Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 9. september 2021 Drugi prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe za EU državljane

Danes, dne, 9. septembra se je pričel drugi prijavni rok za podiplomske študijske programe za EU državljane, ki bo potekal do 14. septembra. Prosta mesta so še na spodaj navedenih podiplomskih študijskih programih.

Magistrski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Psihologija (za vzporedni študij ni več prostih mest), Trajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost.

Doktorski študij:
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Računalništvo in informatika (mednarodni skupni program z University of St Andrews) in Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja.

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljeni tukaj.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. 05 611 75 75).