Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 1. februar 2023 NOVO! ODPRT je ERASMUS+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v letu 2023/24

Študente vabimo k prijavi na Erasmus+ razpis za mednarodne izmenjave z namenom PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v letu 2023/24.

Ta razpis je namenjen praktičnemu usposabljanju v tujini in podpira tako fizično/kombinirano (z virtualno komponento) dolgoročno mobilnost študentov vseh treh stopenj, kot tudi kratkoročno mobilnost doktorandov. 

Študentje se lahko v okviru tega razpisa (Erasmus+KA131) udeležijo izmenjave v naslednjih programskih državah: države članice EU, Liechtenstein, Turčija, Norveška, Islandija, Republika Severna Makedonija in Srbija.

Rok prijave je določen kot ODPRTI ROK PRIJAVE in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev oz. do preklica.

Razpis in pripadajoče priponke so na voljo na naslednjih povezavah: