Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 31. avgust 2021 Zaključuje se 3. prijavni rok za vpis tujih državljanov na dodpilomske študijske programe!

3. septembra 2021 se zaključi 3. prijavni rok za državljane držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva na dodiplomskih študijskih programih Univerze na Primorskem.

Na UP FAMNIT so še na voljo prosta mesta na naslednjih študijskih programih:

 • Bioinformatika (UN), izvedba v slovenskem jeziku
 • Matematika (UN), izvedba v angleškem jeziku
 • Matematika (UN), izvedba v slovenskem jeziku
 • Matematika v ekonomiji in financah (UN), izvedba v slovenskem jeziku
 • Sredozemsko kmetijstvo (VS),  izvedba v slovenskem jeziku

 

Prijavo za vpis (vključno z zahtevanimi dokazili) kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/do vključno petka, 3. septembra 2021.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze na Primorskem, na naslovu vpis@upr.si, od ponedeljka do petka, med 8.30 ter 15.00. 

 

Izberi znanost, izberi Famnit!


petek, 27. avgust 2021 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Deana Lipovca

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom "Human preference for wooden materials and their role in restorative environments (Preference ljudi do lesnih materialov in vloga le-teh v restorativnih okoljih)" študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Deana Lipovca.

Predstavitev bo potekala v torek, 31. 8. 2021 ob 10.00 v predavalnici FAMNIT-VP1.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 26. avgust 2021 10. obletnica za poletni tabor ‘Matematika je kul!’

Z upoštevanjem vseh delov enačbe o ukrepih za zajezitev širjenja virusa, smo izračunali, da letos le lahko v živo proslavimo 10. obletnico tabora ‘Matematika je kul’, ki ta teden poteka na UP Famnit.

Pridružilo se nam je 6 dijakov iz različnih krajev in z enotno željo za odkrivanje lepot matematičnega sveta.

                        

Na predavanjih so spoznavali kriptografijo, se učili o barvanju grafov in zemljevidov, dobili vplogled v načela trgovanja s finančnimi instrumenti. Poleg tega so izvedeli tudi, kako zelo prisotna je matematika v športu ter kako lahko šport uporabimo za učenje in poučevanje matematike.

       

Dijaki so se pomerili v različnih miselnih igrah, med drugim smo lahko spremljali turnir v igri SET, kjer je zelo prav prišlo znanje iz področja verjetnosti in kombinatorike.

Sicer se je teden začel z vremensko osvežitvijo, vendar pa številke na termometru niso padle dovolj nizko, da bi naše mlade matematike odvrnile od skoka v morje.  Poleg plaže pa so na sporedu bile tudi druge družabne aktivnosti: filmski večer, peka palačink in celo praznovanje rojstnega dne enega izmed udeležencev. Dijaki, ki so se tabora udeležili v prejšnjih letih, so potrdili, da je matematika res kul.

Nekaj utrinkov si lahko pogledate tudi v spodnjem videu.

 

Več podrobnosti o taboru si lahko preberete tukaj.

UP FAMNIT organizira tabor z namenom popularizacije matematike, saj želi mladim s primeri iz prakse pokazati, da je lahko ta tudi zabavna, zanimiva in predvsem uporabna. Udeleženci, ki se na tabor vračajo že nekaj let, pa so dokaz o doseženem namenu in uspehu tabora. Letošnja izvedba tabora upošteva vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo varnost udeležencev, spremljevalcev, izvajalcev predavanj in vseh drugih sodelujočih.


sreda, 25. avgust 2021 Postani TUTOR! – Rok za prijave je 13. september 2021

Študente vseh stopenj vabimo, da se prijavijo za tutorje študente v študijskem letu 2021/2022!

 

Kaj je tutorstvo?

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu.

Katere so naloge tutorja študenta?

Kot tutorji boste usmerjali svoje varovance (študente), jim svetovali glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija, pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju, pri vključevanju v obštudijske dejavnosti in študijsko življenje.

Zakaj postati tutor?

Kot tutorji študenti boste imeli možnost  izobraževanja in usposabljanja na različnih delavnicah in srečanjih, ki jih organizira Univerza na Primorskem. Po zaključku študijskega leta boste prejeli certifikat o opravljenem tutorske delu, to pa bo vpisano tudi v vašo prilogo k diplomski listini.

Predvsem pa boste kot tutorji pridobili neprecenljive izkušnje in znanje!

Do kdaj in kje se moram prijaviti?

Rok za prijave je 13. september 2021. Več informacij lahko preberete na podstrani "Tutorstvo" kjer sta na voljo razpis za leto 2021/2022 ter prijavni obrazec.

 

 


ponedeljek, 23. avgust 2021 Poletna šola o zeleni infrastrukturi na Slovenskem krasu

Minulo študijsko leto je potekalo predvsem na daljavo. Študenti so večino predavanj in drugih obveznosti opravili preko spletnih orodij, s tem pa so bili prikrajšani za kakšno terensko izkušnjo, prav tako pa za druženje in socializacijo med  študenti  in interakcijo s profesorji.  

Tega se dobro zavedajo na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT, kjer so se ob upoštevanju ukrepov potrudili in organizirali vse nujne študijske dejavnosti, poleg tega pa soorganizirali še dodatne aktivnosti za študente. V okviru projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini (https://www.ita-slo.eu/sl/engreen), o katerem so pred časom poročali tudi v Regionalu, smo junija izvedli Poletno šolo za študente na temo raznolikosti zelene infrastrukture na območju slovenskega Krasa. Potekala je med 17. in 20. junijem 2021 ter z nastanitvijo v Mirnu in privabila 17 udeležencev – študentov UP FAMNIT in Univerze v Ljubljani

Tekom poletne šole so udeleženci podrobneje spoznali stanje nekaterih elementov zelene infrastrukture na območju slovenskega Krasa. Večji del poletne šole je bil namenjen terenskemu delu – posvetili so se predvsem popisovanju biodiverzitete metuljev na kraških traviščih, monitoringu metulja barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) in popisovanju kalov ter njihove favne in flore. Na območju Krasa in širše so pregledali preko 100 kalov in podobnih vodnih teles, ter s tem pomembno obogatili doslej zbrane podatke. Zbirali so podatke o stanju posameznih vodnih teles, njihovi biodiverziteti in prisotnosti tujerodnih vrst. S problematiko slednjih so se srečali tudi med obiskom zadrževalnika Vogršček v Vipavski dolini, kjer je sodelavec Zavoda za ribištvo Slovenije, Tomaž Remžgar, prikazal izlov invazivnih okrasnih gizdavk (Trachemys scripta).

   

 

Vodja projekta na UP FAMNIT, doc. dr. Martina Lužnik je povedala:  »V sklopu projekta ENGREEN se posebej intenzivno ukvarjamo s kali in nanje vezanimi dvoživkami – na širšem območju Istre, Krasa in Brkinov. Leta 2020 in 2021 smo popisali že prek 400 kalov oziroma drugih stoječih voda. Posebej se posvečamo problematiki tujerodnih vrst v kalih, to so predvsem zlate ribice (Carassius auratus), ki jih nevestni lastniki izpustijo v naravo. S tem dejanjem pa naredijo veliko škodo okolju, saj zlate ribice degradirajo vodni ekosistem in poslabšajo življenjske razmere za domorodne organizme. Ena izmed projektnih dejavnosti je izlova zlatih ribic iz nekaterih kalov.«

Pomembno je izpostaviti, da so imeli med poletno šolo udeleženci priložnost sodelovati pri monitoringu populacije ogroženega metulja; barjanskega okarčka, ki ga že drugo leto zapored izvajajo sodelavci UP FAMNIT. Doc. dr. Jure Jugovic tako: »Na območju Cerja je to populacijo v letu 2019 dodobra prizadel požar (https://www.regionalobala.si/novica/pestra-noc-za-primorske-gasilce-se-vedno-gori-tudi-danes-aktivirani-helikopterji-foto-video). Že sicer pa na območju Krasa to Natura 2000 vrsto ogroža tudizaraščanje travišč z avtohtonimi in tudi tujerodnimi vrstami, kot je invazivni veliki pajesen (Ailanthus altissima)«, dodaja Martin Senič, sodelavec na projektu ENGREEN.

               

Poletna šola je bila tako dobra priložnost za dopolnitev projektnih aktivnosti, predvsem pa odlična izkušnja za študente, ki si želijo dodatnih izven-študijskih aktivnosti, sodelovanja s strokovnjaki in spoznavanja terenskega dela.

Eden od udeležencev poletne šole, študent Varstvene biologije na UP FAMNIT Luka Kostadinovski, je povedal: »Poletna šola se je odvila na zares lepi lokaciji, saj smo spali na Mirenskem gradu, od tam pa smo se vsak dan podali na Kras. Zares super izkušnja, z odličnim vzdušjem med udeleženci in mentorji skupin, ki so nas vodili po terenu in z nami delili svoje znanje. Lahko povem, da sem se udeležil skupine »metuljarjev« in da sem s tem pridobil dodatna znanja o metuljih, njihovi biodiverziteti na tem območju ter o sami metodologiji popisovanja metuljev. Največ pozornosti smo pri tem posvetili barjanskemu okarčku. Seveda pa ne smem izpustiti tudi druženja in tkanja novih vezi in poznanstev z ostalimi udeleženci, mentorji in profesorji«.

        

  

 


petek, 20. avgust 2021 Odprt je 2. PRIJAVNI ROK za Slovence in državljane članic EU za vpis v dodiplomski študij

Danes, 20. 8. 2021, se za Slovence in državljane članic EU začenja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 in bo trajal do vključno 27. 8. 2021.

Na UP FAMNIT so na voljo prosta mesta v naslednjih študijskih programih:

 • Bioinformatika (UN), izvedba v angleškem jeziku - 15  mest
 • Bioinformatika (UN), izvedba v slovenskem jeziku - 15  mest
 • Matematika (UN), izvedba v angleškem jeziku - 24 mest
 • Matematika (UN), izvedba v slovenskem jeziku – 28 mest
 • Matematika v ekonomiji in financah (UN) – 23 mest
 • Računalništvo in informatika (UN), izvedba v angleškem jeziku – 4 mesta
 • Računalništvo in informatika (UN), izvedba v slovenskem jeziku – 6 mest
 • Varstvena biologija (UN), 13 mest
 • Sredozemsko kmetijstvo (VS), 20 mest

 

Univerza na Primorskem ima v drugem prijavnem roku razpisanih 642 mest na 26 študijskih programih, od tega je 441 mest za redni in 201 za izredni študij. Vsa prosta mesta za drugi prijavni rok so objavljena na portalu EVŠ:https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

O rezultatih drugega prijavnega roka bodo kandidati obveščeni do 22. 9. 2021.

Več informacij o poteku prijave najdete tukaj: https://www.upr.si/si/vpis/prijava-na-razpis-za-vpis/dodiplomski-studij-1-stopnja/

Za dodatna vprašanja pa se lahko obrnete tudi na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze na Primorskem, na naslovu vpis@upr.si, od ponedeljka do petka med 8.30 ter 15.00. 


ponedeljek, 16. avgust 2021 Študenti UP FAMNIT so organizatorji mednarodne konference SymBioSE 2023

Študenti UP FAMNIT so uspešno kandidirali za organizacijo mednarodne konference SymBioSE.

Leta 1996 so člani nemškega študentskega združenja ustanovili Mednarodno konferenco SymBioSE oziroma “Symposium of Biology Students of Europe”. Osnovni namen dogodka je povezati vse evropske študente biologije in ostalih naravoslovnih smeri, od dodiplomske do doktorske stopnje študija. SymBioSE se odvija v obliki vsakoletnega dogodka v različnih sodelujočih državah, za organizacijo pa je potrebno kandidirati dve leti vnaprej ter o svoji ideji prepričati vse sodelujoče.

V preteklih letih se je konference že udeležilo nekaj študentov Varstva narave in Varstvene biologije, ker pa še ni bila organizirana v Sloveniji, se je v letošnji ekipi sodelujočih študentov s Famnita razvila ideja in želja, da bi jo poskusili pripeljati v Koper. Tako so svojo kandidaturo predstavili letošnjim udeležencem in bili izbrani za organizacijo SymBioSE 2023.

Dogodek bo organiziran v sodelovanju z Društvom varstvenih biologov - Biodiva, predvidoma med 24. in 30. julijem 2023.

 


ponedeljek, 9. avgust 2021 Ponovni uspeh Famnitovih študentov na 28. Mednarodnem matematičnem študentskem tekmovanju – IMC 2021

Letos je med 2. in 7. avgustom potekalo že 28. mednarodno matematično študentsko tekmovanje (International Mathematics Competition for University Students 2021). Tudi letošnje tekmovanje, kjer je v 113. ekipah sodelovalo 590 študentov iz celega sveta, je potekalo preko spleta.

Izjemen uspeh je letos dosegel Besfort Shala, ki je s 23 točkami dosegel srebrno medaljo oz. drugo nagrado. Častno omembo sta prejela Todor Antić (7 točk) ter Dorotea Redžepi (4 točke).

Ekipo UP FAMNIT so sestavljali študenti Ajla Šehović (2. letnik, Matematika), Besfort Shala (diplomant, Matematika), Dorotea Redžepi (1. letnik, Matematika), Lazar Marković (1. letnik Matematika), Milan Milivojčević (2. letnik, Računalništvo in informatika), Todor Antić (2. letnik, Matematika) ter vodja ekipe, doc. dr. Slobodan Filipovski.

Našim študentom iskreno čestitamo, vas pa vabimo k ogledu otvoritvene ter zaključne slovesnosti IMC. Več informacij ter naloge, ki so jih reševali tekmovalci, so na voljo tukaj.