Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 31. maj 2019 Famnit gostil letošnje Dneve psihologov

Oddelek za psihologijo UP FAMNIT je danes gostil Dneve psihologov, redno letno srečanje Društva psihologov Slovenije. Kot je v svojem uvodnem nagovoru malce v šali dejal predsednik društva Marko Vrtovec, je bil po lanskem Mariboru Koper edina logična izbira. Odločitev je toplo pozdravila tudi prof. dr. Vlasta Zabukovec, koordinatorica študijskega programa Uporabna psihologija, ki se je pridružila vabilu prorektorja za internacionalizacijo UP, izr. prof. dr. Borisa Kavurja, in goste pozvala, naj se sprehodijo do morja in se zazrejo v modrino, saj ta blagodejno vpliva in pomirja.

Psihologi, strokovnjaki sorodnih področij in študentje različnih smeri so se namreč s predavanji, predstavitvami, delavnicami in okroglo mizo posvetili prav tematiki kakovostnih preventivno-intervencijskih programov in programov za krepitev duševnega zdravja.

Na prvem predavanju sta dr. Saška Roškar in mag. Alenka Tančič Grum z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) spregovorili o pomembnosti krepitve duševnega zdravja, preventivi in intervencijah, sledila je dr. Nuša Konec-Juričič, prav tako z NIJZ, ki je predstavila Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028.

V nadaljevanju smo spoznali programe in projekte, ki se ukvarjajo s krepitvijo duševnega zdravja ali z različnimi preventivno-intervencijskimi aktivnostmi. Natančneje so bile obravnavane naslednje teme:

 • Psihoedukativne delavnice v Centrih za krepitev zdravja v sklopu primarne zdravstvene mreže (mag. Alenka Tančič Grum, NIJZ),
 • To sem jaz, program za duševno zdravje mladih (Domen Kralj, NIJZ),
 • Mladinsko ulično delo v Kopru (Ingrid Kristančič Šömen in Aljoša Žabkar, Društvo Svit),
 • Preventivni programi centra LOGOUT – Center pomoči pri prekomerni rabi interneta (Zala Janežič),
 • Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela (dr. Darja Potočnik Kodrun, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS),
 • Projekt za mlade A (se) štekaš!?! in Za zdravje mladih, Slovenski center za raziskovanje samomora (Tina Podlogar, UP IAM),
 • Spodbudno in varno učno okolje in z njim povezane aktivnosti (Tamara Malešević, Zavod RS za šolstvo)
 • Program NEON – varni brez nasilja (mag. Mateja Štirn, ISA inštitut)
 • Programi starševstva – Neverjetna leta (Denis Mušić).

Svoje aktivnosti so na delavnicah predstavili tudi naši študentje študijskih programov Biopsihologije in Uporabne psihologije. Srečanje pa se je zaključilo z okroglo mizo na temo Pasti preventivno-intervencijskih programov, povezanih z duševnim zdravjem.

 

Društvo psihologov Slovenije že vabi na naslednje srečanje, to je Mednarodni kongres psihologov, ki bo septembra v Zrečah. Letošnja tema bo Obrazi nasilja – izzivi psihologije. Zgodnje prijave zbirajo do 30. junija.


četrtek, 30. maj 2019 Vabljeni na ogled dokumentarnega filma “The Undamaged”

Društvo varstvenih biologov BIODIVA vas vabi v sredo, 5. junija 2019, ob 20.00 v Center mladih Koper na ogled dokumentarnega filma “The Undamaged”.

Pridite in pustite, da vas ustvarjalci dokumentarnega filma popeljejo na izjemno zgodbo lokalnih aktivistov, ki bijejo boj za ohranjanje rek, hkrati pa pokažejo skrivnostni svet rečnih dolin Balkana. Projekciji bo sledil pogovor s članico ekipe, kjer boste izvedeli več o gibanju BRD in njegovih akcijah.

KRATEK OPIS

Balkan River Defence (BRD) je gibanje za zaščito zadnjih prostotekočih rek v Evropi. Balkanski polotok velja za eno najbolj divjih regij v Evropi, a na žalost Balkanu grozi na tisoče nepotrebnih jezov, ki bi omejili tok tem prvinskim rekam ter povzročili nepopravljivo škodo okolju in mnogim redkim še živečim vrstam.

Vsako leto se zato zbere ekipa ljubiteljev divje narave, ki pod imenom Balkan Rivers Tour (BRT) mesec dni s svojimi akcijami izpostavlja problematiko 3.000 na novo predlaganih jezov. S kajaki zaustavljajo nelegalna gradbišča in s kamerami kažejo svetu te prelepe in nedostopne kanjone. Platforma BRD je priložnost, da širšo javnost izobrazijo in podučijo, kako zelo umazana je hidroenergija.

Vstop je prost.


sreda, 29. maj 2019 Safet Penjić nov doktor znanosti

V sredo, 29. maja, je mladi raziskovalec Safet Penjić uspešno zaključil doktorski študij Matematičnih znanosti.

Pod mentorstvom prof. dr. Štefka Miklaviča je pripravil in zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom On the Terwilliger Algebra of Bipartite Distance-regular graphs (O Terwilligerjevi algebri dvodelnih razdaljno-regularnih grafov).

Iskrene čestitke novemu doktorju znanosti, želimo mu veliko uspehov na raziskovalni poti!

 
(na fotografiji: dr. Safet Penjić in prof. dr. Štefko Miklavič)

 


ponedeljek, 27. maj 2019 Nov magistrski študijski program Podatkovna znanost

Strokovnjaki podatkovne znanosti so ta trenutek med najbolj iskanimi kadri

UP FAMNIT je na letošnjem informativnem dnevu za podiplomski študij predstavila nov magistrski program Podatkovna znanost/Data Science, ki se bo v slovenskem in angleškem jeziku začel izvajati v študijskem letu 2019/2020. Gre za prvi in edini tovrsten študijski program v Sloveniji, ki ga je v postopku akreditacije podprlo tudi deset slovenskih podjetij in ustanov.

Kaj je podatkovna znanost?

Podatkovni arhitekt, upravljalec podatkov, podatkovni analitik, poslovni analitik, upravitelj poslovne inteligence … To so različni izrazi za kader, ki ga danes mrzlično išče vse več podjetij v Sloveniji in tujini. Podatkovni znanstveniki se namreč že nekaj let intenzivno zaposlujejo v različnih okoljih, kjer se zbirajo velike količine podatkov – in teh je res veliko, zato omenjeni strokovnjaki kmalu najdejo službo v raziskovalnih ustanovah, IT podjetjih, bankah, zavarovalnicah, transportnih organizacijah itn.

Podatkovna znanost je hitro rastoča in razvijajoča se interdisciplinarna znanost, katere namen je pridobivanje pomembnih informacij za podjetja, raziskovalno sfero in politiko. Opira se na tri ključna področja: računalništvo, matematiko in domensko znanje, tj. posamezno področje, na katerem se podatki zbirajo in uporabljajo.

»Zaradi naraščanja števila podatkov se tako v Sloveniji kot tujini močno veča želja podjetij, raziskovalcev in oblikovalcev politik po iskanju ključnih uporabnih informacij in posledično so strokovnjaki podatkovne znanosti trenutno med najbolj iskanimi kadri,« razlaga doc. dr. Michael Burnard, koordinator novega študijskega programa na UP FAMNIT in nadaljuje z zanimivimi podatki: »Ti strokovnjaki v svetu, v katerem vsak dan proizvedemo 2,5 kvintilijona (tj. milijarde milijard) bajtov podatkov, navidezno nesmiselne informacije spremenijo v priporočila za podjetja, s katerimi lahko boljše razumejo podatke in jih nato uporabijo. Vsebina študijskega programa temelji na najnovejših znanjih in trenutnih trendih v podatkovni znanosti ter prekrivajočih se disciplinah, vključno z etičnimi vprašanji in predpisi (npr. uredba GDPR).«

 

Sodoben in interdisciplinaren program, ki poglablja znanja

»Študijski program smo zasnovali na smernicah Evropskega matematičnega združenja (EMS). Osnovni cilji programa temeljijo na poglobljenem teoretičnem znanju, dostopu do domenskih strokovnjakov in praksi v industriji, kjer bodo lahko študenti na podlagi obstoječih tehnik razvijali nove metode obdelave masovnih podatkov. Zaradi velikega zanimanja bomo imeli dve izvedbi: v slovenščini in angleščini,« pove namestnica koordinatorja, dr. Vida Groznik.

V prvi letnik magistrskega programa se lahko vpišejo diplomanti dodiplomskih študijskih programov s področij matematike, računalništva, informatike in bioinformatike ali z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Poglobljeno znanje s specialnih področij matematike, statistike in teoretičnega računalništva je namreč podlaga za sposobnost reševanja realnih problemov s področja masovnih podatkov (t. i. “big data”).

Na katerih vsebinah pa bo največji poudarek?

»Študenti se bodo naučili zbirati, upravljati in analizirati podatke v obliki števil, besedil, slik, videa, zvoka itd. Spoznali bodo tudi pomembne statistične in algoritemske metode,« odgovarja dr. Groznik. Vsak strokovnjak podatkovne znanosti mora namreč poleg sposobnosti analize, sinteze ter predvidevanja rešitev in posledic dejavnikov imeti izostren občutek avtonomnega iskanja in pridobivanja strokovnega znanja ter povezovanja z že obstoječim znanjem.

Študijska praksa in sodelovanje z industrijo

Podatkovni znanstvenik potrebuje poleg znanja še določene kompetence, kot je na primer sposobnost dela v skupini, skrbeti pa mora tudi za razvoj lastnih komunikacijskih spretnosti.

Pomemben del programa je obvezna praksa, ki jo morajo študenti opraviti v 2. letniku študija. »Praktično usposabljanje je zelo pomembno, saj daje študentom možnost tako nadgradnje teoretičnega znanja v poslovnem okolju kot tudi razvoja kritične presoje in moralno-etičnih vrednot ter odgovornosti do dela in sodelavcev,« je prepričan dr. Burnard. Študenti bodo na tak način delali na konkretnih nalogah, istočasno pa se bodo povezali s podjetji in z drugimi organizacijami, s katerimi se že načrtujejo tudi druge oblike sodelovanja.

Vključevanje mladega kadra z najsodobnejšim področnim znanjem je pomembno in koristno tudi za sam razvoj posameznih podjetij. Vrednost povezovanja z UP FAMNIT je zato prepoznalo tudi deset slovenskih podjetij oziroma ustanov, ki so podprle postopek akreditacije programa in so že pripravljene sprejeti študente v svoje vrste.

Podatkovna znanost se bo še razvijala: napovedi namreč kažejo, da bo do leta 2020 na voljo 40 zettabajtov, se pravi 40 milijard terabajtov podatkov. Tako se bodo poklicne možnosti še povečale. Na koncu pa še zanimivost: v časopisu Harward Business Review pravijo, da je delo, ki ga opravljajo podatkovni znanstveniki, najbolj seksi delo 21. stoletja.

Več o pogojih vpisa, predmetniku in praksi lahko preberete na www.famnit.upr.si. Za vprašanja glede prijave, vpisa in drugih administrativnih postopkov se obrnite na referat@famnit.upr.si.


petek, 24. maj 2019 Naša dekanja, prof. dr. Klavdija Kutnar, bo četrta rektorica Univerze na Primorskem

Z veseljem in ponosom sporočamo, da bo dekanja UP FAMNIT, prof. dr. Klavdija Kutnar, četrta rektorica Univerze na Primorskem!

Na volitvah za rektorja UP, ki so potekale 20. in 23. maja 2019, je dekanja UP FAMNIT nastopila kot edina kandidatka, njeno kandiraturo pa je podprla velika večina članic naše univerze (UP FAMNIT, UP IAM, UP FVZ, UP PEF, UP FHŠ in UP FTŠ).

Po razglasitvi uradnih rezultatov je prof. dr. Klavdija Kutnar, ki bo v vlogi rektorice nastopila novembra letos, povedala: »Vsem se zahvaljujem za izkazano podporo. S trdim delom v kolektivnem duhu bomo v naslednjem mandatu našo univerzo še naprej razvijali v svet obrnjeno pedagoško in raziskovalno inštitucijo, ki bo utrdila svoje mesto v globalnem univerzitetnem prostoru. Tudi zato bo k nam prišlo še več raziskovalcev in študentov iz tujine. Četudi je v zadnjih sedmih letih univerza bistveno okrepila mednarodno vpetost, se povezala z več kot četrtino najboljših 500 univerz na Shanghajski lestvici, med njimi tudi z najprestižnejšo rusko univerzo Lomonosov, pridobila največji evropski raziskovalni projekt v Sloveniji, si drznem napovedati, da bomo Univerzo na Primorskem s skupnimi močmi popeljali še višje.«

Več o poteku volitev, volilni udeležbi in programu kandidatke, si lahko preberete na portalu UP BUDI.

 


četrtek, 23. maj 2019 Obiskali so nas študenti psihologije iz Augsburga (ZDA)

Na UP FAMNIT smo včeraj gostili skupino študentov in profesorjev z Univerze v Augsburgu (Minnesota, ZDA), ki v teh dneh po Sloveniji obiskuje različne zdravstvene ustanove. Njihov namen je spoznati raznolike pristope proučevanja duševnega zdravja, zato so se odločili tudi za obisk naše fakultete, kjer so se pred dvema letoma že navdušili nad programoma Biopsihologija in Uporabna psihologija. Na pobudo prof. dr. Vlaste Zabukovec so svoje delo in raziskovanje predstavili profesorji in študenti z različnih oddelkov, saj se na fakulteti z zdravjem ukvarjamo karseda interdisciplinarno.

Doc. dr. Peter Rogelj je skupaj s študenti predstavil elektroencefalografijo – EEG, tj. merjenje možganske električne aktivnosti z elektrodami na površini glave, pri katerem so gostujoči študenti pogumno sodelovali. Sledilo je predavanje doc. dr. Mika Burnarda o duševnem zdravju in življenjskem okolju, kjer je bil izpostavljen problem preživetega časa v zaprtih prostorih (kar 80–90 % dnevno) in poudarjen pomen naravnih materialov v njih (to je tudi eno od področij raziskovanja InnoRenew CoE). Asist. dr. Urša Mars Bitenc je spregovorila o delu naših raziskovalcev na področju preprečevanja samomora, ki poteka v okviru Slovenskega centra za raziskovanje samomora na UP IAM, asist. dr. Vesna Jug pa je predstavila študijski program Biopsihologije. Študentka Sara Brglez je na koncu odgovorila na vprašanje, kaj delajo študenti Biopsihologije in orisala bogato delovanje Društva študentov biopsihologije kot tudi ostale projektne aktivnosti naših študentov.

  

Gostje so izrazili veliko navdušenje nad vsem, kar se dogaja na naši fakulteti ter pohvalili naše študente in njihovo zavzetost.


četrtek, 23. maj 2019 Famnitovi doktorski študenti popestrili Dneve Latinske Amerike in Karibov

Na povabilo Ministrstva za zunanje zadeve RS smo se ta teden udeležili mednarodne konference Dnevi Latinske Amerike in Karibov 2019, ki je v okviru Blejskega strateškega foruma potekala v Ljubljani in Piranu.

Piranskega dogodka so se v četrtek, 22. maja, udeležili predstavniki ustanov gospodarstva, znanosti in izobraževanja, katerim je izr. prof. dr. Andreja Kutnar predstavila tako delovanje Univerze na Primorskem kot raziskovalnega Zavoda InnoRenew CoE. V ospredju so bila predvsem številna sodelovanja med omenjenima ustanovama in partnerji iz držav Latinske Amerike, s katerimi že nekaj let izvajamo skupne aktivnosti predvsem na področju raziskovanja.

Srečanja so se udeležili tudi nekateri doktorski študenti UP FAMNIT, ki so na študij prišli ravno iz južne Amerike. Trenutno imamo na naši fakulteti štiri doktorske študente iz Mehike, enega iz Argentine in enega iz Kolumbije ter eno raziskovalko iz Mehike na podoktorskem študiju. Med njimi so vsi matematiki, z izjemo enega, ki študira Računalništvo in informatiko. Na dogodku je beseda tekla o možnosti nadaljnjih sodelovanj, veliko pa je bilo zanimanja za naše študente, saj so udeležence zelo zanimale njihove izkušnje v Sloveniji. Kljub temu da izhajajo iz različnih držav in območij, so se vsi strinjali, da je slovensko Primorje zelo prijazno okolje za življenje, UP FAMNIT pa pomembno stičišče znanstvenikov z vseh vetrov in hkrati idealno središče za študij in raziskovanje.

 


sreda, 22. maj 2019 Svetovni kongres Mednarodne zveze za preprečevanje samomora bo leta 2023 v Piranu

S ponosom sporočamo, da je Univerza na Primorskem pridobila organizacijo še enega pomembnega znanstvenega srečanja: Slovenski center za raziskovanje samomora, ki deluje v okviru UP Inštituta Andrej Marušič, bo namreč leta 2023 v Piranu organiziral 32. Svetovni kongres Mednarodne zveze za preprečevanje samomora – IASP.

Uradno novico je mednarodna zveza objavila včeraj, skupaj s seznamom soorganizatorjev naslednjih kongresov, ki se zvrstijo vsaki dve leti. Leta 2021 se bodo strokovnjaki iz celega sveta s področja suicidologije sestali v Avstraliji, leta 2025 pa na Dunaju.

Organizacija kongresa leta 2023 je izjemen dosežek za Slovenski center za raziskovanje samomora, saj gre za mednarodno potrditev kakovosti večletnega dela hkrati na področju znanstvenega proučevanja samomora in tudi na področju izvajanja različnih izobraževalnih programov in projektov ter intervencij za najširšo javnost.

Vizija centra je namreč zagotoviti visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot podpori bližnjim ob izgubi zaradi samomora.

Gostovanje tako pomembnega dogodka je torej pomembno tudi za širšo strokovno javnost, zato sta prijavo podprli tako Ministrstvo za zdravje kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, ob njiju pa še strokovne organizacije, kot so Nacionalni inštitut za javno zdravje, Društvo psihologov Slovenije in Evropska zveza združenj psihologov, ter Občina Piran in Radio Televizija Slovenija, saj predstavlja odgovorno novinarsko poročanje eno od ključnih temeljev preprečevanja samomora.

Dejavnost UP IAM in Slovenskega centra za raziskovanje samomora bo konec maja ponovno v ospredju, saj bo ravno v Piranu na sporedu Mednarodna konferenca o samomorilnem vedenju Triple i – intuicija, imaginacija, inovacije, katere se vsako leto udeležijo strokovnjaki s celega sveta.

Več o delovanju centra lahko preberete na www.zivziv.si.

 

O Mednarodnem združenju za preprečevanje samomora (IASP)

Združenje sta leta 1960 ustanovila avstrijski psihiater in nevrolog Erwin Ringel in ameriški psiholog Norman Farberow, ki veljata za pionirja med proučevalci samomora na svetovni ravni. Danes združuje strokovnjake in prostovoljce iz več kot petdesetih držav, ki se ukvarjajo z izvajanjem raziskav na področju preprečevanja samomorilnega vedenja, uporabo visoko kakovostnih raziskovalnih metod za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, zagotavljanjem učinkovite intervencije in možnosti zdravljenja tako za preprečevanje samomora kot za podporo bližnjim po samomoru in odpravljanjem stigme, povezane s samomorilnim vedenjem.


ponedeljek, 20. maj 2019 Zagovor doktorske disertacije študenta Safeta Penjića – Matematične znanosti

Safet Penjić, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom On the Terwilliger Algebra of Bipartite Distance-regular graphs (O Terwilligerjevi algebri dvodelnih razdaljno-regularnih grafov), pod mentorstvom prof. dr. Štefka Miklaviča.

Zagovor bo potekal v sredo, 29. maja 2019 ob 14. uri v FAMNIT-MP1 na UP FAMNIT, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper (1. nadstropje).

Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


petek, 17. maj 2019 UP IAM zaposli novega sodelavca v Službi za raziskovalno-razvojno dejavnost

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja (delovno mesto se razpisuje za dolgotrajno sodelovanje z inštitutom) s trimesečnim poskusnim delom.

Pričetek dela v skladu z dogovorom. Ključno delovno področje je administrativno vodenje projektov.

Za več informacij pišite na: lara.gorela@upr.si.

J017104 Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) v Službi za raziskovalno-razvojno dejavnost

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba,
 • aktivno znanje enega svetovnega jezika (prednost bodo imeli kandidati z znanjem angleškega jezika).

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost finančnega načrtovanja in upravljanja,
 • sposobnost timskega dela,
 • samostojnost,
 • samoiniciativnost in ustvarjalnost,
 • komunikativnost ter pripravljenost za delo z različnimi ciljnimi javnostmi,
 • funkcionalna pismenost v slovenščini,
 • znanja za delo z računalnikom.

Druga zaželena znanja:

 • analitične in metodološke sposobnosti,
 • zaželene so izkušnje s pripravo in vodenjem finančnih načrtov,
 • zaželene so izkušnje z administrativnim vodenjem nacionalnih in mednarodnih projektov,
 • odlično poznavanje dela z bazami podatkov (Excel),
 • poznavanje in uporaba IKT orodij za analizo in raziskovanje,
 • organizacijske sposobnosti,
 • storitvena naravnanost,
 • proaktivnost in samoiniciativnost.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • prijava projektov (finančno planiranje),
 • administrativno vodenje projektov,
 • skrb za finance na projektih,
 • samostojno svetovanje na svojem delovnem področju,
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč z delovnega področja,
 • koordinacija, spremljanje in izvajanje različnih upravnih postopkov z delovnega področja,
 • spremljanje zakonodaje in informacij z delovnega področja,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z vodenjem nacionalnih in/ali mednarodnih projektov, predvsem s pokrivanjem finančnega prijavljanja ter administriranja projektov.

Rok za prijavo: 24. 5. 2019

Način prijave: e-naslov lara.gorela@upr.si

Razpis je objavljen tudi za straneh Zavoda RS za zaposlovanje


petek, 17. maj 2019 Študenti UP FAMNIT blesteli na 46. Primatijadi

Študenti UP FAMNIT so se po enoletnem premoru letos ponovno udeležili mednarodnega tekmovanja Primatijada. Tokratna, že 46. po vrsti, je potekala od 30. aprila do 5. maja v Zlatni Pjasci v Bolgariji. Gre za tradicionalno tekmovanje, ki se ga že od leta 1973 udeležujejo naravoslovno-matematične fakultete bivše Jugoslavije. Na letošnji izvedbi je sodelovalo 1500 študentov z 18 fakultet in iz šestih držav.

Na Primatijado je iz Slovenije odšlo 26 študentov, barve FAMNITA pa je v različnih tekmovalnih disciplinah branilo 19 študentov. S svojimi izdelki v obliki seminarskih nalog in člankov so tekmovali v matematiki, računalništvu in biologiji, pomerili pa so se tudi v futsalu.

Vrnili so se z odličnimi rezultati: na tekmovanju iz matematike sta 1. mesto zasedla Đorđe Mitrović in Aleksandar Avdalović, na 2. mesto sta se uvrstila Kenny Štorgel in Tilen Sabadin, na tretje pa Roman Solodukhin (vsi študenti Matematike oziroma Matematičnih znanosti).

Tretja sta bila tudi Urška Gerič (Varstvo narave) na področju biologije in Mirza Krbezlija (Matematične znanosti) v kategoriji Informatika.

Študenti so tekmovanje izkoristili tudi za druženje in spoznavanje Bolgarije. Na prvi izlet so se odpravili v bližnjo Varno, ki jih je navdušila z ogromnim in urejenim mestnim parkom, v katerem je tudi manjši živalski vrt. Drugi izlet je bil daljši, saj so bili cel dan »zdoma«. Najprej so se odpeljali do Rta Kaliakra, tj. naravnega rezervata, sledil je še ogled znamenitega botaničnega vrta v Balčiku, ki jih je povsem očaral.

 

Študenti so takoj ob vrnitvi še polni vtisov z nami delili nekaj prigod in občutkov.

Malvina Baša, študentka magistrskega programa Biopsihologija: »Primatijada je bila res odlično doživetje za vse, ki smo si želeli na prefinjen in sofisticiran način spoznati razne kulture Balkana. Prav tako je bila neprecenljiva priložnost za vse bodoče intelektualce, da so med sabo podelili nove revolucionarne ideje v tekmovanjih iz znanja. Svoje talente pa so lahko pokazali tudi športniki, kot so šahisti.«

Janž Gornik, študent Računalništva in informatike: »Zvenelo je strašno, prek 20 ur vožnje z avtobusom vse do morja Bolgarije. Besede, kot so avtobus, Bolgarija in morje, niso pogosto uporabljene v isti povedi. Na prvi pogled ni zvenelo najbolj privlačno, vendar smo kljub zadržkom štartali in kot pravijo za najboljše zgodbe, 'vse ostalo je zgodovina'. Spoznavanja, druženje, glasba, raznolikost, morje, šport, angleščina, srbščina, slovenščina, dogodivščine, ljubezen, spomini in še več. Vrnili smo se zadovoljni, navdušeni, 'zmačkani' in srečni! 20-urno vožnjo bi takoj ponovil (tudi stoje), da sem lahko tam, na Primatijadi.«

Skupini FAMNITovcev se je pridružilo tudi 5 mariborskih študentov in kot pravijo, so »stkali pravo štajersko-primorsko navezo«. Neja Trontel s Fakultete za naravoslovje in matematiko UM je povedala: »V Bolgariji smo se družili od zore do zore, namesto da bi spali, smo 'power-napali', ob tem pa, sklicujoč se na naše večerne pogovore, zagotovo rešili svet pred propadom. Za češnjo na vrhu torte pa so zagotovo poskrbeli naši tekmovalci, ki so v znanju pometli s konkurenco. Bolgarija je izpolnila pričakovanja, čeprav smo porabili 15 minut, da smo v angleščini, z znatno pomočjo mahanja z rokami, uspeli kupiti karte za botanični vrt. To je dežela polna pristnosti, ki premore veliko čudovitih lokacij, ki si jih je bilo vredno ogledati. Hvaležna sem, da sem imela priložnost biti del Primatijade 2019. Kjerkoli bo naslednja, sem prepričana, da bo enako čarobna kot letošnja. Ampak, ker prve izkušnje ne pozabiš nikoli, mi bo letošnja zagotovo ostala v najlepšem spominu

Jakob Razdevšek, prav tako z mariborske Fakultete za naravoslovje in matematiko UM: »Bi se pa kar strinjal glede vožnje. Zelo sovražim avtobuse. Ampak smo se tako poklopili, da mi je bila vožnja nazaj iskreno prekratka. Ko je bil čas, da stopimo z avtobusa v Ljubljani, sem si mislil 'Res? Kaj bi dal, da sestopamo spet na bolgarsko-srbski meji in imamo še 15 ur druženja pred sabo.' Že tisti hip, ko se je bus odpeljal dalje, sem vse pogrešal.«

Taja Pajmon Rak, predsednica ŠS UP FAMNIT, študentka Varstva narave in soorganizatorka slovenske odprave v Bolgarijo: »Zame je bila Primatijada pravi mali projekt, saj je za organizacijo in koordinacijo takega dogodka potrebnega kar precej dela. Priznam, da sem 14 dni pred odhodom hodila spat najbolj zgodaj ob dveh zjutraj, kar je bilo kar utrujajoče, saj so se stalno pojavljala nova opravila, ki sem jih morala urediti pred odhodom. Vendar pa so uspešno izpeljan 'projekt' in zadovoljni študentje zadostno plačilo za vložen trud. Pri tem pa moram pohvaliti tudi naša najboljša šoferja, ki sta bila kljub dolgi in utrujajoči vožnji vedno dobre volje in pripravljena pomagati pri vsem potrebnem. Lepo sta se vklopila v našo mednarodno pisano družbo, se občasno z nami podružila tudi ob večernih urah in prišla podpirat naše nogometaše. Posebnost našega avtobusa je bila ta, da je bil mednarodno najbolj pester na celi Primatijadi, čemur smo se smejali na vsaki meji, saj smo med udeleženci našteli kar 9 različnih državljanstev.«

Taja je še dodala, da je vesela, ker so se kljub zmedeni organizaciji na samem dogodku dobro držali in jim to ni zbilo morale. Odlično so se povezali, zabavali, se podpirali na tekmovanjih, skupaj spoznavali Bolgarijo in marsikaj doživeli. Letošnje Primatijade se bodo zagotovo vsi spominjali z nasmeškom na ustih.

Ob koncu pa seveda iskreno čestitamo študentom za odlične uvrstitve!


četrtek, 16. maj 2019 Fieldsov nagrajenec Andrei Okounkov na 8ECM napovedal javno predavanje

   

 

Z veseljem naznanjamo, da je Fieldsov nagrajenec Andrei Okounkov napovedal javno predavanje na 8. Evropskem kongresu matematike!

 

Andrej Okounkov je ruski matematik, ki dela na področju matematične fizike ter na področju teorije reprezentacij in algebrske geometrije.

Leta 2004 je Okounkov prejel nagrado EMS za delo, ki je "močno prispevalo k asimptotični kombinatoriki." Leta 2006 pa je na 25. Mednarodnem kongresu matematikov v Madridu (International Congress of Mathematics - ICM) prejel Fieldsovo nagrado za "prispevke za premostitveno verjetnost, teorije reprezentacij in algebraično geometrijo".

Je profesor na Columbia University v New Yorku in na Skolkovo Institute of Science and Technology v Moskvi. Hkrati je akademski nadzornik na HSE International Laboratory of Representation Theory and Mathematical Physics. Do sedaj je deloval na University of Chicago, University of California at Berkeley in na Princeton University.

Veselimo se, da bomo profesorja Okounkova pozdravili na 8. Evropskem kongresu matematike v Portorožu!

 

Vabljeni k spremljanju spletne strani www.8ecm.si, kjer bomo objavljali tekoče novice s priprav na 8ECM!

 

(Foto: Higher School of Economics, National Research University) 


sreda, 15. maj 2019 Uspešno izvedli 3. mednarodno matematično tekmovanje UP na Kosovu

V četrtek, 2. maja, se je tretje izvedbe Mednarodnega matematičnega tekmovanja Univerze na Primorskem na Kosovu udeležilo 16 dijakov zadnjih letnikov s treh srednjih šol v Prištini: »Sami Frashëri«, »Xhevdet Doda« »in »Specialized Mathematics Gymnasium«.

 

Udeleženci so se po tekmovanju strinjali, da so bile naloge zelo zahtevne, kar pa je bilo pričakovati, saj je eden od ciljev tekmovanja ponuditi dijakom možnost, da se spopadejo s tekmovalnimi nalogami, ki so na mednarodni ravni vse prej kot enostavne.

Poleg tega je namen tekmovanja tudi spodbuditi dijake k študiju matematike in najboljšim omogočiti, da izberejo študij na UP FAMNIT. S tovrstnimi aktivnostmi se tako nadaljujejo programi popularizacije znanosti in povezovanja med izobraževalnimi institucijami na mednarodni ravni.

 

Tekmovanje so organizirali in izpeljali profesorji UP FAMNIT ob pomoči študentov matematike, ki so pred dvema letoma dali pobudo za organizacijo tovrstnega tekmovanja.

UP FAMNIT se zahvaljuje tako omenjenim študentom kot tudi vsem, ki so pomagali pri izvedbi tega tekmovanja. Posebej zaslužni so bili Fatos Osmani – vodja Direktorata za izobraževanje Občine Priština, Shemso Berisha – direktor Matematične gimnazije Priština in vsi učitelji, ki so sodelovali pri pripravah dijakov na tekmovanje, ter seveda študenti UP FAMNIT Eda Kaja, Besfort Shala, Lisi Qarkaxhija (na spodnji sliki).


ponedeljek, 13. maj 2019 Kriptografija povezala slovenske in hrvaške matematike

V petek, 10. 5. 2019, so se na Univerzi na Reki ponovno srečali slovenski in hrvaški matematiki. Raziskovalci Centra za kriptografijo UP FAMNIT so se namreč udeležili bilateralne delavnice z naslovom »Designs, codes, graphs and cryptography - an interdisciplinary approach in analysis of certain discrete structures«. Glavni namen delavnice je bil najti povezave med Boolovimi funkcijami, s katerimi se ukvarjajo naši raziskovalci, in teorijo kod, ki jo raziskujejo matematiki z Reke.

Program sta s svojimi posegi oblikovala tudi dr. Nastja Cepak in dr. Samir Hodžić, delo pa je potekalo pod vodstvom izr. prof. Sanje Rukavina (Univerza na Reki) in prof. dr. Enesa Pasalica, predstojnika Centra za kriptografijo UP FAMNIT in vodje novega raziskovalnega programa ARRS P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, katerega jedro je matematika v svoji najčistejši obliki s kriptologijo kot mostom do aplikativne matematike.

Sodelovanje s hrvaškimi raziskovalci se bo seveda nadaljevalo tudi v prihodnje, saj se bodo nekateri udeležili 9. Slovenske mednarodne konference iz teorije grafov, ki bo junija letos na Bledu, in 9. Mednarodne doktorske šole iz diskretne matematike, ki bo mesec pozneje na Rogli ob finančni podpori Evropskega matematičnega društva (European Mathematical Society).

Program delavnice je objavljen na tej povezavi.

O Centru za kriptografijo UP FAMNIT

Raziskovanje na področju kriptografije je v sodobnem svetu izjemno pomembno, saj kriptografske kode varujejo informacije pred nepooblaščenimi dostopi, spremembami in drugimi zlorabami. Uporaba kriptografije v ekonomiji in industriji je zato bistvena tako na državnem kot mednarodnem nivoju. Z njo se raziskovalci Univerze na Primorskem ukvarjajo znotraj Centra za kriptografijo. Cilj centra pa je občutno povečati možnosti sodelovanja med univerzo, industrijo in širšo družbo, saj sta v moderni družbi izmenjava in hranjenje informacij na učinkovit, zanesljiv in varen način bistvenega pomena.


četrtek, 9. maj 2019 7. Famnitov biološki večer

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

sedmi letošnji Famnitov biološki večer z naslovom
»Kaj nam pove okoljski odtis?«

ki bo v sredo, 15. 5. 2019, ob 19.00,
v Veliki predavalnici 2 (VP2) na Glagoljaški 8.

Predaval bo Tomaž Gorenc.

 

O predavanju:
Okoljski ali ekološki odtis velja za enega izmed najbolj celostnih kazalnikov trajnosti, ki obravnavajo okoljsko razsežnost razvoja in pritiske človeka na ekosisteme. Meri naravne vire in ekosistemske storitve, ki jih človek uporablja, ter jih primerja z njihovo biološko zmogljivostjo obnavljanja (biokapaciteta). Kaj nam pove okoljski odtis, kakšni so najnovejši trendi in kako ga zmanjšati, so nekatera vprašanja, na katera bomo poskušali odgovoriti na biološkem večeru.
 

O predavatelju:
Tomaž Gorenc je leta 2013 je diplomiral na Oddelku za geografijo in Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Za diplomsko nalogo z naslovom Vloga naravnih virov v socialno-ekonomskem razvoju Angole je prejel tudi Prešernovo nagrado. Od leta 2016 vodi okoljske projekte na IMZTR. Leta 2018 je vpisal doktorski študij na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tematsko ga najbolj zanima trajnostni razvoj, raba naravnih virov in součinkovanje okolja-zdravja, kar je tudi tema doktorskega študija.