Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Osebna izkaznica

natisni
Krajše ime zavoda UP FAMNIT
Dekan izr. prof. dr. Ademir Hujdurović
Sedež Glagoljaška 8, 6000 Koper
Spletna stran www.famnit.upr.si
Elektronski naslov info@famnit.upr.si
Telefon + 386 5 611 7570
Fax + 386 5 611 7571
Matična številka   1810014009
Davčna številka 71633065
Identifikacijska št. zavezanca za DDV SI71633065
IBAN SI56011006000023788
SWIFT koda BSLJSI2x
Št. reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Kopru Srg 2007/01202-0007-1/06488/09
Podračun UJP 01100 - 6000023788
Zavezanec za DDV DA