Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 23. februar 2023 Vabljeni k ogledu 5. posnetka Famnitovih bioloških večerov 2022/23

Peto predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov z naslovom "Projekt LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov v Sloveniji ",  je izvedla Katja Poboljšaj, univerzitetna diplomirana biologinja, zaposlena v Centru za kartografijo favne in flore.Predavanje je potekalo preko vidokonferenčne povezave ZOOM.

             

Katja Poboljšaj, se je z dvoživkami začela profesionalno ukvarjati takoj po diplomi, tako da že skoraj 30 let aktivno deluje na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov. Bila je vodja projekta v okviru izdelave strokovnih podlag za opredelitev Natura 2000 območij za dvoživke v Sloveniji. Med drugim sodeluje pri izvajanju različnih aktivnosti za varstvo dvoživk, od monitoringa, priprave načrtov upravljanja do obnove habitatov in ukrepov na slovenskih cestah. Je soustanoviteljica in članica Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica. Na mednarodni ravni je članica odbora za naravovarstvo (Conservation Committee) pri Societas europaea herpetologica ter članica strokovne skupine za dvoživke pri IUCN (IUCN - European Amphibian Red List Authority Working Group). Je strokovni vodja projekta LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov.

      
                                                                
Veliki pupek. Foto: Tina Stepinšek

V tokratnem predavanju, je predavateljica predstavila upad populacij dvoživk zaradi izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov, povečanja prometa ter zmanjšanja krajinske povezanosti, kar predstavlja resno grožnjo dvoživkam tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. Projekt LIFE AMPHICON se v Sloveniji prvič celovito loteva reševanja tega problema v štirih območjih Natura 2000 z obnovo mrestišč in kopenskih habitatov, z izboljšanjem njihove povezanosti ter z zmanjšanjem smrtnosti na cestah z izgradnjo trajnih usmerjevalnih ograj in podhodov. S pomočjo dolgoletnih izkušenj ter znanja projektnih partnerjev iz Danske in Nemčije se v Sloveniji ter v Evropi prvič izvaja krepitev majhne in izolirane populacije velikega pupka s podporno vzrejo. Vzpostavljen je bil Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, ki posreduje informacije in promovira primere dobre prakse za varstvo dvoživk in njihovih habitatov ter selitvenih poti. Glavni cilj informacijskega centra je spodbujati izvajanje ukrepov za dvoživke in v nacionalno mrežo povezati različne organizacije, društva, prostovoljce in posameznike, ki prispevajo k varstvu dvoživk Slovenije.


Naslednje predavanje, Raziskovanje velikih mačk Namibije skozi oči mladega raziskovalca, bo predaval Nik Šabeder, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani v sredo, 15. marec 2023, ob 19.00.