Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 13. februar 2023 UP FAMNIT vabi na TOP - Tedni odprtih predavalnic

    

UP FAMNIT in ostale članice Univerze na Primorskem od 20. februarja do 17. marca 2023 odpiramo svoja vrata za dijake in ostalo zainteresirano javnost. Pridružili se nam boste lahko na predavanjih, delavnicah ter pri ostalih vsebinah, ki smo jih pripravili.

Vabimo vas, da obiščete spletno stran Univerze na Primorskem, kjer je dostopen natančen program z dodatnimi informativnimi dogodki z možnostjo postavljanja vprašanj – tako glede prijavno-vpisnega postopka kot študentskim domovom. 

Predavanja, ki se jih lahko udeležite na UP FAMNIT

Predavanja se boste lahko udeležili v živo ali preko ZOOM e-okolja. Za vse dogodke zbiramo PRIJAVE. Na ta način boste pravočasno obveščeni o morebitnih spremembah.


Vsebina predavanj (natančne info, se nahajajo v tabeli):

 • Dopolnjena resničnost (Predavanje v angleškem jeziku)
  Udeleženci bodo spoznali osnovne pojme dopolnjene in virtualne resničnosti, naučili se bodo skeniranja 3D objektov ter programiranja aplikacij z uporabo orodja Metaio Creator.
 • Ribištvo
  -
  Predavanje bo v uvodnem delu zajelo opis panoge, zgodovino in razvoj ribištva. Prav tako, se bo usmerilo tudi v biologijo izbranih ribolovnih vrst, življenjski cikel, selitve, vedenjsko ekologijo v reprodukciji rib, prehranjevalno ekologijo rib in strukturo prehranjevalnih spletov. 
 • Uporaba matematike pri oblikovanju grafičnih in drugih uporabniških vmesnikov
  - Čeprav je na področju interakcije človek-računalnik človek v središču pozornosti, se matematika pogosto uporablja za pravilno implementacijo uporabniških vmesnikov ali za modeliranje različnih vidikov interakcije. V tej predstavitvi si bomo na konkretnih primerih ogledali, kje in kako se matematika uporablja v interakciji človek-računalnik. Ogledali si bomo na primer različne modele, kot so (i) preprosti opisni modeli (tj. kvalitativni), ki se uporabljajo za »razmejitev problemskega prostora« (npr. kvadrantni modeli), (ii) bimanualni model interakcije rok, (iii) napovedni modeli, kot sta splošna linearna regresija in Fittsov zakon, (iv) modeli ključnih dejanj (Key-Action), (v) Buxtonov model treh stanj za grafični vnos, ter druge uporabe matematike. Razpravljali bomo o tem, kako se ti modeli uporabljajo za usmerjanje oblikovanja vmesnika.
 • Sistemi I - Strojna oprema
  Pri predavanju bodo obravnavane naslednje teme: zgodovina računalniških sistemov in uvod v strojno računanje; visokonivojski vpogled na delovanje in povezljivost računalnika; predpomnilnik,  notranji pomnilnik, zunanji pomnilnik, vhod in izhod (V/I), računalniška aritmetika in ostale vsebine.
 • Diskretna matematika II ( Predavanje v angleškem jeziku)
  - V okviru predavanja bomo obravnavali enega izmed osnovnih kombinatoričnih načel, ki mu rečemo načelo golobnjaka, znano pa je tudi pod imenom Dirichletovo načelo. Predpostavimo, da je jata golobov priletela v golobnjak. V originalni verziji Dirichletovo načelo pove naslednje: če je več golobov, kot je hišic v golobnjaku, potem bomo vsaj v eni hišici našli vsaj dva goloba. Predstavili bomo nekaj zanimivih uporab Dirichletovega načela.
 • Razvojna psihologija I - Raziskovanje v razvojni psihologiji
  - Predavanje bo namenjeno genetskim in okoljskim dejavnikom v razvoju. Razumevanje razvoja iz vidika različnih razvojnih teorij: psihodinamičnih, vedenjskih, humanističnih, kognitivnih, etoloških, kontekstualističnih in vedenjsko-genetskih teorij. Doprinos in kritika teorij razvoja. Značilnosti razvojnih obdobij od spočetja do poznega otroštva. Posebnosti in senzibilna obdobja razvoja. Individualne razlike v razvoju. Družinsko okolje in druge socialne skupine (vrstniki, prijatelji idr.) in razvoj. 
 • Biopsihologija motivacije in emocij 
  Vsebina se osredotoča na značilnosti in vrste motivacij, ter obravnava različnih modelov in njihovih bioloških in fizioloških, nevroloških, vedenjskih, kognitivnih in humanističnih teorij.  
 • Evolucijska psihologija
  -
  Tokratna tema predavanja se bo osredotočala na razvoj in pomen igre skozi perspektivo evolucijske psihologije.  
 • Raziskovanje velikih mačk Namibije skozi oči mladega raziskovalca
  Raziskovanje zveri velja za poseben izziv in mnogim raziskovalcem predstavlja pravo strast. Tekom predavanja bomo spoznali, kako poteka delo doktorskega študenta, ki svoje raziskovalno delo opravlja na leopardih in gepardih v Namibiji. Avtor bo predstavil terenske izkušnje ter samo delo od analiz podatkov do priprave rezultatov. Analize podatkov, pridobljenih v prvi namibijski ekspediciji, so v teku in na predavanju bodo predstavljeni preliminarni rezultati o izbiri dnevnih počivališč leopardov ter zanimivih medvrstnih in znotrajvrstnih interakcijah leopardov in gepardov. Poleg raziskovalnega dela pa bo predavatelj prikazal tudi, kako poteka življenje v tej zanimivi državi na jugu Afrike. 

Prijavite se lahko tukaj.