Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 30. junij 2021 Prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Podatkovna znanost

V ponedeljek, 28. junija 2021, je Lisi Qarkaxhija zaključil magistrski študij Podatkovna znanost z magistrsko nalogo »Network based predictive modelling« (Modeliranje napovedovanja s pomočjo omrežij), pod mentorstvom izr. prof. dr. Miklósa Kreśza in somentorstvom asist. Lászlo Hajdu. V okviru magistrskega dela je preučeval problem napovedovanja števila citatov, ki jih bo prejelo znanstveno delo, kar trenutno predstavlja pomembno metriko za določanje vpliva in kakovosti članka.

Lisi Qarkaxhija je prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Podatkovna znanost in je z zaključkom študija pridobil strokovni naslov magister podatkovnih znanosti.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!


ponedeljek, 28. junij 2021 Famnit obiskal prejemnik Fieldsove medalje, prof. dr. Andrei Okounkov

V času 8. evropskega kongresa matematike je Univerzo na Primorskem obiskal prejemnik Fieldsove medalje, prof. dr. Andrei Okounkov, ki je na kongresu izvedel javno predavanje. Dr. Okounkov se je seznanil z delovanjem in dosežki naše univerze, nato pa je obiskal UP FAMNIT, kjer sta ga sprejela dekan UP FAMNIT, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović ter direktor UP IAM, prof. dr. Vito Vitrih.

V prostorih fakultete je ves čas trajanja kongresa delalo več skupin prostovoljcev in zaposlenih, ki so skrbele za tehnično podporo in nemoten prenos predavanj za vse udeležence.

Dr. Okounkov je tudi član Organizacijskega odbora Mednarodnega kongresa matematikov – ICM 2022, ki bo naslednje leto v Sankt Peterburgu, zato je s pozornostjo prisluhnil predstavitvi organizacijskega vidika 8ECM.

V Portorožu je nastal prijeten intervju, ki ga objavlja STA Znanost. 


nedelja, 27. junij 2021 Zaključil se je nadvse uspešen 8ECM

V Portorožu se je zaključil največji znanstveni dogodek v letu 2021 v Sloveniji – 8. Evropski kongres matematike. 8ECM je glede na število udeležencev in izpeljanih dogodkov največji evropski matematični kongres do zdaj. Znanstvenega srečanja, ki je potekalo kombinirano – prek interneta in v živo, se je udeležilo 1.771 matematikov iz 77 držav; več kot 100 jih je prišlo tudi v Portorož in se predavanj udeležilo v živo. 8ECM je gostil največja imena s področja sodobne matematike, med drugimi sta nastopila Abelov nagrajenec prof. dr. László Lovász in predsednik Evropskega raziskovalnega sveta, akademik prof. dr. Jean-Pierre Bourguignon. Zvrstilo se je 1.058 različnih prispevkov, predavanj in minisimpozijev, širši javnosti je bila ponujena tudi vrsta spremljajočih kulturnih dogodkov in osem razstav, že maja pa je Pošta Slovenije izdala priložnostno znamko.

Na zaključni slovesnosti, ki je potekala v petek, 25. 6. 2021 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, so udeležence nagovorili prof. dr. Andrei Okounkov, član Organizacijskega odbora Mednarodnega kongresa matematikov – ICM 2022, prof. dr. Juan González-Meneses López, predsednik Organizacijskega odbora 9. Evropskega kongresa matematike – 9ECM Sevilla 2024, prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem terpodpredsednica Organizacijskega odbora 8ECM, prof. dr. Tomaž Pisanski, predsednik Organizacijskega odbora 8ECM in prof. dr. Volker Mehrmann (TU Berlin), predsednik Evropskega matematičnega združenja.

Dr. Andrei Okounkov se je v svojem nagovoru zahvalil organizatorjem kongresa in predstavil priprave na svetovni kongres matematike ICM, ki bo julija 2022 v Sankt Peterburgu. »Slovenska izkušnja bo navdih tudi za naslednji kongres,« je poudaril dr. Okounkov. Tudi dr. Juan González-Meneses López je čestital organizatorjem za dobro organizacijo kongresa ter predstavil naslednjega – 9ECM, ki bo potekal od 15. do 19. 7. 2024 v Sevilli.

Dr. Klavdija Kutnar se je zahvalila vsem udeležencem 8ECM, še posebno tistim, ki so prišli v Portorož, in vsem razpravljalcem, ob tem pa se je zahvalila tudi vsem sodelavcem UP in prostovoljcem za uspešno izvedbo tega, za slovensko in evropsko matematiko, izjemnega znanstvenega dogodka. Dr. Tomaž Pisanski je v svojem nagovoru spomnil na matematično znanstveno srečanje pred 30 leti na Bledu, ki je potekalo prav na dan neodvisnosti Slovenije. »Nihče si ni drznil niti pomisliti, da bo čez 30 let v Sloveniji tako pomemben matematični dogodek,« je izpostavil. Zahvalil se je organizatorjem, še posebej dr. Kutnar in nekdanjemu rektorju UP dr. Draganu Marušiču, saj brez njegove trdne podpore tega kogresa ne bi bilo.

Dr. Volker Mehrmann je izrazil zahvalo in pohvalo organizatorjem, ki so v težkih okoliščinah opravili izjemno delo. Poudaril je, da morajo evropski kongresi predstaviti vsa področja evropske matematike, tako strokovno in regijsko kot tudi generacijsko. Kot pozitivno je ocenil prav to, da je 8ECM vključil mlajšo generacijo matematikov. »Matematična skupnost mora skupaj nasloviti probleme prihodnosti. Med drugim moramo opozoriti, kako nevarne so odločitve, da se v izobraževanju zmanjšujejo temeljne znanosti,« je poudaril dr. Mehrmann.

Osmi evropski kongres matematike se je po oceni udeležencev odvijal kljub zahtevni situaciji na način, ki je omogočil nemoteno delo in izmenjavo znanstvenih spoznanj ter profesionalnih izkušenj in bo kot tak pomenil pomemben mejnik v prihodnji organizaciji znanstvenih dogodkov.

 


sreda, 23. junij 2021 Dr. Marko Tkalčič objavil članek v prestižni reviji Elsevier Information Processing and Management

Izr. prof. dr. Marko Tkalčič je objavil članek "Investigating the impact of recommender systems on user-based and item-based popularity bias" v prestižni reviji Elsevier Information Processing and Management (faktor vpliva = 4.787, A") v soavtorstvu s kolegi z univerz University of Bergen (Norveška) in University of Oulu (Finska).

V članku so predstavljeni rezultati o vplivu priporočilnih algoritmov na pristranskost popularnosti v družbenem omrežju Twitter. Rezultati kažejo, da se priporočilni algoritmi obnašajo različno: v določenih primerih se pristranskost popularnosti poveča v drugih pa zmanjša. Rezultati imajo pomemben vpliv na načrtovanje algoritmov umetne inteligence, ki bodo nepristranski, kar je eden ključnih izzivov pri raziskavah umetne inteligence. 

Dostop do članka je na tej povezavi.

Iskrene čestitke!


torek, 22. junij 2021 Razpisana mesta za mlade raziskovalce in podoktorski študij na Univerzi na Primorskem

Vsem razpisom za mlade raziskovalce in podoktorske pozicije lahko sledite tukaj, v nadaljevanju pa izpostavljamo trenutno aktualno.

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2021

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem na članicah Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM), Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Fakulteti za management (UP FM).

Mentorji in raziskovalna področja

Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih, ki jih je potrdila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) na osnovi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 št. 6318-18/2020-2 z dne 18.1.2021, potrditev ARRS z obvestilom št. 6316-18/2020-132 z dne 31.5.2021:

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Več o razpisu za mlade raziskovalce lahko najdete tukaj.

*****

RAZPISANE PODOKTORSKE POZICIJE 

Podoktorska pozicija na področju matematike – mentor: prof. dr. Dragan Marušič

 • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike. Zahtevano je predznanje s področja algebraične teorije grafov. Projekt bo raziskoval nekaj ključnih odprtih problemov s področja algebraične teorije grafov, s poudarkom na:
  • hamiltonskost točkovno-tranzitivnih grafov;
  • obstoj polregularnih avtomorfizmov v točkovno-tranzitivnih grafih;
  • simetrije grafov preko riginih celic in sodo/liho dihotomije.
 • Več si preberite tukaj.

Podoktorska pozicija na področju matematike - mentor: prof. dr. Bojan Kuzma

 • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike.
 • Projekt se bo osredotočil predvsem na probleme ohranjevalcev uporabo teorije grafov pri njihovem reševanju. Pogosto se izkaže, da so nekatere univerzalne lastnosti znotraj dane algebrske kategorije toge v smislu, da so bijekcije, ki ohranjajo te lastnosti, inducirane z izomorfizmi med objekti kategorije.
 • Eden od ciljev bo preučiti togost naravnih relacij, kot je komutativnost ali različne relacije ortogonalnosti na normiranih prostorih, določiti osnovne invariante pripadajočih grafov in klasificirati njihove homomorfizme.
 • Več si preberite tukaj.

Podoktorska pozicija na področju matematike - mentor: prof. dr. István Kovács

 • Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike. Zahtevano je predznanje s področja algebraične teorije grafov. Projekt bo raziskoval nekaj ključnih odprtih problemov s področja algebraične teorije grafov, s poudarkom na:
  • problem izomorfizma Cayleyjevih grafov;
  • karakterizacija/klasifikacija ločno-tranzitivnih Cayleyjevih grafov;
  • simetrije map.
 • Več si preberite tukaj.

 


torek, 22. junij 2021 30. obletnica dneva državnosti z mednarodnim simpozijem in premiero Krsta pri Savici

Na predvečer 30. obletnice dneva državnosti se bo v Avditoriju Portorož uresničila vizija kulturnega medobčinskega sodelovanja županov slovenske Istre s premierno uprizoritvijo Krsta pri Savici, ki ga je pripravilo Gledališče Koper. Slavnostni govornik ob jubileju samostojne in neodvisne Slovenije bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. O večnem vprašanju nacionalnega mita in Črtomirovem junaštvu bodo v dopoldanskem času razpravljali na mednarodnem znanstvenem simpoziju, ki ga je na povabilo Gledališča Koper organizirala Univerza na Primorskem.

Nacionalni ep Krst pri Savici razgalja slovensko identiteto razdvojenosti in obenem ponuja priložnost, da vsi, ki dvomijo o složni in odločni Sloveniji, ponovno razmislijo, ali želijo biti pasivni ali aktivni državljani in državljanke. Kultura je zrcalo duše skozi čas. Prizadevanja za povezovanje na področju kulture in želja po sprejemu skupne strategije – istrske kulturne strategije – ostajajo ne glede na pretekla razhajanja resničnost.

Umetniško ustvarjanje in znanstveno raziskovanje sta nedvomno povezana, ne glede na različnost poti, po kateri prihajata do odgovorov na večna življenjska vprašanja. Katja Pegan je dodala: »Krst pri Savici je po literarni zgodovini in teoriji najbolj odprto književno delo. Daje nam možnost, da ga preberemo skozi vse svoje strahove, upanja in spoznanja o smislu našega skupnega narodovega obstoja in vsakega od nas kot posameznika. Prešeren nam je zapustil skrivnostno umetnino, ki jo lahko razumemo le tako, da bomo v popolnosti razumeli svoje lastno življenje in svojo nalogo v skupnosti. Ali se vsaj zelo trudili za to razumevanje«.

MEDNARODNI SIMPOZIJ UNIVERZE NA PRIMORSKEM (24. junij 2021)

Prešernova pesnitev je izjemno dragoceno literarno delo, ki je vedno aktualno, v konkretnem primeru pa bo uprizoritev izhajala iz preobrazb nacionalnega mita, ki se odražajo v vprašanju, Zakaj Črtomir ne umre? O tem bodo v dopoldanskem delu dogodka razpravljali strokovnjaki na mednarodnem znanstvenem simpoziju.

Mag. Martina Marušič Kos je predstavila namen simpozija z besedami: »Univerza na Primorskem je strateško usmerjena k vključevanju umetnosti v vsa znanstvena področja, prav tako je ponosna na svojo mednarodno vpetost, kar se oboje kaže tudi v simpoziju, ki ga pripravlja o Krstu pri Savici, za katerega smo ponosni, da sega onkraj ustaljenih pogledov ter prek slovenskih meja – izkušnja medsebojnega navdiha znanosti in kulture je projekt z gledališčem zato oblikovala v edinstveno simbiotično obliko. Predvsem bi radi izpostavili, da je v tem okviru nastal tudi kratki film, ki Črtomirja preoblikuje v nasprotje pasivnosti, v aktivnega triatlonca«. Dr. Marcello Potocco s UP Fakultete za humanistične študije dodaja: »S pripravo simpozija smo pričeli glede na običajne standarde relativno pozno; vesel sem, da nam je kljub temu uspelo pripraviti kakovosten simpozij, ki prevprašuje Prešernovo pesnitev, lik Črtomirja in Prešerna nasploh v družbenozgodovinskem momentu, ki kar kliče po refleksiji o tem, kaj so slovenski mit, narod, družba in predvsem tudi, kakšen je odnos nekega naroda oziroma njegove identitete do svoje okolice, zlasti do drugih nacionalnih identitet«.

Celoten program in urnik si lahko ogledate tukaj.


ponedeljek, 21. junij 2021 Začel se je 8. Evropski kongres matematike

V ponedeljek, 21. junija, se je s slavnostno otvoritvijo začel 8. Evropski kongres matematike – 8ECM, eden največjih znanstvenih dogodkov na področju matematike na svetu in eden pomembnejših v zgodovini Slovenije.

Šestdnevnega programa se bo udeležilo več kot 1.700 matematikov iz 79 držav, največ iz Italije, Slovenije, Nemčije, Španije, Velike Britanije in drugih evropskih držav, pa tudi iz ZDA, Rusije in Kitajske. 8ECM bo sicer potekal v virtualni obliki, zaradi normalizacije epidemioloških razmer pa bo več kot 100 udeležencev programu prisostvovalo v živo v Portorožu. Kongres bo gostil največja imena s področja matematike, med katerimi so tudi dobitniki najvišjih priznanj v matematiki – Fieldsove in Abelove nagrade.

Današnja slovesnost, na kateri je udeležence nagovoril tudi častni pokrovitelj 8ECM predsednik RS Slovenije Borut Pahor, je uvedla izjemno bogat program z več kot 1.000 prispevkov, od mini simpozijev do plenarnih in vabljenih predavanj ter predavanj za splošno javnost. Med njimi velja posebej izpostaviti dogodek, ki bo odprt za javnost in ga bomo predvajali prek spleta, tj. intervju z akad. prof. dr. Jean-Pierrom Bourguignonom (predsednikom Evropskega raziskovalnega sveta – ERC), ki bo v petek, 25. junija ob 16.00. Intervju bo opravil dr. Günter Ziegler, predsednik Freie Universität Berlin.

NA PREDVEČER ODPRLI DVE LIKOVNI RAZSTAVI NA TEMO MATEMATIKE

Splošni javnosti bo kongres ponudil tudi vrsto spremljajočih dogodkov. Sinoči so na razstavišču Monfort v Portorožu odprli dve razstavi. Na prvi, ki nosi naslov Random Art – Naključna umetnost so predstavljena dela dr. Andreja Bauera in njegovih študentov, na drugi pa so na ogled umetniške kreacije Bogdana Sobana, ki je svoja dela povzel z opisom Matematika v barvah.

V Kongresnem centru Bernardin bosta v času kongresa še razstava plakatov dr. Marka Razpeta Predstavitev petih slovenskih matematikov iz MacTutorjeve zbirke in filatelistična razstava dr. Robina Wilsona.

V izolski galeriji Alga je medtem že na ogled likovna razstava Teje Krašek, ki v svojem ustvarjanju združuje umetnost, znanost, matematiko in tehnologijo, avla rektorata Univerze na Primorskem v Kopru gosti razstavo Ženske v matematiki po Evropi – Galerija portretov, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem pa razstavo Matematika v otrokovem svetu.

Na otvoritvi so prisotne pozdravili predsednik organizacijskega odbora, prof. dr. Tomaž Pisanski, rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar in župan Občine Piran, Đenio Zadković.


V pričakovanju na 8ECM je drDragan Marušič pripravil serijo videoposnetkov, v katerih s pomočjo matematike razlaga in razrešuje različna družbena vprašanja. Oglejte si jih s klikom na spodnje povezave.

 
 
 


petek, 18. junij 2021 Novinarska konferenca ob zaključku projekta »Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre« na Purissimi – KZ Agraria

Ob zaključku projekta »Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre« na Purissimi – KZ Agraria, pri katerem so pomembno vlogo odigrali tudi naši zaposleni z dr. Dunjo Bandelj na čelu, je bila organizirana novinarska konferenca.

Namen projekta je bil ohranjanje in promocija tipičnega rastlinstva, zeliščarstva ter lokalnih pridelkov iz slovenske Istre. Kot je pojasnila vodja projekta Patricija Pirnat, sicer vodja proizvodnje v Agrarii, je cilj centra predvsem v prenosu specialnih znanj na kmete s prikazom primerov dobrih praks tako iz Slovenije kot tujine. Poleg tega je bil med cilji tudi spodbujanje mladih za odločitev za poklice v kmetijstvu. Prav tako so s projektom promovirali lokalno kulinariko in stare običaje ter s tem tudi turistični potencial regije.


Foto: Kmetijska zadruga Agraria

Eden od konkretnih ciljev se je po besedah Pirnatove porodil prav iz potreb kmetov v istrskem zaledju, kjer so slabši pogoji za pridelavo, po gojenju zelišč, s čimer bi prinesli dodano vrednost in izboljšali finančni položaj kmetij.

Tako so med postavitvijo zeliščnih teras med drugim vzpostavili tudi poskusno polje laškega smilja. Kot je navedla naša raziskovalka in predavateljica dr. Dunja Bandelj, gre za značilno sredozemsko aromatično rastlino, ki deluje protivnetno, najbolj poznana pa je v kozmetiki. Ker pa v Sloveniji laškega smilja v naravni vegetaciji ni več, so uporabili družinske vrtove za matični material, nato so vzgojili več kot 2000 sadik in pripravili poskusno polje.Foto: Kmetijska zadruga Agraria

Direktor Agraria Nikola Šavle je ob tej priložnosti napovedal krepitev razvojne naravnanosti zadruge, ambicijo, da postanejo vodilni akter na področju kmetijstva na območju cele Slovenije ter krepitev sodelovanja z Univerzo na Primorskem. Glede razvojnega centra Purissima pa si Šavle želi, da bo ostala in postala "še bolj zibelka kmetijstva".


četrtek, 17. junij 2021 Predsednik Republike Slovenije bo častni pokrovitelj konference Woodrise 2022

Z velikim veseljem sporočamo, da bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor častni pokrovitelj konference Woodrise 2022, ki jo skupaj organizirata raziskovalni inštitut InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem.

Woodrise je najpomembnejša svetovna konferenca s področja sodobnega trajnostnega gradbeništva, na kateri se srečujejo mednarodni strokovnjaki in znanstveniki. Letos bo potekala v japonskem Kyotu, naslednje leto pa bo med 6. in 9. septembrom v Portorožu.

Ob sprejetju častnega pokroviteljstva je predsednik republike dodal: »Les omogoča, da pri ukvarjanju z njim gledamo v prihodnost skozi očala trajnostnega razvoja.«


sreda, 16. junij 2021 Doc. dr. Maja Smrdu članica Etične komisije Evropskega olimpijskega komiteja

Naša sodelavka doc. dr. Maja Smrdu z Oddelka za psihologijo UP FAMNIT je bila 10. junija 2021 izvoljena v Etično komisijo Evropskega olimpijskega komiteja, in sicer kot ena izmed treh članov omenjene komisije.

Evropski olimpijski komite (European Olympic Committee) je krovna organizacija, ki pod svojim okriljem združuje 50 evropskih nacionalnih olimpijskih komitejev ter s svojim delovanjem spodbuja širjenje vrednot športa in zdravega življenjskega sloga. Eden izmed organov, ki soustvarjajo organizacijo in skrbijo za kvaliteto delovanja, je tudi Etična komisija. Ponosni smo na našo zaposleno, ki bo lahko tako pomembno pripomogla k nadaljnjemu delu komisije in komiteja.

Doc. dr. Maji Smrdu iskreno čestitamo ob imenovanju in ji želimo uspešno delo v komisiji!


sreda, 16. junij 2021 Prof. dr. Andreja Kutnar članica Strokovnega sveta SRIP PSiDL

Dr. Andreja Kutnar, redna profesorica na Univerzi na Primorskem in direktorica InnoRenew CoE, je bila prejšnji teden imenovana za članico Strokovnega sveta Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), in sicer za obdobje treh let, od 10. 6. 2021 do 9. 6. 2024.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) predstavlja eno izmed devetih ključnih dolgoročnih razvojnih partnerstev v podporo Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4), katere ambicija je, da Slovenija na nišnih področjih preide od sledilca do soustvarjalca globalnih trendov. Primarni cilj SRIP je vzpostaviti odprto, operativno in hitro prilagodljivo podporno okolje, ki bo s povezovanjem in ustvarjanjem sinergij med različnimi deležniki spodbujalo podjetja in druge deležnike k visoki produktivnosti in uspešnem trženju konkurenčnih izdelkov in rešitev s področja pametnih stavb in doma na evropskem in globalnem trgu.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je tudi član SRIP PSiDL in tako prispeva k razvoju pametne specializacije v Sloveniji.

Čestitke!


sreda, 16. junij 2021 Dr. Črtomir Tavzes član Tehnološkega sveta SRIP – Krožno gospodarstvo

Dr. Črtomir Tavzes, raziskovalec na UP in InnoRenew CoE, je postal član Tehnološkega sveta Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP-Krožno gospodarstvo) za obdobje 3. faze delovanja, in sicer od junija 2021 do septembra 2023.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov. Vizija SRIP je trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva pri prehodu v krožno gospodarstvo.

Čestitke dr. Tavzesu!


ponedeljek, 14. junij 2021 Razpis za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP v 2021/22

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Na javni poziv se lahko prijavijo:

 • kandidati za vpis v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje Univerze na Primorskem in
 • študenti, ki bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje Univerze na Primorskem.

Rok za oddajo: 30. september 2021.

Vse podrobnosti razpisa so objavljene na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem.


petek, 11. junij 2021 Z Zavodom za gradbeništvo Slovenije v smer razvoja inovacij

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki je eden od partnerjev projekta in soustanoviteljev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, so včeraj uspešno predstavili projekt FRISSBE Požarno-varno trajnostno grajeno okolje (Fire-safe sustainable built environment), ki je financiran iz programa Obzorje 2020 (WIDESPREAD: ERA Chair) in bo trajal šest let.

S tem interdisciplinarnim projektom želijo povečati znanstveno odličnost zavoda, in sicer na področju požarno varnega trajnostno grajenega okolja. Poleg tega pa bodo s projektom vplivali na razvoj regionalnega področja raziskav, izobraževanja in inženiringa ter okrepili sodelovanje z industrijo.

V okviru projekta so zasnovali tudi interaktivni ekosistem, v katerem sta vključena InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem, ki tako sodelujeta pri soustvarjanju dobre osnove za nadaljnje povezovanje in razvoj na področju inovacij in raziskav.

Spomnimo, da imata Univerza na Primorskem in Zavod za gradbeništvo Slovenije podpisan sporazum o sodelovanju in da je poleg tega ZAG tudi član Sveta zaupnikov UP. Nekajletno uspešno sodelovanje se kaže v številnih skupnih dosežkih, ki jih je ZAG na svoji spletni strani tako povzel: »ZAG je edina slovenska raziskovalna inštitucija, ki je vključena v projekta iz dveh različnih mehanizmov EU Widening: Teaming in ERA-Chair. V obeh odlično sodelujemo z InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem, kar kaže za izredno kompatibilnost in medsebojno zaupanje vseh sodelujočih

 


sreda, 9. junij 2021 Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija) – mentor prof. dr. István Kovács

Oddelek za matematiko Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca v začetku kariere za post-doktorsko pozicijo na področju matematike.

Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike. Zahtevano je predznanje s področja algebraične teorije grafov. Projekt bo raziskoval nekaj ključnih odprtih problemov s področja algebraične teorije grafov, s poudarkom na:

 • problem izomorfizma Cayleyjevih grafov;
 • karakterizacija/klasifikacija ločno-tranzitivnih Cayleyjevih grafov;
 • simetrije map.

Izbrani kandidat bo del Oddelka za matematiko na UP IAM in na UP FAMNIT in bo deloval pod vodstvom prof. dr. Istvána Kovácsa.

Pogoji:

 • Pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let.
 • Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2021.
 • V okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov, ki jih ponuja UP FAMNIT.
 • Začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.500 EUR neto na mesec).

Rok in postopek prijave:

Prijava je možna do 15. julija 2021 oziroma do zasedbe delovnega mesta.

Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2021.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Istvánu Kovácsu (istvan.kovacs@upr.si)s pripisom »UP Postdoc 2021«:

 • Življenjepis,
 • Seznam publikacij,
 • Opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje,
 • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
 • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Istvána Kovácsa (istvan.kovacs@upr.si).

 


sreda, 9. junij 2021 Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija) – mentor prof. dr. Dragan Marušič

Oddelek za matematiko Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca v začetku kariere za post-doktorsko pozicijo na področju matematike.

Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike. Zahtevano je predznanje s področja algebraične teorije grafov. Projekt bo raziskoval nekaj ključnih odprtih problemov s področja algebraične teorije grafov, s poudarkom na:

 • hamiltonskost točkovno-tranzitivnih grafov;
 • obstoj polregularnih avtomorfizmov v točkovno-tranzitivnih grafih;
 • simetrije grafov preko riginih celic in sodo/liho dihotomije.

Izbrani kandidat bo del Oddelka za matematiko na UP IAM in na UP FAMNIT in bo deloval pod vodstvom profesorja dr. Dragana Marušiča.

Pogoji:

 • Pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let.
 • Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2021.
 • V okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov, ki jih ponuja UP FAMNIT.
 • Začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.500 EUR neto na mesec).

Rok in postopek prijave:

Prijava je možna do 15. julija 2021 oziroma do zasedbe delovnega mesta.

Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2021.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Draganu Marušiču (dragan.marusic@upr.si) s pripisom »UP Postdoc 2021«:

 • Življenjepis,
 • Seznam publikacij,
 • Opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje,
 • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
 • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Dragana Marušiča
(dragan.marusic@upr.si).


sreda, 9. junij 2021 Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija) – mentor prof. dr. Bojan Kuzma

Oddelek za matematiko Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca v začetku kariere za post-doktorsko pozicijo na področju matematike.

Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike. Projekt se bo osredotočil predvsem na probleme ohranjevalcev uporabo teorije grafov pri njihovem reševanju. Pogosto se izkaže, da so nekatere univerzalne lastnosti znotraj dane algebrske kategorije toge v smislu, da so bijekcije, ki ohranjajo te lastnosti, inducirane z izomorfizmi med objekti kategorije. Eden od ciljev bo preučiti togost naravnih relacij, kot je komutativnost ali različne relacije ortogonalnosti na normiranih prostorih, določiti osnovne invariante pripadajočih grafov in klasificirati njihove homomorfizme.

Izbrani kandidat bo del Oddelka za matematiko na UP IAM in na UP FAMNIT in bo deloval pod vodstvom profesorja dr. Bojana Kuzme.

Pogoji:

 • Pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let.
 • Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2021.
 • V okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov, ki jih ponuja UP FAMNIT.
 • Začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.500 EUR neto na mesec).

Rok in postopek prijave:

Prijava je možna do 15. julija 2021 oziroma do zasedbe delovnega mesta.

Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2021.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Bojanu Kuzmi (bojan.kuzma@upr.si) s pripisom »UP Postdoc 2021«:

 • Življenjepis,
 • Seznam publikacij,
 • Opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje,
 • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
 • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Bojana Kuzmo (bojan.kuzma@upr.si).

 


torek, 8. junij 2021 Uspešno izvedli prvo Psihološko magistrsko konferenco

V četrtek, 27. 5. 2021, in petek, 28. 5. 2021, je v organizaciji oddelkov za psihologijo Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem ter v sodelovanju z Nacionalnim odborom za podeljevanje certifikata EuroPsy potekala prva Psihološka magistrska konferenca. Na konferenci so imeli magistrski študenti psihologije priložnost predstaviti svoje raziskovalno delo: dispozicijo svojega magistrskega dela, vmesne ali končne rezultate svoje raziskave ali rezultate drugih raziskav, ki so jih izvedli v času magistrskega študija. Predstavljen je bil tudi Evropski certifikat iz psihologije – EuroPsy, njegov pomen za psihološko stroko in koristi za psihologe, nosilce certifikata. Predstavljena je bila tudi supervizirana praksa v okviru sistema Super psiholog, kako lahko ta podpre mladega psihologa pri kariernem razvoju in zakaj se je koristno vključiti vanjo v prvem letu opravljanja poklica psihologa.

Na magistrski konferenci so sodelovali tudi študenti in zaposleni Oddelka za psihologijo UP FAMNIT. Študentka Rea Rus je s svojo mentorico predstavila študijsko prakso na daljavo, študenti Urša Mele, Rea Rus, Patrik Zlatić, Katja Kavšek in Nika Kuplenk pa so predstavili dispozicije ali izsledke svojih magistrskih del.

Izr. prof. dr. Vita Poštuvan je sodelovala pri predstavitvi Evropskega certifikata iz psihologije EuroPsy, prof. dr. Vlasta Novak Zabukovec in asist. dr. Vesna Jug pa sta bili moderatorki posameznih sekcij, v katerih so bile glede na vsebino združene predstavitve magistrskih del.

Psihološka magistrska konferenca je tako predstavljala pomembno povezavo med tremi oddelki za psihologijo v Sloveniji; v njenem okviru je potekala zelo konstruktivna izmenjava mnenj in idej, konferenco pa smo sklenili z željo, da postane vsakoletni dogodek.


torek, 1. junij 2021 Preizkusno predavanje dr. Balázs Dávid

Dr. Balázs Dávid bo imel v četrtek, 3. 6. 2021 ob 14:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Računalništvo in informatika«.

Predavanje z naslovom »Machine learning methods to support decision-making« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; https://upr-si.zoom.us/j/82117578444?pwd=ZmZGaXhoOUxaeEM2UGJuK2pab3lNQT09

Meeting ID: 821 1757 8444

Passcode: 081562

Vljudno vabljeni!