Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Živa Fišer

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 62
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Biodiverziteta
Biodiversity
Varstvena genetika
Conservation Genetics
Invazivne vrste
Invasive Species
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biodiverziteta
/ Biodiversity
,
Botanika
/ Botany
,
Seminar
/ Seminar
,
Splošna botanika
/ General Botany
,
Predstojnik
Department Chair
Namestnica predstojnika Oddelka za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity, Deputy Chair
Koordinator
Coordinator