Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Na kratko o Famnitu

natisni

Poglejte tudi:
Študijsko leto 2021/2022
Študijsko leto 2020/2021
Študijsko leto 2019/2020
Študijsko leto 2018/2019
Študijsko leto 2017/2018
Študijsko leto 2016/2017
Študijsko leto 2015/2016
Študijsko leto 2014/2015
Študijsko leto 2013/2014
Študijsko leto 2012/2013
Študijsko leto 2011/2012
Študijsko leto 2010/2011

Študenti 2022/23

Podatki o vpisu

Dodiplomski: 705
Magistrski: 180
Doktorski: 44
Skupaj: 929

Prvič vpisani v 1. letnik (bruci)

Dodiplomski: 270
Magistrski: 69
Doktorski: 18
Skupaj: 357

 

Tuji študenti

Dodiplomski*: 355
Magistrski**: 59
Doktorski***: 24
Skupaj****: 438 (47,1 % vseh vpisanih študentov)

* Iz: Azerbajdžana, Bangladeša, Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Estonije, Grčije, Hrvaške, Indije, Italije, Kosova, Madžarske, Poljske, Ruske federacije, Severne Makedonije, Španije, Srbije, Ukrajine, Uzbekistana in Združenih držav Amerike.
** Iz: Bolgarija, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Gane, Hrvaške, Indije, Kazahstana, Kosova, Madžarske, Ruske federacije, Severne Makedonije, Srbije in Ukrajine.
*** Iz: Belorusije, Bosne in Hercegovine, Filipinov, Gane, Hrvaške, Irana, Italije, Kitajske, Madžarske, Pakistana, Ruske federacije, Severne Makedonije, Šrilanke, Tunizije in Združenih držav Amerike.
**** Delež tujih študentov na podlagi državljanstva.
 

Erasmus in druge izmenjave študentov***

Incoming*: 26
Outgoing**: 26+17
* Iz: Češke, Francije, Grčije, Italije, Madžarske, Poljske, Srbije,  Španije in Turčije.
** V: Avstrijo, Češko, Finsko, Francijo, Hrvaško, Irsko, Madžarsko, Nemčijo,  Nizozemsko, Norveško, Portugalsko, Španijo
*** Informacije na dan 7. 11. 2022, ki so pridobljene na podlagi že prisotnih študentov, na podlagi nominacij in prijav.
 

Struktura študentov po spolu

Ženske: 525 (56,51 %)
Moški: 404 (43,49 %)

 

Delež študentov FAMNIT v strukturi študentov UP

Število vseh študentov UP: 5.745*
Število študentov UP FAMNIT: 929 (16,3 %)

* Podatek je z dne 28. 10. 2022.
 

Podatki o vpisu po študijskih programih

Dodiplomski študij (redni študij):

 • Matematika (slovenska izvedba): 20 (1. letnik: 9 / 2. letnik: 4 / 3. letnik: 5 / absolvent: 2)
 • Matematika (angleška izvedba): 39 (23/9/4/3)
 • Matematika v ekonomiji in financah: 24 (22/1/0/1)
 • Računalništvo in informatika (slovenska izvedba): 123 (57/44/14/8)
 • Računalništvo in informatika (angleška izvedba): 151 (79/42/18/12)
 • Bioinformatika (slovenska izvedba):  38 (23/10/4/1)
 • Bioinformatika (angleška izvedba): 42 (18/11/9/4)
 • Varstvena biologija / Biodiverziteta: 96 (34/35/20/7)
 • Sredozemsko kmetijstvo (VS): 49 (25/3/14/7)
 • Biopsihologija: 123 (40/35/29/19)

Magistrski študij (redni študij):

 • Matematične znanosti (slovenska izvedba): 3 (1. letnik: 1 / 2. letnik: 2 / absolvent: 0)
 • Matematične znanosti (angleška izvedba): 4 (2/1/1)
 • Matematika s finančnim inžiniringom: 0 (0/0/0)
 • Računalništvo in informatika: 24 (16/3/5)
 • Varstvo narave: 42 (14/5/23)
 • Biopsihologija: 20 (6/7/7)
 • Psihologija: 69 (27/23/19)
 • Trajnostno grajeno okolje (slovenska izvedba): 1 (0/0/1)
 • Trajnostno grajeno okolje (angleška izvedba): 5 (3/2/0)
 • Podatkovna znanost (slovenska izvedba): 7 (2/0/5)
 • Podatkovna znanost (angleška izvedba): 5 (3/2/0)

Doktorski študij  (izredni študij):

 • Matematične znanosti (slovenska izvedba): 3 (1. letnik: 1 / 2. letnik: 1 / 3. letnik: 0 / absolvent: 1)
 • Matematične znanosti (angleška izvedba): 6 (2/1/2/1)
 • Računalništvo in informatika (slovenska izvedba): 5 (3/2/0/0)
 • Računalništvo in informatika (angleška izvedba): 9 (5/0/1/3)
 • Računalništvo in informatika (mednarodni, 4-letni): 1 (0/0/0/0/1)
 • Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (slovenska izvedba): 4 (2/1/1/0)
 • Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (angleška izvedba): 11 (4/3/4/0)
 • Suicidologija in duševno zdravje (slovenska izvedba): 3 (0/2/1/0)
 • Suicidologija in duševno zdravje (anlgeška izvedba): 2 (1/0/1/0)
 

Študenti po regionalni pripadnosti

V nadaljevanju so prikazani podatki za 491 študentov, ki so državljani Republike Slovenije (52,9 % vseh vpisanih študentov v študijskem letu 2022/23). Ostalih 47,1 % vseh vpisanih študentov (zgoraj definirani kot tuji študentje) ni vključenih v analizo študentov po regionalni pripadnosti.

 

 • Gorenjska - 36 (7,33 %)
 • Goriška - 47 (9,57 %)
 • Jugovzhodna - 21 (4,28 %)
 • Koroška - 8 (1,63 %)
 • Obalno-kraška - 140 (28,51 %)
 • Osrednjeslovenska - 136 (27,70 %)
 • Podravska 32 - (6,52 %)
 • Pomurska - 8 (1,63 %)
 • Posavska - 9 (1,83 %)
 • Primorsko-notranjska - 15 (3,05 %)
 • Savinjska - 33 (6,72 %)
 • Zasavska - 6 (1,22 %)

 

Podatki o vpisu 2007/08 - 2022/23na vrh

Študijsko leto Dodiplomski Magistrski Doktorski SKUPAJ
2022/23 705 180 44 929
2021/22 666 184 39 889
2020/21 610 203 32 845
2019/20 483 165 19 667
2018/19 402 153 13 568
2017/18 385 148 9 542
2016/17* 558 176 26 760
2015/16* 560 185 26 771
2014/15* 596 178 25 799
2013/14* 610 134 32 776
2012/13* 589 79 32 700
2011/12* 465 61 33 559
2010/11* 332 68 17 417
2009/10 197 27 11 235
2008/09 149 36 7 192
2007/08 71 46 9 126
* Od študijskega leta 2010/11 do vključno študijskega leta 2016/17 so v podatke o vpisu vključeni študenti vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija. S študijskim letom 2017/18 se je izvajanje vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija preneslo na UP FVZ.

Diplomanti 2008 - 2022na vrh

Leto Dodiplomski Magistrski Doktorski SKUPAJ
2022 85 39 7 131
2021 60 35 0 95
2020 61 34 2 97
2019 68 31 2 101
2018 95 25 3 123
2017* 103 32 4 139
2016* 79 15 5 99
2015* 89 11 5 105
2014* 90 13 4 107
2013* 59 1 3 63
2012* 30 12 1 43
2011 14 2 1 17
2010 8 2 0 10
2009 0 5 0 5
2008 1 1 1 3
SKUPAJ 757 219 31 1007
* Od leta 2012 do vključno 2017 so v podatke o diplomantih vključeni študenti vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija. S študijskim letom 2017/18 se je izvajanje vseh treh stopenj študijskega programa Aplikativna kineziologija preneslo na UP FVZ. V času od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2017 je na UP FAMNIT zaključilo študij 68 diplomantov Aplikativne kineziologije, 1. stopnja, 14 diplomantov Aplikativne kineziologije, 2. stopnja in 7 diplomantov Aplikativne kineziologije, 3. stopnja.

Študijski programi 2022/23na vrh

Študijski programi, ki se izvajajo v slovenskem jeziku:

Študijski programi, ki se vzporedno izvajajo tudi v angleškem jeziku:

Vsi študijski programi so kreditno ovrednoteni po Evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System).

Študijska področja UP FAMNIT po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P-16: (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve.

Raziskovanje (leto 2022)*na vrh

Na področju raziskovanja UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT. 

Izvirni znanstveni članki Raziskovalne skupine UP FAMNIT v letu 2022 (1. 1. 2022 - 31. 12. 2022) (vir: Sicris), podatki na dan 9. 12. 2022:

 • SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h): 208 (96/58/39/15)
 • A&HCI ali Scopus: 10
 • Drugo: 29
 • Skupaj: 257

Izvirni znanstveni članki Raziskovalne skupine UP IAM v letu 2022 (1. 1. 2022 - 31. 12. 2022) (vir: Sicris), podatki na dan 11.12.20222:

 • SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h): 172 (52/64/25/31)
 • A&HCI ali Scopus: 13
 • Drugo: 19
 • Skupaj: 204
* Podatki za leto 2023 bodo na voljo v februarju 2024.

Pedagoško, raziskovalno in administrativno osebje 2021/22*na vrh

 Število zaposlenih in pogodbenih delavcev (oktober 2021)

 • Učitelji in raziskovalci:
  Zaposleni: 159 (83,92 FTE)
  Pogodbeni sodelavci: 40
  Skupaj: 199
 • Od tega tujci: 53
  Zaposleni: 47
  Pogodbeni sodelavci: 6
 • Administrativno osebje: 34 (28,68 FTE)

Struktura osebja po spolu

 • Učitelji in raziskovalci:
  Moški: 123 (61,81 %)
  Ženske: 76 (38,19 %)
 • Administrativno osebje:
  Ženske: 28 (82,35 %)
  Moški: 6 (17,65 %)

Starostna struktura osebja

Starost Moški Ženske SKUPAJ
20-30 17 21 38
31-40 34 36 70
41-50 33 34 67
51-60 30 8 38
61-70 12 5 17
71 in več 3 0 3
SKUPAJ 129 104 233
* Podatki za leto 2022 bodo na voljo v januarju 2023.

Finančni podatki za leto 2021*na vrh

Prihodki skupaj: 5.6 mio. EUR

Viri financiranja EUR
MIZŠ - sredstva za izobraževalno dejavnost 3.907.240
ARRS - sredstva za raziskovalno dejavnost 946.743
Drugi proračunski viri (druga ministrstva in proračuni lokalnih skupnosti) 59.658
Proračun Evropske unije - komunitarni programi 529.340
Javna služba - drugo 162.990
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 32.024
SKUPAJ v 2021 5.637.99
* Podatki za leto 2022 bodo na voljo v februarju 2023.

 

Pomembni dosežki v letu 2022na vrh

Dosežki zaposlenih

Redni Prof. dr. Bojan Kuzma na UP Famnit in znanstveni svetnik na UP IAM (ter znanstveni svetnik na IMFM), je v letu 2022, na področju linearne algebre, oz. matrične teorije, prejel Zoisovo nagrado.

Leto je bilo vse uspešno tudi za naše akademske učitelje in raziskovalce eno takšnih je uspeh Simone Gomboc, katere prispevek je bil izbran v spletno zbirko Alternator. Prispevek izr. prof. dr. Jasna Prezelj pa med dosežke Odlični v znanosti 2022. .

Naši raziskovalci so nadaljevali delo v večjih mednarodnih projektih med drugim je v oktobru Dr. Elena Bužan v sklopu projekta DINALCONNECT dokazala, da alpskega kozoroga lahko štejemo kot domorodno prostoživečo živalsko vrsto.

V okviru projekta Stepchange je uspešno sodelovala Univerza na Primorskem, ter soustvarila aplikacijo SRNA. Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

Na konferenci EICS (Engineering Interactive Computing Systems), ki se je v zadnjih dnevih junija, je članek »Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials« prejel častno omembo. Nagrado je prevzel eden izmed avtorjev, izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.Ostali avtorji članka so še asist. Nuwan T. Attygalle, izr. prof. dr. Matjaž Kljun (oba z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT).

V februarju je Slovenska znanstvena fundacija razglasila letošnje prejemnike nagrad Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki jih podeljuje od leta 2003. Med njimi je tudi asist. Tilen Genov z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT. Znanstvene objave društva Morigenos so pomemben prispevek k znanosti o morskih sesalcih na mednarodni ravni, člani društva pa sodelujejo v raziskovalnih projektih in organizacijah v različnih delih sveta, med drugim v Evropskem združenju za kite in delfine. .

V začetku marca je bila Univerza na Primorskem vpisana v sodni register ter tako dopolnila 19 let, kar je proslavila s Slavnostno akademijo. Rektorica je nato s prorektorjema in dekanjami ter dekani podarila nagrade Univerze na Primorskem, med njimi tudi zaposlenim in študentom UP FAMNIT.

Več informacij:

Znanstveno-raziskovalni dosežki UP FAMNIT

Oddelka za matematiko UP IAM in UP FAMNIT sta bila ponovno uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA v obdobju 2022-2024, ki ga razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Univerza na Primorskem je skupno pridobila sofinanciranje za 12 novih projektov, kar 11 od teh je s področja matematike.

Dr. Anna Sandak, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE in profesorica na UP FAMNIT, je prva ženska v Sloveniji, uspešna pri pridobivanju projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere. S projektom, vrednim skoraj 2 milijona evrov, bo dr. Anna Sandak s svojo ekipo razvijala inženirske žive materiale, ki so sposobni interakcije z okoljem in prilagajanje ter odzivanja na spremembe v njem.

Pomladi se je Slovenija pridružuje akciji opazovanja pomladanskih jegličev. V Sloveniji akcijo koordinirata UP FAMNIT in Botanični vrt Univerze v Ljubljani, koordinatorica za slovenijo pa je Dr. Živa Fišer, z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT.

V maju je UP FAMNIT gostil srečanje usmerjevalnega odbora mednarodnega projekta STEP CHANGE, ki poteka pod okriljem programa Obzorje 2020. Gre za triletni projekt, vreden dobrih 2 milijona evrov, ki ga vodi in koordinira Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT. Projekt STEP CHANGE temelji na predpostavki, da lahko državljanska znanost igra celo širšo družbeno in znanstveno vlogo, kot je splošno priznano.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je v letu 2022 postala eden izmed partnerjev pri projektu ReNature – obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

V BGE projekt, v katerem sodeluje 29 držav, se je vključila tudi Univerza na Primorskem, kot koordinatorica slovenskega konzorcija ERGA. Namen projekta je z genetskimi in genomskimi pristopi upočasniti izumiranje vrst in upadanje biodiverzitete po svetu. Slovenski konzorcij povezuje osem slovenskih inštitucij. Uradni začetek projekta se je pričel konec septembra, vodja projekta za slovenijo in koordinatorica odbora za Citizen Science pri ERGI je Prof. dr. Elena Bužan (Univerza na Primorskem).

Več informacij:

Uspehi naših študentov

Leto v katerem so se Famnitovi študentje zopet izkazali. Študentka magistrskega programa Varstvo narave, Hana Hanžek - Turnšek, se je v avgustu udeležila šestega Evropskega kongresa varstvene biologije, na Češki univerzi znanosti o življenju v Pragi in predstavila preliminarne rezultate raziskave z naslovom »Towards Sustainable Fisheries: Forgotten Catch of Small-Scale Bottom Set Nets in Northern Adriatic«. Skozi leto so se študenti udeležili različnih tekmovanj pri nas in drugod po Evropu. Eden odmevnejših je 29. Mednarodno študentsko matematično tekmovanje (IMC). Ob 35. Obletnici programa Erasmus +, ki sovpada z evropskim letom mladih, pa je FAMNITOV študent Milan Milivojčević, predstavljal Slovenijo na srečanju v Bruslju.

Ponovno pa so se v marcu študenti UP FAMNIT udeležili mednarodnega matematičnega internetnega tekmovanja, OIIO 2022, in se tudi tokrat uvrstili med skupino najboljših tekmovalcev. Študent, Dren Neziri je na 7. Tekmovanju študentov v znanju matematike za Vegova priznanja (prav tako v organizaciji DMFA) zasedel odlično 3. mesto in s tem prejel Zlato priznanje in 3. nagrado. strong.

Na Češkem je v aprilu potekalo najstarejše tekmovanje matematike za študente v Evropski uniji - Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, katerega so se ponovno udeležili tudi Famnitovi študentje in dosegli izjemne rezultate. Mesec kasneje so se študentke Ina Bašić, Jelena Glišić, Ajla Šehović, UP FAMNIT, pomerile na največjem in najbolj prestižnem univerzitetnem tekmovanju računalništva na svetu - CERC (Central Europe Regional Contest).

Zelo uspešne so bile tudi mlade raziskovalke z oddelka za Psihologijo, ki so se v juliju, udeležile 17- Evropskega kongresa Psihologije, in opravile kar 13 samostojnih prezentacij znanstvenih izsledkov in prisostvovale predavanjem priznanih strokovnjakov s področja psihologije.

ZMed 24. in 30. julijem 2022, se je v Hrvaškem Varaždinu, odvila 29. srednjeevropska računalniška olimpijada CEOI 2022, ki je gostila kar 52 srednješolcev. Vključeni so bili tudi predavatelji in raziskovalci UP Famnit in UP IAM. V maju pa so člani študentskega kluba Googlovih razvijalcev Univerze na Primorskem (GDSC Primorska) uspešno izvedli prvi Famnitov Heckaton. Zastopane so bile 3 glavne kategorije: Rešitve za prekomerno izkoriščanje morja (A), Odgovorna poraba (B) in Dobro počutje in duševno zdravje (C). .

Na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, ki ga organizira DMFA Slovenije, sta se iz Univerze na Primorskem na državno tekmovanje iz matematike uvrstila ena študentka in en študent, 7 tekmovalk in tekmovalcev pa je prejelo bronasta priznanja.

Več informacij:

Aktivnosti na področju popularizacije in promocije naravoslovja

Poleti smo organizirali že 11. poletni tabor »Matematika je kul«, ter vzporedno Orado Računalniško delavnico. Ravno tako smo izvedli niz predavanj Famnitovi izleti v matematično vesolje in Famnitovih bioloških večerov, ki sta privabila navdušence in žela velik uspeh. Konec leta pa smo pripravili že tradicionalni kviz za osnovnošolce in dijake srednjih šol Matematični adventni koledar, v sklopu katerega so se v decembru preizkusili vsi, ki so željni reševanja zanimivih matematičnih nalog.

V sredini februarja se je v Parku Škocjanske jame zaključil projekt ENGREEN, pri katerem so sodelovali delavci UP FAMNIT. V sklopu sodelovanja so zbrali podatke o kalih v zahodni Sloveniji in V delu Furlanije – Julijske krajine. V sklopu projekta je UP Famnit intenzivno vključil tudi študente – izpeljali so celo 2 poletni šoli.

Ob koncu septembra je potekala že tradicionalna noč raziskovalcev pod sloganom 'ZnAnosT za vsE' (akronim: ZATE), kjer ni manjkalo raznolikih aktivnosti za obiskovalce.

V začetku junija, v sklopu konference »Reconstructing the future for people and planet«, je Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in profesorica na UP FAMNIT, spregovorila o različnih gradbenih materialih ter koristih, ki jih ti prinašajo za trajnostno gradnjo in trajnostni razvoj družbe. V okviru festivala Novega evropskega Bauhausa so se predstavniki InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem aktivno vključili še v dogodek akcije COST Connect, ki bo sočasno potekal v Bruslju.

Od 21. februarja do 4. marca 2022 smo odprli svoja vrata za dijake in ostalo zainteresirano javnost. Zainteresiarni so se nam pridružili na predavanjih, delavnicah ter pri ostalih vsebinah, ki smo jih pripravili.

V luči 7. aprila, ko obeležujemo svetovni dan zdravja, smo na UP FAMNIT v sklopu programa NARA- Na čuječnosti temelječe soočanje z vsakdanjikom (med epidemijo), v marcu in aprilu gostili in izvajali predavanja, delavnice in projekte s poudarkom na pomenu zdravja.

V maju je potekala prva REGALNICA-popis zelene rege (Hyla arborea) v Slovenski Istri, Brkinih in na Krasu. Pobudnica dogodka je bila študentka varstva narave Sara Strah. V organizacijo dogodka sta bila poleg pobudnice vpeta tudi Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT in Park Škocjanske jame.

V začetku junija se je v hibridni obliki, zaključila konferenca TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji. Dvodnevni dogodek je organiziral Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za preučevanje samomora (UP IAM SCSR) v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.

Prav tako se je v juniju v Parku Škocjanske jame, zaključila novinarska konferenca v okviru projekta ENGREEN, kjer so partnerji predstavili dosežke na projektu.

V enakem mesecu se je v ljubljanski cukrarni Cankarjev dom vrnila Slovesna razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanje mladih raziskovalcev, v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) - ZOTKINI TALENTI. Tradicionalno je sodelovala tudi UP FAMNIT, z zanimivimi matematičnimi miselnimi in logičnimi igrami ter predstavitvijo uporabe VR očal. Zastopali so nas Doc. dr. Nina Chiarelli in Dr. Nastja Cepak z Oddelka za matematiko UP FAMNIT ter Doc. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

Tradicionalno jesensko srečanje Wrabarjev dan je tudi tokrat uspešno gostil Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT, na katerem so bile obravnavane različne tematike s področja botanike.

V istem mesecu, smo na fakulteti gostili učence Osnovne šole Dušana Bordona, ki so se udeležili NARAVOSLOVNEGA DNEVA. Preko različnih aktivnosti, predavanj, eksperimentov in delavnic so spoznavali raznolik svet znanosti in se pri tem zabavali. Skozi diskusijo in aktivnosti v sklopu delavnice "Si ok? Ok! " sta Eva Sedlašek in Manca Kosmač z Oddelka za psihologijo učencem poskušali približati pojem duševnega zdravja in dejavnike, ki vplivajo nanj.

Z namenom povečanja kvalitete izkušnje študijske prakse ter boljšega povezovanja z organizacijami, je oddelek za biodiverzitetio v novembru gostil dogodek, ki je neposredno povezal študente z organizacijami iz prakse. .

Več informacij:

Mednarodna vpetost in sodelovanja

V začetku februarja sta se InnoRenew CoE in UP FAMNIT povezali z raziskovalci iz College of Forestry na ameriški univerzi Oregon State University in fakulteto Faculty of agriculture and forestry na Univerzi v Helsinkih ter tako vzpostavili neformalno mednarodno mrežo za spremljanja stanja konstrukcij v inovativnih lesenih stavbah.

V začetku avgusta smo gostili izr. prof. dr. Lionela Mediniija, ki se je v sklopu ERASMUS+ izmenjave udeležil eno tedenskega obiska pri prof. dr. Michaelu Mrissi. Obisk je bil namenjen tako raziskovalnim diskusijam, prenosu znanj in tudi predavanjem,preko katerih so študetnje pridobili nova znanja in s pomočjo strojne opreme v lasti Univerze Claude Bernard Llyon 1, uspešno ustvarili aplikacijo za uravnavanje temperature.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) aktivno spodbuja mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev. Tudi v tem letu so naši raziskovalci bili aktivno vključeni v mednarodno okolje, ter s tem prejeli dragocene izkušnje. Med njimi so doc. dr. Maja Smrdu, doc. dr. Nino Bašić in doc. dr. Vida Groznik, ki so nam zaupali nekaj svojih doživetij.

Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju projekta Obzorje Evropa – projekt CLIMOST(Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand FLy-borne Diseases Detection and Mitigation with Cost-benefit and Climate-policy Measures). Vodja projekta na Univerzi na Primorskem je doc. dr. Vladimir Ivović, predstojnik z Oddelka za biodiverziteto na UP FAMNIT, pri projektu pa sodelujeta tudi dr. Katja Kalan ter Sara Zupan. Projekt, ki je skupno vreden slabih 10 milijonov evrov, bo trajal 36 mesecev, sestavlja pa ga konzorcij 29 partnerjev iz 16 držav.

Projekt CLIMOS, bo vzpostavil sistem zgodnjega opozarjanja na bolezni, ki jih prenašajo peščene muhe.

Več informacij:

Organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc in srečanj

V oktobru smo na UP FAMNIT uspešno zaključili tudi z mednarodno konference »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education« na UP FAMNIT. Na dogodku so visokošolski, osnovnošolski in srednješolski učitelji, šolski svetovalni delavci ter izobraževalci odraslih imeli priložnost spoznati različne metode, orodja in dobre prakse pri poučevanju študentov različnih smeri ter se udeležiti različnih vsebinskih diskusij na temo razvojne miselnosti.

V prostorih Fakultete smo v sredini oktobra zaključili s Srednjeevropsko konferenco za uporabno teoretično računalništvo MATCOS-22. Dvodnevni dogodek, ki smo ga organizirali skupaj v sodelovanju z inštitutom InnoRenew Coe in z UP Inštitutom Andrej Marušiča.

V septembru je potekala mednarodna konferenca GROW 2022, ki se osredotoča na razrede grafov, različne širinske parametre ter optimizacijo. Dogodek je povezal različne strokovnjake, z namenom snovanja novih strategij pri soočanju z računsko zelo zahtevnimi problemi na grafih.

Za večjo vključenost v digitalno okolje se je zaključilo v oktorbu tudi izobraževanje »DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ« .

Zadnji junijski teden je obeležila uspešna izvedba že 10. mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike, ki jo skupaj tradicionalno organizirata UP FAMNIT in UP IAM. a znanstveno srečanje, ki je potekalo na Rogli, se je prijavilo 65 matematikov, ki so v sklopu bogatega programa, razpravljali o svojem raziskovalnem delu.

UP FAMNIT, je gostil sejo članov Evropskega matematičnega združenja, ki je potekala od 25. do 26. junija 2022 na Bledu. Udeležilo se je preko 1700 matematikov s celega sveta. Ena od štirih predstavnikov institucionalnih članic je bila tudi prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Februarja smo gostili kot del ELBA projekta 10-dnevno mednarodno izobraževanje univerzitetnih profesorjev s področja inteligentne analize podatkov. Usposabljanje, je je koordiniral in izvajal dr. Branko Kavšek.

V januarju se je na UP FAMNIT, odvil že tradicionalni Matematični dan, ki ga profesorji matematike na UP FAMNIT organizirajo za dijake 3. letnikov Gimnazije Koper. 95 dijakov, ki so jih spremljale njihove učiteljice matematike, je bilo razdeljenih v tri skupine, poslušali pa so predavanja o uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.

V septembru so Famnitovi študenti izvedli že drugo izvedbo Biološko-psihološke študentske konference, na kateri ni manjkalo kakovostnih vsebin. Pri organizaciji je sodelovalo približno 20 študentov, članov Društva varstvenih biologov - BIODIVA ter Društva študentov biopsihologije, na pomoč pa so jim priskočili tudi profesorji in asistenti UP Famnit. Na konferenco je bilo prijavljenih 34 udeležencev iz vseh treh javnih slovenskih univerz ter iz Hrvaške (Zagreb, Pula, Zadar), ki so se konference udeležili v živo, v prostorih UP Famnit.

V juliju, v okviru projekta "Širinski parametri in barvanje grafov", sta raziskovalca in predavatelja na UP IAM in UP Famnit, dr. Martin Milanič in dr. Clément Dallard, gostovala pri raziskovalni skupini dr. Nicolasa Trotignona na CNRS, ENS Lyon, v Franciji.

V začetku septembra je predsednik republike Borut Pahor častno otvoril mednarodni kongres Woodrise 2022, ki je privabil več kot dvesto mednarodnih udeležencev, ki so prisluhnili predavanja o najboljših primerih trajnostne gradnje s celega sveta.

V virtualni izvedbi se je v juniju zaključila dvodnevna konferenca ALTNLP, ki jo je UP FAMNIT soorganiziral s parterskimi institucijama Državna univerza Urgench (Urgench State University) in Univerza Baskije (Universidad del Pais Vasco, Basque Center for Language Technology – HITZ). ALTNLP združuje raziskovalce s področja lingvistike, jezikovnih tehnologij in strojnega učenja na področju aglutinativnih in morfološko bogatih jezikov.

Ob koncu leta se je na Fakulteti v okviru projekta InCopedEdu uspešno zaključilo transnacionalno srečanje “ Ustvarjanje digitalnih kompetenc v akademski skupnosti prihodnosti”. Projekt InCompEdu obravnava skupne izzive pri nenadnem prehodu spletnega poučevanja na visokošolskih zavodih v EU zaradi izbruha pandemije COVID-19. Ciljna skupina so akademski učitelji in organi visokošolskih zavodov, ki so bili prisiljeni v nenadne spremembe učnega procesa.

Več informacij:

12. slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT in promocija doktorjev znanosti UP

V juniju je v gledališču Koper potekala 12. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT. V letu 2022 je bilo 92 diplomantov, ki so obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstveni biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike ter trajnostno grajenega okolja, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije, psihologije, finančne matematike in podatkovne znanosti.

Tudi tokrat je fakulteta podelila pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti. Seznam prejemnikov pohval v letu 2021 ter 2022 je dostopen TUKAJ.

V letu 2022 je bil med novo promoviranimi doktorji znanosti tudi Aleksandar Tošić, asistent in raziskovalec na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Preberi več:

12. Slavnostna podelitev diplom

Promocija doktoric in doktorjev znanosti Univerze na Primorskem

Novost: nov študijski program

UP je od Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) pridobila akreditacijo novega interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvena biologija, na UP FAMNIT. S tem Univerza na Primorskem, poleg istoimenskega univerzitetnega študijskega programa in magistrskega študijskega programa Varstvo narave, zapolnjuje vertikalo na študijskem področju biologije. .

Doktorski študij varstvene biologije bo povezal različne znanstvene discipline, metode in orodja, ki preko zagotavljanja temeljnega znanja prispevajo k poznavanju in varovanju narave.

Vodstvo fakultetena vrh

Dekan: izr. prof. dr. Ademir Hujdurović 

Prodekan za raziskovanje: izr. prof. dr. Marko Orel

Prodekanja za študijske zadeve: izr. prof. dr. Dunja Bandelj

Prodekanja za kakovost: prof. dr. Elena Bužan

Predstojniki oddelkov:

Tajnik fakultete: Nataša Vraneš

Kontaktni podatki na vrh

Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška 8
6000 Koper

Telefon: + 386 (5) 611 75 70 (Tajništvo)
Telefon: + 386 (5) 611 75 75 (Referat za študente)
Faks:      + 386 (5) 611 75 71
info@famnit.upr.si
referat@famnit.upr.si

(Posodobljeno: 8. 11. 2021)