Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Cenik storitev

natisni

Cenik storitev za posamezno študijsko leto vključuje prispevke ob vpisu, druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, šolnine in druge prispevke za posamične storitve v skladu s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem (TUKAJ, v rubriki Finance in računovodstvo). Cenik za posamezno študijsko leto sprejme dekan fakultete na podlagi sprejetega Cenika storitev Univerze na Primorskem.

Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UP FAMNIT (splošni pogoji) urejajo način plačevanja šolnin in prispevkov, pogoje plačila šolnin ter oprostitve oziroma znižanja šolnin za študij po študijskih programih na UP FAMNIT. Splošni pogoji za posamezno študijsko leto so študentu dostopni v ŠISu ob vpisu v posamezni letnik. Študent, ki je zavezan za plačilo šolnine, skupaj z vpisnim listom prejme tudi pogodbo za plačilo šolnine.

Cenik najema prostorov velja za zunanje najemnike prostorov. Članice UP za uporabo prostorov ne plačajo najemnine, pač pa le uporabnino za pokrivanje materialnih stroškov.  
 


Arhiv:
Cenik storitev UP FAMNIT 2022/23
Cenik storitev UP FAMNIT 2021/22
Cenik storitev UP FAMNIT 2020/21