Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Vita Poštuvan

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
II/08 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 56
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Preučevanje in preprečevanje samomorilnega vedenja in intervencije
Suicide Research, Prevention and Interventions
Duševno zdravje
Mental Health
Bližnji po samomoru
Postvention
Socialne predstave
Social Representations
Človekove pravice v duševnem zdravju
Human Rights in Mental Health
Kvalitativno-kvantitativno raziskovanje
Quali- and Quantitative Reseach Methodology in Mental Health
Vedenjsko-kognitivna terapija
CBT
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Etika v raziskovanju
/ Ethics in Research
,
Javnozdravstvene intervencije: izbrana poglavja
/ Public-health Interventions: Selected Topics
,
Napredna raziskovalna metodologija 2
/ Advanced Research Methodology 2
,
Seminar
/ Seminar
,
Suicidologija
/ Suicidology
,
Vedenjsko-kognitivna psihoterapija
/ Cognitive Behavioral Therapy
,
Žalovanje in postvencija
/ Bereavement and Postvention
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Suicidologija in duševno zdravje, doktorski)
/ Study Programme Coordiantor (Suicidology and Mental Health, Doctoral)