Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Pravilniki in obrazci

natisni

Pravilniki in navodila fakultete

 • Pravila o organizaciji in delovanju UP FAMNIT (pravila) - veljavna od 4.1.2019
 • Pravila o organizaciji in delovanju UP FAMNIT (pravila) - veljavna od 22.12.2018
 • Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja v študijskih programih Sredozemsko kmetijstvo na UP FAMNIT (pravilnik)
 • Pravilnike, obrazce o pripravi in zagovoru zaključne naloge na študijskih programih prve stopnje najdete tukaj.
 • Pravilnik, obrazce o pripravi in zagovoru magistrskega dela na študijskih programih druge stopnje najdete tukaj

Navodila fakultete za pripravo zaključnih del

Navodila za pripravo zaključne naloge (dodiplomski študij) najdete tukaj.

Navodila za pripravo magistrskega dela najdete tukaj.

Navodila fakultete priznavanje v tujini opravljenih obveznosti v programu Erasmus

Obrazci fakultete

 • Prijava za študentsko tutorstvo (obrazec - prijava) / Poročilo o delu tutorja študenta (obrazec - poročilo)
 • Evidenčni list za kandidate, ki želijo opravljati študijske obveznosti kot občani (obrazec - vloga)
 • Prošnja za znižanje / oprostitev šolnine / prispevkov ob vpisu / drugih prispevkov (obrazec - vloga)
 • Prosnja za rezervacijo predavalnice UP FAMNIT (obrazec - vloga)
 • Izjava plačnika za plačilo šolnine / prispevka ob vpisu (obrazec)
 • Izjava o izpisu (obrazec)

Pravilniki in navodila Univerze na Primorskemna vrh

V nadaljevanju navajamo nekatere univerzitetne pravilnike s področja izobraževanja, ostali pravilniki in drugi interni akti so objavljeni na spletni strani Univerze na Primorskem:

 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem - velja od 27. 5. 2022 (pravilnik);
 • Rules on examination and assessment of knowledge at the University of Primorska - valid from 27 May 2022 (rules)
 • Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem (pravilnik, dopolnitve pravilnika)
 • Rules on disciplinary responsibility of the students of the University of Primorska (rules)
 • Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem (pravilnik, obrazci: študijski sporazum za izbirnost za študenta, ponudba izbirnosti članice, poročanje o izbirnosti)
 • Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem (pravilnik - se uporablja od 1. 10. 2021)
 • Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem - velja od 22. 11. 2019 (pravilnik, obrazci: vloga za pridobitev statusa)
 • Pravilnik o posebnih statusih študentov Univerze na Primorskem - velja od 21. 7. 2022 (pravilnik, pravilnik o spremembah in dopolnitvah, obrazci: vloga za pridobitev statusa)
 • Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom (pravila, obrazec: evidenčni list) - velja od 28.6.2016
 • Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem (pravilnik)
 • Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem (pravilnik, obrazci)
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem najdete tukaj
 • Rules on the preparation and defence of the doctoral dissertation at the University of Primorska (rules)
 • Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v slovenskem jeziku (pravilnik; rubrika Študijsko področje/ Štipendijski sklad)
 • Rules of the scholarship fund of the University of Primorska (rules; section Študijsko področje/ Štipendijski sklad)
 • Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem (pravilnik)
 • Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus (pravilnik)
 • Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (pravilnik)