Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 27. oktober 2021 Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2021/22 - 2. ponovitev

Ker tudi drugi razpis ni bil uspešen (Zapisnik 2. redne seje Volilne komisije ŠS UP FAMNIT), smo danes spet objavili Razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22! Ponovno iščemo kandidate prav vseh študijskih programov.

Oddaja kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 28. oktobra 2021 do vključno 3. novembra 2021

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 10. novembra 2021, od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (glavni vhod na fakulteto), Koper.

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2021/22 - 2. ponovitev (razpis)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Več o delovanju Študentskega sveta UP FAMNIT lahko preberete na tej povezavi.


torek, 26. oktober 2021 Prvo predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2021/22

 

Vabimo vas na prvo letošnje predavanje z naslovom

»Prekrivanje z dominami«,

ki bo v sredo, 27. oktobra 2021, ob 18.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. Janko Gravner (Univerza Kalifornije v Davisu, UP IAM).

Opisali bomo nekaj matematičnih problemov, ki izvirajo iz pokrivanja plošč z dominami. Kako lahko vidimo, ali je dano ploščo mogoče pokriti z dominami? Kako je mogoče tako pokritje izbrati slučajno? Kakšne so lastnosti slučajnih pokritij? Videli bomo, da se na tej temi križajo metode iz različnih vej matematike.

O predavatelju:
Janko Gravner je profesor na oddelku za matematiko Univerze Kalifornije v Davisu in znanstveni svetnik na Inštitutu Andreja Marušiča Univerze na Primorskem. Diplomiral (1983) in magistriral (1985) je na Univerzi v Ljubljani, doktoriral (1991) pa na Univerzi Wisconsina. Po podoktorski poziciji (1991-1992) na Univerzi Cornell je v Davisu že skoraj 30 let.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 880 5698 2250
Passcode: 373566

Vljudno vabljeni!


torek, 26. oktober 2021 Spoprijemanje s situacijo in psihološka podpora na UP

V času epidemije SARS-CoV-19 smo se znašli v nepredvidljivi situaciji. Lahko se počutimo prestrašene, žalostne, zmedene, jezne, brezvoljne, pod stresom, osamljene … Lahko imamo tudi občutek, da nimamo nadzora. Gre za odziv, ki je v teh okoliščinah popolnoma razumljiv.

V okviru psihološke podpore UP delujemo usposobljene psihologinje, ki nudimo razbremenitveni pogovor študentom in zaposlenim v obliki 1–2 srečanj. Po potrebi vas usmerimo naprej in predlagamo nadaljnje vire pomoči.

Pišite nam na elektronski naslov psiholoska.podpora@upr.si ter kratko opišite, s kakšnimi težavami se soočate. Skupaj se bomo dogovorili za individualni pogovor v živo ali preko videokonference.

Če čutite hudo duševno stisko ali imate samomorilne misli, pa se lahko obrnete na svojega osebnega zdravnika ali pokličete 112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč).

NA KOGA SE LAHKO OBRNETE, ČE STE V STISKI?

Nekatere organizacije, ki izvajajo psihološko pomoč in psihoterapijo v slovenski Istri:

Organizacije, ki nudijo brezplačno psihološko pomoč po Sloveniji

Internet kot podporni medij ob duševni stiski

 • #tosemjaz – spletni portal namenjen otrokom in mladostnikom www.tosemjaz.net.
 • NeBojSe – spletni portal Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM www.nebojse.si.
 • Spletna postaja za razumevanje samomora in pomoči, ki je na voljo www.zivziv.si .

Zaupni telefoni in kontakti

 • 116 123 – Zaupni telefon Samarijan (brezplačno)
 • 116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike, dosegljiv vsak dan med 12.00 in 20.00 (klici so brezplačni, otroci in mladostniki pa lahko pišejo tudi na tom@zpms.si ali se oglasijo v njihovi spletni klepetalnici) - Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.
 • 01 520 99 00 – klic v duševni stiski (vsak dan med 19.00 in 7.00)
 • 031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24 ur na dan)
 • 080 11 55 – SOS telefon za žrtve nasilja (vsak dan med 12. in 18. uro, svetovanje pa ponujajo tudi po elektronski pošti na naslovu drustvo-sos@drustvo-sos.si)
 • 031 699 333 – SOS telefon za žrtve nasilja, psihosocialna in psihološka pomoč za ženske in otroke, žrtve nasilja in žrtve spolnih zlorab (vsak delovnik med 9.00 in 15.00)
 • 031 665 266 - Lunina vila: psihološka pomoč na voljo vseskozi
 • 01 306 41 14 - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, vsak dan od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro

>>>Seznam zdravstvenih domov in drugih organizacij, ki nudijo psihološko in psihosocialno pomoč po telefonu (redno posodablja NIJZ)<<<

Društvo za nenasilno komunikacijo, dosegljivo je vsak delovnik med 8.00 in 16.00:

V primeru ogroženosti pokličite na interventno številko policije: 113.

Na spletni strani policije so navedene informacije o postopku na policiji v primerih nasilja v družini: https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/oosebna-varnost/nasilje-v-druzini 


petek, 22. oktober 2021 Pokal ostaja na FAMNITu!

V sredo, 20. oktobra je na rektoričin dan potekala že tradicionalna športno-zabavna prireditev Jesenska ČISTA 10KA, ki jo je organizirala Univerzitetna športna zveza Primorske v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem.

Tudi letos so se dogodka udeležili študentke in študenti Univerze na Primorskem in Fakultete za pomorstvo in promet (UL), skupaj jih je bilo približno 200.  Študentke in študenti, ki so v ekipah predstavljali svoje fakultete, so se med seboj pomerili v odbojki, futsalu, košarki, namiznem tenisu, briškuli, spretnostnih zabavnih igrah, plavanju, tenisu in pikadu. Fakulteta, z največ osvojenimi točkami v skupnem seštevku vseh disciplin, je postala ponosna lastnica pokala.

Letos je bila to ponovno Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ( UP FAMNIT) ki je tako obranila laskavi naziv iz leta 2019 in že šestič slavila zmago. Drugo mesto je osvojila Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), na tretje mesto pa se je uvrstila Fakulteta za turistične študije (Turistica).

Rezultate vseh razvrstitev ter fotogalerijo si lahko ogledate tukaj.

Našim študentkam in študentom čestitamo za udeležbo ter za ponovno ubranitev naslova prvaka!

 

 

(foto: ŠOUP)

petek, 22. oktober 2021 "Ko trave ne bo več ..."

Sandro Lanfranco

"Ko trave ne bo več, ne bo več niti konja. Niti krave in ovce ne bo več. Odšel bo tudi kmet in njegova žena in nazadnje bo odšel tudi otrok.

Star vzhodnoevropski pregovor.

Ta prepričljiv pregovor na kratko povzame pomen ohranjanja rastlin. Tistim med nami, ki so morda odtujeni od naravnega sveta, je veliko lažje razumeti skrb za ohranjanje ogroženih živali. Navsezadnje so nam živali na nek način podobne. Veliko težje je ljudem razumeti pomen varovanja rastlin, posebno tistih, ki morda ne ustrezajo našim estetskim standardom.

Vendar so s preživetvenega vidika rastline za človeštvo neprimerno pomembnejše od živali. Od rastlin smo odvisni veliko bolj kot od živali. So viri hrane in zdravil; sodelujejo pri nastanku, obnovi in učvrstitvi naših tal; igrajo vlogo pri regulaciji atmosfere in v vodnem ciklu. In seznam se nadaljuje ... Globalne okoljske spremembe, pogosto predstavljene kot velika grožnja za preživetje živali in nas samih, ne predstavljajo nič manjše grožnje rastlinam, ki nam omogočajo življenje. Nikoli ne pozabimo: "Ko trave ne bo več ...".

S to mislijo se je 80 udeležencev iz 25 držav srečalo - zaradi trenutnih razmer nekateri preko spleta - v srednjeveškem italijanskem mestu Bologni, da bi razpravljali o trenutnih smernicah ohranjanja rastlinske pestrosti. Srečanje je potekalo v okviru programa COST (Sodelovanje v znanosti in tehnologiji) Evropske unije, organizirala pa ga je COST akcija 18201 - »Conserve Plants«. Za širšo javnost sta bili predvesm zanimivi vabljeni predavanji Johna D Thompsona in Renate Sõukand in Yulije Prakofjewe.

     

John Thompson je v zanimivem predavanju predstavil ohranjanje evolucijskega potenciala v sredozemski flori. Poudaril je, da moramo pri varovanju rastlin - poleg ustaljenih - upoštevati tudi manj običajne pristope k varovanju, kot je skrb za ohranjanje križancev in robnih populacij ali pomen genetske raznolikosti med populacijami. Ti primeri ponazarjajo, kako v strategije ohranjanja vključiti ekološko dinamiko in evolucijske spremembe.

Raziskovalki etnobotanike Renate Sõukand in Yuliya Prakofjewa sta predstavili vidik, da je naše življenje sestavljeno iz "pripovedi" in da je naš odnos do rastlinstva ena takih pripovedi. Njuno predavanje z naslovom "Govoriti v praznini - vloga človeka pri ohranjanju rastlin z uporabo kontaktnega prostora poljsko-litovsko-beloruske tromeje kot študijskega primera". Na prvi pogled neobičajna tema na znanstvenem srečanju, a pripovedovanje Renate in Yuliye je kmalu zelo jasno pokazalo, da je treba pobude, kot je njihova, predstaviti širšemu znanstvenemu občinstvu, saj omogočajo ponoven premislek o našem pogledu na naravni svet.

        

Obe predavanji sta se začeli z zelo različnih perspektiv, a se zaključili s podobnim sporočilom: v kontekstu življenja rastlin in globalnih okoljskih sprememb smo vsi mi aktivni deležniki. Še tako pomembne znanstvene raziskave s področja varovanja rastlin pa nimajo  pomena, če raziskovalci svojih ugotovitev niso zmožni predstaviti širši javnosti v neposredni, razumljivi obliki. Če se znanstveniki pogovarjajo le med seboj, se družbeni vpliv njihovega dela izgubi. Preprosta sporočila, ki sporočajo kompleksne koncepte, je pogosto mogoče najti tudi v besednjaku ljudskih modrosti o rastlinah.

Gostujoči predavanji sta podali spodbudno podlago za kasnejše razprave o ciljih COST akcije in spremljanju napredka pri njihovem doseganju.

Eno samo srečanje, ne glede na to, kako produktivno je, seveda ne bo ustavilo svetovnega trenda v upadanju rastlinske pestrosti. Izziv, ki ga je to srečanje izpostavilo, je jasen: izobraževanje je ključno, saj bo le s tem globalna javnost ponotranjila osrednjo vlogo raznolikosti rastlin pri ohranjanju naše vsakdanje normalnosti.

COST akcija ConservePlants se je začela oktobra 2019 in bo trajala do oktobra 2023. Vodi jo dr. Živa Fišer z Univerze pa Primorskem, sopredseduje pa ji dr. Giovanna Aronne z Univerze Federico II v Neaplju. Bolonjsko srečanje je vodila dr. Marta Galloni z Univerze Alma Mater Studiorum v Bologni. V akciji sodeluje 40 držav in preko 150 raziskovalcev s področja varovanja ogroženih rastlin.

       


torek, 19. oktober 2021 Finale tekmovanja UPM 2021

V soboto, 16. oktobra 2021, se je s finalnim kolom zaključilo študentsko tekmovanje Univerzitetni programerski maraton 2021 (UPM 2021). Izmed 43 ekip in 125 tekmovalcev se je skozi sito treh predkol prebilo na finale 22 najboljših ekip. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 sta bili prvi dve koli izvedeni preko spleta. Tretje kolo je potekalo ločeno na vseh treh sodelujočih univerzah, finale pa je bilo izvedeno v Ljubljani ob strogem upoštevanju preventivnih ukrepov. Po 5 urah reševanja 9 tekmovalnih nalog smo dobili prvake Univerzitetnega programerskega maratona 2021 in prvake posameznih univerz.

Najboljše tri ekipe v skupnem seštevku:

1. mesto: Segment Trio (Benjamin Bajd, Domen Hočevar in Job Petrovčič)
2. mesto: Predzadnja rešitev (Urban Duh, Marko Hostnik in Žiga Željko)
3. mesto: luftkanali (Daniel Sami Blažič, Jakob Schrader in Patrik Žnidaršič)

Prvaki posameznih univerz:

Univerza v Ljubljani: Predzadnja rešitev (Urban Duh, Marko Hostnik in Žiga Željko)
Univerza v Mariboru: BSoD (Vid Keršič, Matic Rašl in Mitja Žalik)
Univerza na Primorskem: COVID 19 (M. Besher Massri, Mirza Redžić in Nemanja Torbica)

                                         

Naša najboljša ekipa COVID 19 se je na finalu s petimi rešenimi nalogami uvrstila na 6. mesto, v skupnem seštevku pa je dosegla odlično 5. mesto.

UP FAMNIT sta poleg zgoraj omenjenih prvakov zastopali še ekipi Powerpuff girls (Ina Bašić, Jelena Glišić in Ajla Šehović) in 404 (Dušan Bjelica, Milan Milivojčević in Jana Ristovska).

Več informacij najdete tukaj.

Čestitke vsem udeležencem!

Univerzitetni programerski maraton (UPM) je slovensko tekmovanje za študente v programiranju, kjer je poudarek na poznavanju algoritmov in podatkovnih struktur. Tekmovanje je ekipno in sestoji iz treh predkol in finalnega kola. UPM poteka na vseh treh slovenskih univerzah hkrati (UL, UM in UP) in predstavlja kvalifikacije za CERC (Central Europe Regional Contest), ki je sestavni del tekmovanja ACM International Collegiate Programming Contest. Slednje je največje, najprestižnejše in najstarejše tovrstno tekmovanje.


torek, 19. oktober 2021 Erasmus dnevi 2021: UP tudi letos spodbudila mobilnost študentov in zaposlenih

V sklopu mednarodnih Erasmus dnevov 2021, je Univerza na Primorskem tudi letos organizirala dvodnevno dogajanje, kjer so študentje in zaposleni imeli priložnost podrobneje spoznati Erasmus + projekt.

Dvodnevni dogodek je letos zaradi omilitve ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 lahko potekal v hibridni obliki, kar je (predvsem na petkovem dogodku) v prostore Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, ki je gostila dogodek, pripeljalo veliko število obiskovalcev.

                  

Tako študente kot zaposlene je na začetku srečanj pozdravil izr. prof. dr. David B. DeVallance, prorektor za internacionalizacijo UP, ki je kot nekatere pozitivne izhode mobilnosti izpostavil spodbujanje lastne kreativnosti, spoznavanje lokalne kulture in zmožnost razumevanja sveta iz drugačne perspektive, sklepanje novih prijateljstev in uvajanje pozitivnih življenjskih sprememb ter pridobivanje dobrih znanj in praks, ki jih lahko uporabimo za še bolj uspešno delovanje domače univerze.

V četrtek so govorci zaposlenim predstavili svoje izkušnje iz področij strokovne in pedagoške mobilnosti v tujini, pri čemer so mnogi poleg pomembnosti navezovanja stikov znotraj stroke in prevzemanja dobrih praks izpostavili tudi sklepanje novih prijateljstev, kar obogati delo in prinaša veliko dodano vrednost.
Ker je razlog za obotavljanje pri odločitvi za izmenjavo zelo pogosto negotovost glede formalnosti, smo letos nekaj pozornosti namenili tudi temu delu procesa. Tako so bili udeležencem poleg finančnega vidika izmenjave predstavljeni tudi poglavitni postopki, ki jih je potrebno opraviti pred mobilnostjo in po njej.

Tudi petek se je začel z nagovorom prorektorja, temu pa je sledila še predstavitev koordinatoric mednarodnih pisarn članic univerze, ki so pozdravile udeležence Erasmus dnevov. V nadaljevanju so se nam (preko Zooma in v živo) pridružili študentje, ki so svoje Erasmus izkušnje nabirali v Španiji, Avstriji, na Portugalskem in Kanarskih otokih. Študentom smo predstavili tudi sistem tutorstva, saj veliko vrednost pripisujemo povezovanju študentov tutorjev s tistimi, ki prihajajo iz tujine in potrebujejo na začetku nekoliko več podpore pri vključevanju v študijski proces in življenje v gostujoči državi.

Vsi govorci letošnjih Erasmus dnevov so z velikim navdušenjem povabili ostale k prijavi na izmenjavo, glede na izkazan interes udeležencev pa z veseljem pričakujemo odzive na prihajoče razpise.

Vabimo vas k ogledu posnetkov obeh srečanj.

 


torek, 19. oktober 2021 Obisk ministra za digitalno preobrazbo na UP FAMNIT ter UP IAM

Danes je Univerzo na Primorskem obiskalo nekaj predstavnikov vlade, med njimi tudi minister za digitalno preobrazbo, Mark Boris Andrijanič, ki je obiskal Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Med svojim obiskom je podrobneje spoznal delovanje Centra za kriptografijo UP FAMNIT ter Laboratorij za interakcijo človek-računalnik - HICUP, pred polno predavalnico raziskovalcev so ga pozdravili dekan UP FAMNIT, izr. prof. Ademir Hujdurović, direktor UP IAM, prof. Vito Vitrih ter prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP, prof. dr. Štefko Miklavič.

Minister, ki je na srečanju raziskovalcem UP FAMNIT ter UP IAM predstavil delo Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, ustanovljene julija letos, pravi: »V Sloveniji želimo nadoknaditi zaostanek digitalizacije družbe, v kateri smo se znašli. Prav zato me veseli, da sem danes tukaj v Kopru, na Univerzi na Primorskem, kjer se postavljajo temelji tehnoloških inovacij v regiji.«

Kot pravi, so si v Službi za digitalno preobrazbo zastavili visoke cilje: »Pripravili smo 40 konkretnih predlogov za digitalizacijo družbe na področju zdravstva, izobraževanja in gospodarstva. Področje izobraževanja je za nas eno od prioritet dela, ne samo zaradi zmanjševanja razlik tehnološke pismenosti med starejšimi in ranljivimi skupinami ter delovnim prebivalstvom, temveč tudi za opolnomočenje sektorja tako, da poskrbimo za izobraževanje mlajših generacij, ter z ustreznimi sredstvi uredimo vlaganje v razvoj in raziskave.«

Popularizacijo področja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) načrtujejo s posebnim programom uvajanja digitalnega bona, ki bo uporabnikom omogočal dostop do brezplačnih izobraževalnih programov s področij računalništva, robotike, programiranja, umetne inteligence ter podobnih tehnološko-naravnanih programov.

Ob zaključku srečanja je minister pohvalil delo obeh raziskovalnih centrov ter izpostavil, da so prav mladost, hitra rast Univerze na Primorskem ter povezovanje z gospodarstvom, tako v Sloveniji kot mednarodno, tiste vrednote, ki jih želimo videti v slovenskih izobraževalnih ustanovah.

»Dejstvo, da ste tako hitro rastoča univerza, govori samo zase. Upamo, da v nas vidite zaveznika, saj si želimo hitrejši razvoj digitalizacije družbe,  k čemur bodo, upamo, prispevala tudi dodatna finančna sredstva, ki jih pričakujemo iz svežnja spodbud za okrevanje Evropske Unije, med katerimi je na zelo pomembnem mestu tudi digitalizacija družbe«, je zaključil Mark Boris Andrijanič.

 

   

   


ponedeljek, 18. oktober 2021 Rektoričin dan 2021

Na Univerzi na Primorskem se veselimo letošnjega rektoričinega dne, ki bo po lanski odpovedi ponovno združil študente in zaposlene v prijetnem športnem, družabnem in izobraževalnem vzdušju.

ZA ŠTUDENTE

20. oktobra 2021 ste študentke in študenti vabljeni, da se udeležite tradicionalne JESENSKE ČISTE 10ke, ki bo letos potekala že 23-ič. Na dogodku, ki ga organizirata Univerzitetna športna zveza Primorske in Študentska organizacija Univerze na Primorskem, bodo fakultetne ekipe tekmovale v različnih športnih in malo manj športnih disciplinah z namenom osvojiti prehodni pokal Čiste desetke. Študenti, ki ne boste tekmovali ste vabljeni, da v koprski Areni Bonifika navijate za nastopajoče.

ZA ŠTUDENTE IN ZAPOSLENE

Zaposleni na UP pa bodo ta dan imeli na voljo bogat program delavnic, pohodov, izletov in drugih srečanj, na katera so vabljeni tudi študenti. Naslednji dogodki so odprti brez predhodne prijave:

 • Sprehod ob morju od Kopra do Izole (in nazaj): Sproščen sprehod do Simonovega zaliva v lastni režiji z možnostjo vodenega ogleda Arheološkega parka. Zbirališče bo ob vstopu na makadamsko parkirišče v Žusterni ob 9.00.
 • Terapevtska čajanka ob branju poezije ;(od 9.00 do 10.30): Prvo srečanje Knjižnega kluba UP bo potekalo v obliki čajanke, na kateri bomo kaj prebrali in si prisluhnili, namen srečanja pa je, da preživimo nekaj časa v kavarniškem vzdušju... v družbi knjige, seveda.
 • Delavnica UPreplet (Prostovoljstvo UP) (od 10.30 do 12.30 v atriju Pretorske palače ali avli Armerije UP): Rokavčki pomagački so pleteni ali kvačkani kvadrati velikosti 30 x 30 cm, ki se jih nato zašije v tubo, našije gumbe in druge okraske. Namenjeni so osebam z demenco, saj jih pomirjajo in pomagajo pri terapijah, blagodejnost je potrjena s strani Društva Spominčica, ki jih tudi sprejema po dogovoru. Rokavčke lahko izdelujete ves čas, lahko  pa začnete in nato predate naslednjemu ali pa se le ustavite ob ustvarjanju in poklepetajte ob kavi in čaju.
 • O spancu (delavnica, od 14.00–15.00): Virtualna delavnica nas bo poučila o bioloških ritmih, ki pomembno vplivajo na kakovost spanca in posledično na nivoje energije v budnosti in dolgoročno na naše zdravje. Spoznali bomo tudi različne vrste spanca in njihov pomen. Povezava na ZOOM >>>

 

POSVET O ETIKI V RAZISKOVANJU

20. oktobra bomo obeležili tudi svetovni dan etike, ki ga od leta 2014 promovira mednarodna ustanova Carnegie Council for Ethics in International Affairs. Namen številnih aktivnosti, ki se vsako leto na tretjo sredo v oktobru zvrstijo po celem svetu, je zlasti ozaveščanje o pomenu etike na različnih nivojih. Na Univerzi na Primorskem bomo dan posvetili predvsem etiki v raziskovanju, zato vas vabimo na posvet z naslovom Etične dileme v znanstvenem raziskovanju: vključenost etike na UP, ki se bo pričel ob 10. uri na UP FHŠ (predavalnica Burja 1). Več o dogodku >>>

 

ODPRTJE NOVIH PROSTOROV UP FVZ V VIPAVI

Na rektoričin dan bo še posebej praznično v Vipavi, kjer bo ob 12.30 uri potekalo slovesno odprtje novih prostorov UP Fakultete za vede o zdravju, v katerihi se bo izvajal dodiplomski študijski program Zdravstvena nega. Pridobitev je za severno-primorski prostor še posebno dobrodošla, saj bodo študenti in zaposleni razpolagali s primernimi prostori za kakovostno izvajanje študijskega procesa.

 


petek, 15. oktober 2021 Cepljenje proti covidu-19 in gripi za študente in zaposlene

V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje vabimo študente in zaposlene na cepljenje proti Covidu-19 in gripi. Mobilna cepilna enota bo vzpostavljena na parkirišču in v prostorih bivše pivnice Emonec v Šalari (Vanganelska cesta 20, Koper) v torek, 19. oktobra 2021, od 9.00 do 18.00.

Vabljeni k ogledu predavanja z naslovom Vse o COVID-19 in cepljenju, ki smo ga prejšnji teden organizirali na UP PEF. Na najbolj pereča vprašanja, ki se nam porajajo v zadnjem letu in pol je odgovarjal dr. Alojz Ihan ((Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani).

POVEZAVA >>>

 


petek, 15. oktober 2021 Prva biološko-psihološka študentska konferenca uspešna nad pričakovanji

Pretekli vikend, 9. - 10. oktobra 2021, je na Famnitu potekala prva izvedba Biološko-psihološke študentske konference. Z izvedbo so bili zadovoljni tako udeleženci kot tudi organizatorji, za katere je dogodek predstavljal prvo tovrstno izkušnjo.

Na konferenco je bilo prijavljenih 36 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške in Španije, ki so predstavljali svoja dela in velika večina se jih je konference udeležila v živo, v prostorih UP Famnit. Prijavljeni so predstavljali prispevke s področja biologije in psihologije, nekateri pa so ti dve področji celo povezali med seboj.

Za popestritev in dvig kakovosti vsebin so organizatorji k sodelovanju povabili še štiri gostujoče predavatelje, ki so konferenci z veseljem dali pridih pravega znanstvenega dogodka. 

Pri organizaciji je sodelovalo približno 20 študentov, članov Društva varstvenih biologov - BIODIVA ter Društva študentov biopsihologije, na pomoč pa so jim priskočili tudi profesorji in asistenti UP Famnit, ki so sodelovali v strokovni komisiji in tako poskrbeli, da je bila konferenca organizirana res strokovno. Komisija je pohvalila prispevke, saj so to bila vsi avtorska dela udeležencev in pripravljeni zelo kvalitetno, prav tako pa tudi ni manjkalo raznovrstnosti izbranih tem.

Zaradi zelo dolgo nenapovedljive situacije, so se organizatorji že vnaprej odločili, da bodo v vsakem primeru omogočili hibridno izvedbo, torej prisotnost v živo, kot tudi prisotnost online. Poleg tega je bilo na dogodku poskrbljeno tudi za prenos v živo. Posnetki bodo naknadno na voljo na YouTube kanalu konference kot posamezna predavanja.

‎Taja Pajmon Rak, ena izmed dveh predsednic konference nam je povedala, da "je bila organizacija v zadnjih dneh in tednih pred dogodkom res naporna, a nam je rezultat tako uspešne konference in tako navdušenih udeležencev poplačal vsako neprespano noč. Resnično smo veseli, da je bila konferenca tako uspešna, predvsem zaradi dejstva, da je to naša prva konferenca, dodatno pa še Covid-19 časa v katerem smo se odločili organizirati tak dogodek. Večina prisotnih nam je namreč rekla, da niso pričakovali tako obsežne organizacije, mi pa si nismo znali predstavljati, da bi organizirali kaj manj kot to. Želeli smo pač organizirati "pravo konferenco". Vesela sem, da smo proti koncu v ekipo dobili tako veliko aktivnih in predvsem mlajših študentov, ki so poprijeli za delo, čeprav o organizaciji konferenc niso vedeli še ničesar. Tako v glavni organizacijski ekipi polagamo visoke upe na mlajše, nadobudne študente, ki bodo (seveda ob naši pomoči) organizacijo naše konference nadaljevali še dolga leta zatem, ko nas ne bo več tu. Želja je seveda ta, da bi naša konferenca postala stalnica in bi študenti iz cele Slovenije ter tujine prihajali k nam vsako leto." ‎
 

Organizatorji so hvaležni Študentskemu svetu UP Famnit, Študentskemu svetu UP ter Mestni občini Koper za finančno podporo projekta. Vsekakor pa gre zahvala tudi UP Famnit, saj brez prostorov in vse tehnične opreme, ki so jim bili na voljo, dogodek na takem nivoju ne bi bil možen.

 

   

   

   

 


četrtek, 14. oktober 2021 Projekt PROSTE CELICE - Je kaj umetnosti v znanosti ali je zgolj znanost v umetnosti?

Urban Kavka, študent magistrskega študijskega programa Trajnostno grajeno okolje, ki je eden od avtorjev projekta Proste celice, razmišlja o tem kaj se zgodi, ko se združijo znanost, umetnost in tehnologija.

O tem govori projekt Proste Celice – Inoviranje v polju med umetnostjo in znanostjo. Gre za umetniško-znanstven objekt, ki so ga oblikovali študenti, pod vodstvom mentorjev, raziskovalcev, umetnikov, producentov in kuratorjev, pri čemer so imeli na razpolago laboratorije inštituta InnoRenew CoE ter Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

“Umetniško-znanstven objekt je bil zasnovan kot vodilo za pogovor o skupnih družbenih točkah sodelovanja umetnosti in znanosti. Te skupne točke so denimo trenutno pereče teme globalnega segrevanja, trajnostnosti, odnosa človek-narava-tehnologija, dvigovanje morske gladine, …”, piše Urban Kavka.

Do sedaj je bil umetniško-znanstveni objekt razstavljen na treh lokacijah, in sicer v Izoli, Kamniku in Kopru, javnosti pa bo predstavljen še v Novi Gorici. 

Projekt je zasnoval konzorcij štirih partnerjev, tj. Univerze na Primorskem, raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Kulturnega izobraževalnega društva PiNA (s podporo Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture RUK).

 


četrtek, 14. oktober 2021 Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2021/22 - 1. ponovitev

Ker prvi razpis ni bil uspešen, smo danes spet objavili razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22! Ponovno iščemo kandidate prav vseh študijskih programov.

Oddaja kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 15. oktobra 2021 do vključno 25. oktobra 2021

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 3. novembra 2021, od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (glavni vhod na fakulteto), Koper.

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2021/22 (razpis)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Več o delovanju Študentskega sveta UP FAMNIT lahko preberete na tej povezavi.


petek, 8. oktober 2021 Izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik o vlogi etike v znanosti, 19. 10. 2021, ob 18.00

               

 

 

 

 

 

V luči Svetovnega dneva etike bo v sklopu mednarodnega projekta Resbios (UP FAMNIT) organizirano predavanje z naslovom “Vloga etike v znanosti”. Predavanje bo izvedel priznan filozof in predavatelj na UP,
izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik.

Dogodek bo potekal na spletu, in sicer v torek, 19. 10. 2021, ob 18.00.

Za udeležbo na predavanju, ki bo izvedeno preko spletnega orodja ZOOM, se je potrebno prijaviti preko obrazca (zoom povezava bo poslana dan pred dogodkom na naslov naveden v prijavnem obrazcu). Rok za prijavo je 18. oktober do 12.00.

O predavanju:

Predavanje, ki bo potekalo v angleškem jeziku, bo obravnavalo vlogo etike v raziskavah, zlasti vprašanje etične metodologije in upravičeno pričakovane rezultate etične analize. Poleg tega bodo predstavljene tri splošne moralne paradigme - utilitarizem, etika vladavine in etika vrline. Predavatelj bo na kratko predstavil tudi glavna načela okoljske in živalske etike (etika okolja in globoka ekologija). Na kratko bo omenjena moralna motivacija s poudarkom na namernem neznanju. Posebna pozornost bo namenjena različnim modelom poklicnih odnosov na delovnem mestu (paternalistični, tehnični, sodelovalni in prijazni), na kratko pa bo predstavljen tudi splet glavnih deležnikov v etični presoji (subjekti, raziskovalci, podatki, skupnost).

O predavatelju:

Tomaž Grušovnik je izredni profesor in višji znanstveni sodelavec na Univerzi na Primorskem. Njegovo glavno področje zanimanja sta etika in filozofija izobraževanja. Bil je gostujoči Fulbrightov raziskovalec na Univerzi v Novi Mehiki (ZDA) in gostujoči predavatelj na Univerzi v Oslu (Norveška). V letih 2018–2020 je bil tudi predsednik Slovenskega filozofskega društva. Napisal je več knjig o svojih zanimivih temah in souredil knjigo Environmental and Animal Abuse Denial (Lexington, 2020).

 

O projektu:

Projekt ResBios (RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences) je namenjen krepitvi odgovornih raziskav v bioznanosti in je financiran iz programa Obzorja2020. Projekt stremi k spodbujanju vključevanja dobrih praks odgovorne znanosti (RRI - Responsiable research and innovation) v štiri nove raziskovalne organizacije na področju bioznanosti iz 4 evropskih držav. Projekt temelji na metodi vzajemnega učenja, katere glavna gonilna sila je interakcija med partnerji, ki na novo vpeljujejo temelje RRI skozi akcijske načrte ("začetniki RRI"), in drugimi partnerji ("mentorji RRI"), katerih izkušnje izhajajo iz njihovega sodelovanja v projektu STARBIOS2 (H2020). UP FAMNIT v projektu sodeluje kot mentorska inštitucija iz področij etike in odprtega dostopa ter kot vodja delovnega sklopa IV, pod vodstvom prof. dr. Elene Bužan.

        


ponedeljek, 4. oktober 2021 Študentje UP FAMNIT organizirajo študentsko konferenco

Z veseljem naznanjamo, da so letos študentje UP FAMNIT, Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, združili moči, začeli sodelovati in prihajajoči vikend, 9. in 10. oktobra 2021, organizirajo prvo Biološko-psihološko študentsko konferenco.

Prijavljenih udeležencev, ki bodo predstavili svoje prispevke, je zadovoljivih 36. Vsebine so ločene na biološki ter psihološki del, prispevki pa so razdeljeni na dela dodiplomske in podiplomske stopnje študija.

Poleg študentov pa bodo na konferenci svoje delo predstavili tudi štirje gostujoči predavatelji in tako konferenco dodatno popestrili ter dvignili na višji nivo. Predavali bodo:

 • dr. Bojan Lazar (Biodiversity crisis, conservation failures and perspectives for the 21st century: What can we learn from COVID-19 pandemic?),
 • dr. Elena Bužan (An Anthropocene trace of genetic diversity: a new insight into mammalian management and conservation),
 • dr. ThomasBrudermann (Climate psychology: Exploring the gaps between awareness, knowledge, attitudes, intentions and behaviors),
 • dr. ErikSwyngedouw (“The apocalypse is disappointing”: Enjoying Climate Change and the Deadlock of the Climate Consensus).

Konferenco lahko spremljate tudi kot pasivni udeleženci prek YouTube kanala

Za več informacij si oglejte spletno stran.

Dogodek sofinancirajo Študentski svet UP Famnit, Študentski svet Univerze na Primorskem ter Mestna občina Koper.

  


petek, 1. oktober 2021 Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2021/22

Objavljen je razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22!

Oddaja kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 2. oktobra 2021 do vključno 11. oktobra 2021

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 3. novembra 2021, od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (glavni vhod na fakulteto), Koper.

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2021/22 (razpis)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Več o delovanju Študentskega sveta UP FAMNIT lahko preberete na tej povezavi.


petek, 1. oktober 2021 Študentke in študenti, dobrodošli!

Začetek novega študijskega leta smo na Univerzi na Primorskem tradicionalno obeležili z uradno slovesnostjo, ki jo je letos gostila UP Fakulteti za turistične študije – Turistica. 1. oktobra dopoldne so se na sprejemu bruck in brucev v Portorožu zbrali vodstvo univerze in njenih članic, predstavniki občin slovenske Istre, predstavniki Študentskega sveta UP in Študentske organizacije Univerze na Primorskem. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Na UP FAMNIT pa smo pozdravili že 15. generacijo študentk in študentov, letos zopet najštevilčnejšo do sedaj.

Na prvi študijski dan so se bruci srečali s koordinatorji študijskih programov, kjer so jim preko video nagovora dobrodošlico izrekli tudi rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar ter dekan UP FAMNIT, izr. prof. Ademir Hujdurović.

Ob 12.00 je sledila podelitev priznanj tutorjem, ki so v preteklem študijskem letu študentom pomagali pri reševanju morebitnih težav ter uvajanju v študentsko življenje. Pol ure kasneje pa je sledilo fotografiranje brucev UP FAMNIT na Titovem trgu.

Dogajanja ob začetku novega študijskega leta še ni konec, saj se bodo jutri za vse študente Univerze na Primorskem, od 10.00 pa do večernih ur, aktivnosti nadaljevale v Simonovem zalivu v Izoli, kjer se bodo lahko preizkusili v raznih športnih in interaktivnih igrah ter uživali v dnevu polnem zabave in druženja.

   

   

   

 

Še nekaj podatkov

Uradni podatki o vpisu za študijsko leto 2021/2022 bodo sicer znani čez mesec dni, na Univerzi na Primorskem pa letos pričakujemo do 6.200 vpisanih študentk in študentov. Vseh brucev je približno 1.900, od katerih jih je na prvi stopnji malo manj kot 1.400.

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je po neuradnih podatkih vpisanih 890 študentk in študentov, od tega jih kar 395 prihaja iz tujine, kar predstavlja kar 44 odstotni delež. Tuji študentje prihajajo iz 34 držav, in sicer iz Argentine, Azerbajdžana, Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Filipinov, Gane, Grčije, Hrvaške, Indije, Irana, Italije, Izraela, Kameruna, Kazahstana, Kitajske, Kosova, Madžarske, Mehike, Nigerije, Pakistana, Ruske federacije, Severne Makedonije, Sirske arabske republike, Srbije, Španije, Šrilanke, Tunizije, Turčije, Ukrajine, Uzbekistana ter Združenih držav Amerike.

V prvi letnik je v letošnjem študijskem letu prvič vpisanih 320 študentk in študentov. 255 jih je na dodiplomskih študijskih programih, 53 na magistrskih programih, na doktorskih programih pa je v prvi letnik prvič vpisanih 12 študentk in študentov.

Vsem študentkam in študentom želimo uspešno, zanimivo, pa tudi zabavno študijsko leto, ter čimveč uspehov!