Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pravilniki in obrazci

natisni

Pravilniki fakultete

Navodila fakultetena vrh

Navodila za pripravo zaključne naloge na UP FAMNIT:

Dopolnitve za posamezen program:

Navodila za izdelavo magistrskega dela na UP FAMNIT:

Dopolnitve za posamezen program:

  • Navodila za pripravo magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Varstvo narave (navodila)
  • Navodila za pripravo magistrskega dela na študijskih programih druge stopnje Biopsihologija in Uporabna psihologija (navodila)

Navodila za izvajanje postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznostih v programu Erasmus na UP FAMNIT

Obrazci fakultetena vrh

Pravilniki in navodila Univerze na Primorskemna vrh

V nadaljevanju navajamo nekatere univerzitetne pravilnike s področja izobraževanja, ostali pravilniki in drugi interni akti so objavljeni na spletni strani Univerze na Primorskem: