Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Urša Mars Bitenc

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
I/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 56
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Psihologija
Psychology
Samomorilno vedenje, preventiva, dejavniki tveganja in varovalni dejavniki za samomor
Suicidal Behaviour, Suicide Prevention And Protective Factors For Suicide
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Etika in človečnost
/ Ethics and Humanity
,
Kognitivna psihologija
/ Cognitive Psychology
,
Praktično usposabljanje v delovnem okolju
/ Training in the Workplace
,
Psihološka diagnostika
/ Psychological Diagnostics
,
Raziskovalna metodologija v psihologiji
/ Research Methodology in Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator