Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Matična področja

natisni

Matična habilitacijska področja

Matična področja za izvolitve v nazive na UP FAMNIT so naslednja (navedena so po abecednem vrstnem redu):

 • Biofizika
 • Bioinformatika
 • Biokemija
 • Biologija
 • Biomedicinska statistika
 • Biopsihologija
 • Ekologija
 • Elektrotehnika
 • E-zdravje
 • Fizika
 • Genetika
 • Grajeno okolje
 • Kemija
 • Kognitivna znanost
 • Matematika
 • Matematika v družboslovju
 • Matematika v naravoslovju
 • Mikrobiologija
 • Nevroznanost
 • Psihiatrija
 • Psihologija
 • Računalništvo in informatika
 • Računalništvo in informatika v družboslovju
 • Računalništvo in informatika v naravoslovju
 • Računalništvo in informatika v zdravstvu
 • Rastlinska produkcija in predelava
 • Statistika
 • Strojništvo
 • Suicidologija
 • Varstvo okolja
 • Znanost o lesu
 • Zootehnika

Matična študijska področjana vrh

V nadaljevanju navajamo matična študijska področja UP FAMNIT po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16:

 • 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost,
 • 05 Naravoslovje, matematika in statistika,
 • 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
 • 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
 • 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
 • 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve.