Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Pravilniki in obrazci

natisni

Pravilniki in navodila fakultete

  • Pravila o organizaciji in delovanju UP FAMNIT (pravila) - veljavna od 4.1.2019
  • Pravila o organizaciji in delovanju UP FAMNIT (pravila) - veljavna od 22.12.2018
  • Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja v študijskih programih Sredozemsko kmetijstvo na UP FAMNIT (pravilnik)
  • Pravilnike, obrazce o pripravi in zagovoru zaključne naloge na študijskih programih prve stopnje najdete tukaj.
  • Pravilnik, obrazce o pripravi in zagovoru magistrskega dela na študijskih programih druge stopnje najdete tukaj

Navodila fakultete za pripravo zaključnih del

Navodila za pripravo zaključne naloge (dodiplomski študij) najdete tukaj.

Navodila za pripravo magistrskega dela najdete tukaj.

Navodila fakultete priznavanje v tujini opravljenih obveznosti v programu Erasmus

Obrazci fakultete

Pravilniki in navodila Univerze na Primorskemna vrh

V nadaljevanju navajamo nekatere univerzitetne pravilnike s področja izobraževanja, ostali pravilniki in drugi interni akti so objavljeni na spletni strani Univerze na Primorskem: