Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 30. september 2021 Preizkusno predavanje dr. Marko Jukić

Dr. Marko Jukić bo imel v četrtek, 7. 10. 2021 ob 15:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Bioinformatika«.

Predavanje z naslovom »Priprava kemijskih knjižnic in njihova uporaba pri virtualnem rešetanju in načrtovanju novih zdravil« bo potekalo v predavalnici Famnit-RLab4, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 30. september 2021 Uspešna tudi druga (Bio)psihološka poletna šola UP FAMNIT

Z veseljem sporočamo, da so se želje organizatorke iz leta 2019 in asistentke na UP FAMNIT, dr. Simone Gomboc, uresničile, saj je bila tudi letošnja poletna šola (bio)psihologije uspešna.

Z začetkom v ponedeljek, 27. 9., so udeleženci obnovili znanje iz osnov statistike in nadaljevali s kratkimi predstavitvami programov za statistično obdelavo podatkov.

            

Večinski del programa je vodila Urša Bernardič, diplomatka študijskega programa Biopsihologija na UP FAMNIT, magistrica Vedenjske nevroznanosti na Univerzi v Amsterdamu in doktorska asistentka na Univerzi v Ženevi. Že kar nekaj let je predmet njenega raziskovanja človeško odločanje in vplivi omejitev kognitivnih sistemov nanj. Odgovoriti poskuša na pomembna vprašanja, in sicer kako delujeta naša percepcija in odločanje s povezovanjem ekonomije, nevroznanosti in psihologije.

             

Letošna tematska osnova poletne šole je bilo statistično programiranje, ena temeljnih veščin tako za študente kot tudi za zaposlene v podjetjih, ki se soočajo z vprašanji optimizacije in analitičnega pristopa obdelave podatkov.

Osrednji del programa je bil namenjen spoznavanju osnov programiranja v brezplačnem statističnem programu R. Ciljno občinstvo so bili ne-statistiki, v ospredje pa je bila postavljena predvsem aplikativna vrednost, saj so udeleženci spoznali in sami okusili vse korake obdelave podatkov v sistemu R: od vnosa in čiščenja podatkov do analize in grafičnega prikaza resničnih podatkov.

Poletno šolo zaključujemo do naslednjega leta v prepričanju, da so udeleženci pridobili veliko novih znanj za samostojno obdelavo podatkov in uporabo različnih virov, ki bodo v pomoč, ko kaj ‘zaškripa’ v kodi.

                         


četrtek, 30. september 2021 1. oktober - začetek novega študijskega leta

Jutri bomo na UP FAMNIT  pozdravili že 15. generacijo študentov!

Študenti boste lahko pred glavnim vhodom fakultete od 9.30 pa vse do 13.00 prevzeli univerzitetno majico, aktivnosti pa bodo potekale ves dopoldan.

Ob 10.00 bo potekalo srečanje s koordinatorji dodiplomskih študijskih programov, in sicer po naslednjem razporedu:

 • Matematika ter Matematika v ekonomiji in financah (predavalnica Famnit-MP1)

 • Računalništvo in informatika (predavalnica Famnit-Avla)

 • Bioinformatika (predavalnica Famnit-VP1)

 • Varstvena biologija (predavalnica Famnit-VP2)

 • Biopsihologija (predavalnica Famnit-VP3)

 • Sredozemsko kmetijstvo (predavalnica Famnit-MP6)

Ob 12.00 se lahko udeležite podelitve priznanj študentom tutorjem, ki bo potekala potekala v Avli fakultete.

Ob 12.30 je načrtovano skupno fotografiranje brucev, zbrali se bomo pred vhodom v fakulteto.

Ob 13.00 je načrtovano srečanje s koordinatorji podiplomskih študijskih programov, in sicer po naslednjem razporedu:

 • Matematične znanosti (predavalnica Famnit-MP1)

 • Računalništvo in informatika (predavalnica Famnit-VP1)

 • Varstvo narave (predavalnica Famnit-VP2)

 • Biopsihologija (predavalnica Famnit-MP6)

 • Psihologija (predavalnica Famnit-VP3)

 • Podatkovna znanost (predavalnica Famnit-Avla)

 

Vsem študentom in profesorjem želimo lep in uspešen začetek študijskega leta!


sreda, 29. september 2021 Študentje FAMNITa uspešni na CERC 2020

Dne 25. in 26. septembra 2021 je potekalo univerzitetno programersko tekmovanje CERC 2020 (srednjeevropsko regijsko tekmovanje ACM ICPC). Tekmovanje je organizirala Češka tehniška univerza v Pragi (Češka), vendar je zaradi COVID-19 letos potekalo online.

Tekmovanja se je udeležilo 88 ekip z 25 univerz iz Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije. Univerzo na Primorskem je zastopala ekipa v sestavi: Nemanja Torbica, Mirza Redžić in M. Besher Massri.

Tekmovalci so imeli 5 ur časa za reševanje 11 nalog, med katerimi so bile nekatere izjemno zahtevne. Ekipa Univerze na Primorskem je zasedla 34. mesto, kar je zelo lep uspeh, saj velja srednjeevropska regija za eno izmed najtežjih na svetu.

Iskrene čestitke tekmovalcem, ki so na CERC 2020 zastopali Univerzo na Primorskem!

Več informacij najdete na spletni strani.

 


ponedeljek, 27. september 2021 Prosto delovno mesto na UP FAMNIT: Samostojni strokovni delavec VII/1 na oddelku za matematiko - M/Ž

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije iščemo novega samostojnega strokovnega delavca na oddelku za matematiko (M/Ž) za določen čas 12 mesecev.

Med pogoji za opravljanje dela so specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) s področja Matematike / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) s področja Matematike / visokošolska strokovna izobrazba s področja Matematike / visokošolska univerzitetna izobrazba s področja Matematike, aktivno znanje angleškega jezika, dobro poznavanje računalniškega programa LaTeX, samostojnost in odgovornost. Zahtevana dodatna funkcionalna znanja so še natančnost in zanesljivost, sposobnost timskega dela, znanje za delo z računalnikom, komunikativnost in odgovornost.

 Rok za prijavo je 8. 10. 2021.

Več o razpisu lahko najdete tukaj.


petek, 24. september 2021 Novi raziskovalni projekti ARRS – velik uspeh raziskovalcev UP

Raziskovalci Univerze na Primorskem so uspešno pridobili nove raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). V okviru sedmih temeljnih projektov in dveh podoktorskih projektov bodo opravljali raziskovalno delo na področju antropologije, etnologije, matematike, psihiatrije, psihologije, upravnih in organizacijskih ved, vzgoje in izobraževanja ter zgodovinopisja.

Vodje odobrenih temeljnih projektov na UP FAMNIT ter UP IAM so:  prof. dr. Diego de Leo,  prof. dr. Štefko Miklavič, izr. prof. dr. Vita Poštuvan ter izr. prof. dr. Russell Stephen Woodroofe. 

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

V raziskovalnih dejavnostih pridobljenih projektov bodo sodelovale tudi druge slovenske raziskovalne ustanove, hkrati pa bodo članice UP v vlogi partnerja sodelovale še pri številnih drugih projektih, ki jih bodo vodile druge raziskovalne organizacije.

Ostali raziskovalci Univerze na Primorskem, ki so pridobili projekte so doc. dr. Neža Čebron Lipovecdoc. dr. Jana Hojnikprof. dr. Aleksander Panjek, doc. dr. Polona Sitar, izr. prof. dr. Tina Štemberger.

Rezultati razpisa so objavljeni na tej povezavi.

Našim raziskovalcem čestitamo in jim želimo uspešno delo!


 

 

 

 

Naslov: Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce
Področje: psihiatrija
Tip projekta: temeljni – manjši
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Inštitut Andrej Marušič
Vodja: prof. dr. Diego de Leo
Partnerji: /

Nova tehnologija in s tem povezane možnosti spleta se neprestano razvijajo. Danes splet uporabniku omogoča tako interakcijo (Choudhury, 2008) z drugimi uporabniki kot tudi z različnimi vsebinami (Andersen, 2007), kar je omogočilo razvoj družbenih medijev, ki imajo danes pomembno vlogo pri pregledu in spremljanju spletnih novinarskih prispevkov.
Povezanost načina poročanja v novinarskih prispevkih o samomoru, dostopnih preko tradicionalnih medijev, in števila samomorov v populaciji je danes dobro raziskana. Neustrezni način novinarskega poročanja o samomoru lahko poveča tveganje za posnemanje poročanega vedenja, odgovorni način poročanja o samomoru pa varuje pred posnemanjem in spodbudi iskanje bolj konstruktivnih načinov reševanja stiske. Kljub temu obstaja malo raziskav, ki proučujejo povezanost spletnega novinarskega poročanja o samomoru in samomorilnega vedenja v populaciji. Še manj raziskav pa obstaja glede tega, kakšna je vloga in kakšne so značilnosti objav novinarskih prispevkov o samomoru na družbenih medijih ter komentarjev pod temi objavami, in kako so te značilnosti povezane z bralčevim oziroma komentatorjevim doživljanjem teh objav.
V projektu zato načrtujemo široko in poglobljeno raziskavo značilnosti objav novinarskih prispevkov o samomoru, objavljenih na družbenih omrežjih in forumih ter komentarjev pod temi objavami. Na podlagi ugotovljenih značilnosti bomo raziskali vpliv značilnosti teh objav in komentarjev na doživljanje uporabnika. Pri tem se bomo osredotočili na raznolike in najpogosteje obiskane spletne (novinarske) medije, saj imajo ti zaradi večje dosegljivosti večjo možnost pozitivnega ali negativnega vpliva na uporabnike teh medijev.


 

 

 

 

 

Naslov: Terwilligerjeva algebra grafa
Področje: matematika
Tip projekta: temeljni  manjši
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Inštitut Andrej Marušič
Vodja: prof. dr. Štefko Miklavič
Partner: UL Pedagoška fakulteta 

V raziskovalnem delu se ukvarjamo s kombinatoričnimi objekti, znanimi kot grafi. Koncept grafa je zelo uporaben, saj se z njegovo pomočjo dajo modelirati mnoge tako matematične kot tudi druge relacije. Pri raziskovanju pa se velikokrat srečamo z naslednjo situacijo: naj bo G graf, ter H njemu prirejen algebraičen objekt. V tem primeru je ena glavnih motivacij raziskovanja naslednje vprašanje: kaj lahko povemo o kombinatoričnih lastnostih grafa, če vemo, da ima H določene algebraične lastnosti? In obratno: kaj lahko povemo o algebraičnih lastnostih objekta H, če vemo, da ima graf G določene kombinatorične lastnosti? Najbolj znan primer takega prepletanja kombinatorike in algebre dobimo, če za objekt H vzamemo grupo avtomorzmov grafa G. V tem primeru je poznanih precej povezav med kombinatoričnimi lastnostmi grafa G ter algebraičnimi lastnostmi grupe H. V projektu algebraičen objekt, ki je prirejen grafu G, ne bo njegova grupa avtomorzmov, ampak matrična algebra, ki jo imenujemo Terwilligerjeva algebra grafa G. Glavna motivacija raziskovanja pa ostaja ista: kaj nam kombinatorične lastnosti grafa G povedo o algebraičnih lastnostih pripadajoče Terwilligerjeve algebre? Ter obratno: kaj nam algebraične lastnosti Terwilligerjeve algebre povedo o kombinatoričnih lastnostih grafa G?
Želimo torej narediti pomemben napredek glede problemov, ki so povezani s Terwilligerjevimi algebrami grafov, ki niso razdaljno-regularni. Težišče našega raziskovanja bo na grafih, ki so podobni razdaljno-regularnim grafom. To so predvsem razdaljno-biregularni grafi ter razdaljno-semiregularni grafi. Pričakujemo, da bodo imeli rezultati, pridobljeni tekom projekta, pozitiven učinek tudi na področjih izven teorije grafov. Naš cilj bo tudi povečati prepoznavnost in mednarodno veljavo slovenskih znanstvenih rezultatov, predvsem s podporo in pomočjo mladim raziskovalcem pri vzpostavitvi njihovih lastnih neodvisnih raziskovalnih skupin.


 

 

 

Naslov: Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb
Področje: psihologija
Tip projekta: temeljni – manjši
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Inštitut Andrej Marušič
Vodja: izr. prof. dr. Vita Poštuvan
Partnerja: UL Filozofska fakulteta, Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 

Epidemije, ki so se zgodile v preteklosti, so že pokazale, da lahko močno posežejo v vsakdanje življenje ljudi in njihovo zdravje (Cénat idr., 2020), vendar so bile te posledice omejene le na manjšo populacijo. Epidemija bolezni Covid-19 pa je prerasla v pandemijo in posledično so bili tudi v Sloveniji sprejeti številni preventivni zaščitni ukrepi za zajezitev širjenja bolezni. Zaradi številnih sprememb v vsakdanjem življenju, je epidemija vplivala na različne aspekte življenja ljudi, kot so odnosi, duševno zdravje in drugi psihosocialni vidiki. Ta nova realnost traja že dalj časa, zato spoprijemanje s spremembami zahteva od posameznika bistveno več virov kot v primeru soočanja s kratkotrajnimi kriznimi situacijami.
V projektu načrtujemo široko in hkrati poglobljeno preučitev (dolgoročnih) psiholoških posledic epidemije in uvedenih preventivnih zaščitnih ukrepov. V projektu nas bo zanimalo, kako so ljudje s psihološkega vidika doživljali razglašeno stanje in kako so se nanj odzivali. Namen študije bo hkrati pripraviti prilagojena gradiva za krepitev duševnega zdravja in psihološke prožnosti pri prebivalcih. Ob tem se bomo osredotočili na splošno populacijo, saj so bili epidemiji izpostavljeni vsi prebivalci Slovenije. Hkrati bomo pozornost usmerili tudi na določene ranljive skupine, ki se lahko, zaradi mnogih sprememb, soočajo z več težavami.


 

 

 

 

 

Naslov: Grupe, poseti, in kompleksi
Področje: matematika
Tip projekta: temeljni – manjši
Vodilna raziskovalna organizacija: UP Inštitut Andrej Marušič
Vodja: izr. prof. dr. Russell Stephen Woodroofe
Partnerji: / 

V projektu bomo raziskovali področje na preseku topologije, algebre in kombinatorike. Motivacija za glavne teme projekta so delno urejene množice in simplicialni kompleksi, ki jih srečamo v teoriji grup. Ena od tem se dotika »univerzalne G-geometrije« delno urejene množice odsekov končne grupe. S tem povezane tehnike bodo osvetlile posplošene probleme presekov množic. Nadaljnji cilj je dokaz, da mreže podgrup nekomutativnih končnih enostavnih grup niso zaporedno Cohen-Macaulayeve (ta dokaz bo minimalno odvisen od klasifikacije končnih enostavnih grup). S tem bi dobili novo karakterizacijo rešljivih grup, ki je močno neodvisna od obstoječe. S pomočjo te nove karakterizacije bo verjetno omogočila razvoj novih, boljših tehnik za razločevanje kompleksov, ki so zaporedno Cohen-Macaulayevi in tistih, ki niso.


 


četrtek, 23. september 2021 Petek, 1. 10. – Sestanki bruck in brucev s koordinatorji programov

Pozdravljeni, brucke in bruci!

Le nekaj dni nas loči od 1. oktobra, ko se bo pričelo novo študijsko leto 2021/2022.

Da bi prvo študijsko leto kar najbolje pričeli, se boste v petek, 1. oktobra sestali s koordinatorji študijskih programov:

 • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku) in Matematika v ekonomiji in financah: 10.00 – 11.30 v predavalnici Famnit-MP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku): 10.00 – 11.30 v predavalnici Famnit-AvlaGlagoljaška (Glagoljaška 8, pritličje),
 • Bioinformatika (izvedba v slovenskem jeziku): 10.00 – 11.30 v predavalnici Famnit-VP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Varstvena biologija: 10.00 – 11.30  v predavalnici Famnit-VP2 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje),
 • Biopsihologija: 10.00 – 11.30  v predavalnici Famnit-VP3 (Glagoljaška 8, 2. nadstropje),
 • Sredozemsko kmetijstvo: 10.00 – 11.30  v predavalnici Famnit-MP6 (Glagoljaška 8, 2. nadstropje).

Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Matematika, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

Prosimo vas, da pridete vsaj 5 min pred pričetkom, saj se bodo uvodni sestanki pričeli točno ob 10.00 s pozdravom rektorice univerze.

Od ponedeljka, 4. oktobra dalje potekajo predavanja in vaje v skladu z urnikom (https://www.famnit.upr.si//sl/urniki).

Vsa obvestila Referata, ki se nanašajo na spremembe urnika, so objavljena tukaj (https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila). Svetujemo vam, da se naročite na prejemanje obvestil po e-pošti.

Veselimo se srečanja z vami!

Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT


četrtek, 23. september 2021 Tretji prijavni rok za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe za EU državljane

Danes, 23. septembra, se je pričel tretji prijavni rok za dodiplomske in podiplomske študijske programe za EU državljane, ki bo potekal do jutri, 24. septembra, do 12. ure. Prosta mesta so še na spodaj navedenih študijskih programih.

Dodiplomski študij:
Računalništvo in informatika (prosta mesta so samo še na angleški izvedbi), Varstvena biologija, Bioinformatika, Matematika, Matematika v ekonomiji in financah in Sredozemsko kmetijstvo.

Magistrski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Trajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost.

Doktorski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Računalništvo in informatika (mednarodni skupni program z University of St Andrews) in Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljeni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


četrtek, 23. september 2021 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2021/22

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2021/2022, ki se prične v petek, 1. oktobra 2021 in zaključi v petek, 21. januarja 2022.

Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov. SEZNAM predmetov bo objavljen na zgoraj navedeni spletni strani najkasneje do petka, 1. 10. 2021, obvestilo o skupini pa boste študenti prejeli na študentski univerzitetni e-naslov oz. osebni e-naslov, če ste prvič vpisani v 1. letnik in vam univerzitetni e-naslov še ni bil dodeljen. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik oz. imajo podaljšan status. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
 • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do četrtka, 30. septembra 2021 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno petka, 1. oktobra 2021 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

Bruci imajo v petek, 1. oktobra 2021 sestanke s koordinatorji študijskih programov. Vsi študenti pričnejo s predavanji in z vajami v ponedeljek, 4. oktobra 2021 (v skladu z urnikom). V prvi polovici oktobra 2021 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti višjih letnikov. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Sestanki koordinatorjev s študenti, ki so vpisani na angleško izvedbo programov Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Matematika, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

V zvezi z urnikom in COVID-19 razmerami vas želimo opozoriti še na naslednje:

 • med posameznimi predavanji/vajami v isti predavalnici mora biti vsaj 30-minutna pavza;
 • število sedežev po posameznih predavalnicah je posebej označeno tudi na urniku pri imenu predavalnice; upošteva se število sedežev kot je veljalo pred COVID-19;
 • predavanja/vaje, ki se izvajajo na daljavo (on-line) so na urniku označena tako, da je navedena predavalnica »On-line izvedba«;
 • natančnejša navodila v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa v razmerah COVID-19 ter obveznostmi zaposlenih in študentov bodo objavljena naknadno v posodobljenih Navodilih UP v zvezi z izvedbo študijskega procesa glede na razmere COVID-19. O objavi boste posebej obveščeni. Prosimo, da navodila natančno preučite in jih dosledno upoštevate.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

Referat za študente UP FAMNIT


četrtek, 23. september 2021 Četrti prijavni rok za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe za Slovence brez slo. državljanstva in tujce izven EU

Danes, 23. septembra, se je pričel četrti prijavni rok za dodiplomske in podiplomske študijske programe za Slovence brez slo. državljanstva in tujce izven EU, ki bo potekal do jutri, 24. septembra, do 12. ure. Prosta mesta so še na spodaj navedenih študijskih programih.

Dodiplomski študij:
Računalništvo in informatika (prosta mesta so samo še na angleški izvedbi), Varstvena biologija, Bioinformatika (prosta mesta so samo še na slovenski izvedbi), Matematika, Matematika v ekonomiji in financah in Sredozemsko kmetijstvo.

Magistrski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Trajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost.

Doktorski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Računalništvo in informatika (mednarodni skupni program z University of St Andrews) in Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljeni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


četrtek, 23. september 2021 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2021/22

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2021/2022, ki se prične v petek, 1. oktobra 2021 in zaključi v petek, 21. januarja 2022.

Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
 • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do četrtka, 30. septembra 2021 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno petka, 1. oktobra 2021 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

V zvezi z urnikom in COVID-19 razmerami vas želimo opozoriti še na naslednje:

 • med posameznimi predavanji/vajami v isti predavalnici mora biti vsaj 30-minutna pavza;
 • število sedežev po posameznih predavalnicah je posebej označeno tudi na urniku pri imenu predavalnice; upošteva se število sedežev kot je veljalo pred COVID-19;
 • predavanja/vaje, ki se izvajajo na daljavo (on-line) so na urniku označena tako, da je navedena predavalnica »On-line izvedba«;
 • natančnejša navodila v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa v razmerah COVID-19 ter obveznostmi zaposlenih in študentov bodo objavljena naknadno v posodobljenih Navodilih UP v zvezi z izvedbo študijskega procesa glede na razmere COVID-19. O objavi boste posebej obveščeni. Prosimo, da navodila natančno preučite in jih dosledno upoštevate.

Študente programa Računalništvo in informatika posebej obveščamo, da se bo predmet Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva izvajal s konzultacijami. Z načinom izvedbe predmeta bo študenta obvestil nosilec predmeta.

Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti:

 • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-MP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje);
 • Računalništvo in informatika (PRIN): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-VP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje);
 • Varstvo narave (PBI): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-VP2 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje);
 • Biopsihologija (PBP): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-MP6 (Glagoljaška 8, 2. nadstropje);
 • Psihologija (UPSI): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-VP3 (Glagoljaška 8, 2. nadstropje);
 • Podatkovna znanost – izvedba v slovenskem jeziku (PZ): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-AvlaGlagoljaška (Glagoljaška 8, pritličje).

Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Matematične znanosti in Podatkovna znanost, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

V prvi polovici oktobra 2021 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti 2. letnika. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti in redno spremljate naša obvestila.

Referat za študente UP FAMNIT


četrtek, 23. september 2021 Noč raziskovalcev 2021 tudi letos s pestrim programom

V petek, 24. septembra 2021, bomo na Univerzi na Primorskem organizirali Evropsko noč raziskovalcev, ki bo letos potekala pod sloganom »ZnAnosT za vsE (Research for All) – ‘ZATE’«, saj menimo, da rezultati raziskav vplivajo na naše življenje, poklic raziskovalca pa je mladim vse bolj zanimiv.

Zaradi epidemiološke situacije in veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 bodo delavnice, ogledi, predstavitve in ostale vsebine, potekale delno v živo in na daljavo prek konferenčne platforme Zoom.

          

Na dvorišču Pretorske palače v Kopru, kjer se nahajata Rektorat univerze in Fakulteta za humanistične študije, bodo od 8.00 do 15.00 potekale različne delavnice. Doživeli boste lahko kitajsko čajanko, ustvarjali v likovni delavnici, vstopali v zanimiv svet naravoslovja ali obiskali EU kotiček. V laboratorijih UP FAMNIT boste odkrivali moč antioksidantov in spoznavali aromatične rastline.

V Arheološkem parku Simonov zaliv v Izoli bomo kuhali po rimsko, izdelovali mozaik in obiskali ostanke rimske vile. V Mitskem parku v Rodiku v občini Hrpelje-Kozina pa bodo oživele zgodbe o mitski krajini na izviren in nepozaben način.

Organizirane bodo tudi okrogle mize na temo zaposlovanja v trajnostno naravnanih podjetjih in izzivih ter priložnostih »modre rasti«.

Prek konferenčne platforme Zoom bomo predstavili izsledke s terenskih raziskav, ki so nastale v okviru projektov #TourismFromZero in #LocalsFromZero, spoznali boste delfine v slovenskem morju, sodelovali boste v kvizu o razumevanju krožnega gospodarstva, si ogledali prikaz in izvajanje gibalnih vaj, pripravo zdravega krožnika, predstavili vam bomo kako lahko poteka fizioterapija na daljavo v času izrednih razmer in sodelovali boste v kvizu Virtualni ples srčkov.

Posnetki virtualnih delavnic bodo naslednji teden dostopni na spletni strani projekta.

V avli palače Armerije Rektorata univerze je medtem že na ogled intermedijska razstava »POLYLEG 0.1 - časovna matrica upodobitve«, ki bo odprta do konca meseca.

Program Evropske noči raziskovalcev Univerze na Primorskem z natančnimi urniki in opisi aktivnosti je objavljen na spletni strani ZnAnosT za VsE.


sreda, 22. september 2021 Letos prvič študijsko leto začenjamo s ŠtartUP vikendom – prijave so še odprte

Orientacijske dneve, v sklopu katerih se bodo tudi letos prvič vpisani študentje in študentke iz tujine spoznali z osnovnimi vidiki življenja in študija na slovenski obali, letos podaljšujemo v sproščen vikend poln zabavnih dogajanj, športnih iger in glasbe. 

ŠtartUP vikend zajema 3 dni:

 • 1.10. Sprejemi po fakultetah,
 • 2.10. ŠtartUP dogodek v Simonovem zalivu, kjer se boste med drugim lahko preizkusili v zorbing nogometu, zvečer pa zaključili druženje s koncertnim dogajanjem pod Belvederjem,
 • 3.10. Skupinski pohod na Ušesa Istre – Veli Badin orlovo gnezdo.

Vsi ste lepo vabljeni k prijavi.

 Štart bo oktobra, PRIJAVITE PA SE ZDAJ!  


četrtek, 16. september 2021 Objavljen dodaten Erasmus+ razpis za študijsko leto 2021/2022 // Additional Erasmus+ Open Call for the Academic Year 2021/2022 now available!

Objavljen je dodaten Erasmus+ razpis za študente za izmenjave v študijskem letu 2021/2022. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2021 do 30.9.2022.

Rok za oddajo prijave je 8. oktober 2021.

Razpis in več informacij so na voljo na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


An additional Erasmus+ Open Call for students for exchanges in the Academic Year 2021/2022 has been published.  The call enables applications for exchanges for the purpose of study and exchanges for the purpose of traineeship in the period from 1 June 2021 to 30 September 2022.

The application deadline is 8 October 2021.

The Open Call and more information are available on this link.

You are invited to apply!


ponedeljek, 13. september 2021 Prva diplomantka dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika na angleški izvedbi

V četrtek, 9. septembra 2021, je Doroteja Vujinović zaključila dodiplomski študij Bioinformatike na angleški izvedbi z diplomsko nalogo »Transformacija Burrows-Wheelerja (Burrows-Wheeler Transfrom)«, pod mentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika.

Doroteja Vujinović je prva diplomantka dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika na angleški izvedbi, ki se je na UP FAMNIT pričel izvajati v študijskem letu 2018/19. Z zaključkom študija je pridobila strokovni naslov diplomirana bioinformatičarka.

V svojem diplomskem delu je podrobno predstavila, kako deluje BWT in analizirala njegovo računalniško kompleksnost. Prav tako je predstavila nekaj najpomembnejših aplikacij BWT v bioinformatiki in računalniški biologiji.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!

              


petek, 10. september 2021 Vabilo k udeležbi v letošnji akciji 'Prekolesarimo svet'

Tudi ob letošnjem Svetovnem dnevu preprečevanja samomora poteka akcija »Prekolesarimo svet«, ki stremi k uresničitvi svojega gesla "Ustvarjajmo upanje z dejanji".

              

 Vabimo vas, da od 10. septembra do 10. oktobra skupaj s kolesarji iz celega sveta združite prekolesarjene kilometre. Vaš dosežek lahko vpišete v spletni obrazec, skupno število vseh kilometrov v Sloveniji pa bo posredovano Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora.

Izziv akcije je prekolesariti 40.075 km, kolikor znaša obseg Zemlje. 

Več o akciji si lahko preberete tukaj.

Izr. prof. dr. Vita Poštuvan (namestnica vodje UP IAM Slovenskega centra za raziskovanje samomora) je na današnjem srečanju z mediji poudarila sledeče: Ko opazimo pri nekom spremembe, je ključno, da s sočutjem pristopimo, pri tem pa je potrebna avtentičnost. Pri izboru besed je pomembneje, da so te naše, kot to, da so popolne.

Celotno srečanje si lahko pogledate v spodnjem videu.

 

Vabljeni!


četrtek, 9. september 2021 Drugi prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe za EU državljane

Danes, dne, 9. septembra se je pričel drugi prijavni rok za podiplomske študijske programe za EU državljane, ki bo potekal do 14. septembra. Prosta mesta so še na spodaj navedenih podiplomskih študijskih programih.

Magistrski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Psihologija (za vzporedni študij ni več prostih mest), Trajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost.

Doktorski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Računalništvo in informatika (mednarodni skupni program z University of St Andrews) in Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljeni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


četrtek, 9. september 2021 Tretji prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe za Slovence brez slo. državljanstva in tujce izven EU

Danes, dne, 9. septembra se je pričel tretji prijavni rok za podiplomske študijske programe za Slovence brez slo. državljanstva in tujce izven EU, ki bo potekal do 14. septembra. Prosta mesta so še na spodaj navedenih podiplomskih študijskih programih.

Magistrski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Trajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost.

Doktorski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Računalništvo in informatika (mednarodni skupni program z University of St Andrews), Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljeni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).


četrtek, 9. september 2021 Znanost za vse na Evropski noči raziskovalcev - 24. september, 2021

   

Približuje se letošnja Evropska noč raziskovalcev, na kateri bo Univerza na Primorskem 24. septembra za obiskovalce pripravila številne zanimive delavnice.

Dogodek se vsako leto odvija na pobudo Evropske komisije in se v letu 2021 financirana iz okvirnega programa za raziskovanje in tehnološki razvoj – Obzorje 2020 (Horizon 2020), programa Marie Skłodowska-Curie in s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Letošnji projekt Evropska noč raziskovalcev 2021 (ENR2021) se bo izvajal pod sloganom  ZnAnosT za vsE (akronim: ZATE).

Delavnice bodo potekale od 8.00 do 18.00 na različnih lokacijah: Rektorat UP, UP FVZ Izola, UP FHŠ Koper, UP Famnit, Mitski park Rodik, Hrpelje-Kozina, Arheološki park Simonov zaliv, Izola, Univerzitetni kampus Livade, Izola.

Več o dogodku si lahko preberete tukaj.


četrtek, 9. september 2021 Preizkusno predavanje dr. Nastja Cepak

Dr. Nastja Cepak bo imela v petek, 17. 9. 2021 ob 10:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Matematika«.

Predavanje z naslovom »On bent functions lying outside the Maiorana McFarland class« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting:  https://upr-si.zoom.us/j/7133700531?pwd=WTllN3ZuL0RjUXNYUFZteXJRcTAzdz09

Vljudno vabljeni!