Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 30. januar 2023 INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ ZDRUŽIL RAZLIČNA ZNANJA UP

Na UP FTŠ Turistica je v sredo, 25. januarja 2023, potekal simpozij »Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah Slovenije«, ki predstavlja zaključno dejanje Ciljnega raziskovalnega projekta »Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah«; (Vingatur, V5-2030 – MKGP, ARRS) je kompleksen raziskovalno – razvojni projekt, ki sta ga omogočila MKGP RS in ARRS.

 

V njem je sodelovalo več kot10 raziskovalcev s treh univerz in petih fakultet: z Univerze na Primorskem  – UP Famnit, UP FM, UP FTŠ Turistica, z Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta ter z Univerze v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske, kar je odličen pokazatelj močne interdisciplinarnosti, ki odlikuje raziskovanje na UP:

  • dr. Simon Kerma (UP FTŠ Turistica) in dr. Matjaž Hladnik (UP FAMNIT) sta predstavila analizo rezultatov anket z nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji;
  • dr. Alenka Baruca Arbeiter, dr. Matjaž Hladnik in dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT) so opozorili na pomen vključevanja tradicionalnih/avtohtonih sort rastlin in pasem živali v ponudbo turističnih kmetij;
  • dr. Aleš Gačnik (UP FTŠ Turistica) je izpostavil mesto in vlogo turističnih kmetij v kontekstu gastronomskega turizma in razvoja turizma na podeželju;
  • dr. Emil Juvan (UP FTŠ Turistica) je izpostavil uvide obiskovalcev turističnih kmetij skozi razumevanje potencialov razvoja enogastronomskega turizma na podeželju;
  • dr. Igor Jurinčič, dr. Simon Kerma in dr. Aleš Gačnik (UP FTŠ Turistica) so predstavili primerjalno analizo vinskih in gastronomskih prireditev v slovenskih vinorodnih okoliših;
  • dr. Aleš Gačnik in mag. Maja Plahutnik Nahtigal (UP FTŠ Turistica) sta predstavila izsledke analize uporabe digitalnih kanalov komuniciranja turističnih kmetij s poudarkom na spletnih mestih in družbenih omrežjih;
  • dr. Štefan Bojnec (UP FM) je poudaril in izpostavil pomen turističnih kmetij pri ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja.

Ob tem sta dr. Dejan Cigale in dr. Barbara Lampič (UL FF) opozorila na to, kako se odraža trajnostni razvoj na turističnih kmetijah, dr. Barbara Lampič in dr. Irma Potočnik Slavič (UL FF) pa sta izpostavili vinske turistične ceste kot pomemben dejavnik razvoja podeželja. Dr. Martina Robačer, dr. Martina Bavec in dr. Franc Bavec (UM UM FKBV) so spregovorili o perspektivah razvoja ekoloških turističnih kmetij. Znanstveni simpozij je bil sklenjen s predlogi raziskovalno-razvojnih vsebin kot temeljev za oblikovanje medsektorskih ukrepov za nadaljnji razvoj vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah ter z zanimivo zaključno diskusijo.

  

Zbrane obiskovalce so nagovorili tudi predstavniki pomembnih institucij ter s tem poudarili pomen tematike - dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, dr. Marijana Sikošek, dekanja Fakultete za turistične študije Turistica UP, Tatjana Buzeti, državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem z Ministrstva za gospodrstvo, turizem in šport RS, Matija Vimpolšek, dosedanji predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije ter dr. Simon Kerma, vodja projekta. Izpostavljen je bil pomen medsektorskega sodelovanja in povezovanja, kot tudi pomen prenosa raziskovalnih spoznanj v izobraževalne programe, v kmetijstvo in gospodarstvo.

Znanstveno – strokovni simpozij izpričuje dejstvo, da je potrebno razvoj načrtovati na osnovi celostnih multidisciplinarnih raziskav, v katerih se odraža tako mednarodno poznavanje tematike, kot tudi značilnosti terena. Prihodnost turističnih kmetij v Sloveniji pa je nedvomno odvisna od kreativnega in inovativnega medsektorskega sodelovanja kmetijstva, turizma, kulture, in znanosti.