Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Organi in komisije

natisni

Organi fakultete

Akademski zbor
Akademski zbor UP FAMNIT (AZ) sestavljajo zaposleni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci, ki opravljajo pedagoško in/ali raziskovalno delo na članici v posameznem študijskem letu ter predstavniki študentov.
Predsednik AZ je prof. dr. Bojan Kuzma, podpredsednik pa doc. dr. Branko Kavšek.
predstavniki študentov - Anastasija Anteljević, Aleksa Đorđević, Mihail Filipovski, Tibor Frković, Katarina Javor, Teodora Kitanovska, Lana Jurišić, Melanie Lakota, Kaja Miglič Pirkmaier, Pavle Mihajlovski, Lucia Nikolić, Maruša Penca Kocjan, Dorotea Redžepi, Nevena Stojnić, Karolina Trajkovska, Matija Zagoranski
- Mihail Filipovski, 3. letnik, Bioinformatika (dodiplomski) - predsednik
- Pavel Jolakoski, 2. letnik, Računalništvo in informatika (dodiplomski) - podpredsednik
- Tilen Gimpelj, 3. letnik, Bioinformatika (dodiplomski) - tajnik
- Anja Deu Janežič, 2. letnik, Varstvena biologija (dodiplomski)
- Diar Gashi, 2. letnik, Matematika (dodiplomski)
- Teodora Ilić, 1. letnik, Matematika v ekonomiji in financah (dodiplomski)
- Gabriela Laznik Zalaznik, 3. letnik, Biopsihologija (dodiplomski)
- Katarina Marjanović, 3. letnik, Biopsihologija (dodiplomski)
- Lucia Nikolić, 2. letnik, Varstvo narave (magistrski)
- Jelena Pilipović, 3. letnik, Biopsihologija (dodiplomski)
- Žan Stanković, 2. letnik, Računalništvo in informatika (dodiplomski)
- Marko Taleski, 3. letnik, Računalništvo in informatika (dodiplomski)
- Tinka Terčon, 3. letnik, Varstvena biologija (dodiplomski)
- Karolina Trajkovska, 1. letnik, Računalništvo in informatika (magistrski)
- Matija Zagoranski, 2. letnik Biopsihologija (magistrski)

 

Prodekani fakultetena vrh

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo
Prodekanja za študijske zadeve
Prodekanja za kakovost

 

Komisije fakultetena vrh

Komisija za izvolitve v nazive (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Andrej Brodnik, predsednik
prof. dr. Istvan Kovacs, doc. dr. Vladimir Ivovićprof. dr. Vlasta Novak Zabukovec (namestnica predsednika), izr. prof. dr. Jure Pražnikar
predstavnica študentov - Nevena Stojnić (predstavnik študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za študijske in
študentske zadeve

 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
(skupna komisija UP FAMNIT
in UP IAM)
izr. prof. dr. Marko Orel, predsednik
prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Bojan Kuzma, izr. prof. dr. Bojan Lazar, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, izr. prof. dr. Jure Pražnikar, doc. dr. Peter Rogelj
predstavnica študentov - Draženka Višnjić (predstavnik študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in
raziskovalnega dela
(skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
Disciplinska komisija
doc. dr. Peter Rogelj, predsednik
doc. dr. Barbara Boldin
predstavnica študentov - Ajla Šehović
Namestniki članov komisije:
izr. prof. dr. Jernej Vičič, namestnik predsednika
doc. dr. Živa Fišer
predstavnica študentov - Nevena Stojnić
Komisija za mednarodne mobilnosti (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
izr. prof. dr. Dunja Bandelj, predsednica
Tanja Labus, Tamara Puzić
predstavnik študentov - Milan Milivojčević
Komisija za založniško
dejavnost
prof. dr. Vito Vitrih, predsednik
doc. dr. Živa Fišer, doc. dr. Branko Kavšek
predstavnica študentov - Ajla Šehović (predstavnik študentov sodeluje pri delu komisije)

 

Predstavniki fakultete v organih in komisijah UPna vrh

Predstavniki zaposlenih

Predstavniki študentov

  • Študentski svet UP: Mihail Filipovski (Bioinformatika, dodiplomski), Teodora Ilić (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski)
  • Senat UP: Teodora Ilić (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski)