Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 31. maj 2019 Famnit gostil letošnje Dneve psihologov

Oddelek za psihologijo UP FAMNIT je danes gostil Dneve psihologov, redno letno srečanje Društva psihologov Slovenije. Kot je v svojem uvodnem nagovoru malce v šali dejal predsednik društva Marko Vrtovec, je bil po lanskem Mariboru Koper edina logična izbira. Odločitev je toplo pozdravila tudi prof. dr. Vlasta Zabukovec, koordinatorica študijskega programa Uporabna psihologija, ki se je pridružila vabilu prorektorja za internacionalizacijo UP, izr. prof. dr. Borisa Kavurja, in goste pozvala, naj se sprehodijo do morja in se zazrejo v modrino, saj ta blagodejno vpliva in pomirja.

Psihologi, strokovnjaki sorodnih področij in študentje različnih smeri so se namreč s predavanji, predstavitvami, delavnicami in okroglo mizo posvetili prav tematiki kakovostnih preventivno-intervencijskih programov in programov za krepitev duševnega zdravja.

Na prvem predavanju sta dr. Saška Roškar in mag. Alenka Tančič Grum z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) spregovorili o pomembnosti krepitve duševnega zdravja, preventivi in intervencijah, sledila je dr. Nuša Konec-Juričič, prav tako z NIJZ, ki je predstavila Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028.

V nadaljevanju smo spoznali programe in projekte, ki se ukvarjajo s krepitvijo duševnega zdravja ali z različnimi preventivno-intervencijskimi aktivnostmi. Natančneje so bile obravnavane naslednje teme:

  • Psihoedukativne delavnice v Centrih za krepitev zdravja v sklopu primarne zdravstvene mreže (mag. Alenka Tančič Grum, NIJZ),
  • To sem jaz, program za duševno zdravje mladih (Domen Kralj, NIJZ),
  • Mladinsko ulično delo v Kopru (Ingrid Kristančič Šömen in Aljoša Žabkar, Društvo Svit),
  • Preventivni programi centra LOGOUT – Center pomoči pri prekomerni rabi interneta (Zala Janežič),
  • Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela (dr. Darja Potočnik Kodrun, Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS),
  • Projekt za mlade A (se) štekaš!?! in Za zdravje mladih, Slovenski center za raziskovanje samomora (Tina Podlogar, UP IAM),
  • Spodbudno in varno učno okolje in z njim povezane aktivnosti (Tamara Malešević, Zavod RS za šolstvo)
  • Program NEON – varni brez nasilja (mag. Mateja Štirn, ISA inštitut)
  • Programi starševstva – Neverjetna leta (Denis Mušić).

Svoje aktivnosti so na delavnicah predstavili tudi naši študentje študijskih programov Biopsihologije in Uporabne psihologije. Srečanje pa se je zaključilo z okroglo mizo na temo Pasti preventivno-intervencijskih programov, povezanih z duševnim zdravjem.

 

Društvo psihologov Slovenije že vabi na naslednje srečanje, to je Mednarodni kongres psihologov, ki bo septembra v Zrečah. Letošnja tema bo Obrazi nasilja – izzivi psihologije. Zgodnje prijave zbirajo do 30. junija.