Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Na kratko o Famnitu

natisni

Poglejte tudi:
Študijsko leto 2021/2022
Študijsko leto 2020/2021
Študijsko leto 2019/2020
Študijsko leto 2018/2019
Študijsko leto 2017/2018
Študijsko leto 2016/2017
Študijsko leto 2015/2016
Študijsko leto 2014/2015
Študijsko leto 2013/2014
Študijsko leto 2012/2013
Študijsko leto 2011/2012
Študijsko leto 2010/2011

Študenti 2022/23

Podatki o vpisu

Dodiplomski: 705
Magistrski: 180
Doktorski: 44
Skupaj: 929

Prvič vpisani v 1. letnik (bruci)

Dodiplomski: 270
Magistrski: 69
Doktorski: 18
Skupaj: 357

 

Tuji študenti

Dodiplomski*: 355
Magistrski**: 59
Doktorski***: 24
Skupaj****: 438 (47,1 % vseh vpisanih študentov)

* Iz: Azerbajdžana, Bangladeša, Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Estonije, Grčije, Hrvaške, Indije, Italije, Kosova, Madžarske, Poljske, Ruske federacije, Severne Makedonije, Španije, Srbije, Ukrajine, Uzbekistana in Združenih držav Amerike.
** Iz: Bolgarija, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Gane, Hrvaške, Indije, Kazahstana, Kosova, Madžarske, Ruske federacije, Severne Makedonije, Srbije in Ukrajine.
*** Iz: Belorusije, Bosne in Hercegovine, Filipinov, Gane, Hrvaške, Irana, Italije, Kitajske, Madžarske, Pakistana, Ruske federacije, Severne Makedonije, Šrilanke, Tunizije in Združenih držav Amerike.
**** Delež tujih študentov na podlagi državljanstva.
 

Erasmus in druge izmenjave študentov***

Incoming*: 26
Outgoing**: 26+17
* Iz: Češke, Francije, Grčije, Italije, Madžarske, Poljske, Srbije,  Španije in Turčije.
** V: Avstrijo, Češko, Finsko, Francijo, Hrvaško, Irsko, Madžarsko, Nemčijo,  Nizozemsko, Norveško, Portugalsko, Španijo
*** Informacije na dan 7. 11. 2022, ki so pridobljene na podlagi že prisotnih študentov, na podlagi nominacij in prijav.
 

Struktura študentov po spolu

Ženske: 525 (56,51 %)
Moški: 404 (43,49 %)

 

Delež študentov FAMNIT v strukturi študentov UP

Število vseh študentov UP: 5.745*
Število študentov UP FAMNIT: 929 (16,3 %)

* Podatek je z dne 28. 10. 2022.
 

Podatki o vpisu po študijskih programih

Dodiplomski študij (redni študij):

 • Matematika (slovenska izvedba): 20 (1. letnik: 9 / 2. letnik: 4 / 3. letnik: 5 / absolvent: 2)
 • Matematika (angleška izvedba): 39 (23/9/4/3)
 • Matematika v ekonomiji in financah: 24 (22/1/0/1)
 • Računalništvo in informatika (slovenska izvedba): 123 (57/44/14/8)
 • Računalništvo in informatika (angleška izvedba): 151 (79/42/18/12)
 • Bioinformatika (slovenska izvedba):  38 (23/10/4/1)
 • Bioinformatika (angleška izvedba): 42 (18/11/9/4)
 • Varstvena biologija / Biodiverziteta: 96 (34/35/20/7)
 • Sredozemsko kmetijstvo (VS): 49 (25/3/14/7)
 • Biopsihologija: 123 (40/35/29/19)

Magistrski študij (redni študij):

 • Matematične znanosti (slovenska izvedba): 3 (1. letnik: 1 / 2. letnik: 2 / absolvent: 0)
 • Matematične znanosti (angleška izvedba): 4 (2/1/1)
 • Matematika s finančnim inžiniringom: 0 (0/0/0)
 • Računalništvo in informatika: 24 (16/3/5)
 • Varstvo narave: 42 (14/5/23)
 • Biopsihologija: 20 (6/7/7)
 • Psihologija: 69 (27/23/19)
 • Trajnostno grajeno okolje (slovenska izvedba): 1 (0/0/1)
 • Trajnostno grajeno okolje (angleška izvedba): 5 (3/2/0)
 • Podatkovna znanost (slovenska izvedba): 7 (2/0/5)
 • Podatkovna znanost (angleška izvedba): 5 (3/2/0)

Doktorski študij  (izredni študij):

 • Matematične znanosti (slovenska izvedba): 3 (1. letnik: 1 / 2. letnik: 1 / 3. letnik: 0 / absolvent: 1)
 • Matematične znanosti (angleška izvedba): 6 (2/1/2/1)
 • Računalništvo in informatika (slovenska izvedba): 5 (3/2/0/0)
 • Računalništvo in informatika (angleška izvedba): 9 (5/0/1/3)
 • Računalništvo in informatika (mednarodni, 4-letni): 1 (0/0/0/0/1)
 • Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (slovenska izvedba): 4 (2/1/1/0)
 • Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (angleška izvedba): 11 (4/3/4/0)
 • Suicidologija in duševno zdravje (slovenska izvedba): 3 (0/2/1/0)
 • Suicidologija in duševno zdravje (anlgeška izvedba): 2 (1/0/1/0)
 

Študenti po regionalni pripadnosti

 

 • Gorenjska - 36 (7,33 %)
 • Goriška - 47 (9,57 %)
 • Jugovzhodna - 21 (4,28 %)
 • Koroška - 8 (1,63 %)
 • Obalno-kraška - 140 (28,51 %)
 • Osrednjeslovenska - 136 (27,70 %)
 • Podravska 32 - (6,52 %)
 • Pomurska - 8 (1,63 %)
 • Posavska - 9 (1,83 %)
 • Primorsko-notranjska - 15 (3,05 %)
 • Savinjska - 33 (6,72 %)
 • Zasavska - 6 (1,22 %)

 

Podatki o vpisu 2007/08 - 2022/23na vrh

Študijsko leto Dodiplomski Magistrski Doktorski SKUPAJ
2022/23 705 180 44 929
2021/22 666 184 39 889
2020/21 610 203 32 845
2019/20 483 165 19 667
2018/19 402 153 13 568
2017/18 385 148 9 542
2016/17* 558 176 26 760
2015/16* 560 185 26 771
2014/15* 596 178 25 799
2013/14* 610 134 32 776
2012/13* 589 79 32 700
2011/12* 465 61 33 559
2010/11* 332 68 17 417
2009/10 197 27 11 235
2008/09 149 36 7 192
2007/08 71 46 9 126
* Od študijskega leta 2010/11 do vključno študijskega leta 2016/17 so v podatke o vpisu vključeni študenti vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija. S študijskim letom 2017/18 se je izvajanje vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija preneslo na UP FVZ.

Diplomanti 2008 - 2021na vrh

Leto Dodiplomski Magistrski Doktorski SKUPAJ
2021 60 35 0 95
2020 61 34 2 97
2019 68 31 2 101
2018 95 25 3 123
2017* 103 32 4 139
2016* 79 15 5 99
2015* 89 11 5 105
2014* 90 13 4 107
2013* 59 1 3 63
2012* 30 12 1 43
2011 14 2 1 17
2010 8 2 0 10
2009 0 5 0 5
2008 1 1 1 3
SKUPAJ 757 219 31 1007
* Od leta 2012 do vključno 2017 so v podatke o diplomantih vključeni študenti vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija. S študijskim letom 2017/18 se je izvajanje vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija preneslo na UP FVZ. V času od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2017 je na UP FAMNIT zaključilo študij 68 diplomantov Aplikativne kineziologije, 1. stopnja, 14 diplomantov Aplikativne kineziologije, 2. stopnja in 7 diplomantov Aplikativne kineziologije, 3. stopnja.

Študijski programi 2022/23na vrh

Študijski programi, ki se izvajajo v slovenskem jeziku:

Študijski programi, ki se vzporedno izvajajo tudi v angleškem jeziku:

Vsi študijski programi so kreditno ovrednoteni po Evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System).

Študijska področja UP FAMNIT po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve.

Raziskovanje (leto 2021)*na vrh

Na področju raziskovanja UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT. 

Izvirni znanstveni članki Raziskovalne skupine UP FAMNIT v letu 2021 (1. 1. 2021 - 31. 12. 2021) (vir: Sicris), podatki na dan 7. 11. 2022:

 • SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h): 252 (98/95/35/24)
 • A&HCI ali Scopus: 16
 • Drugo: 17
 • Skupaj: 285

Izvirni znanstveni članki Raziskovalne skupine UP IAM v letu 2021 (1. 1. 2021 - 31. 12. 2021) (vir: Sicris):

 • SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h): 184 (68/75/27/14)
 • A&HCI ali Scopus: 15
 • Drugo: 7
 • Skupaj: 206
* Podatki za leto 2022 bodo na voljo v februarju 2023.

Pedagoško, raziskovalno in administrativno osebje 2021/22*na vrh

 Število zaposlenih in pogodbenih delavcev (oktober 2021)

 • Učitelji in raziskovalci:
  Zaposleni: 159 (83,92 FTE)
  Pogodbeni sodelavci: 40
  Skupaj: 199
 • Od tega tujci: 53
  Zaposleni: 47
  Pogodbeni sodelavci: 6
 • Administrativno osebje: 34 (28,68 FTE)

Struktura osebja po spolu

 • Učitelji in raziskovalci:
  Moški: 123 (61,81 %)
  Ženske: 76 (38,19 %)
 • Administrativno osebje:
  Ženske: 28 (82,35 %)
  Moški: 6 (17,65 %)

Starostna struktura osebja

Starost Moški Ženske SKUPAJ
20-30 17 21 38
31-40 34 36 70
41-50 33 34 67
51-60 30 8 38
61-70 12 5 17
71 in več 3 0 3
SKUPAJ 129 104 233
* Podatki za leto 2022 bodo na voljo v januarju 2023.

Finančni podatki za leto 2021*na vrh

Prihodki skupaj: 5.6 mio. EUR

Viri financiranja EUR
MIZŠ - sredstva za izobraževalno dejavnost 3.907.240
ARRS - sredstva za raziskovalno dejavnost 946.743
Drugi proračunski viri (druga ministrstva in proračuni lokalnih skupnosti) 59.658
Proračun Evropske unije - komunitarni programi 529.340
Javna služba - drugo 162.990
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 32.024
SKUPAJ v 2021 5.637.99
* Podatki za leto 2022 bodo na voljo v februarju 2023.

Pomembni dosežki v letu 2021*na vrh

Dosežki zaposlenih

Med letošnjimi prejemniki Zoisovih nagrad in priznanj smo imeli kar dva zaposlena na UP FAMNIT, in sicer prof. dr. István Kovács, prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na področju algebraične teorije grafov in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, prejemnica Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja.

Izr. prof. Marko Tkalčič z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT je postal predsednik programskega odbora, najvišje znanstvene funkcije na mednarodni konferenci ACM UMAP 2021 (29th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization), ki je potekala od 21. do 25 Junija 2021. Funkcijo si je delil z Navo Tintarev z Univerze v Maastrichtu.

Portal »Živ? Živ!«, ki deluje pod okriljem UP Inštituta Andrej Marušič, in ki ga so-ustvarjajo  raziskovalci UP FAMNIT, delujoči v okviru Slovenskega centra za raziskovanje samomora, je postal prejemnik Prometeja znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2020.

Prof. dr. Tomaž Pisanski, predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT, je pod soavtorstvom v reviji Nature Commmunications objavil raziskavo. Gre za izjemno ugledno znanstveno revijo z odprtim dostopom, ki objavlja visokokakovostne raziskave z vseh področij naravoslovja in ima faktor vpliva več kot 12.

Doc. dr. Laura Iacolina z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT pa je bila sourednica nove znanstvene monografije z naslovom “Understanding and combatting African Swine Fever: A European perspective”, izdana pri Wageningen Academic Publishers.

Na 18. Slavnostni akademiji ob Tednu Univerze na Primorskem so bili med prejemniki nagrad in priznanj UP tudi sodelavci in študent UP FAMNIT:

 • doc. dr. Živa Fišer je prejela Svečano listino Univerze na Primorskem
 • prof. dr. István Kovács ter izr. prof. dr. Lara Lusa sta prejela Nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem
 • Andreja Olovec ter Martin Senič sta prejela Nagrada Srečko Kosovel
 • Taja Pajmon Rak je prejela Priznanje za študente Univerze na Primorskem
 • Lara Gorela pa je prejela Zahvalo sodelavcem iz strokovnih služb.

V sklopu Tedna UP je na Inavguraciji izvoljenih v redne profesorice in profesorje UP, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo prof. dr. Štefko Miklavič, izročil odločbe o izvolitvi v naziv tudi novim šestim novim rednim profesoricam in profesorjem UP - prof. dr. Eleni Bužan za področje Biokemije, prof. dr. Istvánu Kovácsu za področje Matematike, prof. dr. Andreji Kutnar za področje Znanosti o lesu, prof. dr. Martinu Milaniču za področje Matematike, prof. dr. Gaju Vidmarju za področje Biomedicinske statistike ter prof. dr. Vitu Vitrihu za področje Matematike.

Prof. dr. Vladimir Batagelj z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT je na Statističnem dnevu 2021 prejel Blejčevo priznanje 2020.

Dr. Andrej Brodnik z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije je prevzel predsednikovanje Društva za računalništvo in informatiko – ACM Slovenija  do marca 2023, doc. dr. Branko Kavšek pa je za isto obdobje prevzel mandat tajnika društva.

Prof. dr. Diego De Leo izvoljen na mesto predsednika združenja "L'Associazione Italiana di Psicogeriatria" za mandatno obdobje 2023 - 2025.

Dr. Črtomir Tavzes, raziskovalec na UP in InnoRenew CoE, je postal član Tehnološkega sveta Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP-Krožno gospodarstvo) za obdobje 3. faze delovanja, in sicer od junija 2021 do septembra 2023.

Prof. dr. Andreja Kutnar, redna profesorica na Univerzi na Primorskem in direktorica InnoRenew CoE, pa je bila imenovana za članico Strokovnega sveta Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), in sicer za obdobje treh let, od 10. 6. 2021 do 9. 6. 2024.

Doc. dr. Maja Smrdu z Oddelka za psihologijo UP FAMNIT je bila 10. junija 2021 izvoljena v Etično komisijo Evropskega olimpijskega komiteja, in sicer kot ena izmed treh članov omenjene komisije.

Prof. dr. Urban Bren, prorektor za prenos znanja na Univerzi v Mariboru, ter profesor na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo (UP FAMNIT) je postal nacionalni koordinator Republike Slovenije v  Evropski biobanki BBMRI-ERIC.

Izr. prof. dr. Marko Tkalčič je objavil članek "Investigating the impact of recommender systems on user-based and item-based popularity bias" v prestižni reviji Elsevier Information Processing and Management (faktor vpliva = 4.787, A") v soavtorstvu s kolegi z univerz University of Bergen (Norveška) in University of Oulu (Finska).

Oktobra smo se veselili razglasitve, da so naši raziskovalci uvrščeni na Elsevierjevo lestvico najpogosteje citiranih avtorjev. Gre za lestvico najbolj citiranih znanstvenikov in raziskovalcev v letu 2020, ki jo je oktobra letos objavil Elsevier, med njimi pa so tudi raziksovalci iz UP Famnit in UP IAM, dr. Dragan Marušič, dr. Štefan Bojnec, dr. Marko Tkalčič, dr. Andreja Kutnar in dr. Tomislav Levanič.

Več informacij:

Znanstveno-raziskovalni dosežki UP FAMNIT

Raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT so tudi letos uspešno pridobili nove raziskovalne projekte.

Aprila smo uspešno pridobili sofinanciranje Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za prilagojene raziskovalne projekte v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). UP FAMNIT je pridobil tri od desetih sofinanciranih projektov, ki se bodo izvajali v obdobju 1. 6. 2021 – 31. 5. 2024. Vrednost vsakega projekta je je 150.000 Eur. Vodje odobrenih projektov so prof. dr. István Kovács, prof. dr. Dušanka Janežič in prof. dr. Bojan Kuzma.

Pridobili smo tudi dva nova projekta bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Bosno in Hercegovino na področju matematike, ki bosta trajala v obdobju od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023.

Pridobili pa smo tudi štiri temeljne raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) s področij matematika, psihiatrija in psihologija. Vodje odobrenih temeljnih projektov na UP FAMNIT ter UP IAM so prof. dr. Diego de Leo,  prof. dr. Štefko Miklavič, izr. prof. dr. Vita Poštuvan ter izr. prof. dr. Russell Stephen Woodroofe.

Konec novembra smo dočakali tisočo diplomantko UP FAMNIT od ustanovitve fakultete.

Več informacij:

Uspehi naših študentov

Študenti računalništva in informatike ter matematike so se tudi v letu 2021 izkazali na raznih domačih in mednarodnih tekmovanjih.

Sodelovali so na študentskem tekmovanju Univerzitetni programerski maraton 2021 (UPM 2021). Najboljše uvrščeno ekipo Univerze na Primorskem so z imenom COVID 19 predstavljali M. Besher Massri, Mirza Redžić in Nemanja Torbica. Trojica je sodelovala tudi univerzitetnem programerskem tekmovanju CERC 2020 (srednjeevropsko regijsko tekmovanje ACM ICPC), ki ga je organizirala Češka tehniška univerza v Pragi. Ekipa Univerze na Primorskem je zasedla 34. mesto, kar je zelo lep uspeh, saj velja srednjeevropska regija za eno izmed najtežjih na svetu.

Na 28. mednarodnem matematičnem študentskem tekmovanju (International Mathematics Competition for University Students 2021) je izjemen uspeh letos dosegel študent matematike na UP FAMNIT Besfort Shala, ki je s 23 točkami dosegel srebrno medaljo oz. drugo nagrado. Častno omembo sta prejela Todor Antić (7 točk) ter Dorotea Redžepi (4 točke).

Študenti matematike so se izkazali tudi na mednarodnem matematičnem internetnem tekmovanju Open International Internet-Olympiad 2021, kjer se je najbolje odrezala Laura Ogrin, ki je bila povabljena v 3. krog tekmovanja. Ta je za njo potekal 13. maja na domači fakulteti. Laura se je odlično odrezala in prejela 3. nagrado.

Revija American Mathematical Monthly objavila matematični problem, ki ga je predlagal Besfort Shala, nekdanji študent 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Matematika na UP FAMNIT. Gre za izjemen dosežek, saj gre za prestižno mednarodno matematično revija, v kateri objavljajo vrhunski raziskovalci.

Avgusta pa so študenti UP FAMNIT pridobili organizacijo mednarodne konference SymBioSE - Symposium of Biology Students of Europe.

Oktobra so študenti UP FAMNIT uspešno izpeljali prvo Biološko-psihološko študentsko konferenco, ki je bila uspešna nad pričakovanji.

Študenti UP FAMNIT so jeseni ustanovili študentski klub Googlovih razvijalcev Univerze na Primorskem (GDSC Primorska), ki uspešno sledi cilju snovanja nove raziskovalne skupine Univerze na Primorskem.

V juniju smo dobili prvega diplomanta magistrskega študijskega programa 2. stopnje Podatkovna znanost. Lisi Qarkaxhija zaključil magistrski študij Podatkovna znanost z magistrsko nalogo »Network based predictive modelling« (Modeliranje napovedovanja s pomočjo omrežij), pod mentorstvom izr. prof. dr. Miklósa Kreśza in somentorstvom asist. Lászlo Hajdu.

Septembra pa smo dobili prvo diplomantko dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika na angleški izvedbi. Doroteja Vujinović zaključila dodiplomski študij Bioinformatike na angleški izvedbi z diplomsko nalogo »Transformacija Burrows-Wheelerja (Burrows-Wheeler Transfrom)«, pod mentorstvom prof. dr. Andreja Brodnika.

Samanta Hervol pa je postala prva diplomantka na magistrskem študijskem programu Psihologija, pod mentorstvom izr. prof. dr. Vite Poštuvan in somentorstvom asist. dr. Tine Podlogar predstavila magistrsko nalogo z naslovom »Pismenost o duševnem zdravju, stigma in stališča do iskanja strokovne psihološke pomoči med slovenskimi mladostniki«.

Več informacij:

Aktivnosti na področju popularizacije in promocije naravoslovja

Doc. dr. Klen Čopič Pucihar je bil jeseni 2020 gost na TedEx Ljubljana. Na dogodku, ki je potekal virtualno, je v nastopu z naslovom “The bottleneck of human-computer interaction” razmišljal o aktualnih temah s področja računalništva in umetne intelligence.

Januarja 2021 je potekal tradicionalni matematični dan za dijake, ki ga profesorji UP FAMNIT organizirajo za dijake 3. letnikov Gimnazije Koper, ki je tokrat potekal preko spleta. Konec meseca pa je prof. dr. Janez Žibert za širšo javnost predaval “O matematiki širjenja SARS-CoV-2”.

V začetku februarja 2021je dr. Rado Pezdir z Oddelka za matematiko UP FAMNIT pripravil poljudno predavanje za širšo javnost na temo borzne vojne za delnice podjetja GameStop.

Oddelek za matematiko na UP FAMNIT je marca prvič organiziral priprave na splošno maturo iz matematike na višji ravni za dijake zaključnih letnikov.

Marca se je UP FAMNIT oz. raziskovalci z Oddelka za Biodiverziteto pridružil akciji opazovanja pomladanskih jegličev. K sodelovanju smo povabili širšo javnost oz. posameznike, ki so med želeli prispevati k resnični znanstveni raziskavi.

Junija je v organizaciji oddelkov za psihologijo Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem ter v sodelovanju z Nacionalnim odborom za podeljevanje certifikata EuroPsy potekala prva Psihološka magistrska konferenca.

Izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik je ob Svetovnem dnevu etike v sklopu mednarodnega projekta Resbios predaval na temo: “Vloga etike v znanosti”.

Poleti smo organizirali že 10. poletni tabor »Matematika je kul«, Poletno šolo o zeleni infrastrukturi na Slovenskem krasu ter drugo (Bio)psihološko poletna šolo UP FAMNIT . Ravno tako smo izvedli niz predavanj Famnitovi izleti v matematično vesolje in Famnitovih bioloških večerov, ki sta tudi letos v veliki meri potekala preko spleta in žela velik uspeh. Konec leta pa smo pripravili že tradicionalni kviz za osnovnošolce in dijake srednjih šol Matematični adventni koledar.  

Kot v preteklih letih pa smo tudi tokrat sodelovali v  projektu Evropska noč raziskovalcev, kjer so Famnitovi raziskovalci za obiskovalce pripravila številne zanimive delavnice.

Več informacij:

Sodelovanje z gospodarstvom in nevladnimi organizacijami

Doc. dr. Vida Groznik se je konec novembra 2020 udeležila 3. Odprtega foruma Slovenske digitalne koalicije, ki je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije. Mesec kasneje je dr. Groznik nastopila na spletnem seminarju Umetna inteligenca v zdravstvu in medicini, ki je potekal pod okriljem GZS – Gospodarske zbornice Slovenije.

UP FAMNIT je se je v začetku leta 2021 tudi tokrat udeležila, letos že 13. Informative, kjer je javnosti predstavila svoje aktivnosti in študijske programe, dogodek pa je potekal v virtualni obliki.

Junija je bil v okviru raziskovalnega sodelovanja med raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE ter Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) predstavljen projekt FRISSBE Požarno-varno trajnostno grajeno okolje (Fire-safe sustainable built environment), ki je financiran iz programa Obzorje 2020 (WIDESPREAD: ERA Chair) in bo trajal šest let.

Junija se je zaključil projekt »Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre« na Purissimi – KZ Agraria, pri katerem so pomembno vlogo odigrali tudi naši zaposleni z dr. Dunjo Bandelj na čelu.

Jeseni je fakulteto obiskal minister za digitalno preobrazbo, Mark Boris Andrijanič, med svojim obiskom pa  je podrobneje spoznal delovanje Centra za kriptografijo UP FAMNIT ter Laboratorij za interakcijo človek-računalnik – HICUP.

Decembra je dr. Andrej Sovinc z Oddelka za biodiverziteto pristojnim za kakovost okolja, predstavil študijo z naslovom »Analiza zavarovanih morskih (vodnih) območij v EUSAIR in predlogi korektivnih ukrepov«.

Istega meseca pa smo na UP FAMNIT organizirali prvi Virtualni karierni dan, dogodku se je odvilo več kot 30 razgovorov s potencialnimi delodajalci iz različnih področij.

Na dogodku so ob 75-letnici Leka je Novartis v Sloveniji namenili 75.000 evrov Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem za razvoj in implementacijo novih raziskovalnih projektov, ki bodo nastali v sodelovanju interdisciplinarnih ekip Novartisovih strokovnjakov ter znanstvenikov in raziskovalcev Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Več informacij:

Mednarodna vpetost in sodelovanja

Raziskovalci z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije (DIST) ter Laboratorija za interakcijo človek-računalnik – HICUP so jeseni 2020 sodelovali na mednarodni virtualni konferenci ACM MobileHCI 2020. Na njej so predstavili tri članke, ki so plod sodelovanja z raziskovalci z Japonske, Koreje, Mehike in Finske, izr. prof. dr. Matjaž Kljun pa je bil so-organizator sekcije demonstracij različnih prototipov (Demo & Interactivity Co-Chair).

Aprila je na UP FAMNIT potekalo 3-dnevno izobraževanje v sklopu ERASMUS+ projekta ELBA za partnerje iz centralne Azije. Cilj je bil predati partnerjem iz centralne Azije (CA) znanja s področij osnov analize masovnih podatkov.

Konec istega meseca pa smo, tokrat že četrtič, organizirali Mednarodno matematično tekmovanje Univerze na Primorskem na Kosovu, katerega se je udeležilo 11 dijakov s Kosova. Pri organizaciji tekmovanja so aktivno sodelovali profesorji UP FAMNIT in redno vpisani študenti UP FAMNIT s področja matematike, ki vsako leto podajo pobudo za organizacijo takšnega tekmovanja.

UP FAMNIT je v sklopu projekta InCompEdu – Innovative Competence in Online Higher Education postala vodja Intelektualnega rezultata “Ustvarjanje digitalnih kompetenc v akademski skupnosti prihodnosti”, znotraj katerega se bo razvilo smernice do dostopnih virtualnih orodjih, primernih za visokošolske učitelje, ter “filmoteka” z navodili za podporo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev pri razvoju spletnih ali hibridnih oblik izobraževanja. Projekt, ki potekal pod okriljem programa ERASMUS +, se je pričel 1. aprila 2021 in bo trajal dve leti.

Julija smo gostili vrhunske raziskovalce s področja teorije grafov. UP FAMNIT je obiskal prof. dr. Daniel Kráľ, tudi tokrat v sklopu raziskovalnega dela na področju teorije grafov, kjer raziskovalno sodeluje z doc. dr. Matjažem Krncem.

Istega meseca pa je Univerzo na Primorskem obiskal tudi predsednik Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) akad. prof. dr. Jean-Pierre Bourguignon, ki se v Sloveniji mudi v okviru širšega dogodka, posvečenega znanosti in raziskovanju v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Oktobra so se naši raziskovalci udeležili srečanja v Bologni, v sklopu COST akcije 18201 - »Conserve Plants«, ki jo vodi doc. dr. Živa Fišer.

Več informacij:

Organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc in srečanj

V začetku novembra so raziskovalci z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije (DIST) ter Laboratorija za interakcijo človek-računalnik – HICUP organizirali Slovensko konferenco Interakcija Človek-Računalnik v Informacijski družbi 2020 (Human-Computer Interaction in Information Society - HCI-IS ), ki je v celoti potekala preko spleta. Istega istega meseca so sodelovali na mednarodni virtualni konferenci ACM MobileHCI 2020. V začetku novembra pa so, v okviru premierne konference o interaktivnih površinah in prostorih ACM ISS 2020, organizirali prvo mednarodno delavnico na temo medsebojne interakcije pri uporabi različnih sistemov mešane resničnosti - Cross-Reality Interaction (XR).

Januarja 2021 je konzorcij za industrijsko matematiko SI-MATH-IN za EU-MATHS-IN, katerega je članica tudi UP FAMNIT organizirala prvi prvi seminar skupine SI-MATH-IN z naslovom “Heuristike in metahevristike – zakaj ne enostavno”. Predaval je prof. dr. Janez Žerovnik iz Laboratorija za matematiko na Fakulteti za strojništvo UL, IMFM, dogodek je potekal preko spleta.

Konec maja je, tokrat sicer sicer virtualno, potekala že tradicionalna mednarodna konferenca Triple i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, ki jo organizirajo UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora, De Leo Fund Onlus in  International Association for Suicide Prevention.

Od 21. do 26. junija 2021 je potekal eden največjih znanstvenih dogodkov v Sloveniji – 8. Evropski kongres matematike, kjer smo gostili preko 1773 udeležencev iz vsega sveta. Kongres je potekal v hibridni obliki – preko spleta ter v Kongresnem centru Bernardin v Porotoržu, spremljala pa ga je vrsta spremljevalnih dogodkov.

Kongresu je sledila že tradicionalna mednarodna poletna šola iz matematike na Rogli.

Več informacij:

11. slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT in promocija doktorjev znanosti UP

Zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je Slavnostna podelitev diplom potekala delno na daljavo in delno v živo. Seveda pa fakulteta, kot vsako leto, podelila  pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

Enajsta generacija diplomantk in diplomantov UP FAMNIT – teh je bilo v zadnjem letu natanko 100 – bo obogatila lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstvenimi biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije in psihologije.

Tudi letos je fakulteta podelila pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti. Seznam prejemnikov pohval v letu 2020 ter 2021 je dostopen tukaj.

Preberi več:

11. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT, 28. maj 2021

Novost: nov študijski program

Marca 2021 je Univerza na Primorskem uspešno pridobila akreditacijo novega doktorskega interdisciplinarnega študijskega programa 3. stopnje Suicidologija in duševno zdravje, ki se je, v sodelovanju z UP IAM Slovenskim centrom za raziskovanje samomora, na UP FAMNIT začel izvajati v študijskem letu 2021/2022.

Vodstvo fakultetena vrh

Dekan: izr. prof. dr. Ademir Hujdurović 

Prodekan za raziskovanje: izr. prof. dr. Marko Orel

Prodekanja za študijske zadeve: izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Prodekanja za kakovost: prof. dr. Elena Bužan

Predstojniki oddelkov:

Tajnik fakultete: Nataša Vraneš

Kontaktni podatki na vrh

Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška 8
6000 Koper

Telefon: + 386 (5) 611 75 70 (Tajništvo)
Telefon: + 386 (5) 611 75 75 (Referat za študente)
Faks:      + 386 (5) 611 75 71
info@famnit.upr.si
referat@famnit.upr.si

(Posodobljeno: 8. 11. 2021)

* Podatki za leto 2022 bodo na voljo v januarju 2023.