Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 30. marec 2021 Nova znanstvena monografija z odprtim dostopom o Afriški prašičji kugi

Doc. dr. Laura Iacolina z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT je sourednica nove znanstvene monografije z naslovom “Understanding and combatting African Swine Fever: A European perspective”, izdana pri Wageningen Academic Publishers.

Knjiga predstavlja praktične smernice o nadzoru za odkrivanje virusa Afriške prašičje kuge (APK), kako preprečiti izbruhe v sektorju prašičereje s pomočjo ukrepov biološke varnosti, postopki čiščenja in razkuževanja, ter kako nadzorovati in izkoreniniti to bolezen pri divjih prašičih. Na enem mestu združuje znanja, ki so trenutno na voljo ter hkrati opredeljuje vrzeli, s čimer spodbuja oblikovalce politik in organe odločanja in financiranja, da podprejo znanstveno skupnost pri preiskovanju teh vrzeli.

Publikacija je dostopna na povezavi https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/978-90-8686-910-7.

 


ponedeljek, 29. marec 2021 Domen Šoberl nov doktor znanosti

V petek, 26. 3. 2021, je naš asistent na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije Domen Šoberl uspešno zaključil doktorski študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani​, kjer je pripravil in zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Avtomatizirano planiranje z induciranimi kvalitativnimi modeli v dinamičnih robotskih domenah.

Iskrene čestitke novemu doktorju znanosti in želimo mu uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


četrtek, 25. marec 2021 Famnitov biološki večer: Genetski vidiki sarkopenije

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Genetski vidiki sarkopenije«,

ki bo v sredo, 31. marca 2021, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predavala bo Felicita Urzi (UP FAMNIT).

O PREDAVANJU: Naraščanje števila starejših odraslih je pomemben svetovni demografski trend 21. stoletja. Opazno se zvišuje število potrebnih postelj in stroškov za dolgotrajno oskrbo v domovih za starejše občane, najverjetneje zaradi zmanjšanih funkcijskih telesnih zmogljivosti starejših. Med vzroki za poslabšanje funkcijskih telesnih zmogljivosti uvrščamo tudi »sarkopenijo«. Od leta 2018 je tudi uradno priznana kot mišična bolezen s kodeksom za diagnostiko ICD-10-MC. Po splošni oceni znanstvenih raziskav je sarkopenija prisotna v približno 10% svetovne populacije. V populaciji starejših odraslih v dolgotrajni oskrbi, je razširjenost še višja in lahko predstavlja 37,2%. Sarkopenija predstavlja dejavnik tveganja za padce in zlome, slabšo mobilnost, oslabljeno sposobnost za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti, izgubo neodvisnosti ali potrebo po dolgotrajni oskrbi, povezana je tudi s kognitivnim upadom in kroničnimi boleznimi. Predlagani so bili številni vzroki za nastanek sarkopenije, med katerimi so pogosto vključeni notranji (upad števila motoričnih nevronov, zmanjšanje števila hitrih vlaken tipa II, vnetje in oksidativni stress ali neustrezna regeneracija mišic) in zunanji dejavniki (neustrezna prehrana in sedentaren življenjski slog). Obenem so nekatere študije poudarile pomembnost genetske nagnjenosti, ki je povezana s skupnim genetskim polimorfizmom v populaciji.

O PREDAVATELJICI: Felicita Urzi je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kot asistentka pri predmetih kemija, biokemija in ekotoksikologija. Svojo raziskovalno pot je začela na področju Kineziologije, kjer je tudi nadaljevala z doktorskim študijem. V doktoratu se osredotoča na različne vidike sarkopenije, od prepoznavanja bolezni do njenih genetskih vidikov.  Na oddeleku za biodiverziteto, UP FAMNIT, raziskovalno sodeluje s skupino molekularnih biologov, na področju varstvene genetike.


petek, 19. marec 2021 Univerza na Primorskem podelila nagrade in priznanja zaposlenim in študentom

V četrtek, 18. marca, je rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, virtualno nagovorila in čestitala prejemnicam in prejemnikom nagrad, priznanj in zahval, ki jih tradicionalno podeljujemo v okviru Tedna UP. Teh je bilo letos kar 28, saj smo zaradi odpovedi lanske slavnostne akademije marca lani, podelili priznanja za leti 2019 in 2020.

Med njimi je bilo tudi sedem zaposlenih in študentov UP FAMNIT.

Vsem sodelavcem in študentom iskreno čestitamo!


doc. dr. Živa Fišer, Svečana listina Univerze na Primorskem


prof. dr. István Kovács, Nagrada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem


izr. prof. dr. Lara Lusa, Nagrada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem


Andreja Olovec, Nagrada Srečko Kosovel


Martin Senič, Nagrada Srečko Kosovel


Taja Pajmon Rak, Priznanje za študente Univerze na Primorskem


Lara Gorela, Zahvala sodelavcem iz strokovnih službe.

Vse prejemnike nagrad in priznanj ter utemeljitve si lahko ogledate tukaj.


četrtek, 18. marec 2021 Famnitov biološki večer: Iz nemirnih sten Kraškega roba

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Iz nemirnih sten Kraškega roba«,

ki bo v sredo, 24. marca 2021, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Boštjan Surina (UP FAMNIT, Prirodoslovni muzej Rijeka).

O PREDAVANJU: Življenje na Zemlji je v teku štirih milijard let doživelo vsaj šest velikih izumiranj in znanstveniki štejejo, da je več kot 99 % vseh vrst organizov, ki so kdajkoli živeli na Zemlji, izumrlo. Čeprav se Zemlja danes ponovno nahaja v krizi biotske pestrosti, sedanje krize ne gre primerjati s tistimi iz preteklosti. Dogaja pa se prvič, da na takšno krizo precej vpliva ena sama živalska vrsta, in sicer človeška. Človek s svojo aktivnostjo pomembno zaznamuje prostor in zveni paradoksalno, da ga na suhih kraških travnikih, ki jih je sam oblikoval skozi stoletja, danes pogrešamo, v skalnih razpokah prepadnih in nedostopnih sten, kjer ga do nedavnega še ni bilo, pa lahko na naravo deluje zelo moteče. Tommasinijeva popkoresa (Moehringia tommasinii March.) je ena tistih rastlinskih vrst, ki jo je delovanje človeka zelo prizadelo, jo pa obenem ogrožajo tudi povsem naravni procesi. V predavanju bomo predstavili rezultate nedavnih raziskav, ki smo jih izvedli v luči varovanja te ozko endemične in ogrožene vrste.

O PREDAVATELJU: Dr. Boštjan Surina svoje raziskave usmerja v razumevanje raznolikosti cvetnic v času na širšem območju Sredozemlja. Probleme nastajanja in vzdrževanja reprodukcijskih barier med posameznimi razvojnimi linijami cvetnic raziskuje s pomočjo klasičnih in modernejših, molekularno-genetskih metod. Na Famnitu deluje kot predavatelj na področjih sistematike, ekologije in reprodukcijske biologije rastlin, kot kustos za botaniko pa v Prirodoslovnem muzeju Rijeka.

 

Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI in bo dvojezično (v slovenščini in italijanščini).


sreda, 17. marec 2021 [ONLINE PREDAVANJE] Peto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2020/21

 

Vabimo vas na peto letošnje predavanje z naslovom

Možganska omrežja: matematični pogled na delovanje možganov,

ki bo v sredo, 24. marca 2021, ob 18.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Rok Požar, UP FAMNIT, UP IAM in IMFM.

Pri razumevanju interakcij v naših možganih je potrebno poznati, kako usklajena sta posamezna dela možganov – bolj podoben vzorec aktivnosti kot kažeta, bolj sta funkcionalno povezana. Čeprav so različni deli možganov specializirani za določeno funkcijo, je pri izvajanju večine kognitivnih nalog vključen celoten sistem; kot bi imeli množico strokovnjakov, ki so dobri v določenih stvareh, če pa želijo narediti nekaj uporabnega, morajo sodelovati med sabo. Zato nas zanima, kako so posamezni deli možganov med seboj organizirani. Pri tem nam pomaga teorija grafov, ki omogoča, da možgane obravnavamo kot omrežje. To sestoji iz točk, ki predstavljajo osnovne gradnike sistema, in povezav, ki predstavljajo odnose med gradniki. V možganskem omrežju točke predstavljajo posamezne dele možganov, povezave pa opisujejo, kako močno sta točki funkcionalno povezani. Na predavanju bomo spoznali osnovne koncepte teorije grafov za analizo možganskih omrežij in njihovo uporabnost ilustrirali na primerih identifikacij nevroloških motenj.

O predavatelju:
Rok Požar je leta 2009 diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko UL, leta 2013 pa doktoriral na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL. Raziskovalno se ukvarja z algebraično teorijo grafov, računsko teorijo grup, algoritmi in omežji v nevroznanosti. Predava na UP FAMNIT.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 880 5698 2250
Passcode: 373566

Vljudno vabljeni!


sreda, 17. marec 2021 STEP CHANGE: Univerza na Primorskem vodilna partnerica novega projekta v duhu državljanske znanosti

V ponedeljek, 15. marca 2021 je potekal uvodni sestanek novega projekta STEP CHANGE, ki ga je gostila Univerza na Primorskem, vodilna partnerica projekta.

Julija 2020 je Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem,  uspešno pridobila vodenje novega projekta programa Obzorje 2020 z naslovom STEP CHANGE (Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch), ki združuje različna področja znanosti, povezuje pa jih iniciativa državljanske znanosti. 

Gre za triletni projekt v vrednosti več kot 2 milijona evrov, ki se je uradno začel začetek letošnjega leta, projektni konzorcij pa sestavlja enajst osrednjih partnerjev iz sedmih držav Evropske unije in Ugande, ter 23 podpornih partnerjev, ki bodo sodelovali z raziskavami na različnih področij znanosti, od energije in zdravja ljudi ter okolja.

V projektu se bo izvajalo 5 iniciativ državljanske znanosti (angl. citizen science) pri katerih bodo sodelovali državljani petih držav, in sicer: ohranjanje prostoživečih živali v Sloveniji, nealkoholne jetrne bolezni v Veliki Britaniji, lokalne energetske skupnosti v Nemčiji, pripravljenost na izbruhe nalezljivih bolezni v Italiji ter prilagajanje na obnovljive vire energije v Ugandi.

V sklopu projekta STEP CHANGE bodo znanstveniki v sodelovanju z javnostjo aktivno prispevali k raziskovanju, ki se aktivno izvaja na področju zdravja, energije in okolja. Državljanska znanost omogoča vsem državljanom, tudi laikom, ki jih zanima določeno znanstveno področje, da postanejo del znanstvenega procesa. V projektu se bodo izpopolnile metode za vključevanje državljanov v pet iniciativ, kar bo tudi raziskovalcem doprineslo neprecenljive podatke za nadaljnje raziskave.

Vodja projekta, prof. dr. Elena Bužan, je ob dogodku povedala: » Projekt ob sodelovanju najširše javnosti naslavlja izjemno pomembna vprašanja današnjega časa, kot so nalezljive bolezni, obnovljivi viri energije, ohranjanje narave in zdravje. Povezave med raziskovalci in državljani preko državljanske znanosti so izjemno pomembne, saj smo vsi končnimi uporabniki raziskovalnih dosežkov, kar je morda najpomembnejše, je to način, da se krepi tudi zaupanje med različnimi deležniki in širšo družbo«.

Uvodni sestanek partnerjev projekta se je odvil ravno v pričetku Tedna Univerze na Primorskem, katerega rdeča nit je odgovornost oz. odgovorna znanost med katero se uvršča tudi državljanska znanost.

Ravno na to temo bo v sredo, 17. 3. 2021, ob 19.00 potekala okrogla miza »Odgovornost kot pogoj ali nuja?« na kateri bodo svoja razmišljanja o odprti, vključujoči in odgovorni znanosti iz naravoslovne in humanistične perspektive delila statističarka izr. prof. dr. Lara Lusa in humanist izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik. Pogovor pa bo krmilil dr. Črtomir Tavzes, domač na polju, kjer se prepletata naravoslovje in umetnost. Več informacij o dogodkih v sklopu Tedna Univerze na primorskem je na voljo tukaj.  


sreda, 17. marec 2021 Na UP Famnit kar šest novih rednih profesorjev

Na včerajšnji slovesnosti – Inavguraciji izvoljenih v redne profesorice in profesorje UP, je prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo prof. dr. Štefko Miklavič, izročil odločbe o izvolitvi v naziv kar 19 novim rednim profesoricam in profesorjem UP.

Med njimi je bilo tudi šest profesorjev UP FAMNIT. Vsem iskreno čestitamo!

Vse nove redne profesorje na UP in njihove življenjepise si lahko ogledate tukaj.


prof. dr. Elena Bužan za področje Biokemije


prof. dr. István Kovács za področje Matematike


prof. dr. Andreja Kutnar za področje Znanosti o lesu


prof. dr. Martin Milanič za področje Matematike


prof. dr. Gaj Vidmar za področje Biomedicinske statistike


prof. dr. Vito Vitrih za področje Matematike


ponedeljek, 15. marec 2021 Teden Univerze na Primorskem letos v duhu praznovanja polnoletnosti

17. marec štejemo za rojstni dan Univerze na Primorskem, saj je bila najmlajša slovenska javna univerza vpisana v sodni register ravno na ta dan leta 2003. Naša univerza bo torej stara natanko 18 let in tudi letos bo zaživel tradicionalni Teden UP, ki poteka med 15. in 19. marcem 2021, in v okviru katerega se bo zvrstil niz virtualnih dogodkov. Nekaj bo protokolarnih in nekaj bolj sproščenih srečanj, na katerih se bomo spomnili, da so dnevi okoli rojstnega dne univerze predvsem trenutek praznovanja in razmisleka za vse, ki smo z njo povezani.

Rdeča nit letošnjih dogodkov se dotika ravno polnoletnosti UP, saj se bomo osredotočili na odgovornost, ki jo vsaka resna izobraževalna in raziskovalna institucija nosi do številnih deležnikov: do svojih zaposlenih in študentov, do prihodnosti diplomantov, lokalne in širše slovenske ter mednarodne skupnosti, ki jo s svojim hitrim in uspešnim razvojem že sooblikujemo. Nato še do raziskovalnih polj, ki jih proučujemo in razvijamo ter do samega znanstvenega raziskovanja tako na temeljnih kot na aplikativnih področjih. V univerzitetnem okolju je odgovornost prisotna čisto povsod, nenazadnje tudi v odločitvah, ki peljejo do sprememb ali pa do vztrajanja pri tistem, kar mora ostati, da ohranimo kakovostno raven izobraževanja in razvoja same znanosti.

Več o programu si lahko preberete tukaj.


petek, 12. marec 2021 Podaljšan rok za prijavo na E+ razpis za študijsko leto 2021/2022

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za prijavo na Erasmus+ razpis za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2021 do 30.9.2022.

Podaljšan rok za oddajo prijave je 15. marec 2021.

Razpis in več informacij je na voljo na tej povezavi.


petek, 12. marec 2021 Napovedujemo: Priprave na splošno maturo iz matematike na višji ravni

Oddelek za matematiko na UP FAMNIT organizira priprave na splošno maturo iz matematike na višji ravni za dijake zaključnih letnikov.

Priprave bodo potekale na daljavo preko videokonferenčnega sistema ZOOM v treh terminih (z različnimi nalogami), in sicer:

  • v soboto, 8. maja 2021, s pričetkom ob 9. uri in zaključkom do 12. ure,
  • v soboto, 15. maja 2021, s pričetkom ob 9. uri in zaključkom do 12. ure, ter
  • v soboto, 22. maja 2021, s pričetkom ob 9. uri in zaključkom do 12. ure.

Vse zainteresirane dijake vabimo, da se na priprave prijavijo preko elektronskega naslova matura.matematika@famnit.upr.si, kamor sporočijo naslednje podatke: ime in priimek, naziv in naslov šole, občino stalnega bivališča ter svoj elektronski naslov.

Udeležba na pripravah je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato priporočamo, da se prijavite čim prej! Prijave zbiramo do petka, 30. aprila 2021.

Kot dodatno pomoč pri pripravah so naši predavatelji in asistenti na UP FAMNIT posneli rešitev nalog s spomladanskega izpitnega roka matematike na maturi (višja raven) iz leta 2020.

Posnetke rešitev si lahko ogledate na YouTube kanalu Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ali spodaj.

 

 


ponedeljek, 8. marec 2021 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Vito Vitrih

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje
prof. dr. Vita Vitriha, rednega profesorja za področje Matematika,
z naslovom:
»MODELIRANJE IN SIMULACIJE S KRIVULJAMI IN PLOSKVAMI«,

ki bo v ponedeljek, 15. marca 2021, ob 10:00.

ZOOM povezavahttps://upr-si.zoom.us/j/85914318577?pwd=cnFJcmg2ZEZkbFhpeG1VYk0veHp2Zz09

 

Vljudno vas vabimo, da se nam na predavanju pridružite!


ponedeljek, 8. marec 2021 Famnitov biološki večer: Okoljska kriza, Covid-19 in perspektive biodiverzitete v 21. stoletju

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Okoljska kriza, Covid-19 in perspektive biodiverzitete v 21. stoletju«
in podnaslovom
»Nikoli ne smemo pustiti, da gre dobra kriza v nič« (W. Churchill)

ki bo v sredo, 10. marca 2021, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Bojan Lazar (UP FAMNIT).

O PREDAVANJU: 

Svetovne vlade so na 10. srečanju članic Konvencije o biološki raznovrstnosti, kot odgovor na globalno krizo biodiverzitete, oktobra 2010 sprejele Strateški načrt za biotsko raznovrstnost in 20 Aichi ciljev za varstvo biodiverziteteze za obdobje 2011–2020, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila kot »desetletje biodiverzitete«. Leto 2020 se je zaključilo - kako smo smo bili po koncu desetletja biodiverzitete uspešni v izpolnjevanju ciljev, ki smo si jih zastavili?

Biodiverzitetna in klimatska kriza sta del globalne okoljske krize. Pandemija COVID-19 je zaznamovala 2020 in povzročila do pred kratkim nepojemljive spremembe našega vsakdanjega življenja in obnašanja. Vendar vprašanje pa je: ali je to res največja grožnja, s katero se sooča človeštvo? Nas je kriza zadnjega leta karkoli naučila? Winston Churchill je zapisal: »nikoli ne smemo pustiti, da gre dobra kriza v nič« in res, številni pozitivni družbeni premiki so se zgodili prav v kriznih obdobjih. Bomo dovolj modri in izkoristili edinstveno priložnost, da poskusimo s preudarnim osebnim vedenjem in pametnimi ukrepi rešiti dve krizi na en mah? Kakšna je odgovornost posameznika? Kako lahko prispevamo k ohranjanju biodiverzitete in reševanju okoljske krize ter zakaj je varstvena biologija kritična veda 21. stoletja, so samo nekatere od tem o katerih bo govora na predavanju.

O PREDAVATELJU: Dr. Bojan Lazar je morski varstveni biolog in strokovnjak za ekologijo in varstvo velikih morskih vretenčarjev. Predavatelj je na prvostopenjskem študijskem programu »Varstvena biologija« ter vodja modula Varstvo morja drugostopenjskega študijskega programa »Varstvo narave« na Oddeleku za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerza na Primorskem.


ponedeljek, 8. marec 2021 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Gaj Vidmar

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje
prof. dr. Gaja Vidmarja, rednega profesorja za področje Biomedicinska statistika,
z naslovom:
»STATISTIČNI PRISTOP K PROCESOM IN KAKOVOSTI V ZDRAVSTVU«,

ki bo v petek, 12. marca 2021, ob 11:30.

ZOOM povezava:  https://upr-si.zoom.us/j/9127197850 

Vljudno vas vabimo, da se nam na predavanju pridružite!


petek, 5. marec 2021 Inavguracijsko predavanje prof. dr. Andreja Kutnar

Vljudno vas vabimo na inavguracijsko predavanje
prof. dr. Andreje Kutnar, redne profesorice za področje Znanost o lesu,
z naslovom:
»MODIFIKACIJA LESA«,

ki bo v petek, 12. marca 2021, ob 9:00.

ZOOM povezava: https://upr-si.zoom.us/j/88625222975

 

Vljudno vas vabimo, da se nam na predavanju pridružite!


torek, 2. marec 2021 Objava v znanstveni reviji Nature Communications

Prof. dr. Tomaž Pisanski, predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT, je soavtor raziskave, objavljene v reviji Nature Commmunications. Gre za izjemno ugledno znanstveno revijo  z odprtim dostopom, ki objavlja visokokakovostne raziskave z vseh področij naravoslovja in ima faktor vpliva več kot 12.

Raziskava je bila predstavljena v članku: »Designed folding pathway of modular coiled-coil-based proteins«, prosto dostopnem na povezavi https://www.nature.com/articles/s41467-021-21185-5

Naravni proteini tvorijo prostorsko strukturo preko tesnega pakiranja atomov, ki se je optimiziralo v milijardah let evolucije. Lahko pa pripravimo umetne proteine iz modularnih sestavnih delov, pri katerih strukturo določa povezovanje med moduli s čemer lahko pripravimo skoraj poljubne poliedre. Pri poliedrski samosestavi se polipeptidna veriga zloži v skelet polidera tako, da se segmenti paroma povežejo v robove poliedra. 

Pred leti je skupina prof. dr. Romana Jerale s Kemijskega Inštituta, prva v svetovnem merilu, na ta način konstruirala umetni polipeptid v obliki tetraedra in kasneje še v drugih oblikah. Za polieder z n robovi potrebujemo verigo sestavljeno iz 2n segmentov.

Doslej so bili pri takih samo-sestavah peptidni segmenti izbrani tako, da je imel vsak segment natančno določen par, s katerim se je lahko povezal. Za tetraeder s šestimi robovi je bilo potrebnih šest različnih parov segmentov, kar pomeni, da je kompleksnost poliedra določena z naborom različnih modularnih parov. V tem prispevku pa je bilo pokazano, da se raje povezujejo tisti pari, ki so v verigi bolj oddaljeni. Z uporabo tega principa so lahko zasnovali tetraeder iz samo treh različnih parov modulov. To novo spoznanje bo imelo velik vpliv na načrtovanje drugih poliedrskih samosestav.

Avtorji raziskave so Jana Aupič in Žiga Strmšek, ki si delita prvo avtorstvo ter Fabio Lapenta, David Pahovnik, Tomaž Pisanski, Igor Drobnak, Ajasja Ljubetič in Roman Jerala.

Raziskava je bila financirana preko ERC projekta MaCChines, ki ga vodi Roman Jerala, vodja Odseka za sintezno biologijo na Kemijskem inštitutu ter Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

   


torek, 2. marec 2021 Nov doktorski študijski program Suicidologija in duševno zdravje

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila akreditacijo novega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Suicidologija in duševno zdravje, ki se bo izvajal na UP FAMNIT v sodelovanju z UP IAM Slovenskim centrom za raziskovanje samomora.

Gre za specializiran študijski program, ki bo študente usposobil za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področjih suicidologije in duševnega zdravja. Hkrati je to prvi doktorski študijski program s področja suicidologije pri nas, ki pa zaradi problematike samomorilnega vedenja in potreb po razvijanju visoko kakovostne raziskovalne dejavnosti na tem področju v Sloveniji predstavlja pomembno pridobitev.

Koordinatorka programa izr. prof. dr. Vita Poštuvan je o programu povedala: »Prednost programa predstavlja velika izbirnost vsebin glede na raziskovalna področja, s katerimi se študenti profesionalno ukvarjajo, zato program poleg manjšega števila temeljnih predmetov vključuje široko paleto notranjih izbirnih predmetov, ki pokrivajo specializirane tematske sklope, ki so neposredno ali posredno vezani na področji suicidologije in duševnega zdravja. Doktorandi bodo na ta način pridobili kompetence za prenos teoretičnih znanj s specializiranih področij v prakso ter za povezovanje z drugimi znanstvenimi vedami.«

Študijski program se bo tako izvajal že v naslednjem študijskem letu na UP FAMNIT, več informacij bo v kratkem na voljo na spletni strani fakultete, roki in pogoji za prijavo pa bodo objavljeni v razpisu za vpis v študijske programe 2. in 3. stopnje.