Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 9. september 2021 Tretji prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe za Slovence brez slo. državljanstva in tujce izven EU

Danes, dne, 9. septembra se je pričel tretji prijavni rok za podiplomske študijske programe za Slovence brez slo. državljanstva in tujce izven EU, ki bo potekal do 14. septembra. Prosta mesta so še na spodaj navedenih podiplomskih študijskih programih.

Magistrski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Trajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost.

Doktorski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Računalništvo in informatika (mednarodni skupni program z University of St Andrews), Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljeni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).