Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 23. september 2021 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2021/22

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2021/2022, ki se prične v petek, 1. oktobra 2021 in zaključi v petek, 21. januarja 2022.

Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
 • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do četrtka, 30. septembra 2021 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno petka, 1. oktobra 2021 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

V zvezi z urnikom in COVID-19 razmerami vas želimo opozoriti še na naslednje:

 • med posameznimi predavanji/vajami v isti predavalnici mora biti vsaj 30-minutna pavza;
 • število sedežev po posameznih predavalnicah je posebej označeno tudi na urniku pri imenu predavalnice; upošteva se število sedežev kot je veljalo pred COVID-19;
 • predavanja/vaje, ki se izvajajo na daljavo (on-line) so na urniku označena tako, da je navedena predavalnica »On-line izvedba«;
 • natančnejša navodila v zvezi z izvajanjem pedagoškega procesa v razmerah COVID-19 ter obveznostmi zaposlenih in študentov bodo objavljena naknadno v posodobljenih Navodilih UP v zvezi z izvedbo študijskega procesa glede na razmere COVID-19. O objavi boste posebej obveščeni. Prosimo, da navodila natančno preučite in jih dosledno upoštevate.

Študente programa Računalništvo in informatika posebej obveščamo, da se bo predmet Izbrana poglavja iz teoretičnih osnov računalništva izvajal s konzultacijami. Z načinom izvedbe predmeta bo študenta obvestil nosilec predmeta.

Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti:

 • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-MP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje);
 • Računalništvo in informatika (PRIN): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-VP1 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje);
 • Varstvo narave (PBI): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-VP2 (Glagoljaška 8, 1. nadstropje);
 • Biopsihologija (PBP): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-MP6 (Glagoljaška 8, 2. nadstropje);
 • Psihologija (UPSI): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-VP3 (Glagoljaška 8, 2. nadstropje);
 • Podatkovna znanost – izvedba v slovenskem jeziku (PZ): petek, 1. oktobra ob 13:00 v Famnit-AvlaGlagoljaška (Glagoljaška 8, pritličje).

Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Matematične znanosti in Podatkovna znanost, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

V prvi polovici oktobra 2021 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti 2. letnika. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti in redno spremljate naša obvestila.

Referat za študente UP FAMNIT