Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Vlasta Novak Zabukovec

Redna profesorica / Full Professor

Kabinet
Office
I/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Pedagoška psihologija na področju športa
Educational Psychology on a Field of Sport
Prometna psihologija
Traffic Psychology
Informacijska pismenost
Information Literacy
Kompetenčni modeli
Models of Competencies
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Kognitivna psihologija
/ Cognitive Psychology
,
Magistrsko delo (seminar)
/ Master's Thesis (seminar)
,
Osnove pedagoške psihologije
/ Basics of Educational Psychology
,
Pedagoška psihologija
/ Educational Psychology
,
Razvojna psihologija II
/ Developmental Psychology II
,
Seminar
/ Seminar
,
Šolska psihologija
/ School Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Uporabna psihologija, magistrski)
/ Study Programme Coordinator (Applied Psychology, Master)