Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 13. februar 2023 MEDNARODNI DAN ŽENSK IN DEKLET V ZNANOSTI

Dan žensk in deklet v znanosti, 11. februar, bo to leto na predlog Združenih narodov potekal pod sloganom »Inoviraj. Pokaži. Napreduj. Naprej. Vztrajaj.« (Innovate. Demonstrate. Elevate. Advance. Sustain. – I.D.E.A.S.). Po celem svetu v vseh znanstvenih disciplinah še vedno obstaja velika razlika med spoloma, tudi v naravoslovnih, tehniških, inženirskih in matematičnih. Tudi v visokošolskem izobraževanju je sicer vse več žensk, ampak so še vedno premalo zastopane. Po podatkih UNESCA je od vseh raziskovalcev manj kot 30 % žensk.

Na Univerzi na Primorskem imamo 253 raziskovalk (kar skupno predstavlja 51,4 %), ki raziskujejo na šestih članicah in enem raziskovalnem inštitutu. V prejšnjem letu se je usposabljalo 17 mladih raziskovalcev, od tega je bilo devet žensk (59 %).

Znanstvenice UP so dobile tudi številne nagrade. V ARRS-jev izbor dosežkov »Odlični v znanosti« sta uvrščeni na področju humanistike monografija V tišini spomina: »eksodus« in Istra izr. prof. dr. Katje Hrobat Virloget in na področju biotehnike članek »Kvantitativna ocena tveganja izpostavljenosti Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) preko različnih vrst mleka za slovenskega potrošnika« izr. prof. dr. Jasne Prezelj.

Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju je Slovenska znanstvena fundacija podelila izr. prof. dr. Suzani Todorović za njen prispevek k promociji narečne podobe slovenske Istre in za sodelovanje pri registraciji istrobeneških govorov v Registru nesnovne kulturne dediščine.

Nagrade za znanstveno odličnost UP za leto 2021 so bile podeljene prof. dr. Eleni Bužan za področje naravoslovja, izr. prof. dr. Katji Hrobat Virgolet ter izr. prof. dr. Martini Blečić Kavur za področje humanistike in izr. prof. dr. Tini Štemberger za področje družboslovja.

Raziskovalke, študentke in doktorandke UP smo povprašali: 

»Kako jim je odločitev za raziskovanje izboljšala življenje/priložnosti v življenju?«

Kot raziskovalka imam bolj fleksibilen  urnik, da si sama razporejam svoje  obveznosti in jih tako lažje usklajujem s svojim zasebnim življenjem. Raziskovanje mi daje tudi številne možnosti za strokovna izpopolnjevanja in obiske v tujini.”


Katja Kramberger, raziskovalka na Katedri za prehransko svetovanje – dietetika, UP FVZ

 

 


Minja: Znanost naju navdušuje že od otroštva.

Aja: V sklopu študija Varstvene biologije in Varstva narave, sva vedeli, da morava poleg študijskih obveznosti pridobivati tudi dodatne kompetence. V sklopu študija sva se tako aktivno udeleževali različnih projektov, financiranih za študente, kot so npr. projekti "Po kreativni poti do znanja". Minja: Tako sva danes tukaj, kjer sva: ženski v znanosti, ki delujeta na področju molekularne ekologije na Univeri na Primorskem.

Aja: Znanost je za nas raziskovalce, veliko več kot samo delo; je našo poslanstvo in veselje. Minja: Če tudi tebe veseli znanost, pomagaj raziskovalcem pri pridobivanju podatkov o prostoživečih živali Slovenije. V sklopu projekta Step Change smo namreč razvili aplikacijo SRNA, ki omogoča vsem vam, državljanjskim znanstvenikom, da pomagate raziskovalcem pri pridobivanju podatkov in spremljanju stanja prostoživečih živali v Sloveniji.

Aja: Preko tega linka postanite državljanski znanstveniki tudi vi!

Aja Bončina, raziskovalka na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT (levo na sliki) | Minja Krstić, raziskovalka na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT (desno na sliki)


“Moje področje raziskovanje je primarno algoritmična teorija grafov. Je mlado področje vendar se zelo hitro razvija, ob tem mi UP FAMNIT ponuja priložnosti udeležbe ter organizacije mednarodnih konferenc, ki omogočajo prenos znanja, še hitrejši napredek znanosti in članke v so-avtorstvu s strokovnjaki iz vsega sveta.”

Nina Chiarelli, docentka za področje matematika na UP FAMNIT in raziskovalka na UP IAM
 


Tekom študija se mi je izostrila pot želje po raziskovanju samomorilnega vedenja, kar me je privedlo tudi do možnosti zaposlitve na Slovenskem centru za raziskovanje samomora na UP IAM, kjer trenutno delujem. Na centru se ukvarjamo z različnimi raziskovalnimi in intervencijskimi projekti. Na eni strani raziskujemo različne dejavnike povezave s samomorilnim vedenjem, varovalne dejavnike in na to te izsledke vključujemo v intervencijske programe, projekte in na tak način “dajemo” nazaj družbi. Projekti so dobro sprejeti tako med domačo kot mednarodno javnostjo. Primer potrditve uspešnosti našega dela je, da nam je bila zaupana soorganizacija 32. Svetovnega kongresa mednarodne zveze za preprečavanje samomora.

Udeležba in pa sorganizacija takšnih kongresov mi omogoča povezovanje tako z domačimi kot s tujimi strokovnjaki, kar spodbudi hitrejši prenos znanj, spoznanj. Hkrati pa izostri tiste vidike, ki ostajajo neraziskani oziroma ti, ki zahtevajo našo nadaljnjo pozornost.

Vanja Gomboč, raziskovalka na UP IAM (Slovenskem centru za raziskovanje samomora)


"Trenutno pišem magistrsko nalogo, v kateri raziskujem anksioznost, stres in depresijo med rokometašicami v Sloveniji. Sem vesela, da lahko poleg tega, da sem videla problematiko iz “prve roke”, kot nekdanja vrnunska športnica, to problematiko sedaj spoznavam tudi kot raziskovalka. Da bom s tem pridobljenim znanjem kot športna psihologinja v nadaljnji karierni pomagala športnicam in športnikom."

Lea Krajnc, magistrica biopsihologije & redna študentka magistrskega programa Psihologija UP FAMNIT, nekdanja vrhunska športnica


 

"Hvaležna sem, da imam priložnost vključevanja v raziskovalno delo, projekte že tekom študija kot so na primer projekti "Po kreativni poti do znanja" ali Študentski inovativni projekti za družbeno korist". 

Lana Erjavec, študentka magistrskega študijskega programa Fizioterapija

 

 

 


“Med opravljanjem doktorata na UP FHŠ, je moja mentorica, prof. dr. Nives Zudič Antonič, večkrat ponavljala, da se pravo raziskovalno delo začenja šele po zaključku študija. Seveda se je to izkazalo za resnično. Delo v znanstvenem raziskovanju zahteva ogromno truda in časa. Včasih je težko uskladiti službeno in zasebno življenje, zato ne bi z gotovostjo rekla, da se mi je življenje obrnilo na boljše. V nekaterih pogledih je celo morda otežilo vsakdanjost, ker imam zase, za družino in prijatelje manj prostega časa. Po drugi strani pa moram priznati, da me znanstveno raziskovanje tudi izpopolnjuje, ker je zelo kreativno delo. Takšen poklic mi omogoča, da se vključujem v širši evropski prostor, v katerem spoznavam nove ljudi, s katerimi lahko izmenjam izkušnje in širim svoje znanje. Opažam pa tudi, da raziskovalno okolje, kljub trudu za uveljavljanje načela enakosti spolov v znanosti, ostaja še vedno v veliki meri moški svet, v katerem ženske znanstvenice so manj zastopane.”

Dr. Lara Sorgo, doktorandka UP FHŠ