Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Karla Ferjančič

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/11 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 83
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Numerična analiza
Numerical Analysis
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Analiza III - Funkcije več spremenljivk
/ Analysis III – Functions of Many Variables
,
Analiza IV - Realna analiza
/ Analysis IV – Real Analysis
,
Izbrana poglavja iz numeričnih metod
/ Selected Topics in Numerical Mathematics
,
Matematični praktikum
/ Mathematical Practicum
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator