Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Organi in komisije

natisni

Organi fakultete

Akademski zbor
Akademski zbor UP FAMNIT (AZ) sestavljajo zaposleni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci, ki opravljajo pedagoško in/ali raziskovalno delo na članici v posameznem študijskem letu ter predstavniki študentov.
Predsednik AZ je prof. dr. Bojan Kuzma, podpredsednik pa doc. dr. Branko Kavšek.
predstavniki študentov - Matej Filipovič, Boštjan Hafnar, Gaja Jenko, Milica Jovanović, Ines Kompara, Miha Majcen, Rade Nježić, Taja Pajmon Rak, Marko Palangetić, Luka Pavlović, Petra Podlesek, Maryana Potitska, Anja Rudež, Martin Senič, Damjan Tonkli, Anes Valentić
Študentski svet 2017/18
Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski) - predsednica; Agata Anžur (Računalništvo in informatika, dodiplomski); Narmina Baghirova (Matematika, dodiplomski); Saša Bele (Uporabna psihologija, magistrski); Sara Brglez (Biopsihologija, dodiplomski); Sara Cerar, Biodiverziteta (dodiplomski) - tajnik; Robert Logar, Biodiverziteta (dodiplomski); Pia Modrijan (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski); Damjan Tonkli, Bioinformatika (dodiplomski); Ljubo Trivunović (Računalništvo in informatika, dodiplomski); Nives Žunec (Biopsihologija, dodiplomski) - podpredsednica


Prodekani fakultetena vrh

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo
Prodekanja za študijske zadeve

Komisije fakultetena vrh

Komisija za izvolitve v nazive (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Andrej Brodnik, predsednik
izr. prof. dr. Istvan Kovacs, doc. dr. Jure Pražnikar,
doc. dr. Irena Maček, doc. dr. Vita Poštuvan
predstavnik študentov - Martin Senič (predstavnik študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za študijske in
študentske zadeve
(datumi rednih sej 2017/18)
 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
(skupna komisija UP FAMNIT
in UP IAM)
izr. prof. dr. Marko Orel, predsednik
prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Bojan Kuzmadoc. dr. Vita Poštuvan, doc. dr. Jure Pražnikar, doc. dr. Peter Rogelj, izr. prof. dr. Elena Bužan
predstavnica študentov - Nevena Mitrović (predstavnica študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in
raziskovalnega dela
(skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
Disciplinska komisija
doc. dr. Peter Rogelj, predsednik
doc. dr. Barbara Boldin,
predstavnica študentov - Manja Tišler
Namestniki članov komisije:
doc. dr. Jernej Vičič, namestnik predsednika
izr. prof. dr. Marko Orel
predstavnik študentov - Leon Lojze Zamuda
Komisija za izbor študentov
za Erasmus+ izmenjave
izr. prof. dr. Dunja Bandelj, predsednica
Aleš Oven, Tamara Puzić,
predstavnik študentov - Dijana Kosič
Komisija za založniško
dejavnost


Predstavniki fakultete v organih in komisijah UPna vrh

Predstavniki zaposlenih

Predstavniki študentov

  • Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski): članica Študentskega sveta UP
  • Sara Cerar (Biodiverziteta, dodiplomski): članica Študentskega sveta UP