne organizacije, društva, prostovoljce in posameznike, ki prispevajo k varstvu dvoživk Slovenije.


Naslednje predavanje, Raziskovanje velikih mačk Namibije skozi oči mladega raziskovalca, bo predaval Nik Šabeder, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani v sredo, 15. marec 2023, ob 19.00.

                         


sreda, 22. februar 2023 POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE IZ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA UP V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

Univerza na Primorskem vabi vse, ki se vpisujejo v študijske programe fakultet: UP Fakultete za humanistične študije, UP Fakultete za management, UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, UP Pedagoške fakultete, UP Fakultete za turistične študije - Turistica, UP Fakultete za vede o zdravju in izpolnjujejo pogoje, k prijavi na Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2023/2024.

    

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Na javni poziv se lahko prijavijo:

 • kandidati za vpis v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP in
 • študenti, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP,

višina štipendije za študijsko leto 2023/2024 znaša od 2.000,00 EUR do 4.800,00 EUR.

V primeru, da štipendije podeli UP, znaša štipendija 2.000,00 EUR na študijsko leto. V kolikor obstaja interes, se lahko podelijo tudi višje štipendije, in sicer:

 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 80 do 89 točk, lahko štipendija znaša do 300,00 EUR/mesec oziroma do 3.000,00 EUR na študijsko leto;
 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 90 do 100 točk, lahko štipendija znaša do 480,00 EUR/mesec oziroma do 4.800,00 EUR na študijsko leto;
 • za doktorske študente lahko štipendija znaša do 1.000,00 EUR/mesec oziroma do 10.000,00 EUR na študijsko leto.

Pogodbe o štipendiranju so običajno tripartitne, sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti. V primeru, da partner sklada (vlagatelj) ponuja študentu (prejemniku štipendije) tudi zaposlitev, ima študent s podpisom pogodbe možnost, da se po zaključenem izobraževanju zaposli pri vlagatelju vsaj za toliko časa, kot je prejemal štipendijo.

Rok za oddajo: 15. september 2023. E-vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 16. februarja 2023 do vključno 15. septembra 2023.

Na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem (KC UP), najdete vse podrobnosti in besedilo razpisa: Štipendijski sklad UP 2023/2024 - JAVNI POZIV!

BESEDILO POZIVA


 Za več informacij:

 • Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
 • Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija     
 • Tel.: +386 5 611 76 36   
 • E-pošta: kariernicenter@upr.si

torek, 21. februar 2023 Zagovor doktorske disertacije študenta Sadmirja Kudina

Sadmir Kudin, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Specifying bent functions outside M# and some results on correlation immune functions, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića.

Zagovor bo potekal v ponedeljek, 27. 2. 2023 ob 9. uri v predavalnici Famnit-VP3 in preko Zooma na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/81738226081

Meeting ID: 817 3822 6081 

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 20. februar 2023 Postani prostovoljec na 32. svetovnemu kongresu Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (IASP)

Postani prostovoljec in se pridruži 32. svetovnemu kongresu Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (IASP)

Info in prijava // TUKAJ

    


sobota, 18. februar 2023 Ponovno veliko zanimanja na Famnitovih Informativnih dnevih

V petek in soboto, 17. in 18. februarja, so v Sloveniji potekali Informativni dnevi za bodoče študentke in študente. Na Famnit-u smo se v letošnji izvedbi na interaktiven način predstavili na dveh lokacijah ter tudi tokrat zabeležili veliko zanimanja za naše dodiplomske študijske programe.

Dijake je v Kopru, na sedežu fakultete (Glagoljaška 8), pred začetkom predstavitev pozdravil dekan, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, v Izoli (Livade 1.0), kjer se (delno) izvajajo nekateri študijski programi, pa izr. prof. dr. Dunja Bandelj, predstojnica Oddelka za aplikativno naravoslovje in Prodekanja za študijske zadeve.

Dijaki so tako v Kopru pridobili informacije o študijskih programih Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika in Biopsihologija, v Izoli pa smo jim predstavili Sredozemsko kmetijstvo in Varstveno biologijo.

Po koncu predstavitev v Kopru so se dijaki lahko udeležili Famnitovega informativnega sejma, na katerem so spoznali še študente tutorje in člane Študentskega sveta, za vsa vprašanja glede vpisa in možnosti mednarodnih izmenjav pa je bil na voljo tudi Referat za študente in Mednarodna pisarna. Oddelki fakultete so za obiskovalce sejma pripravili zanimive dejavnosti, tako so se lahko dijaki preizkusili v uporabi AR očal, matematični igri SET, predstavili pa smo jim tudi delovanje EEG kape.

V Livadah smo dijakom razkazali nove prostore, v katere je umeščena visoko-tehnološka oprema, ki je namenjena zlasti raziskavam na področju aplikativnega naravoslovja, biodiverzitete, bioinformatike, živil, prehrane, zdravja, urbanizma, ergonomije in kineziologije, oljkarstva, gastronomije in kulture vina, mediteranskih kultur ter okoljskih tehnologij in rabe obnovljivih materialov.

Sobotni popoldanski termin je bil rezerviran za predstavitve v angleščini preko sistema ZOOM za dijake, ki prihajajo iz tujine in se zanimajo za programe Matematika, Računalništvo in informatika ter Bioinformatika, ki jih na Famnit-u izvajamo tudi v angleškem jeziku.

Za vprašanja, vezana na prijavno-vpisni postopek, se lahko dijaki obrnejo na Referat za študente (referat@famnit.upr.si) ter Vpisno službo UP (vpis@upr.si).


Dijakinje in dijaki, ki jih zanima, kako v praksi potekajo predavanja na UP FAMNIT in na ostalih fakultetah Univerze na Primorskem, se bodo lahko udeležili Tednov odprtih predavalnic, ki bodo potekali med 20. februarjem in 17. marcem 2023. Celoten program predavanj in ostalih dogodkov je objavljen tukaj.


 

       

       

     

      

      

 

      

       


sobota, 18. februar 2023 Uspešen zaključek tečaja – Uvod v prepoznavanje opraševalcev

Podatki kažejo, da številčnost opraševalcev po vsej Evropi in drugod hitro upada zaradi česar sta njihovo spremljanje in ohranjanje postala prednosta naloga raziskovalcev. 

Med 15. in 17. februarjem je, v kampusu Livade v Izoli, potekal tečaj divjih opraševalcev, ki ga je v okviru akcije COST Akcije ConservePlants (CA18201) organiziral oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. 

Tečaj spodbuja spoznavanje in pomen divjih opraševalcev,  ki zagotavljajo eno najpomembnejših ekosistemskih storitev na planetu - opraševanje. S tem namenom so se udeleženci preko teoretičnih in praktičnih vsebin spoznavali z njihovim pomenom in prepoznavo. 

V tri - dnevnem programu je, po uvodnem pozdravu, sledilo prvo predavanje Huga Gasparija, ki je predal znanje o pomenu glavnih skupin opraševalcev v katere sodijo čebele, metulji in muhe trepetavke ter udeležence seznanil z metodami monitoringa in njihovega ohranitvenega statusa. S poznavanjem metuljev je nadaljeval Marco Bonifacinoo, v popoldanskih urah pa so znanje prenesli na njihovo določevanje in demonstracijo preparacije vzorcev. 

Naslednji dan so Simone Flaminio, Andrej Gogala in Hugo Gaspar podrobneje predstavili čebele, njihovo biologijo, ekologijo in taksonomijo. V popoldanskih urah pa so v interaktivni delavnici prepoznavali njihovo raznolikost. 

V zadnjem dnevu je Maarten de Groot v predavanju predstavil pomen muh trepetavk, Hugo Gaspar pa jih je vodil skozi praktični del, kjer so se udeleženci preizkusili v njihovi identifikaciji. 

Tridnevnega tečaja se je udeležilo preko 15 naravovarstvenikov in raziskovalcev na začetku kariere iz vse Evrope, vodili pa so ga strokovnjaki iz Italije, Portugalske, Nizozemske in Slovenije.

     

     

      

      

    

 


četrtek, 16. februar 2023 Jaka Gašper Pečnik, nov doktor znanosti

Danes, 16. 2. 2023, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

Jaka Gašper Pečnik, študent doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Advanced Adhesive Applications for Timber Construction Elements, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matthewa Schwarzkopfa in somentorstvom dr. Vaclava Sebere.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!  

     

     


torek, 14. februar 2023 Zagovor doktorske disertacije študenta Jake Gašperja Pečnika

Jaka Gašper Pečnik, študent doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Advanced Adhesive Applications for Timber Construction Elements, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matthewa Schwarzkopfa in somentorstvom dr. Vaclava Sebere.

Zagovor bo potekal v četrtek, 16. 2. 2023 ob 10. uri na InnoRenew CoE (Livade 6a, 6310 Izola) v predavanici Sequoia.

Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT v prihodnjih dneh.

Vljudno vabljeni!


torek, 14. februar 2023 Četrto predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2022/23

Vabimo vas na četrto letošnje predavanje z naslovom

»Uporaba matematike pri oblikovanju grafičnih in drugih uporabniških vmesnikov«,

Sreda, 22. februar 2023, ob 18.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT / ZOOM povezava

Dr. Matjaž Kljun, UP FAMNIT in UP IAM

Čeprav je na področju interakcije človek-računalnik človek v središču pozornosti, se matematika pogosto uporablja za pravilno implementacijo uporabniških vmesnikov ali za modeliranje različnih vidikov interakcije. V tej predstavitvi si bomo na konkretnih primerih ogledali, kje in kako se matematika uporablja v interakciji človek-računalnik. Ogledali si bomo na primer različne modele, kot so (i) preprosti opisni modeli (tj. kvalitativni), ki se uporabljajo za »razmejitev problemskega prostora« (npr. kvadrantni modeli), (ii) bimanualni model interakcije rok, (iii) napovedni modeli, kot sta splošna linearna regresija in Fittsov zakon, (iv) modeli ključnih dejanj (Key-Action), (v) Buxtonov model treh stanj za grafični vnos, ter druge uporabe matematike. Razpravljali bomo o tem, kako se ti modeli uporabljajo za usmerjanje oblikovanja vmesnika.

O predavatelju: 

Matjaž Kljun je doktoriral iz računalništva na Univerzi v Lancastru v Združenem Kraljestvu. Njegovo glavno področje raziskovanja je interakcija človek-računalnik kjer ga zanimajo predvsem e-učenje, upravljanje z zasebnimi podatki, vseprisotno računalništvo, mešana in virtualna resničnost. Raziskovalno in pedagoško je delal oz. dela tudi na Luleå Univerzi (Švedska), NAIST (Japonska) in Ben-Gurion Univerzi (Izrael).

>>> ZOOM povezava za vsa predavanja <<<

Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.

 


ponedeljek, 13. februar 2023 MEDNARODNI DAN ŽENSK IN DEKLET V ZNANOSTI

Dan žensk in deklet v znanosti, 11. februar, bo to leto na predlog Združenih narodov potekal pod sloganom »Inoviraj. Pokaži. Napreduj. Naprej. Vztrajaj.« (Innovate. Demonstrate. Elevate. Advance. Sustain. – I.D.E.A.S.). Po celem svetu v vseh znanstvenih disciplinah še vedno obstaja velika razlika med spoloma, tudi v naravoslovnih, tehniških, inženirskih in matematičnih. Tudi v visokošolskem izobraževanju je sicer vse več žensk, ampak so še vedno premalo zastopane. Po podatkih UNESCA je od vseh raziskovalcev manj kot 30 % žensk.

Na Univerzi na Primorskem imamo 253 raziskovalk (kar skupno predstavlja 51,4 %), ki raziskujejo na šestih članicah in enem raziskovalnem inštitutu. V prejšnjem letu se je usposabljalo 17 mladih raziskovalcev, od tega je bilo devet žensk (59 %).

Znanstvenice UP so dobile tudi številne nagrade. V ARRS-jev izbor dosežkov »Odlični v znanosti« sta uvrščeni na področju humanistike monografija V tišini spomina: »eksodus« in Istra izr. prof. dr. Katje Hrobat Virloget in na področju biotehnike članek »Kvantitativna ocena tveganja izpostavljenosti Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) preko različnih vrst mleka za slovenskega potrošnika« izr. prof. dr. Jasne Prezelj.

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju je Slovenska znanstvena fundacija podelila izr. prof. dr. Suzani Todorović za njen prispevek k promociji narečne podobe slovenske Istre in za sodelovanje pri registraciji istrobeneških govorov v Registru nesnovne kulturne dediščine.

Nagrade za znanstveno odličnost UP za leto 2021 so bile podeljene prof. dr. Eleni Bužan za področje naravoslovja, izr. prof. dr. Katji Hrobat Virgolet ter izr. prof. dr. Martini Blečić Kavur za področje humanistike in izr. prof. dr. Tini Štemberger za področje družboslovja.

Raziskovalke, študentke in doktorandke UP smo povprašali: 

»Kako jim je odločitev za raziskovanje izboljšala življenje/priložnosti v življenju?«

Kot raziskovalka imam bolj fleksibilen  urnik, da si sama razporejam svoje  obveznosti in jih tako lažje usklajujem s svojim zasebnim življenjem. Raziskovanje mi daje tudi številne možnosti za strokovna izpopolnjevanja in obiske v tujini.”


Katja Kramberger, raziskovalka na Katedri za prehransko svetovanje – dietetika, UP FVZ

 

 


Minja: Znanost naju navdušuje že od otroštva.

Aja: V sklopu študija Varstvene biologije in Varstva narave, sva vedeli, da morava poleg študijskih obveznosti pridobivati tudi dodatne kompetence. V sklopu študija sva se tako aktivno udeleževali različnih projektov, financiranih za študente, kot so npr. projekti "Po kreativni poti do znanja". Minja: Tako sva danes tukaj, kjer sva: ženski v znanosti, ki delujeta na področju molekularne ekologije na Univeri na Primorskem.

Aja: Znanost je za nas raziskovalce, veliko več kot samo delo; je našo poslanstvo in veselje. Minja: Če tudi tebe veseli znanost, pomagaj raziskovalcem pri pridobivanju podatkov o prostoživečih živali Slovenije. V sklopu projekta Step Change smo namreč razvili aplikacijo SRNA, ki omogoča vsem vam, državljanjskim znanstvenikom, da pomagate raziskovalcem pri pridobivanju podatkov in spremljanju stanja prostoživečih živali v Sloveniji.

Aja: Preko tega linka postanite državljanski znanstveniki tudi vi!

Aja Bončina, raziskovalka na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT (levo na sliki) | Minja Krstić, raziskovalka na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT (desno na sliki)


“Moje področje raziskovanje je primarno algoritmična teorija grafov. Je mlado področje vendar se zelo hitro razvija, ob tem mi UP FAMNIT ponuja priložnosti udeležbe ter organizacije mednarodnih konferenc, ki omogočajo prenos znanja, še hitrejši napredek znanosti in članke v so-avtorstvu s strokovnjaki iz vsega sveta.”

Nina Chiarelli, docentka za področje matematika na UP FAMNIT in raziskovalka na UP IAM
 


Tekom študija se mi je izostrila pot želje po raziskovanju samomorilnega vedenja, kar me je privedlo tudi do možnosti zaposlitve na Slovenskem centru za raziskovanje samomora na UP IAM, kjer trenutno delujem. Na centru se ukvarjamo z različnimi raziskovalnimi in intervencijskimi projekti. Na eni strani raziskujemo različne dejavnike povezave s samomorilnim vedenjem, varovalne dejavnike in na to te izsledke vključujemo v intervencijske programe, projekte in na tak način “dajemo” nazaj družbi. Projekti so dobro sprejeti tako med domačo kot mednarodno javnostjo. Primer potrditve uspešnosti našega dela je, da nam je bila zaupana soorganizacija 32. Svetovnega kongresa mednarodne zveze za preprečavanje samomora.

Udeležba in pa sorganizacija takšnih kongresov mi omogoča povezovanje tako z domačimi kot s tujimi strokovnjaki, kar spodbudi hitrejši prenos znanj, spoznanj. Hkrati pa izostri tiste vidike, ki ostajajo neraziskani oziroma ti, ki zahtevajo našo nadaljnjo pozornost.

Vanja Gomboč, raziskovalka na UP IAM (Slovenskem centru za raziskovanje samomora)


"Trenutno pišem magistrsko nalogo, v kateri raziskujem anksioznost, stres in depresijo med rokometašicami v Sloveniji. Sem vesela, da lahko poleg tega, da sem videla problematiko iz “prve roke”, kot nekdanja vrnunska športnica, to problematiko sedaj spoznavam tudi kot raziskovalka. Da bom s tem pridobljenim znanjem kot športna psihologinja v nadaljnji karierni pomagala športnicam in športnikom."

Lea Krajnc, magistrica biopsihologije & redna študentka magistrskega programa Psihologija UP FAMNIT, nekdanja vrhunska športnica


 

"Hvaležna sem, da imam priložnost vključevanja v raziskovalno delo, projekte že tekom študija kot so na primer projekti "Po kreativni poti do znanja" ali Študentski inovativni projekti za družbeno korist". 

Lana Erjavec, študentka magistrskega študijskega programa Fizioterapija

 

 

 


“Med opravljanjem doktorata na UP FHŠ, je moja mentorica, prof. dr. Nives Zudič Antonič, večkrat ponavljala, da se pravo raziskovalno delo začenja šele po zaključku študija. Seveda se je to izkazalo za resnično. Delo v znanstvenem raziskovanju zahteva ogromno truda in časa. Včasih je težko uskladiti službeno in zasebno življenje, zato ne bi z gotovostjo rekla, da se mi je življenje obrnilo na boljše. V nekaterih pogledih je celo morda otežilo vsakdanjost, ker imam zase, za družino in prijatelje manj prostega časa. Po drugi strani pa moram priznati, da me znanstveno raziskovanje tudi izpopolnjuje, ker je zelo kreativno delo. Takšen poklic mi omogoča, da se vključujem v širši evropski prostor, v katerem spoznavam nove ljudi, s katerimi lahko izmenjam izkušnje in širim svoje znanje. Opažam pa tudi, da raziskovalno okolje, kljub trudu za uveljavljanje načela enakosti spolov v znanosti, ostaja še vedno v veliki meri moški svet, v katerem ženske znanstvenice so manj zastopane.”

Dr. Lara Sorgo, doktorandka UP FHŠ


ponedeljek, 13. februar 2023 UP FAMNIT vabi na TOP - Tedni odprtih predavalnic

    

UP FAMNIT in ostale članice Univerze na Primorskem od 20. februarja do 17. marca 2023 odpiramo svoja vrata za dijake in ostalo zainteresirano javnost. Pridružili se nam boste lahko na predavanjih, delavnicah ter pri ostalih vsebinah, ki smo jih pripravili.

Vabimo vas, da obiščete spletno stran Univerze na Primorskem, kjer je dostopen natančen program z dodatnimi informativnimi dogodki z možnostjo postavljanja vprašanj – tako glede prijavno-vpisnega postopka kot študentskim domovom. 

Predavanja, ki se jih lahko udeležite na UP FAMNIT

Predavanja se boste lahko udeležili v živo ali preko ZOOM e-okolja. Za vse dogodke zbiramo PRIJAVE. Na ta način boste pravočasno obveščeni o morebitnih spremembah.


Vsebina predavanj (natančne info, se nahajajo v tabeli):

 • Dopolnjena resničnost (Predavanje v angleškem jeziku)
  Udeleženci bodo spoznali osnovne pojme dopolnjene in virtualne resničnosti, naučili se bodo skeniranja 3D objektov ter programiranja aplikacij z uporabo orodja Metaio Creator.
 • Ribištvo
  -
  Predavanje bo v uvodnem delu zajelo opis panoge, zgodovino in razvoj ribištva. Prav tako, se bo usmerilo tudi v biologijo izbranih ribolovnih vrst, življenjski cikel, selitve, vedenjsko ekologijo v reprodukciji rib, prehranjevalno ekologijo rib in strukturo prehranjevalnih spletov. 
 • Uporaba matematike pri oblikovanju grafičnih in drugih uporabniških vmesnikov
  - Čeprav je na področju interakcije človek-računalnik človek v središču pozornosti, se matematika pogosto uporablja za pravilno implementacijo uporabniških vmesnikov ali za modeliranje različnih vidikov interakcije. V tej predstavitvi si bomo na konkretnih primerih ogledali, kje in kako se matematika uporablja v interakciji človek-računalnik. Ogledali si bomo na primer različne modele, kot so (i) preprosti opisni modeli (tj. kvalitativni), ki se uporabljajo za »razmejitev problemskega prostora« (npr. kvadrantni modeli), (ii) bimanualni model interakcije rok, (iii) napovedni modeli, kot sta splošna linearna regresija in Fittsov zakon, (iv) modeli ključnih dejanj (Key-Action), (v) Buxtonov model treh stanj za grafični vnos, ter druge uporabe matematike. Razpravljali bomo o tem, kako se ti modeli uporabljajo za usmerjanje oblikovanja vmesnika.
 • Sistemi I - Strojna oprema
  Pri predavanju bodo obravnavane naslednje teme: zgodovina računalniških sistemov in uvod v strojno računanje; visokonivojski vpogled na delovanje in povezljivost računalnika; predpomnilnik,  notranji pomnilnik, zunanji pomnilnik, vhod in izhod (V/I), računalniška aritmetika in ostale vsebine.
 • Diskretna matematika II ( Predavanje v angleškem jeziku)
  - V okviru predavanja bomo obravnavali enega izmed osnovnih kombinatoričnih načel, ki mu rečemo načelo golobnjaka, znano pa je tudi pod imenom Dirichletovo načelo. Predpostavimo, da je jata golobov priletela v golobnjak. V originalni verziji Dirichletovo načelo pove naslednje: če je več golobov, kot je hišic v golobnjaku, potem bomo vsaj v eni hišici našli vsaj dva goloba. Predstavili bomo nekaj zanimivih uporab Dirichletovega načela.
 • Razvojna psihologija I - Raziskovanje v razvojni psihologiji
  - Predavanje bo namenjeno genetskim in okoljskim dejavnikom v razvoju. Razumevanje razvoja iz vidika različnih razvojnih teorij: psihodinamičnih, vedenjskih, humanističnih, kognitivnih, etoloških, kontekstualističnih in vedenjsko-genetskih teorij. Doprinos in kritika teorij razvoja. Značilnosti razvojnih obdobij od spočetja do poznega otroštva. Posebnosti in senzibilna obdobja razvoja. Individualne razlike v razvoju. Družinsko okolje in druge socialne skupine (vrstniki, prijatelji idr.) in razvoj. 
 • Biopsihologija motivacije in emocij 
  Vsebina se osredotoča na značilnosti in vrste motivacij, ter obravnava različnih modelov in njihovih bioloških in fizioloških, nevroloških, vedenjskih, kognitivnih in humanističnih teorij.  
 • Evolucijska psihologija
  -
  Tokratna tema predavanja se bo osredotočala na razvoj in pomen igre skozi perspektivo evolucijske psihologije.  
 • Raziskovanje velikih mačk Namibije skozi oči mladega raziskovalca
  Raziskovanje zveri velja za poseben izziv in mnogim raziskovalcem predstavlja pravo strast. Tekom predavanja bomo spoznali, kako poteka delo doktorskega študenta, ki svoje raziskovalno delo opravlja na leopardih in gepardih v Namibiji. Avtor bo predstavil terenske izkušnje ter samo delo od analiz podatkov do priprave rezultatov. Analize podatkov, pridobljenih v prvi namibijski ekspediciji, so v teku in na predavanju bodo predstavljeni preliminarni rezultati o izbiri dnevnih počivališč leopardov ter zanimivih medvrstnih in znotrajvrstnih interakcijah leopardov in gepardov. Poleg raziskovalnega dela pa bo predavatelj prikazal tudi, kako poteka življenje v tej zanimivi državi na jugu Afrike. 

Prijavite se lahko tukaj.


     


torek, 7. februar 2023 Informativni dnevi 2023

Vabimo vas, da se nam pridružite na Informativnih dnevih, kjer vam bodo profesorji in študenti predstavili utrip življenja na fakulteti in prednosti naših programov.

17. 2. in 18. 2. 2023 | od 9.00 naprej | v živo    


Predstavitve za študijske programe MatematikaMatematika v ekonomiji in financahRačunalništvo in informatikaBioinformatika in Biopsihologija bodo potekale na UP FAMNIT v Kopru (Glagoljaška 8, Koper).

Predstavitve za študijska programa Varstvena biologija in Sredozemsko kmetijstvo bodo potekale v objektu Livade 1.0 v Izoli (Livade 6, Izola).

     

Več informacij o Informativnih dnevih > TUKAJ

Razpis in informacije za kandidate v zvezi s prijavo v različnih rokih  > TUKAJ


torek, 7. februar 2023 Peto predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2022/23

  Vljudno vabljeni na peto letošnje predavanje z naslovom 

»Projekt LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov v Sloveniji«,

ki bo v sredo, 15. februarja 2023, ob 19.00,

predavanje bo potekalo preko videokonferenčne povezave ZOOM.

Predavala bo Katja Poboljšaj (Center za kartografijo favne in flore).

Upad populacij dvoživk zaradi izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov, povečanja prometa ter zmanjšanja krajinske povezanosti predstavlja resno grožnjo dvoživkam tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Projekt LIFE AMPHICON se v Sloveniji prvič celovito loteva reševanja tega problema v štirih območjih Natura 2000 z obnovo mrestišč in kopenskih habitatov, z izboljšanjem njihove povezanosti ter z zmanjšanjem smrtnosti na cestah z izgradnjo trajnih usmerjevalnih ograj in podhodov. S pomočjo dolgoletnih izkušenj ter znanja projektnih partnerjev iz Danske in Nemčije se v Sloveniji ter v Evropi prvič izvaja krepitev majhne in izolirane populacije velikega pupka s podporno vzrejo. Vzpostavljen je bil Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, ki posreduje informacije in promovira primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Glavni cilj informacijskega centra je spodbujati izvajanje ukrepov za dvoživke in v nacionalno mrežo povezati različne organizacije, društva, prostovoljce in posameznike, ki prispevajo k varstvu dvoživk Slovenije.

O predavateljici:

Predavala bo Katja Poboljšaj, univerzitetna diplomirana biologinja, zaposlena v Centru za kartografijo favne in flore. Z dvoživkami se je profesionalno začela ukvarjati takoj po diplomi, tako da že skoraj 30 let aktivno deluje na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov. Bila je vodja projekta v okviru izdelave strokovnih podlag za opredelitev Natura 2000 območij za dvoživke v Sloveniji. Med drugim sodeluje pri izvajanju različnih aktivnosti za varstvo dvoživk, od monitoringa, priprave načrtov upravljanja do obnove habitatov in ukrepov na slovenskih cestah. Je soustanoviteljica in članica Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica. Na mednarodni ravni je članica odbora za naravovarstvo (Conservation Committee) pri Societas europaea herpetologica ter članica strokovne skupine za dvoživke pri IUCN (IUCN - European Amphibian Red List Authority Working Group). Je strokovni vodja projekta LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov.


ponedeljek, 6. februar 2023 Famnitove priprave na matematična tekmovanja za dijake

Oddelek za matematiko na UP FAMNIT organizira že tradicionalne priprave na matematična tekmovanja za dijakinje in dijake vseh letnikov. Priprave bodo potekale v treh terminih (z različnimi nalogami) in sicer v:

 • Soboto, 4. marca 2023 s pričetkom ob 9.00 in zaključkom do 12.00 (na daljavo preko sistema Zoom),
 • Soboto, 11. marca 2023 s pričetkom ob 9.00 in zaključkom do 12.00 (v živo na UP FAMNIT), ter
 • Soboto, 15. aprila 2022 s pričetkom ob 9.00 in zaključkom do 12.00 (v živo na UP FAMNIT).

Udeleženci bodo razdeljeni v dve skupini (1. in 2. letnik ter 3. in 4. letnik) in bodo reševali naloge s preteklih tekmovanj.

Priprave bodo 4. marca potekale na daljavo, in sicer z uporabo sistema Zoom. Prijavljeni udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli Zoom povezavo vsaj en dan pred začetkom priprav. Priprave v soboto 11. marca in 15. aprila pa bodo potekale v živo na UP FAMNIT. Podrobnejše informacije o obisku fakultete bodo prijavljeni udeleženci prejeli naknadno.

Dijakinje in dijaki se lahko na priprave prijavijo najkasneje do srede, 1. marca, preko e-naslova priprave2023@famnit.upr.si. Ob prijavi prosimo, da sporočite naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • letnik študija,
 • naslov šole,
 • elektronski naslov.

Udeležba na pripravah je brezplačna, vendar pa je število mest omejeno, zato vse, ki se želijo udeležiti dogodkov, vabimo, da si s čimprejšnjo prijavo zagotovijo svoje mesto.     

   


ponedeljek, 6. februar 2023 Uvod v prepoznavanje opraševalcev

Opraševalci zagotavljajo eno najpomembnejših ekosistemskih storitev na planetu – opraševanje. Omogočajo pridelavo hrane, varujejo in ohranjajo ekosisteme in vrste, prispevajo k biotski raznovrstnosti in pogosto delujejo kot indikatorji stanja okolja. Njihova številčnost po vsej Evropi hitro upada zaradi razdrobljenosti habitata, uporabe pesticidov, podnebnih sprememb in drugih dejavnikov, zaradi česar sta njihovo spremljanje in ohranjanje prednostna naloga.

Oddelek za biodiverziteto v okviru akcije COST Akcije ConservePlants (CA18201) med 15. in 17. februarjem v Izoli organizira tečaj določanja divjih opraševalcev z mednarodno udeležbo. Med tečajem se bodo udeleženci na teoretičnih predavanjih seznanili s pomenom divjih opraševalcev ter njihovimi glavnimi skupinami: čebelami, metulji in muhami trepetavkami. Spoznali bodo njihovo biologijo, ekologijo, metode spremljanja, lova, priprave vzorcev in težave pri določanju. V popoldanskem času se bodo posvetili praktičnemu določanju opraševalcev v laboratoriju.

Tečaja se bo udeležilo preko 15 naravovarstvenikov in raziskovalcev na začetku kariere iz vse Evrope, vodili pa ga bodo strokovnjaki iz Italije, Portugalske, Nizozemske in Slovenije.

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT bo omogočil spremljanje teoretičnih predavanj študentom in širši javnosti v živo ter preko aplikacije ZOOM.

   


Dnevni red

1. dan

 • Dopoldne: Uvodni pozdrav

-Predavanje 1: Opraševalci: pomen, glavne skupine, ohranitveni status in metode monitoringa (Hugo Gaspar)
​-Predavanje 2: Uvod v metulje (Marco Bonifacino)

 • Popoldne: Praktični del: Določanje metuljev in demonstracija preparacije vzorcev

2. dan

 • Dopoldne: Predavanje 3: Uvod v čebele: biologija, ekologija in taksonomija  (Simone Flaminio, Andrej Gogala, Hugo Gaspar) 
 • Popoldne: Praktični del: prepoznavanje čebel 

3. dan

 • Dopoldne: Predavanje 4: Uvod v muhe trepetavke (Maarten de Groot)
 • Popoldne: Praktični del: Prepoznavanje muh trepetavk; Diskusija (Hugo Gaspar)

Podrobnosti o dogodku >TUKAJ


Datum: 15. - 17. 2. 2023
Predavanja: 9 - 12h
Naslov za udeležbo na predavanjih: UP FAMNIT, Objekt Livade 1.0  Livade 4, Izola 6310
ZOOM dostop do predavanj: https://upr-si.zoom.us/j/84058892779?pwd=ZFp6eURXK0ZkaElKYWsrdGN4ZDFodz09 
(Meeting ID: 840 5889 2779; Password: 385200)


ponedeljek, 6. februar 2023 Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 2023/24

Univerza na Primorskem je v okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 na 30 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje (7 visokošolskih strokovnih in 23 univerzitetnih) razpisala:

 • 1.539 mest za državljane RS in državljane članic EU, od tega 1.219 za redni študij in 320 za izredni študij,
 • 71 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva, od tega 57 za redni in 14 za izredni študij,
 • 247 mest za tujce izven EU, od tega 212 za redni in 35 za izredni študij.

Za 1. letnik je posebej razpisala še 91 mest za kandidate za vzporedni študij.

Razpis s potrebnimi navodili za prijavo je objavljen na tej povezavi.

Prijava za vpis je v celoti elektronska na spletnem portalu eVŠ. Kandidat/ka odda prijavo s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico) ali z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS , ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Kandidat/ka lahko odda eno prijavo za vpis, kjer po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bo do rokov izpolnjeval/a pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat/ka uvrščen/a v prvega, za katerega bo izpolnil/a vse pogoje.


Prvi prijavni rok  za vpis bo potekal:

 • za slovenske državljane/ke in državljane/ke držav članic EU ter Slovence/ke brez slovenskega državljanstva od 17. februarja do 20. marca 2023,
 • za tujce/ke izven EU pa od 17. februarja do 22. maja 2023.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (slov. državljanov in državljanov EU ter Slov. brez slov. državljanstva) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v treh rokih:

 • prvi prijavni rok: 17. 2. do 20. 3 2023,
 • drugi prijavni rok: 21. 8. do 25. 8. 2023,
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 (do 12. ure).

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (državljanov izven EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v štirih rokih:

 • prvi prijavni rok: 17. 2. do 22. 5. 2023,
 • drugi prijavni rok: 29. 5. do 24. 7. 2023,
 • tretji prijavni rok: 11. 8. do 4. 9. 2023,
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 (do 12. ure).

Več informacij o prijavi > TUKAJ

Postopek prijave vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem.
Kontakt: (+386 5) 611 76 30, 611 76 31, e-naslov: vpis@upr.si.

     


sreda, 1. februar 2023 NOVO! ODPRT je ERASMUS+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v letu 2023/24

Študente vabimo k prijavi na Erasmus+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v letu 2023/24.

Ta razpis je namenjen praktičnemu usposabljanju v tujini in podpira tako fizično/kombinirano (z virtualno komponento) dolgoročno mobilnost študentov vseh treh stopenj, kot tudi kratkoročno mobilnost doktorandov. 

Študentje se lahko v okviru tega razpisa (Erasmus+KA131) udeležijo izmenjave v naslednjih programskih državah: države članice EU, Liechtenstein, Turčija, Norveška, Islandija, Republika Severna Makedonija in Srbija.

Rok prijave je določen kot ODPRTI ROK PRIJAVE in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev oz. do preklica.

Razpis in pripadajoče priponke so na voljo na naslednjih povezavah:


sreda, 1. februar 2023 Blas Fernandez, nov doktor znanosti

Danes, 1. 2. 2023, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

Blas Fernandez, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom On certain problems related to Terwilliger algebras and distance-balanced graphs, pod mentorstvom prof. dr. Štefka Miklaviča in somentorstvom izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!