Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Prejemniki priznanj in nagrad

natisni

Zaposleni in študenti UP FAMNIT so prejemniki različnih priznanj in nagrad, kar kaže na njihove izjemne dosežke na posameznih področjih.

Priznanja in nagrade podeljujejo država, različne inštitucije in strokovna združenja. Na tem mestu objavljamo podatke o zaposlenih in študentih UP FAMNIT, ki so prejemniki naslednjih priznanj in nagrad:

 • Zoisova nagrada in priznanje,
 • Nagrada Republike Slovenije na področju šolstva in
 • priznanja in nagrade, ki jih podeljuje Univerza na Primorskem.

Prav tako objavljamo tudi podatke o študentih, prejemnikih pohval, ki jih podeljuje UP FAMNIT.

Zoisova nagrada in priznanje

Zoisova nagrada je najvišja nagrada v Republiki Sloveniji za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti. Nagrada se podeljuje od leta 1998 (do leta 1997 so se podeljevale Nagrade Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo). Zoisova nagrada je dobila ime po slovenskem podjetniku in raziskovalcu Žigi Zoisu. Nagrado podeljuje odbor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.

Poleg nagrade ta vsako leto odloča o podelitvi Zoisovega priznanja, priznanja Ambasador Republike Slovenije v znanosti in od leta 2006 naprej Puhovega priznanja. Zoisovo priznanje je najvišje priznanje za dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti in se podeljuje od leta 1998 naprej.

Ponosni smo, da so med prejemniki Zoisovih priznanj in nagrad tudi visokošolski učitelji in raziskovalci UP FAMNIT.

 

 • 2022: prof. dr. Bojan Kuzma, Zoisovo priznanje za vrhunske dosežke na področju linearne algebre.

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Fotografija s podelitve Zoisovih nagrad in prizanj 2022.

 

 • 2021: prof. dr. Vita Poštuvan, Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja.

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.

 

 • 2021: prof. dr. István Kovács,  Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju algebraične teorije grafov

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Fotografija s podelitve prizanj in nagrad Univerze na Primorskem 2021.

 

 • 2020: izr. prof. dr. Lara Lusa, Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke pri razvoju metodologije medicinske statistike

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Prispevek iz dokumentarnega filma »Vrhunci slovenske znanosti v luči nagrajencev za izjemne dosežke 2020«, foto: rtvslo.si

 

 • 2019: prof. dr. Enes Pasalic, Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju kriptografije

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Skupinska fotografija z dr. Jernejem Pikalom, ministrom za izobraževanje, znanost in šport

 

 • 2018: izr. prof. dr. Andreja Kutnar, Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Na fotografiji: izr. prof. dr. Andreja Kutnar in prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP

 

 • 2017: izr. prof. dr. Martin Milanič, Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju diskretne matematike

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Na fotografiji izr. prof. dr. Martin Milanič.
 

 • 2015: prof. dr. Tomaž Pisanski, Zoisova nagrada za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Na fotografiji prof. dr. Tomaž Pisanski pri prevzemu Zoisove nagrade.
(Foto: MIZŠ)
 

 • 2013: prof. dr. Dušanka Janežič, Zoisova nagrada za vrhunske dosežke v matematiki in naravoslovju

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.

jdklasd
Na fotografiji prof. dr. Dušanka Janežič pri prevzemu Zoisove nagrade.
(Foto: Tamino Petelinšek, STA)
 

 • 2012: izr. prof. dr. Štefko Miklavič, Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v matematiki

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Na fotografiji izr. prof. dr. Štefko Miklavič ob prevzemu Zoisovega priznanja.
(Foto: Daniel Novakovič, STA)

 

 • 2002: prof. dr. Dragan Marušič, Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju teorije grafov in algebre

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Na fotografiji prof. dr. Dragan Marušič ob prevzemu Zoisove nagrade.
 

 • 2001: prof. dr. Matjaž Omladič, Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju matematike

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.

Nagrada Republike Slovenije na področju šolstvana vrh

Nagrade RS na področju šolstva se podeljujejo za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja in za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja. Prejme jo lahko posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija, ki deluje na področju šolstva. Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za šolstvo.
 

 • 2012: prof. dr. Andrej Brodnik, nagrada za izjemne dosežke na področju visokega šolstva

Več informacij in kratko utemeljitev nagrade najdete tukaj.


Na fotografiji prof. dr. Andrej Brodnik ob prevzemu nagrade.
 

Priznanja in nagrade Univerze na Primorskemna vrh

O priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem

O podelitvi posameznih priznanj odloča Senat Univerze na Primorskem (UP) na predlog Komisije za priznanja UP. Skladno s Pravilnikom o priznanjih UP univerza podeljuje naslednja priznanja, ki se slovesno podelijo vsako leto v Tednu Univerze na Primorskem:

 • naziv »Častni doktor UP«, ki ga lahko prejme posameznik za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti ali za odmevne prispevke na področju krepitve medčloveških odnosov;
 • naziv »Častni senator UP«, ki ga lahko prejme posameznik za pomemben prispevek k razvoju in ugledu UP;
 • naziv »Zaslužni profesor UP«, ki ga prejme upokojeni visokošolski učitelj za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene oz. umetniške stroke, za predano pedagoško in mentorsko dejavnost v okviru UP ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti UP;
 • Svečano listino UP, ki jo lahko prejme mladi visokošolski učitelj oziroma sodelavec UP ali mladi znanstveni delavec ali raziskovalni sodelavec UP za njegove dosežke na področju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela;
 • Zlato plaketo UP lahko prejmejo visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, znanstveni delavci ali raziskovalni sodelavci UP za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela na UP ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti UP. Zlato plaketo UP za donatorja univerze prejmejo fizične ali pravne osebe, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevale k materialnemu razvoju UP ali k usposabljanju njenih sodelavcev;
 • nagrado »Srečko Kosovel« za študente UP lahko prejme dodiplomski in podiplomski študent za izredne dosežke pri pripravi diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela v preteklem študijskem letu ali študent, ki je s svojim delom in nadpovprečnimi dosežki pri izobraževalnem, raziskovalnem ali umetniškem delu prispeval k uveljavitvi UP;
 • Priznanje UP za študente UP lahko prejme dodiplomski in podiplomski študent, ki je s svojim delom in nadpovprečnimi dosežki na področju obštudijskih dejavnosti (športa, dela v študentskih organizacijah, kulture, umetnosti, prostovoljstva idr.) prispeval k uveljavitvi UP. 

Z namenom spodbujanja pedagoške in znanstvene odličnosti visokošolskih učiteljev in raziskovalcev je UP v letu 2009 oblikovala Sklad za znanstveno odličnost in Sklad za pedagoško odličnost. Z instrumentom nagrajevanja so želeli ovrednotiti vrhunske raziskovalne dosežke, ki nastanejo na univerzi, oziroma kakovost in predanost pedagoškemu delu ter razvoj novih metod poučevanja. Tako univerza vsako leto podeli tudi:

 • Nagrade Sklada za znanstveno odličnost in
 • Nagrade Sklada za pedagoško odličnost.

Od leta 2018 pa se podeljuje tudi zahvale strokovnim sodelavcem, ki so v preteklem letu izkazali odlične dosežke na svojem področju dela. 

Prejemniki priznanj in nagrad Univerze na Primorskem

Seznam visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, strokovnih sodelavcev in študentov UP FAMNIT, prejemnikov priznanj, nagrad in zahval Univerze na Primorskem.


Prejemniki priznanj in nagrad Univerze na Primorskem 2023 z rektorico UP prof. dr. Klavdijo Kutnar, dekanom UP FAMNIT prof. dr. Ademirjem Hujdurovićem in direktorjem UP IAM prof. dr. Vitom Vitrihom (21. Slavnostna akademija UP - Koper, 18. marec 2024) - z leve: izr. prof. dr. Anna Małgorzata Sandak, doc. dr. Sara Zupan, doc. dr. Aleksandar Tošić, prof. dr. Vito Vitrih, prof. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Ademir Hujdurović, izr. prof. dr. Jernej Vičič, Ana Kuder

Fakultetne pohvalena vrh

O pohvalah UP FAMNIT

Senat UP FAMNIT od študijskega leta 2012/13 podeljuje pohvale študentom UP FAMNIT z izstopajočimi dosežki na študijskem in/ali raziskovalnem področju ter tistim, ki so posebej veliko prispevali k razvoju obštudijskih dejavnosti fakultete.

Študente z dosežki na študijskem in/ali raziskovalnem področju predlagajo oddelki UP FAMNIT, in sicer vsak oddelek praviloma največ dva študenta letno, študente, ki so se posebej izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavosti, pa predlaga Študentski svet UP FAMNIT.

Študenti prejmejo pohvale v sklopu slavnostne podelitve diplom UP FAMNIT, ki jo fakulteta organizira vsako leto v juniju.

Prejemniki pohval

Seznam študentov prejemnikov pohval UP FAMNIT


Prejemniki pohval 2023/24 z dekanom UP FAMNIT prof. dr. Ademirjem Hujdurovićem (14. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 6. junij 2024) - z leve: Andrej Erjavec, Miha Rupar, Ajla Šehović, Adela Horvat, Matic Bončina, Staša Simčič, Lina Šenica, Elara Udvanc, Aljaž Kosmač


Prejemniki pohval 2022/23 z dekanom UP FAMNIT prof. dr. Ademirjem Hujdurovićem (13. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 8. junij 2023) - z leve: Dorotea Redžepi, Sara Milovanova, Kaja Vereš, Blas Fernandez, Katarina Marjanović, Katarina Ćosić, Lucia Nikolić, Pavle Mihailovski


Prejemniki pohval 2021/22 z dekanom UP FAMNIT prof. dr. Ademirjem Hujdurovićem (12. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 10. junij 2022) - z leve: Cita Jenko, Manca Vodopivec, Ajla Šehović, Nadeen Al Hawamdeh, Inga Raič, Niki Hrovatin, Marjana Tomažič

Prejemniki pohval 2020/21 z dekanom UP FAMNIT prof. dr. Ademirjem Hujdurovićem (11. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 28. maj 2021) - z leve: Ana Kuder, Hana Remešová, Luka Duniš, Robert Logar, Matija Zagoranski.

Prejemniki pohval 2019/20 z dekanom UP FAMNIT prof. dr. Ademirjem Hujdurovićem (11. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 28. maj 2021) - z leve: Sara Brglez, Petra Slavinec, Besfort Shala, Nuwan Tharanga Attygalle, Amar Bapić, Anuradhi Maheshya Weerasinghe Arachchillage.

Prejemniki pohval 2018/19 z dekanjo UP FAMNIT  prof. dr. Klavdijo Kutnar (9. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 7. junij 2019) - z leve: Taja Pajmon Rak, Aja Bončina, Urška Gerič, Nina Klobas, Đorđe Mitrović, Otilija Dajč, Nives Žunec, Špela Bizjan, Anja Zupanc, Urša Mele, Maša Žerjav, Katja Valjavec.


Prejemniki pohval 2017/18 z dekanjo UP FAMNIT  prof. dr. Klavdijo Kutnar (8. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 8. junij 2018) - z leve: Dijana Džamastagić, Anej Marušič, Roman Solodukhin, dr. Klavdija Kutnar, Nevena Mitrović, Jakob Sajovic, Goran Tubić)


Prejemniki pohval 2016/17 z dekanjo UP FAMNIT izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar (7. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 9. junij 2017) - z leve: Andreja Grobiša, Milica Jovanović, Leo Gombač, Patrik Kocjančič, dr. Klavdija Kutnar, Nevena Mitrović, Borut Umer, Ana Kuder, Martin Senič.


Prejemniki pohval 2015/16 z dekanjo UP FAMNIT izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar (6. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 16. junij 2016) - z leve: Klavdija Kutnar, Domen Stanic, Maryana Potitska, Špela Križanec, Ivan Bartulović, Vladan Jovičić, Eva Žunec, Lucija Česnik. 

Prejemniki pohval 2014/15 z dekanjo UP FAMNIT izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar (5. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 12. junij 2015) - z leve: Urša Bernardič, Andrej Koprivec, Sandra Hasić, Marko Posavčević, Marko Rajković, Klavdija Kutnar, Tomaž Sabadin, Martin Senič, Tanja Štular, Aleksandar Todorović, Anja Rudež. 

Prejemniki pohval 2013/14 z dekanjo UP FAMNIT izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar (4. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 11. junij 2014) - z leve: Klavdija Kutnar, Matej Filipović, Nataša Fujs, Olga Kaliada, Nina Kočar, Marko Palangetić, Roman Solodukhin, Tomaž Tomažinčič, Teja Zakotnik, Patrik Zlatić.

Prejemniki pohval 2012/13 z dekanjo UP FAMNIT doc. dr. Klavdijo Kutnar (3. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT - Koper, 14. junij 2013) - z leve: Gregor Benko, Miha Šaberl, Eva Praprotnik, Klavdija Kutnar, Julija Podbevšek, Emina Glavaš, Ratko Darda, Anastasya Tanana.