Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Vesna Jug

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
I/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Mladostniško prestopništvo
Juvenile Delinquency
Osebnostne dimenzije in vrednote
Personality Dimensions and Values
Generalni faktor osebnosti
General Factor of Personality
Temna trojica
Dark Triad
Čustvena in socialna inteligentnost
Emotional and Social Intelligence
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Magistrsko delo
/ Master's Thesis
,
Psihometrija
/ Psychometrics
,
Raziskovalna metodologija v psihologiji
/ Research Methodology in Psychology
,
Razvojna psihologija I
/ Developmental Psychology I
,
Razvojna psihologija II
/ Developmental Psychology II
,
Seminar - zaključna projektna naloga
/ Seminar - Final Project Paper
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Biopsihologija, dodiplomski in magistrski)
/ Study Programme Coordinator (Biopsychology, Undergraduate and Postgraduate)