Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pravilniki in obrazci

natisni

Pravilniki fakultete

Navodila fakultetena vrh

Navodila za pripravo zaključne naloge na UP FAMNIT:

Dopolnitve za posamezen program:

Navodila za izdelavo magistrskega dela na UP FAMNIT:

Dopolnitve za posamezen program:

 • Navodila za pripravo magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Varstvo narave (navodila)
 • Navodila za pripravo magistrskega dela na študijskih programih druge stopnje Biopsihologija in Uporabna psihologija (navodila)

Navodila za izvajanje postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznostih v programu Erasmus na UP FAMNIT (navodila, obrazci: prošnja za sklenitev in spremembe učnega sporazuma za študijsko izmenjavo po programu Erasmus, prošnja za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na UP FAMNIT)

Obrazci fakultetena vrh

Pravilniki in navodila Univerze na Primorskemna vrh

V nadaljevanju navajamo nekatere univerzitetne pravilnike s področja izobraževanja, ostali pravilniki in drugi interni akti so objavljeni na spletni strani Univerze na Primorskem:

 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem - velja od 29.3.2019 (pravilnik);
 • Določbi dosedanjega Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem (veljaven do 17.12.2018), ki še veljata do 30.9.2019 (določbi)
 • Rules on examination and assessment of knowledge at the University of Primorska - valid until 17 December 2018 (rules)
 • Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem (pravilnik)
 • Rules on disciplinary responsibility of teh students of the University of Primorska (rules)
 • Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem (pravilnik, obrazci: prijavni obrazec, študijski sporazum, predstavitev predmeta, informacijski paket)
 • Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem (pravilnik in spremembe z dne 23.11.2016; obrazci: študentska anketa, individualni izpis, poročilo, analiza rezultatov za učitelja/sodelavca)
 • Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem (pravilnik, obrazci: vloga za pridobitev statusa)
 • Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom (pravila, obrazec: evidenčni list) - velja od 28.6.2016
 • Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem (pravilnik)
 • Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem (pravilnik)
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem - velja od 15.10.2014 (pravilnik, obrazec Izjava o avtorstvu)
 • Rules on the preparation and defence of the doctoral dissertation at the University of Primorska - from 15 October 2014  (rules, form Autorship statement)
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem - velja od 26.4.2013 (pravilnik, obrazec Izjava o avtorstvu)
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem - velja od 30.6.2011 (pravilnik, obrazec Izjava o avtorstvu)
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije (pravilnik), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem (spremembe in dopolnitve) - velja za študente, ki so postopke pričeli do 29.6.2011 (obrazec Izjava o avtorstvu)
 • Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v slovenskem jeziku (pravilnik; rubrika Študijsko področje/ Štipendijski sklad)
 • Rules of the scholarship fund of the University of Primorska (rules; section Študijsko področje/ Štipendijski sklad)
 • Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem (pravilnik)
 • Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus (pravilnik)
 • Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (pravilnik)