Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Živa Fišer

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 809
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Biodiverziteta
Biodiversity
Varstvena genetika
Conservation Genetics
Invazivne vrste
Invasive Species
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biologija in ekologija opraševanja
/ Floral Biology and Pollination Ecology
,
Biologija rastlin
/ Plant biology
,
Fiziologija rastlin
/ Plant Physiology
,
Magistrsko delo
/ Master's Thesis
,
Osnove fiziologije rastlin
/ Introduction to Plant Physiology
,
Seminar
/ Seminar
,
Splošna botanika
/ General Botany
,
Predstojnik
Department Chair
Predstojnica Oddelka za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity, Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Varstvo narave, magistrski)
/ Study Programme Coordiantor (Nature Conservation, Master)