Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 28. april 2021 Informativni teden za magistrske študijske programe

Interdisciplinarni, raznoliki in sodobno naravnani magistrski študijski programi na UP FAMNIT ponujajo vse, kar si študentke in študenti želijo: znanje, projektno delo, sodelovanje s podjetji, raziskovanje, mednarodne izkušnje, sodobno laboratorijsko in računalniško opremo.

Vabimo vas, da se udeležite virtualnih predstavitev študijskih programov, ki bodo potekale od 10. do 14. maja preko video-konferenčnega sistema ZOOM.

Z vami bodo koordinatorji študijskih programov in tudi študenti. Za vprašanja, ki so vezana na prijavno-vpisni postopek pa bo na voljo tudi Referat za študente.

Informativna srečanja za programe, ki jih izvajamo v angleškem jeziku, bodo potekala v angleščini.

Za vsak magistrski študijski program sta določen dan in ura predstavitve, zato vas vabimo, da preverite spodnji seznam in se prijavite na termine, ki vas zanimajo.

PROGRAM INFORMATIVNEGA TEDNA

PROGRAM

URA

PRIJAVA

Ponedeljek, 10. maja 2021

BIOPSIHOLOGIJA

ob 17.00

Prijavi se!

PSIHOLOGIJA

ob 18.00

Prijavi se!

Torek, 11. maja 2021

MATEMATIČNE ZNANOSTI

ob 17.00

Prijavi se!

MATHEMATICAL SCIENCES (EN)

ob 18.00

Prijavi se!

Sreda, 12. maja 2021

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

ob 17.00

Prijavi se!

VARSTVO NARAVE

ob 18.00

Prijavi se!

Četrtek, 13. maja 2021

PODATKOVNA ZNANOST

ob 17.00

Prijavi se!

DATA SCIENCE (EN)

ob 18.00

Prijavi se!

Petek, 14. maja 2021

TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE

ob 17.00

Prijavi se!

SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENTS (EN)

ob 18.00

Prijavi se!

Za več informacij: promo@famnit.upr.si

Klikni tu in spoznaj podiplomske študijske programe UP FAMNIT

RAZPIS ZA VPIS v magistrske študijske programe 2021/22 je objavljen TUKAJ.

Vljudno vabljeni!


sreda, 28. april 2021 Pričeli s projektom InCompEdu – Innovative Competence in Online Higher Education

InCompEdu – “Inovativne kompetence v spletnem poučevanju visokošolskih programov” je projekt, ki je financiran s strani razpisa Call for Digital Education Readiness v okviru programa Erasmus +, ki naslavlja izzive v izobraževanju, ki jih je prinesla epidemija virusa COVID-19. Osnovan je v skladu z dejavnostjo: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.

Cilj projekta je razviti in promovirati inovativne digitalne spretnosti učiteljev, ki jih je mogoče uporabiti tako v celoti na spletu kot v hibridnem visokošolskem izobraževanju, vključno s sposobnostjo uporabe platform, namenjenih izvajanju spletnih tečajev v visokem šolstvu in namenom ustvarjanja inovativnih učnih načrtov.

Poseben poudarek bo na validaciji inovativnih rešitev, ki se prilagajajo različnim področjem študija, tako da bo možno zagotoviti enotno tehnično in pedagoško-didaktično podporo univerzitetnim učiteljem in študentom. Ciljna skupina projekta so učitelji in odgovorni organi univerz za razvoj izobraževalnih programov.

  

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je vodja Intelektualnega rezultata “Ustvarjanje digitalnih kompetenc v akademski skupnosti prihodnosti”, znotraj katerega se bo razvilo smernice do dostopnih online orodjih primernih za visokošolske učitelje ter “filmoteka” z navodili za podporo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev pri razvoju spletnih ali hibridnih oblik izobraževanja. V projektu bodo nastali še trije pomembni intelektualni rezultati: i) poročilo o ugotovljenih izzivih in težavah, ki so se pojavile pri prehodu na način spletnega poučevanja v obdobju pandemije COVID-19, ii) razvoj inovativnih spletnih učnih načrtov; iii) smernice za posodobitev morebitnih on-line predavanj v prihodnosti.

Datum začetka projekta: 01. 04. 2021

Trajanje projekta: 24 mesecev

Projektni partnerji: Uniwersitet Gdanski (vodilni partner, Poljska), Turun Yliopsito (Finska), Univerza na Primorskem - Universita del Litorale (Slovenija), Universitatea 1. decembra 1918 (Romunija), Sveučilište u Rijeci (Hrvaška), Universita degli Studi di Roma „Tor Vergata“ (Italija).

  


torek, 27. april 2021 Abelov nagrajenec 2021 Prof. László Lovász na 8ECM

Z veseljem sporočamo, da bo na 8ECM v Portorožu s posebnim predavanjem nastopil prejemnik Abelove nagrade 2021, madžarski matematik László Lovász.

               

Abelova nagrada, ki jo za življensko delo na področju matematike podeljuje Norveška akademija znanosti in umetnosti, finančno pa jo omogoča norveška vlada, je najprestižnejša mednarodna nagrada za matematiko, ki se podeljuje vsako leto. Imenuje se po prezgodaj umrlem izjemnem norveškem matematiku Nielsu Henriku Abelu (1802-1829), katerega prelomna odkritja so postavila temelje razvoja matematike v 19. stoletju.

László Lovász (Eötvös Loránd University in Inštitut Alfred Renyi, Budimpešta, Madžarska) je Abelovo nagrado prejel skupaj z Avijem Widgersonom (Institute for Advanced Study, Princeton, ZDA), za njune temeljne prispevke v diskretni matematiki in teoretičnem računalništvu, zaradi katerih sta ti veji postali središče sodobne matematike. Med najbolj znanimi Lovászevimi dosežki v teoriji grafov so Lovászeva lokalna lema, Izrek o popolnih grafih, dokaz Kneserjeve domneve, izpopolnitev verjetnostne metode in različni strukturni rezultati o grafih, na področju računalništva pa algoritem LLL, ki se uporablja v kriptografiji in teoriji števil.  

Lovász je avtor več monografij in učbenikov, ki veljajo za klasična dela iz tega področja matematike. Za svoje znanstveno delo je prejel vrsto mednarodnih nagrad, denimo Wolf Prize (1999), Knuth Prize (1999), Gödel prize (2001), Kyoto prize (2010), številna častna članstva in izvolitve v prestižne akademije, bil pa je tudi predsednik največjega svetovnega matematičnega združenja International Mathematical Union (2007-2010) in madžarske akademije znanosti (2014-2020).

Več informacij je dostopnih tukaj.


ponedeljek, 26. april 2021 Prof. Jean-Pierre Bourguignon na 8ECM

Eden vrhuncev 8. evropskega kongresa matematike bo intervju s profesorjem Jean-Pierre Bourguignonom, svetovno znanim matematikom in aktivnim oblikovalcem evropske raziskovalne politike. Profesor Bourguignon je prejemnik številnih mednarodnih nagrad za svoje delo na področju diferencialne geometrije, član prestižnih akademij in znanstvenih združenj ter predsednik Evropskega raziskovalnega sveta (2014-19, 2020-), obenem pa tudi nekdanji predsednik Evropskega matematičnega združenja (1995-98) in dolgoletni direktor prestižnega francoskega inštituta IHES (1993-2013).  

                   

Intervju v živo bo na sporedu zadnji dan kongresa, v petek, 25. junija ob 16.00, z odprtim dostopom za širšo javnost. S profesorjem Bourguignonom se bo pogovarjal profesor Günter Ziegler, prav tako svetovno znani matematik in trenutni predsednik Freie Universität Berlin, ugledna gosta bo predstavila profesorica Maria J. Esteban, predsednica znanstvenega odbora kongresa.

Več informacij je dostopnih tukaj.


petek, 23. april 2021 Uspešno izvedeno 4. mednarodno matematično tekmovanje UP na Kosovu

V soboto, 10. aprila 2021, se je že četrtič odvijalo Mednarodno matematično tekmovanje Univerze na Primorskem na Kosovu. Ob spoštovanju vseh trenutno veljavnih ukrepov se je tekmovanja udeležilo 11 dijakov, katerih cilj je bilo rešiti 5 različnih matematičnih problemov.

        

Naloge so bile pripravljene na primerno zahtevni težavnostni stopnji, saj so se udeleženci tekmovanja potegovali za štipendijo za študij matematike na UP FAMNIT. Namen tovrstnih tekmovanj je odkriti, spodbuditi in izzvati matematično nadarjene dijakinje in dijake, predstaviti študij matematike ter vzpostaviti in nadaljevati prijateljske odnose med matematiki na mednarodni ravni.

Razglasitev rezultatov ter podelitev virtualnih diplom, ki jih bodo udeleženci tekmovanja lahko fizično prevzeli na sedežu Društva matematikov s Kosova, je potekalo v sredo, 21.4.2021. Udeležence tekmovanja in organizatorje sta najprej nagovorila rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar ter dekan UP FAMNIT izr. prof. dr. Ademir Hujdurović. Oba sta izrazila zadovoljstvo, da se je kljub COVID-19 uspešno izpeljalo tekmovanje ter vse udeležence tekmovanja spodbudila k vpisu na študij na Univerzi na Primorskem in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Najbolj uspešen pri reševanju nalog je bil dijak Dren Neziri, ki si je s prvim mestom prislužil tudi štipendijo za dodiplomski študij matematike na UP FAMNIT.

Pri organizaciji tekmovanja so aktivno sodelovali profesorji UP FAMNIT in redno vpisani študenti UP FAMNIT s področja matematike, ki vsako leto podajo pobudo za organizacijo takšnega tekmovanja. UP FAMNIT se zato zahvaljuje študentom kot tudi vsem, ki so pomagali pri izvedbi tega tekmovanja. Izpostaviti velja Društvo matematikov s Kosova, ki je priskočilo na pomoč kot posrednik pri obveščanju dijakov o tekmovanju ter študenta UP FAMNIT Besforta Shalo, ki je poskrbel za dejansko izvedbo tekmovanja.


sreda, 21. april 2021 Uspešno pridobili tri nove raziskovalne projekte s področja matematike

Raziskovalci UP FAMNIT so uspešno pridobili sofinanciranje Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za prilagojene raziskovalne projekte v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Cilj javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki so v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost, vendar niso bili izbrani za sofinanciranje. Na tak način se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta, hkrati je cilj razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC ter da se ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC.

UP FAMNIT je pridobil tri od desetih sofinanciranih projektov, ki se bodo izvajali v obdobju 1. 6. 2021 – 31. 5. 2024. Vrednost vsakega projekta je je 150.000 Eur.

Vodje odobrenih projektov so: prof. dr. István Kovács, prof. dr. Dušanka Janežič in prof. dr. Bojan Kuzma.

Rezultati razpisa so objavljeni na tej povezavi.

Našim raziskovalcem čestitamo in jim želimo uspešno delo!

Več o projektih:

Naslov: Avtomorfizmi in izomorfizmi končnih grafov
Vodja projekta: prof. dr. István Kovács

Kombinatorične strukture z visoko stopnjo simetrije se pogosto preučujejo zaradi uporabnosti, kako v naravoslovnih kot v družbenih vedah. V nekaterih od teh aplikacij je potreba po učinkovitem primerjanju dveh objektov.

Matematični model, ki zajema to situacijo, je končni graf z netrivialno simetrijo, osnovna matematična disciplina  je algebraična teorija grafov (ATG). Simetrija grafa se meri z njegovo grupo avtomorfizmov, podobnost predmetov se izraža s konceptom izomorfizma grafov.

V jedru ATIFG projekta je dobro znan problem Cayleyjevega izomorfizma, ki je dolgoletni odprti problem v ATG.V predlaganem projektu opisujemo nekaj (pod) problemov, ki bodo služili kot usmeritve k iskanju končne rešitve.

 

Naslov: Orodja za inovativno oblikovanje zdravil
Vodja: prof. dr. Dušanka Janežič

Ta projekt je v ospredju trenutnih raziskovalnih trendov na področju molekularnega modeliranja. Razvili bomo nove metode molekularnega modeliranja, ki temeljijo na teoriji kemijskih grafov, veji matematične kemije, ki se ukvarja z diskretnimi strukturami v kemiji.

Poseben poudarek bo na razvoju novih algoritmov za predvidevanje mest vezave proteinov (ProBiS) in novih spletnih orodij za modeliranje farmacevtsko zanimivih molekul - ProBiS Tools (algoritem, baza podatkov, spletni strežnik).

Orodja ProBiS bodo prva, ki bodo omogočala identifikacijo interakcij med beljakovinskimi strukturami, napovedovanje selektivnosti in vezave liganda ter spremljanje učinkov ohranjenih voda in različic zaporedja na vezavo liganda, da preseže človekovo vpletenost v oblikovanje zdravil.

Naš cilj je razviti prosto dostopen spletni atlas interakcij z beljakovinami za napovedovanje genskih variacij, povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni - ProBiS-ATLAS vseh razpoložljivih mest vezave na beljakovine v PDB s preslikanimi ligandi in različicami zaporedja. Atlas bo vključeval tudi informacije o učinkih različic zaporedja na vezavo za vsak specifični ligand v PDB. Ta novo razviti pristop bo še posebej koristen v okviru natančne medicine.

Naša orodja ProBiS bodo omogočila kombiniranje več sicer nepovezanih področij raziskovanja. Kljub velikemu potencialu za konkretno uporabo naših rezultatov v določenih tehnoloških in industrijskih sektorjih je glavni poudarek naših raziskav še vedno na razvoju splošnih, novih matematičnih metod in algoritmov na področju molekularnega modeliranja in tako prispeva k svetovni zakladnici znanja.

V projektu sodelujejo številni raziskovalci z odličnimi znanstvenimi rezultati, ki trenutno delajo v Sloveniji in zagotavljajo raziskave na najvišji možni ravni.

 

Naslov: Uporaba grafov v problemih ohranjevalcev
Vodja: prof. dr. Bojan Kuzma

Predlagani projekt je v grobem razdeljen na 4 dele in raziskuje grafe, inducirane z relacijami ter splošne ohranjevalce na

 • normiranih prostorih,
 • Hilbertovih C*-modulih,
 • matričnih algebrah,
 • množicah (ne nujno zveznih) operatorjev, in
 • mnogoterostmi povezanimi s specialno teorijo relativnosti.

Bolj natančno, znotraj predlaganega projekta nameravamo:

 1. Preučevati lastnosti grafov, ki jih inducirajo Birkhoff-Jamesova ortogonalnost, Robertsova ortogonalnost ter  močna Birkhoff-Jamesova  ortogonalnost, in klasificirati njihove (linearne) ohranjevalce.
 2. Klasificirati  splošne bijektivne bi-ohranjevalce leve-zvezdica urejenosti na B(H).
 3. Klasificirati aditivne preslikave, ki ohranijo spekter neomejenih linearnih operatorjev na kompleksnih Banachovih prostorih.
 4. Klasificirati preslikave na de Sitter-jevem prostoru, ki geodetke svetlobnega tipa slikajo zopet v geodetke svetlobnega tipa. Injektivnost tovrstnih preslikav bomo privzeli le na vsaki svetlobni geodetki posebej.

torek, 20. april 2021 Natečaj za najboljše rešitve s področja finančne matematike in aktuarstva

Študente na vseh študijskih stopnjah vabimo, da se prijavite na natečaj za Nagrade 8. Evropskega kongresa matematike - 8ECM, ki bodo podeljene pod pokroviteljstvom Slovenskega zavarovalnega združenja.

Natečaj je razpisan v okviru 8. Evropskega kongresa matematike, ki bo potekal od 20. do 26. junija 2021. Gre za enega večjih znanstvenih dogodkov v Sloveniji, ob tej priložnosti bomo gostili preko 1000 matematikov iz celega sveta. Glavni pokrovitelj kongresa je Slovensko zavarovalno združenje, ki v sklopu tega natečaja podeljuje nagrade v skupni višini 5.000 €.

K sodelovanju vabimo ekipe, ki se bodo pomerile v reševanju izzivov s področja finančne matematike in aktuarstva.  Ekipe imajo lahko enega, dva ali tri člane. Na voljo so 4 teme.  Najboljša ekipa znotraj vsake teme je dobitnica denarne nagrade v višini 1.250 €!

Več informacij o natečaju je na voljo na spletni strani kongresa.

Pridružite se zabavi in se prijavite še danes!


torek, 20. april 2021 Mednarodna konferenca Triple i 2021

Vabimo vas na virtualno mednarodno konferenco Triple i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, ki jo letos skupaj organizirajo UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora, De Leo Fund Onlus in  International Association for Suicide Prevention.

Zaradi epidemioloških razmer, povezanih s širjenjem virusa SARS-CoV-2, bo konferenca tudi letos potekala na daljavo, saj si organizatorji želijo tudi v teh okoliščinah zagotoviti priložnosti za interakcijo in plodno diskusijo med uglednimi strokovnjaki s področja suicidologije ter perspektivnimi mladimi udeleženci. S tem namenom so se raziskovalci iz različnih organizacij med seboj povezali in pripravili virtualno konferenco TRIPLE i.

Tridnevna konferenca bo potekala na video-konferenčnem sistemu ZOOM in bo obsegala različne vsebine s področja raziskovanja in preprečevanja samomorilnega vedenja, ki jih bodo predavali mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije. Trenutno so med potrjenimi govorci: dr. Rory O'Connor, dr. Jo Robinson, dr. Murad Khan, dr. Thomas Niederkrotenthaler, dr. Maurizio Pompili, dr. Vita Poštuvan idr.

Dodatne informacije o konferenci so objavljene na tej povezavi. Registracije so možne tukaj.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 15. april 2021 Dr. Andrej Brodnik prevzel predsednikovanje ACM Slovenija za prihodnji 2 leti

V petek, 5. marca 2021, je prof. dr. Andrej Brodnik prevzel predsedovanje Društva za računalništvo in informatiko – ACM Slovenija.

Društvo ACM, Association for Computing Machinery je osrednje in največje svetovno združenje strokovnjakov s področja računalništva in informatike. Društvo ACM Slovenija je slovenska podružnica svetovnega združenja. ACM Slovenija vodi organizacijo državnih računalniških tekmovanj, in sicer mednarodnega tekmovanja v informacijski in računalniški pismenosti Bober, tekmovanja ACM iz računalništva in informatike za srednješolce RTK ter Univerzitetnega programerskega maratona. Prav tako Društvo sodeluje tudi pri mednarodni reviji Informatica ter multikonferenci Information Society.

Na svoji letni skupščini so člani ACM Slovenija podelili 2-letni mandat:

 • prof. dr. Andreju Brodniku (UP FAMNIT) kot predsedniku,
 • doc. dr. Branku Kavšku (UP FAMNIT) kot tajniku in
 • prof. dr. Ljupču Todorovskemu (UL FMF) kot podpredsedniku društva.

sreda, 14. april 2021 [ONLINE PREDAVANJE] Še zadnje predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2020/21

 

Vabimo vas na zadnje letošnje predavanje z naslovom

Sprehod skozi Bolyaijevo nenavadno vesolje,

ki bo v sredo, 21. aprila 2021, ob 18.00,
prek ZOOM povezave.

Predaval bo dr. István Kovács, UP FAMNIT in UP IAM.

Janos Bolyai (1802–1860) je bil madžarski matematik in eden od odkriteljev neevklidske geometrije. V letih od 1818 do 1822 je študiral na Dunaju in med študijem postal naravnost obseden z Evklidovim postulatom oziroma aksiomom o vzporednici. Najprej ga je poskušal dokazati na podlagi ostalih aksiomov. Potem pa je prišel do sklepa, da je aksiom o vzporednici neodvisen od ostalih aksiomov evklidske geometrije in da lahko na podlagi negacije tega aksioma pridemo do geometrijskega sistema, ki je precej drugačen od evklidske geometrije. To ga je tako navdušilo, da je očetu pisal: »Iz nič sem ustvaril nenavadno novo vesolje.«
Približno istočasno kot Bolyai in neodvisno od njega je do istega sklepa prišel tudi ruski matematik Nikolaj Ivanovič Lobačevski (1792–1856). Bolyai in Lobačevski sta odkrila novo geometrijo, ki so jo poimenovali neevklidska geometrija. Pozneje, ko so odkrili še več neevklidskih geometrij, pa se je uveljavilo ime hiperbolična geometrija.

O predavatelju:
István Kovács je leta 2003 doktoriral na Univerzi v Szegedu (Madžarska). Od leta 2004 je zaposlen na Univerzi na Primorskem, kjer je bil leta 2019 izvoljen v rednega profesorja. Raziskovalno se ukvarja z algebraično teorijo grafov.

Join Zoom Meeting
Meeting ID: 880 5698 2250
Passcode: 373566

Vljudno vabljeni!


petek, 9. april 2021 Uspešno izvedeno 3-dnevno izobraževanje v sklopu ERASMUS+ projekta ELBA

V sklopu ERASMUS+ projekta ELBA (Establishment of training and research centers and courses development on intelligent big data analysis in Central Asia - 610170-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) smo uspešno organizirali 3-dnevno izobraževanje (od 24. do 26. marca) za partnerje iz centralne Azije. Cilj 3-dnevnega (4 ure na dan) izobraževanja je bil predati partnerjem iz centralne Azije (CA) znanja s področij osnov analize masovnih podatkov.

V prvem dnevu izobraževanja sta prof. David E. Losada in Marcos Fernández-Pichel iz University of Santiago de Compostela, Španija (USC) udeležencem predstavila programski jezik Python ter uporabo paketov, ki so relevantni za analizo masovnih podatkov.

 

V drugem dnevu izobraževanja sta prof. Roberto Fontana in Sara Scaramuccia iz Politecnico di Torino, Italija (POLITO) predstavila osnovne statistične metode v podatkovni znanosti ter nekatere algebraične pristope za reševanje problemov velikega obsega.

 

V zadnjem dnevu je prof. Branko Kavšek iz UP FAMNIT, Slovenija izobraževanje zaključil tako, da je udeležencem podal pregled celotnega procesa podatkovnega rudarjenja ter jim predstavil nekatere od najbolj uporabljanih podatkovnih skladišč in platform, ki se danes uporabljajo na področju rudarjenja masovnih podatkov.

 


petek, 9. april 2021 Študentje UP FAMNIT organizirajo študentsko konferenco

Z veseljem naznanjamo, da so letos študentje UP FAMNIT, Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, združili moči, začeli sodelovati in naznanili prvo izvedbo Biološko-psihološke študentske konference.

Konferenca bo potekala 9. in 10. oktobra 2021, v Kopru (v prostorih UP Famnit). Njene vsebine bodo ločene na biološki ter psihološki del, prispevki pa bodo razdeljeni na dela dodiplomske in podiplomske stopnje študija (glede na stopnjo študija tekom katerega je bilo delo pripravljeno).

Z udeležbo na konferenci bodo študenti dobili možnost, da razširijo svoje kompetence tako, da predstavijo svoja dela v obliki predstavitve ali posterja. Prispevki bodo objavljeni v zborniku konference, s čimer bodo udeleženci pridobili tudi eno izmed prvih referenc v COBISSU. Zaradi želje po neomejenem širjenju znanja, bodo na konferenci omogočene tudi predstavitve nalog v angleškem jeziku. 

Za več informacij si oglejte spletno stran.


sreda, 7. april 2021 BIOLOŠKI VEČER: Genetics and epigenetics - The partners in resolving the genetic risk of human complex diseases

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

Famnitov biološki večer z naslovom
»Genetics and epigenetics«
in podnaslovom
»The partners in resolving the genetic risk of human complex diseases​«

ki bo v sredo, 14. aprila 2021, ob 19.00,
prek ZOOM povezave.

Predavala bo dr. Mojca Frank Bertoncelj (Center of Experimental Rheumatology - University Hospital Zurich).

ABOUT THE LECTURE: Genetic regions carrying the risk variants for complex diseases, like rheumatoid arthritis, map largely to the noncoding genome. Many of these regions are regulatory in nature and can enhance or inhibit the expression of the nearby or distant (via chromatin looping) target genes. In this way, the effects of the “noncoding” genetic risk variants can translate into changes of the cell’s phenotype. Activities of regulatory regions and their target genes are commonly cell-type specific. Besides, enhancers and inhibitory regions differ in their 3D chromatin structure and epigenetic landscape. By mapping chromatin states, epigenetic marks and 3D chromatin interactions to the genome of disease relevant cell types, we can functionally annotate the genomic risk regions, identify their target genes and determine cell types that carry the genetic risk. Lymphocytes T have long been known as the only cell types attributing significantly to heritability of rheumatoid arthritis. In this lecture, dr. Frank Bertoncelj will show that the resident stromal cells of a joint, specifically the fibroblast-like synoviocytes, notably contribute to heritability of rheumatoid arthritis. Dr. Frank will introduce fibroblast-like synoviocytes, their functional diversity and their roles in rheumatoid arthritis. She will show how the integration of genetic and epigenetic knowledge leads to identification of key genetic risk variants in disease-relevant cells defining heritability of complex diseases. Additionally, she will exemplify, how we can study these regions functionally by using the genome editing tools such as CRISPR Cas.

ABOUT THE LECTURER: Dr. Mojca Frank Bertoncelj is a doctor of medicine with a doctorate in Biomedicine from University of Ljubljana. She is a member and collaborator of the national research program Systemic Autoimmune Diseases at the University Medical Center Ljubljana. Since 2011 she has been employed at the University of Zurich / University Hospital Zurich, where she conducts independent research with special emphasis on functional genomics, epigenomics, non-coding RNA, single-cell transcriptomics, JAK STAT signaling and stromal cell biology in rheumatoid arthritis. She has received several international research awards, including the prestigious Walter-Siegenthaler Medaille and Silber 2018, for her research on the susceptibility of certain joints to the development of different types of arthritis. She has research collaborations with leading European laboratories in the field of stromal cell biology and arthritis genetics and is a reviewer for scientific journals, including Nature Communications, Nature Reviews Rheumatology and Annals of Rheumatic Diseases. Dr. Frank publishes articles in high impact journals, including Science Signaling, Nature Reviews and Rheumatology, Nature Communications, and Annals of Rheumatic Diseases.


petek, 2. april 2021 To pomlad Evropa išče pomladanske jegliče - sodeluj tudi ti!

Letošnjo pomlad se tudi v Sloveniji pridružujemo akciji opazovanja pomladanskih jegličev. K sodelovanju vabimo vse, ki radi preživljajo čas v naravi in bi med aprilom in junijem želeli prispevati k resnični znanstveni raziskavi.

Zamisel o vseevropskem opazovanju se je porodila razisovalcem iz Estonije, ki so želeli pridobiti čimveč podatkov o pomladanskem jegliču v Estoniji. Poslužili so se pristopa, v katerem vlogo raziskovalcev prevzamejo ljubiteljski naravoslovci in mu zato pravimo »ljubiteljska znanost« ali angleško »citizen science«. Tistega leta so v Estoniji s pomočjo otrok in odraslih, ki so posredovali podatke o jegličih, pridobili podatke o kar 200.000 rastlinah!


Foto: Kaarel Kaisel

Za kaj gre?

Ideja je preprosta: gremo v naravo in poiščemo mesto, kjer rastejo pomladanski jegliči (Primula veris). Ogledamo si njihove cvetove in naša opažanja skupaj z nekaj fotografijami preko pametnega telefona pošljemo raziskovalcem. Po koncu cvetenja, ko so vsi podatki zbrani,  znanstveniki podatke analizirajo in vsem udeležencem pošljejo povratne informacije o njihovih ugotovitvah.

»Sodelovanje v tej znanstveni raziskavi se je izkazalo za enostavno in zabavno, česar ne slišimo tako pogosto,« je komentirala dr. Tsipe Aavik, vodilna raziskovalka projekta o pomladanskem jegliču. Sodelujejo lahko vsi, saj je delo preprosto in sodelujoči ne rabijo dodatnega izobraževanja, poleg tega so raziskovalci v Estoniji vzpostavili spletno stran, preko katere lahko enostavno vnesemo podatke. »V Estoniji je v tej akciji, ki smo jo začeli v letu 2019, sodelovalo veliko družin in otrok.« Med pandemijo se je ta akcija izkazala za še posebej dobrodošlo, saj je ljudi spodbudila k preživljalju časa v naravi. »Zakaj ne bi sprehodu v naravi dodali še zabavno aktivnost, ki hkrati koristi tudi znanstvenikom?« dodaja Tsipe Aavik.

Estonski znanstveniki so bili pozitivno presenečeni nad velikim odzivom državljanov. Z njihovo pomočjo so pridobili pomembne informacije o stanju pomladanskega jegliča v Estoniji in rezultati so bili objavljeni v ugledni znanstveni reviji Journal of Ecology. Zato so se odločili, da akcijo v letu 2021 razširijo na več držav.

Kaj je pokazala raziskava?

V raziskavi, ki so jo usklajevali ekologi Univerze v Tartuju in Estonskega sklada za naravo, so želeli proučiti, ali so drastične spremembe v krajini, kot je na primer izguba tradicionalno upravljanih travišč, privedle do odstopanj v morfnem ravnovesju cvetov pomladanskega jegliča. Pomladanski jeglič ima namreč – tako kot vsi njegovi sorodniki, na primer trobentica – cetove dveh oblik: približno polovica jih ima cvetove s kratkim pestičem in dolgimi prašniki (na kratko jim rečemo »S cvet«), druga polovica pa cvetove z dolgim pestičem in kratkimi prašniki (»L cvet«). Nedavni raziskave so pokazale, da lahko izguba travišč poruši ravnovesje v pogostosti pojavljanja S in L cvetov. To ima za jeglič pomembno posledico, saj vpliva na uspešnost populacij. Podatki, zbrani do sedaj v Estoniji, so razkrili prevlado S cvetov nad L cvetovi. Izkazalo se je tudi, da je odstopanje večje v manjših populacijah in na tistih o bmočjih, kjer je gostota človeške populacije večja.  

A odpirajo se nova vprašanja. Ali so podobna odstopanja značilna tudi za druge populacije v Evropi? Kakšno je pravzaprav stanje populacij drugod po Evropi? In tako se je porodila ideja o vseevropski akciji opazovanja jegličev. Pristop je enak – v opazovanje se lahko vključijo vsi, ki bi želeli dodati kamenček v mozaik te obsežne raziskave.

Posebej zasnovana spletna platforma www.cowslip.science je sedaj prevedena v številne jezike, tudi v slovenskega, in omogoča enostavno nalaganje podatkov. V letošnjem letu se akciji pridružujejo še Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Finska, Grčija, Hrvaška, Italija, Irska, Latvija, Litva, Makedonija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Švica, Ukrajina in Velika Britanija.

K širitvi akcije na številne evropske države je prispeval tudi projekt ConservePlants, ki ga financira Evropska Unija in združuje botanike iz več kot 40 evropskih in drugih bližnjih držav. Vodja projekta ConservePlants, Živa Fišer z Univerze na Primorskem, pravi: »Cilj projekta ConservePlants je povezovanje evropskih in drugih raziskovalcev, pa tudi vseh ostalih, ki si prizadevajo k reševanju ogroženih rastlinskih vrst z različnimi pristopi. Pristop ljubiteljske znanosti postaja vse bolj pomemben tudi pri raziskovanju resnih znanstvenih vprašanj, kar se je izkazalo tudi pri omenjeni raziskavi pomladanskega jegliča v Estoniji. Zato smo se v okviru projekta ConservePlants z veseljem pridružili iniciativi Estonskih kolegov

V Sloveniji akcijo koordinirata Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Akcijo spremljajo tudi druge aktivnosti, kot je priprava izobraževalnih gradiv, kratkih videoposnetkov ter promocija preko družbenih omrežij in drugih medijev.


Pridružite se akciji na tej spletni strani.


 • Dr. Živa Fišer, lokalna koordinatorica za Slovenijo, Univerza na Primorskem; ziva.fiser@upr.si
 • Dr. Blanka Ravnjak, lokalna koordinatorica za Slovenijo, Botanični vrt Univerze v Ljubljani; blanka.ravnjak@gmail.com
 • Dr. Tsipe Aavik, vodja kampanje "Iščemo pomladanske jegliče", vodilna raziskovalka, Univerza v Tartuju, Tartujski inštitut za ekologijo in znanosti o Zemlji; tsipe.aavik@ut.ee
 • Kertu Hool, strokovnjakinja za komunikacije, Tartujski inštitut za ekologijo in znanosti o Zemlji; kertu.hool@ut.ee

 


četrtek, 1. april 2021 Razpis za vpis v magistrske in doktorske študijske programe

Univerza na Primorskem je 31. marca 2021 objavila razpis za vpis v magistrske študijske programe in razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2021/2022.

Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane članic EU ter za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva se za oba razpisa prične v četrtek, 8. aprila 2021.

Vse informacije o razpisu za vpis, prijavnem postopku in rokih so kandidatom na voljo na spletnih straneh članic univerze in na tej povezavi.

Vprašanja pošljite na referat@famnit.upr.si.

Datumi informativnih dni bodo objavljeni v kratkem.