Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Na kratko o Famnitu

natisni

Poglejte tudi:
Študijsko leto 2022/2023
Študijsko leto 2021/2022
Študijsko leto 2020/2021
Študijsko leto 2019/2020
Študijsko leto 2018/2019
Študijsko leto 2017/2018
Študijsko leto 2016/2017
Študijsko leto 2015/2016
Študijsko leto 2014/2015
Študijsko leto 2013/2014
Študijsko leto 2012/2013
Študijsko leto 2011/2012
Študijsko leto 2010/2011

Študenti 2023/24

Podatki o vpisu

Dodiplomski: 768                   
Magistrski: 215
Doktorski: 52
Skupaj: 1.035

Prvič vpisani v 1. letnik (bruci)

Dodiplomski: 302
Magistrski: 103
Doktorski: 13
Skupaj: 418

 

Tuji študenti

Dodiplomski*: 433
Magistrski**: 87
Doktorski***: 25
Skupaj****: 545 (52,66 % vseh vpisanih študentov)

* Iz: Alžirije, Azerbajdžana, Bangladeša, Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Filipinov, Hrvaške, Italije, Južne Afrike, Kosova, Latvije, Madžarske, Nizozemske, Pakistana, Poljske, Ruske federacije, Severne Makedonije, Španije, Srbije, Ukrajine, Uzbekistana, Združenih držav Amerike in Zimbabveja.
** Iz: Alžirije, Bangladeša, Bosne in Hercegovine, Egipta, Gvineje Bissau, Indije, Črne Gore, Hrvaške, Kazahstana, Madžarske, Nigerije, Pakistana, Poljske, Ruske federacije, Severne Makedonije, Srbije in Ukrajine.
*** Iz: Belorusije, Bosne in Hercegovine, Gane, Kitajske, Črne Gore, Filipinov, Hrvaške, Irana, Italije, Madžarske, Nizozemske, Pakistana, Ruske federacije, Severne Makedonije, Šrilanke, Srbije, Tunizije in Združenih držav Amerike.
**** Delež tujih študentov na podlagi državljanstva.
 

Erasmus in druge izmenjave študentov***

Incoming študij: 48
Incoming praksa: 3
Incoming skupaj*: 51
Outgoing študij: 35
Outgoing praksa: 3
Outgoing skupaj**: 38

* Iz: Češke, Finske, Francije, Italije, Latvije, Litve, Madžarske, Romunije, Španije, Turčije in Uzbekistana.
** V: Brazilijo, Češko, Italijo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Portugalsko in Španijo.
*** Informacije na dan 13. 11. 2023, ki so pridobljene na podlagi že prisotnih študentov, na podlagi nominacij in prijav.
 

Struktura študentov po spolu

Ženske: 570 (55,07 %)
Moški: 465 (44,93 %)
 

Delež študentov FAMNIT v strukturi študentov UP

Število vseh študentov UP: 5.744*
Število študentov UP FAMNIT: 1.035 (18,02 %)

* Podatek je z dne 3. 11. 2023.
 

Podatki o vpisu po študijskih programih

Dodiplomski študij (redni študij):

 • Matematika (slovenska izvedba): 20 (1. letnik: 9 / 2. letnik: 9 / 3. letnik: 1 / absolvent: 1)
 • Matematika (angleška izvedba): 51 (37/7/5/2)
 • Matematika v ekonomiji in financah: 23 (15/8/0/0)
 • Računalništvo in informatika (slovenska izvedba): 136 (69/41/24/2)
 • Računalništvo in informatika (angleška izvedba): 185 (93/52/31/9)
 • Bioinformatika (slovenska izvedba):  41 (22/7/9/3)
 • Bioinformatika (angleška izvedba): 54 (28/8/10/8)
 • Varstvena biologija / Biodiverziteta: 99 (36/20/27/16)
 • Sredozemsko kmetijstvo (VS): 40 (11/13/6/10)
 • Biopsihologija: 119 (43/33/32/11)

Magistrski študij (redni študij):

 • Matematične znanosti (slovenska izvedba): 3 (1. letnik: 1 / 2. letnik: 1 / absolvent: 1)
 • Matematične znanosti (angleška izvedba): 14 (11/2/1)
 • Matematika s finančnim inžiniringom: 0 (0/0/0)
 • Računalništvo in informatika: 22 (13/5/4)
 • Varstvo narave: 33 (9/13/11)
 • Biopsihologija: 20 (8/4/8)
 • Psihologija: 83 (33/27/23)
 • Trajnostno grajeno okolje (slovenska izvedba): 1 (1/0/0)
 • Trajnostno grajeno okolje (angleška izvedba): 5 (3/2/0)
 • Podatkovna znanost (slovenska izvedba): 6 (4/1/1)
 • Podatkovna znanost (angleška izvedba): 27 (24/3/0)

Doktorski študij  (izredni študij):

 • Matematične znanosti (slovenska izvedba): 4 (1. letnik: 2 / 2. letnik: 1 / 3. letnik: 1 / absolvent: 0)
 • Matematične znanosti (angleška izvedba): 5 (1/1/1/2)
 • Računalništvo in informatika (slovenska izvedba): 5 (0/2/3/0)
 • Računalništvo in informatika (angleška izvedba): 8 (0/5/0/3)
 • Računalništvo in informatika (mednarodni, 4-letni): 0 (0/0/0/0/0)
 • Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (slovenska izvedba): 4 (0/2/1/1)
 • Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (angleška izvedba): 13 (2/4/3/4)
 • Suicidologija in duševno zdravje (slovenska izvedba): 5 (2/0/3/0)
 • Suicidologija in duševno zdravje (angleška izvedba): 1 (1/0/0/0)
 • Varstvena biologija (slovenska izvedba): 5 (4/1/0/0)
 • Varstvena biologija (angleška izvedba): 2 (2/0/0/0)
 

Študenti po regionalni pripadnosti

V nadaljevanju so prikazani podatki za 490 študentov, ki so državljani Republike Slovenije (47,3 % vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2023/24). Ostalih 52,7 % vseh vpisanih študentov (zgoraj definirani kot tuji študentje) ni vključenih v analizo študentov po regionalni pripadnosti.

 • Gorenjska - 41 (8,37 %)
 • Goriška - 39 (7,96 %)
 • Jugovzhodna - 21 (4,29 %)
 • Koroška - 8 (1,63 %)
 • Obalno-kraška - 140 (28,57 %)
 • Osrednjeslovenska - 135 (27,55 %)
 • Podravska - 28 (5,71 %)
 • Pomurska - 10 (2,04 %)
 • Posavska - 7 (1,43 %)
 • Primorsko-notranjska - 18 (3,67 %)
 • Savinjska - 35 (7,14 %)
 • Zasavska - 8 (1,63 %)

Podatki o vpisu 2007/08 - 2023/24*na vrh

Študijsko leto Dodiplomski Magistrski Doktorski SKUPAJ
2023/24 768 215 52 1.035
2022/23 705 180 44 929
2021/22 666 184 39 889
2020/21 610 203 32 845
2019/20 483 165 19 667
2018/19 402 153 13 568
2017/18 385 148 9 542
2016/17* 558 176 26 760
2015/16* 560 185 26 771
2014/15* 596 178 25 799
2013/14* 610 134 32 776
2012/13* 589 79 32 700
2011/12* 465 61 33 559
2010/11* 332 68 17 417
2009/10 197 27 11 235
2008/09 149 36 7 192
2007/08 71 46 9 126
* Od študijskega leta 2010/11 do vključno študijskega leta 2016/17 so v podatke o vpisu vključeni študenti vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija. S študijskim letom 2017/18 se je izvajanje vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija preneslo na UP FVZ.

Diplomanti 2008 - 2023*na vrh

Leto Dodiplomski Magistrski Doktorski SKUPAJ
2023 89 37 6 132
2022 85 39 7 131
2021 60 35 0 95
2020 61 34 2 97
2019 68 31 2 101
2018 95 25 3 123
2017* 103 32 4 139
2016* 79 15 5 99
2015* 89 11 5 105
2014* 90 13 4 107
2013* 59 1 3 63
2012* 30 12 1 43
2011 14 2 1 17
2010 8 2 0 10
2009 0 5 0 5
2008 1 1 1 3
SKUPAJ 757 219 31 1007
* Od leta 2012 do vključno 2017 so v podatke o diplomantih vključeni študenti vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija. S študijskim letom 2017/18 se je izvajanje vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija preneslo na UP FVZ. V času od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2017 je na UP FAMNIT zaključilo študij 68 diplomantov Aplikativne kineziologije, 1. stopnja, 14 diplomantov Aplikativne kineziologije, 2. stopnja in 7 diplomantov Aplikativne kineziologije, 3. stopnja.

Študijski programi 2023/24na vrh

Študijski programi, ki se izvajajo v slovenskem jeziku:

Študijski programi, ki se vzporedno izvajajo tudi v angleškem jeziku:

Vsi študijski programi so kreditno ovrednoteni po Evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System).

Študijska področja UP FAMNIT po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve.

Raziskovanje (leto 2022)*na vrh

Na področju raziskovanja UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT. 

Izvirni znanstveni članki Raziskovalne skupine UP FAMNIT v letu 2022 (1. 1. 2022 - 31. 12. 2022) (vir: Sicris), podatki na dan 9. 12. 2022:

 • SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h): 208 (96/58/39/15)
 • A&HCI ali Scopus: 10
 • Drugo: 29
 • Skupaj: 257

Izvirni znanstveni članki Raziskovalne skupine UP IAM v letu 2022 (1. 1. 2022 - 31. 12. 2022) (vir: Sicris), podatki na dan 11.12.20222:

 • SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h): 172 (52/64/25/31)
 • A&HCI ali Scopus: 13
 • Drugo: 19
 • Skupaj: 204
* Podatki za leto 2023 bodo na voljo v februarju 2024.

Pedagoško, raziskovalno in administrativno osebje 2023/24na vrh

 Število zaposlenih in pogodbenih delavcev (december 2023)

 • Učitelji in raziskovalci:
  Zaposleni:
  173 (100,41 FTE)
  Pogodbeni sodelavci: 37
  Skupaj: 210
 • Od tega tujci: 46
  Zaposleni: 42
  Pogodbeni sodelavci: 4
 • Administrativno osebje: 47 (27,68 FTE) 

Struktura osebja po spolu

 • Učitelji in raziskovalci:
  Moški: 129 (61,43 %)
  Ženske: 81 (38,57 %)
 • Administrativno osebje:
  Ženske: 38 (80,85%)
  Moški: 9 (19,15 %)

Starostna struktura osebja

Starost Moški Ženske SKUPAJ
manj kot 25 let 5 6 11
25-29 15 26 41
30-34 16 20 36
35-39 19 17 36
40-44 20 15 35
45-49 16 17 33
50-54 14 9 23
55-59 14 5 19
60-64 11 2 13
65 let in več 8 2 10
SKUPAJ 138 119 257

Finančni podatki za leto 2023na vrh

Prihodki skupaj: 7.3 mio. EUR

Viri financiranja EUR
MIZŠ - sredstva za izobraževalno dejavnost 4.840.657
ARIS - sredstva za raziskovalno dejavnost 1.593.900
Drugi proračunski viri (druga ministrstva in proračuni lokalnih skupnosti) 99.774
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 183.044
Ostala sredstva iz proračuna EU (7. OP, Cmepius in drugi projekti iz proračuna EU) 249.800
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 310.826
Drugi viri 78.453
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 20.469
SKUPAJ v 2023 7.376.923
 

Pomembni dosežki v letu 2023na vrh

Dosežki zaposlenih

Dr. Andrej Brodnik, na UP zaposlen na UP IAM in UP FAMNIT, je na 26. multikonferenci Informacijska družba prejel nagrado za življenjsko delo. Prof. Brodnik je bil nagrajen za izjemen življenjski prispevek k razvoju in promociji informacijske družbe

Doc. dr. Katarina Šoln z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT), je po nominaciji Slovenske znanstvene fundacije (SZF), prejemnica štipendije Svetovne federacije znanstvenikov (WFS).  

Dr. Elena Bužan z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT je postala članica Evropskega združenja univerz (European University Association – EUA), največje in najobsežnejše organizacije, ki zastopa univerze v Evropi, teh pa je v združenju trenutno več kot 850.

Ob koncu maja, je Slovenska znanstvena fundacija (SZF) na slavnostni akademiji, ki je potekala v Prešernovi dvorani SAZU, podelila priznanja Prometej znanosti za leto 2022. Komunikator znanosti za leto 2022 je postal dr. Lovrenc Lipej, redni profesor na UP FAMNIT.

Mesec kasneje je Dr. Blas Fernández z Oddelka za matematiko UP FAMNIT prejel mednarodno nagrado Stefana Banacha, za doktorsko disertacijo na področju matematičnih znanosti.

Prof. dr. Elena Bužan, z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT), je postala članica Upravnega odbora Evropskega konzorcija (ERGA), ki združuje več kot 1000 evropskih raziskovalcev s področja genomike in je trenutno največji svetovni konzorcij na tem področju. Prav tako je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irena Šinko, za obdobje 4ih let, v Strokovni svet za zaščito živali (SSZŽ) imenovala tudi prof. dr. Elena Bužan, Univerza na Primorskem, Oddelek za biodiverziteto.

V novembru je izšla monografija "Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi," v uredništvu izr. prof. dr. Vite Poštuvan, predavateljice in raziskovalke Univerze na Primorskem in dr. Mojca Čerče.

Dr. Anna Sandak je bila vključena v Swiis National Science Foundation, da postane strokovnjakinja v bazi podatkov za izjemne znanstvenice, ki je bila imenovana s strani uglednih evropskih raziskovalnih organizacij zaradi njihovih izjemnih kvalifikacij in dosežkov.

Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, izredna profesorica in raziskovalna asistenka na UP FAMNIT in UP IAM, je v reviji Nature Reviews Materials objavila znanstveni članek »Engineered living materials for sustainable and resilient architecture«. Dr. Sandak v članku obravnava napredek na področju biomimetike, ki omogoča izdelavo umetnih materialov in površin z lastnostmi, ki so podobne biološkim.

Na 20. Slavnostni akademiji so bili med prejemniki nagrad in priznanj UP tudi sodelavci in študenti UP FAMNIT:

 • Na pobudo UP FAMNIT in UP IAM naziv Častni doktor UP prejel akad. prof. dr. Jean-Pierre Bourguignon za izjemne dosežke na področju znanosti ter za pomemben prispevek h krepitvi ugleda in k razvoju UP
 • Nino Bašić Svečano je prejel Svečano listino Univerze na Primorskem.
 • IZR. PROF. DR. MATJAŽ KLJUN je prejel nagrado za znanstveno odličnost.
 • JAKOB POVŠIČ je prejel nagrado Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem.
 • MILAN MILIVOJČEVIĆ pa je prejel priznanje UP za študente Univerze na Primorskem.

Več informacij:

Znanstveno-raziskovalni dosežki UP FAMNIT

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT so tudi letos uspešno pridobili nove raziskovalne projekte.

V oktobru smo uspešno pridobili sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023, ki ga razpisuje Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Temeljni raziskovalni projekt z naslovom “Izboljšanje sistema B-WIM na osnovi masovnih podatkov in umetne inteligence / Improving B-WIM performance with big data and Artificial Intelligence,” je financiran za obdobje 3 let, vodja projekta je izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar. Ciljno raziskovalni program (ARIS) z naslovom “Nadzor prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji / Monitoring of vector-borne diseases in vectors in Slovenia,” je financiran za obdobje 3 let in ga vodita doc. dr. Katja Adam z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT) in prof. dr. Tatjana Avšič-Županc (UP FM).

Pridobili smo tudi dva nova mednarodna podoktroska projekta, ki ga vodita doc. dr. Ana Miklavčič Višnjevec z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT in asist. dr. Felicita Urzi z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

Pridobili pa smo tudi čezmejni projekt, ki krepi čezmejne vezi za ohranjanje in obnavljanje območja Natura 2000 v širšem obmejnem območju. Skupina za molekularno ekologojijo z Oddelka za Biodiverziteto pa je postala del evropskega porjekta BEPREP, v sklopu katerega se bodo usmerili predvsem na učinkovito in strateško komuniciranje skozi celotno izvedbo projekta.

V začetku junija sta našo fakulteto v sklopu bilateralnega projekta »Genetska in kemijska raznolikost slovenskega in korziškega smilja« obiskala prof. Marc Gibernau in prof. Félix Tomi z Univerze na Korziki.

Na UP Famnit smo uspešno pridobili tudi projekt z naslovom Določanje uporabniške izkušnje z računalniškim psihološkim modeliranjem, financiran za obdobje 3 let, ki ga bo vodil dr. Marko Tkalčič z Oddelka informacijske znanosti in tehnologije.

Na UP Famnit smo v decembru uspešno pridobili tudi dva nova projekta dva nova projekta znotraj INTERREG programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 ter BIODIVMON projekt.

Več informacij:

Uspehi naših študentov

Leto v katerem so se Famnitovi študentje zopet izkazali.

Teodora Dalmacija, študentka dodiplomskega študijskega programa Varstvena biologija na UP FAMNIT, se je med 23. in 24. junijem 2023, udeležila mednarodne konference "Knowledge to Health - SANUS 2023", v Bosni in Hercegovini, kjer je uspešno predstavila svoje raziskovalno delo z naslovom “Traditional use of Cannabis Sativa L. in the Balkans."

Julija pa so študenti UP FAMNIT uspešno zaključili z organizacijo mednarodne konference SymBioSE - Symposium of Biology Students of Europe.

Septembra so študenti UP FAMNIT uspešno izpeljali tretjo Biološko-psihološko študentsko konferenco, ki je bila uspešna nad pričakovanji.

Đorđe Mitrović, diplomant magistrskega programa Matematičnih znanosti na UP FAMNIT, je prejel nagrado Gordon Preston za najboljše študentsko predavanje na 7. avstralski konferenci o algebri. Nagrada Gordon Preston se vsako leto podeli za najboljše študentsko predavanje na avstralski konferenci o algebri.

Sodelovali so na študentskem tekmovanju- Univerzitetni programerski maraton 2023 (UPM 2023). Skupina, ki je predstavljala Univerzo na Primorskem je v decembru sodelovala tudi na univerzitetnem programerskem tekmovanju CERC 2023 (srednjeevropsko regijsko tekmovanje ACM ICPC), ki je potekal v Ljubljani.

Več informacij:

Aktivnosti na področju popularizacije in promocije naravoslovja

Januarja 2023 je potekal tradicionalni matematični dan za dijake, ki ga profesorji UP FAMNIT organizirajo za dijake 3. letnikov Gimnazije Koper V letošnji zasedbi se je udeležilo čez 100 dijakov in dijakinj, ki so jih spremljale njihove profesorice matematike. Od 20. februarja do 17. marca, pa smo odprli svoja vrata za dijake in ostalo zainteresirano javnost. Zainteresiarni so se nam pridružili na predavanjih, delavnicah ter pri ostalih vsebinah, ki smo jih pripravili.

Na Fakulteti smo 26. januarja 2023, v sklopu (BIO)PSIHOLOŠKEGA DNEVA NA FAMNITU, gostili dijake in dijakinje Gimnazije Celje-Center. Mesec kasneje, pa smo odprli svoja vrata za dijake in ostalo zainteresirano javnost. Zainteresiarni so se nam pridružili na predavanjih, delavnicah ter pri ostalih vsebinah, ki smo jih pripravili.

Z namenom povečanja kvalitete izkušnje študijske prakse ter boljšega povezovanja z organizacijami, je oddelek za biodiverzitetio v novembru gostil dogodek, ki je neposredno povezal študente z organizacijami iz prakse.

V juliju se je v ljubljanski cukrarni Cankarjev dom vrnila Slovesna razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanje mladih raziskovalcev, v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) - ZOTKINI TALENTI. Tradicionalno je sodelovala tudi UP FAMNIT, z zanimivimi matematičnimi miselnimi in logičnimi igrami ter predstavitvijo uporabe VR očal. Zastopali so nas z Oddelka za matematiko in Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT;

Oddelek za matematiko na UP FAMNIT je marca že tretjič organiziral priprave na splošno maturo iz matematike na višji ravni za dijake zaključnih letnikov. Prav tako so se uspešno zaključile tudi tradicionalne priprave na matemtaična tekmovanja za dijakinje in dijake vseh letnikov. .

V aprilu, sta UP FAMNIT v soorganizaciji z UP FHŠ, gostila dijake in dijakinje Gimnazije Šiška, ki so se udeležili naravoslovnega dneva. Srednješolci so preko predavanj, eksperimentov in delavnic spoznavali zanimive vsebine in se pri tem zabavali. V enakem mesecu, sta Oddelek za aplikativno naravoslovje in Oddelek za biodiverziteto pripravila OŠ Dante Alighieri, poučne vsebine o naravoslovnih vedah

Botanično društvo Slovenije že od leta 2011 na vsakoletnem srečanju obeležuje Wraberjev dan. V soboto, 11. 11. 2023, so tradicionalno jesensko srečanje gostili na raziskovalni postaji Barje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Letos poleti smo organizirali že 12. poletni tabor »Matematika je kul«, ki je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima matematika ali takim, ki morda še niso prepričani, da je matematika lahko tudi zabavna in uporabna.Famnitovi izleti v matematično vesolje in Famnitovih bioloških večerov, ki sta tudi letos v veliki meri potekala preko spleta in žela velik uspeh. Pripravili pa smo tudi matematični kviz za dijake srednjih šol.

Kot v preteklih letih pa smo tudi tokrat sodelovali v  projektu Evropska noč raziskovalcev, kjer so Famnitovi raziskovalci za obiskovalce pripravila številne zanimive delavnice.

Več informacij:

Sodelovanje z gospodarstvom in nevladnimi organizacijami

Na začetku leta se je na UP FTŠ odvil simpozij »Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah Slovenije«, kjer je sodelovalo več kot 10 raziskovalcev s treh univerz in petih fakultet: z Univerze na Primorskem – UP Famnit, UP FM, UP FTŠ Turistica, z Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta ter z Univerze v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske.

V sredini maja, je v sklopu projekta Zelena, digitalna in vključujoča UP v sodelovanju z UP FAMNIT potekala predstavitev novega priročnika za kmetovalce Ohranjanje krajinskih značilnosti na kmetijah – smernice in obstoječi finančni mehanizmi. Prav tako so v enakem mesecu, študentje v sodelovanju z Turistično združenje Portorož odprli razstavo v sklopu projekta Les v turizmu (LesTur): včeraj, danes, jutri.

V začetku junija sta našo fakulteto v sklopu bilateralnega projekta »Genetska in kemijska raznolikost slovenskega in korziškega smilja« obiskala prof. Marc Gibernau in prof. Félix Tomi z Univerze na Korziki. Izvedba projekta se je začela 1. januarja letos, pri sodelovanju UP z Univerzo na Korziki (CNRS - Laboratoire Sciences Pour l'Environnment), pa je nosilna institucija v Sloveniji UP FAMNIT.

Konec marca, je dr. Živa Fišer v sklopu projekta - Dan sajenja medovitih rastlin, izpostavila pomen divjih opraševalcev.

Izr. prof. Matjaž Kljun in izr. prof. Klen Čopič Pucihar, raziskovalca UP FAMNIT in UP IAM z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, sta gostovala na Univerzi v Malagi v sklopu projekta ERASMUS+ KA220: FTDCHE - Fostering the Transversal Digital Competences in Higher Education. Projekt FTDCHE, ki traja 30 mesecev, združuje 5 članic. Evropska komisija, ki finančno podpira projekt, zanj namenja 250.000 evrov. .

Več informacij:

Mednarodna vpetost in sodelovanja

Marca se je Oddelek za matematiko odpravil na Univerzo v Rijeki, kjer so matematiki obeh fakultet izmenjali znanje ter diskutirali o možnostih, ki jih prinaša prihodnje sodelovanje.

Mesec maj je bil na UP FAMNIT prav poseben, saj so nas obiskali številni profesorji in raziskovalci, s številnih univerz in držav, ki so v sklopu obiska spoznali fakulteto, se vključili v pedagoški proces in skupaj odpirali možnosti za prihodnje sodelovanje. V istem mesecu nas je obiskala Prof. Victoria Gould, predsednica etične komisije pri Evropskem matematičnem združenju, z Univerze York. Prav tako se je v maju odvijal teden T4EU, ki ga je gostila Univerza v Alicanteju. Dogodka se je udeležilo več kot 200 ljudi iz 8 držav.

V maju smo gostili predavatelja Erica Hansena iz Oregon State University v Corvallisu, Oregon, ZDA, v okviru projekta GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem.

V maju, v sklopu Erasmus kombiniranih intenzivnih programov (KIP) je na Univerzi za uporabne znanosti FH JOANNEUM v Kapfenbergu (Avstrija), v sodelovanju z Univerzo za uporabne znanosti Haaga-Helia (Helsinki, Finska), Univerzo v Alcali (Alcala de Henares, Španija), Tehnološkim inštitutom Bordeaux (Bordeaux, Francija) in Univerzo na Primorskem potekal univerzitetni tečaj Trajnostne računalniške obdelave: Ustvarjanje interdisciplinarnosti za ustvarjanje prostora prihodnosti 2023-2025 .

Ob koncu junija je Famnit obiskala prof. dr. Marina Nonić s Fakultete za Gozdarstvo, Univerze v Beogradu, ki se je v sklopu Srednje Evropskega programa za izmenjavo študentov in profesorjev (CEEPUS) udeležila obiska pri prof. dr. Eleni Bužan z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

V juliju so raziskovalci, dr. Blas Fernandez, dr. Roghayeh Maleki, dr. Giusy Monzillo, dr. Safet Penjić in dr. Sarobidy Razafimahatratra z Oddelka za matematiko na UP IAM in UP FAMNIT ter dr. Nino Bašić in dr. Tomaž Pisanski z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP IAM in UP FAMNIT, predstavili svoje izsledke na konferenci Combinatorial Objects and Their Applications (RICCOTA2023), v organizaciji Fakultete za matematiko, Univerze v Reki.

Julija se je namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, mudila v Brightonu, kjer je na 18. Evropskem kongresu psihologije predstavila izsledke svojih zadnjih študij.

V oktobru sta Izr. prof. Matjaž Kljun in izr. prof. Klen Čopič Pucihar, raziskovalca UP FAMNIT in UP IAM z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, gostovala na Oddelku za informacijske znanosti univerze Stellebonch v Južni Afriki v sklopu projekta Erasmus+ KA 171.

V novembru nas je v okviru Ponedeljkovega seminarja računalništva in informatike nas je v okviru Erasmus + izmenjave, obiskal prof. Ivan Luković z Univerze v Beogradu.

V istem mesecu sta se sodelavki UP FAMNIT, Sanja Sandić iz Službe za komuniciranje in Tanja Labus iz Službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, udeležili usposabljanja za zaposlene na Univerzi v Gentu. Tema usposabljanja je bila medkulturno sodelovanje in varnostna preventiva za odhodne Erasmus študente.

Več informacij:

Organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc in srečanj

V sredini marca smo obeleževali dan pi, ki je hkrati tudi mednarodni dan matematike. Mesec kasneje smo sodelovali pri soorganizaciji Evropske matematične olimpijade za dekleta (EGMO) v Portorožu

V maju je bila, v okviru Inštituta Andrej Marušič, Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM SCSR), izpeljana že 14. edicija konference TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji.

Isti mesec so se na Bledu v sklopu predavanj in delavnic navdušili udeleženci znanstvene delavnice »Grupe, grafi in vse vmes«, ki je potekala ob 70. rojstnem dnevu prof. Dragana Marušiča v Hotelu Rose na Bledu.

V juniju je v Kranjski Gori že desetič potekala mednarodno obarvana Slovenska konferenca o teoriji grafov (“10th Slovenian international conference on graph theory”), znana tudi kot "blejska konferenca"

Zadnji junijski teden smo zaključili z uspešno izvedbo že 11. mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike, ki jo skupaj organizirajo UP FAMNIT, UP IAM, SDAMS in IMFM. Na znanstveno srečanje, ki sicer poteka na Rogli, a je letos prvič potekalo v Kopru, na UP FAMNIT, se je prijavilo rekordnih 92 matematikov, ki so v sklopu bogatega programa lahko razpravljali o svojem raziskovalnem delu.

V juliju smo sodelovali pri soorganizaciji prve Evropske poletne šole umetne intelligence, ki je privabila preko 600 udeležencev iz Evrope, Severne in Latinske Amerike ter Azije.

V sredi septembra je v Izoli, v prostorih objekta Livade 1.0 med 15. in 16. septembrom potekal 6. Slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, ki je združil 63 udeležencev iz šestih držav – ob Sloveniji še iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nizozemske in Rusije. Teden kasneje je v soorganizaciji Statističnega društva Slovenije, UP Famnit in Univerze v Ljubljani, potekala 19. mednarodna konferenca aplikativne statistike. Tri-dnevno dogajanje je združilo 90 udeležencev iz 12 držav, poleg Slovenije še iz Avstrije, Češke, Francije, Hrvaške, Italije, Portugalske, Romunije, Srbije, Turčije, ZDA in Združenega kraljestva.

19. septembra 2023, se je uradno odprl 32. svetovni kongres Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (IASP), ki letos poteka v organizaciji Univerze na Primorskem – UP IAM, Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Pridobitev organizacije predstavlja čast in priznanje dosedanjemu delu centra.

v septembru je na Bledu potekala 150. obletnica rojstva očeta slovenske matematike. Na konferenci slovenskih matematikov, se je zbralo okoli 80 udeležencev. Dogodek je organiziral Odbor za matematiko pri DMFA s soorganizatorji UP FAMNIT, Fakulteto za matematiko in fziko Univerze v Ljubljani in podjetjem Abelium ter pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Več informacij:

13. slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT in promocija doktorjev znanosti UP

Slavnostna podelitev diplom potekala v Gledališču Koper. Seveda pa fakulteta, kot vsako leto, podelila  pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

Trinajsta generacija diplomantk in diplomantov UP FAMNIT – teh je bilo v zadnjem letu 126 – bo obogatila lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije in psihologije.

Preberi več: 13. Slavnostna podelitev diplom

Novost: nov študijski program

Sprememba imena študijskega programa. V letu 2023 je bil študijski program prenovljen. Med večjimi spremembami je tudi sprememba imena študijskega programa - študijski program Sredozemsko kmetijstvo smo preimenovali v Agronomija. Spremembe študijskega programa, vključno z novim imenom programa, veljajo za študente, ki se bodo prvič vpisali v študijski program v študijskem letu 2024/25.

Preberi več > Sprememba imena študijskega programa

Vodstvo fakultetena vrh

Dekan: prof. dr. Ademir Hujdurović 

Prodekan za raziskovanje: prof. dr. Marko Orel

Prodekanja za študijske zadeve:  prof. dr. Dunja Bandelj

Prodekanja za kakovost: prof. dr. Elena Bužan

Predstojniki oddelkov:

Tajnik fakultete: Nataša Vraneš

Kontaktni podatki na vrh

Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška 8
6000 Koper

Telefon: + 386 (5) 611 75 70 (Tajništvo)
Telefon: + 386 (5) 611 75 75 (Referat za študente)
Faks:      + 386 (5) 611 75 71
info@famnit.upr.si
referat@famnit.upr.si

(Posodobljeno: 29. 12. 2023)