Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 30. april 2019 Vabilo na predavanje dr. Andreasa Tsopanakisa: »Brexit and its influence on financial markets«

Oddelek za matematiko UP FAMNIT
vabi na gostujoče predavanje

dr. ANDREASA TSOPANAKISA
(
University of Cardiff)

z naslovom
»Brexit and its influence on financial markets«,

ki bo v ponedeljek 6. 5. 2019 od 12.30 do 14.30
v predavalnici FAMNIT-MP2 (Glagoljaška 8).

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Predavanje bo potekalo v okviru projekta Jean Monnet Module »Gospodarski trendi v EU«, ki ga financira Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo Evropske komisije (EACEA - European Commission's Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Vljudno Vabljeni!


torek, 30. april 2019 Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP FAMNIT, kandidatka za rektorico UP

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem je 29. aprila 2019 pregledala pravočasno prispele popolne vloge kandidatur za rektorja in potrdila Listo kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem. Na njej je kot edina kandidatka prof. dr. Klavdija Kutnar.

Na naslov UP so namreč prispele vloge treh članic: Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), Pedagoške fakultete (UP PEF) in Inštituta Andrej Marušič (UP IAM). Vse tri članice so za kandidatko za volitve rektorja predlagale redno profesorico dr. Klavdijo Kutnar, ki so jo podprli tudi Senati Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ), Fakultete za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) in Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ).

Skladno z rokovnikom bodo lahko upravičeni volivci (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, študenti in drugi delavci) oddali svoj glas že na predčasnih volitvah 20. maja oziroma na rednih volitvah 23. maja.

Predstavitev kandidatke za rektorico UP, prof. dr. Klavdije Kutnar, skupaj z njenim programom dela, si lahko preberete na tej povezavi.

Naši dekanji iskreno čestitamo vsi na UP FAMNIT!


sreda, 24. april 2019 Informativni dan za podiplomski študij na UP FAMNIT

UP FAMNIT vabi na Informativni dan za podiplomski študij 2019/20, ki bo v petek, 10. maja 2019, v prostorih fakultete (Glagoljaška 8, Koper)

Informativni dan za podiplomski študij na UP FAMNIT je namenjen tako kandidatom kot širši zainteresirani javnosti, saj bodo na njem predstavljena zanimiva področja interdisciplinarnega raziskovanja in študija. Dogodek se bo pričel ob 16. uri v Veliki predavalnici 2 (1. nadstropje), po uvodnem pozdravu pa se bodo kandidati in ostali obiskovalci srečali s koordinatorji programov, predavatelji, raziskovalci in študenti.

PROGRAM INFORMATIVNEGA DNE

Od 15.30: infotočka za informacije o prijavi in vpisu

Ob 16.00: Uvod in predstavitve magistrskih študijskih programov:

Za več informacij: referat@famnit.upr.si / 05 611 75 75

RAZPIS ZA VPIS v podiplomske študijske programe 2019/20 je objavljen TUKAJ.

Vljudno vabljeni!


torek, 23. april 2019 Študent Roman Solodukhin tretjič zapored zlat na tekmovanju v znanju matematike za Vegova priznanja

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je tudi letos organiziralo tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja.

Na državnem tekmovanju, ki je potekalo 13. 4. 2019 v Ljubljani, je študent Matematičnih znanosti Roman Solodukhin že tretje leto zapored prejel zlato priznanje tekmovanja – tokrat se je po številu zbranih točk prebil na odlično tretje mesto.

Rezultati tekmovanja so objavljeni na spletni strani DMFA Slovenije.

Romanu čestitamo za še en tekmovalni uspeh!


torek, 23. april 2019 Študij in raziskovanje v tujini - vabilo na srečanje z Nero Bozin (University of Kent)

Društvo študentov Biopsihologije
vabi na predavanje Nere Bozin, mag. psih.,

ki bo v sredo, 24. aprila, ob 19.00
v predavalnici FHŠ-TRAMONTANA (Titov trg 5) v Kopru.

Magistrica psihologije Nera Bozin je trenutno študentka doktorskega programa na Univerzi v Kentu, Velika Britanija. Področja, ki jih njen študij pokriva so predvsem razvojna in kognitivna psihologija ter področje biološke psihologije.
Naša gostja bo predstavila svojo študijsko pot in raziskovalno dejavnost, kjer se osredotoča predvsem na kognitivni razvoj otrok. Glavna tema njenega predavanja pa bo kako poiskati želen študij v tujini, pri čemer je imela ona sama veliko težav in zapletov, ter kako se na študij v tujini prijaviti.

Predavanje je tokrat namenjeno predvsem študentom. Seveda pa lepo vabljeni tudi tisti, ki vas zanima to področje ali študij v tujini.
Lepo vabljeni!


ponedeljek, 15. april 2019 6. Famnitov biološki večer

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

šesti letošnji Famnitov biološki večer z naslovom
»Invazivne zoonoze jugovzhodne Azije«,

ki bo v sredo, 17. 4. 2019, ob 19.00,
v Veliki predavalnici 2 (VP2) na Glagoljaški 8.

Predavala bo dr. Katja Kalan.

 

O predavanju:
Območje jugovzhodne Azije je znano kot endemično žarišče zelo nevarnih zoonoz, tj. bolezni, ki se iz okužene živali lahko prenesejo na ljudi in zaradi katerih je v zadnjih dvajset letih umrlo veliko ljudi.
Na predavanju bo dr. Katja Kalan predstavila zoonoze, ki se vsakoletno pojavljajo na obiskanem območju na Tajskem, ter njihove prenašalce. Predavanje bo podkrepljeno s predstavitvijo dela v okviru delavnice iz medicinske entomologije, ki so jo v začetku študijskega leta izvedli entomologi doc. Dr. Vladimir Ivović, doc. Dr. Jure Jugovic in dr. Katja Kalan na Tajskem.
Delavnica je potekala v okviru projekta Erasmus + LIFE for SEA-AD – Learning to Investigate by Field Experiment for Southeast Asian Emerging Diseases, v katerem so se združili strokovnjaki medicinske entomologije, mikrobiologije in parazitologije iz Slovenije, Francije in Portugalske. Glavni cilj projekta je, da raziskovalci in predavatelji s treh največjih tajskih univerz spoznajo invazivne zoonoze ter najnovejše metode in tehnike za njihovo preučevanje.

O predavateljici:
Dr. Katja Kalan je od leta 2010 kot raziskovalka in asistentka zaposlena na Univerzi na Primorskem, kjer sodeluje pri izvedbi mednarodnih in nacionalnih projektov, pa tudi pri izvedbi študijskih programov na UP FAMNIT.
Leta 2012 se je vpisala na študijski program tretje stopnje Ekološke znanosti na Fakulteti za matematiko in naravoslovje Univerze v Mariboru ter leta 2018 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Potencial širjenja tigrastega komarja, Aedes albopictus (Diptera: Culicidae), invazivne vrste v Sloveniji.
Kot strokovnjakinja za komarje je Slovenijo zastopala na številnih mednarodnih posvetih, ki sta jih večinoma organizirala Evropski center za nadzor bolezni ter Svetovna zdravstvena organizacija.


ponedeljek, 15. april 2019 Šesto predavanje Famnitovih izletov v matematično vesolje 2018/19

Vabimo vas na šesto letošnje predavanje z naslovom

»Milni mehurčki, verižice, trulli in stolnica sv. Pavla«,

ki bo potekalo v sredo, 17. aprila 2019, ob 18.00,
v Veliki predavalnici 1, UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Predavala bo dr. Jasna Prezelj, UL FMF, UP FAMNIT in IMFM.

 

Kaj povezuje milne mehurčke, verižice, trulle in stolnico sv. Pavla?
Na prvi pogled ne prav dosti, ko pa na to pogledamo skozi matematična očala, ugotovimo, da gre za posebne primere variacijskega računa. Na zadnjem letošnjem predavanju si bomo zgodovinski razvoj tega matematičnega orodja in pogledali nekaj primerov njegovih uporab. 

O predavateljici:
Jasna Prezelj je doktorirala leta 2000 iz kompleksne analize. Po doktoratu se je zaposlila na FMF kot asistentka. Trenutno je zaposlena kot raziskovalka na IMFM, na UL FMF in na UP FAMNIT. Poučuje splošne matematične predmete, matematično modeliranje in analizo. Njeno raziskovalno področje je kompleksna analiza. Od leta 2015 na UP FAMNIT ureja spletni nagradni kviz za dijake in osnovnošolce Matematični adventni koledar.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 15. april 2019 Prenos znanja - projekt PKP Učinkovitost preventivnih aktivnosti pri osebah s kognitivnim upadom in demenco

V okviru aktivnosti projekta PKP Učinkovitost preventivnih aktivnosti pri osebah s kognitivnim upadom in demenco vabimo vse študente in zaposlene na predstavitev razvoja preventivnih aktivnosti, ki krepijo kognitivne, zaznavne in motorične zmožnosti pri starejših in osebah s kognitivnim upadom in demenco, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 15. uri v predavalnici FAMNIT-VP2.

Za demenco velja, da je ne moremo preprečiti, lahko pa s preventivnimi aktivnostmi ohranjamo in krepimo obstoječe zmožnosti in vplivamo na kvaliteto življenja starejših in oseb z demenco.

Blagovna znamka Silway bo v prvem delu srečanja predstavila namizne igre za osebe z demenco na katere se odzovejo, ker so prilagojene upadu njihovih sposobnosti. Gre za enostavne igre, ki aktivirajo dolgoročne spomine in spodbudijo komunikacijo, ter so namenjene domači ali institucionalni rabi.
Namizne igre so bile razvite z namenom bolj smiselne zapolnitve veliko prostega časa, ki ga imajo osebe z demenco, saj so zaradi specifik bolezni postopoma zelo omejene ali onemogočene pri mnogoterih aktivnostih. Obstoječe namizne igre zaradi prezahtevnosti in neprilagojenosti zanje niso primerne.

V drugem delu bo predavanje namenjeno tematiki podjetništva in  prodiranju inovacijskih produktov na domač in tuji trg ter preverjanje učinkovitosti produkta oz. storitve podjetja.

Predavateljici:

  • Samira Lah, magistrica psihologije in univ. dipl. ped. in soc. kultur,  z večletnimi izkušnjami na področju svetovanja in izobraževanja učencev s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami, pridobljenim znanjem s področja nevrolingvističnega programiranja, realitetne terapije, specialne in socialno pedagoške dokvalifikacije ter  montessori in waldorfske pedagogike.
  • Damjana Pangerčič, magistrica poslovnih ved, članica študentske sekcije Društva za marketing Slovenije, vodja povezovanj z društvi, članica ekipe na treh marketinških konferencah fANfARA, Društva za marketing Slovenije, Društva slovensko–avstrijskega prijateljstva: članica upravnega odbora in blagajničarka; soorganizatorka kulturnih dogodkov.

Prijavite se lahko na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!


torek, 9. april 2019 Razpis rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je v sklepom razpisal redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, z rokovnikom pa so določena volilna opravila ter roki za izvedbo le-teh.

Volitve potekajo skladno z določili Statuta UP in Pravilnika o volitvah organov UP.na vrh

Redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, bodo potekale v sredo, 12. junija 2019, predčasne pa v petek, 7. junija 2019. Predčasne volitve bodo potekale v času od 9. do 12. ure, redne volitve pa od 9. do 16. ure.

Informacije o volitvah članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem so objavljene TUKAJ.


sobota, 6. april 2019 5. Famnitov biološki večer

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT vabi na

peti letošnji Famnitov biološki večer z naslovom
»Ljubezen, laži in prevare - evolucija mutualističnih odnosov med rastlinami in živalmi«,

ki bo v sredo, 10. 4. 2019, ob 19.00,
v Veliki predavalnici 1 (VP1) na Glagoljaški 8.

Predavala bo doc. dr. Živa Fišer Pečnikar. 

O predavanju:
Vprašanje, kako so rastline v relativno kratkem obdobju zemeljske zgodovine dosegle tako veliko raznovrstnost, je stoletja begalo znanstvenike. Med približno 370.000 vrstami semenk najdemo milimetrsko vodno lečo ter več kot 100 metrov visoke sekvoje; puščavske rastline, ki celoten življenjski cikel zaključijo v nekaj tednih ter metuzalemske borovce v Kaliforniji, ki dosegajo starosti čez 5.000 let. 

A evolucijo rastlin najlepše opazujemo skozi raznolikost cvetov. Kakšni so bili prvi cvetovi? In zakaj so se iz prvih preprostih cvetov razvile raznolike, raznobarvne in opojno dišeče strukture, ki krasijo današnjo podobo Zemlje?

O predavateljici:
Živa Fišer Pečnikar je na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT zaposlena od leta 2008. Doktorirala je iz filogeografije in varstvene genetike Blagajevega volčina, trenutno pa se ukvarja predvsem z raziskavami ogroženih rastlinskih vrst.

Vljudno vabljeni!


petek, 5. april 2019 Od ponedeljka, 8. aprila 2019 možna prijava za vpis v podiplomski študij na UP FAMNIT

V ponedeljek, 8. 4. 2019 se pričenja 1. prijavni rok za vpis v magistrske in doktorske študijske programe na UP FAMNIT:

  • do 29. 8. 2019 se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani EU,
  • do 1. 7. 2019 se lahko prijavijo Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU.

RAZPIS ZA VPIS za vpis in vse informacije v zvezi z oddajo prijave so dostopni tukaj:
https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-19-20#heading2

Vabljeni na INFORMATIVNI DAN, ki bo potekal v petek, 10. maja 2019 ob 16. uri na sedežu fakultete. Podrobne informacije bodo objavljene naknadno na spletni strani fakultete v rubriki Bodoči študenti/ Informativni dnevi.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v Referatu za študente (e-naslov: referat@famnit.upr.si, tel. št. +386 (5) 611 75 75).


petek, 5. april 2019 Preko 100 osnovnošolcev na tradicionalnem Matematičnem dnevu

V petek, 5. aprila 2019, je na Famnitu potekal 13. Famnitov matematični dan. Tradicionalnega spomladanskega dogodka se je tokrat udeležilo rekordnih 111 učencev (in dodatnih 10 spremljevalcev) iz OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Ledina, OŠ Šenčur, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in OŠ Ruše, ki so fakulteto napolnili z živahnim spomladanskim vzdušjem.

Mladi matematični navdušenci so se z dr. Karlo Ferjančič najprej seznanili s fraktali, tj. očarljivimi vzorci neskončnih struktur in zapletenosti, ki jih najdemo povsod. Gre za matematične objekte, ki imajo podobno strukturo ne glede na to, kako blizu jih gledamo ali kolikokrat jih povečamo. Nato so poiskali njihovo povezavo z naravo, saj ta razodeva mnogo fraktalnih geometrij, z njimi pa lahko računalniško modeliramo različne oblike okrog nas, npr. gorovja, pokrajine, oblake, ledene rože... in tudi obalo.

S pomočjo dr. Boštjana Freliha pa so udeleženci ugotavljali, kako zelo pomembna je matematika v športu. Že samo štetje in beleženje rezultatov, vodenje lestvic ter raznorazni statistični podatki, ki so prisotni, potrebni in koristni pri različnih športih, govorijo namreč o tem, da je matematika v športu še kako prisotna. Pomembno pa je vedeti, katero vrsto matematike in računanja je potrebno uporabljat.

 

Prvi matematični dan je fakulteta organizirala leta 2013 s ciljem, da med mladimi popularizira naravoslovje in zlasti matematiko. Od takrat smo uspešno izvedli devet tovrstnih srečanj za osnovnošolce in dva za srednješolce, na katerih se udeleženci zabavajo in hkrati širijo svoje poznavanje ter dojemanje matematike.

Osnovnošolcem in njihovim spremljevalcem se zahvaljujemo za obisk in jih vabimo na naše dogodke tudi v prihodnje!