Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Organi in komisije

natisni

Organi fakultete

Akademski zbor
Akademski zbor UP FAMNIT (AZ) sestavljajo zaposleni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci, ki opravljajo pedagoško in/ali raziskovalno delo na članici v posameznem študijskem letu ter predstavniki študentov.
Predsednik AZ je prof. dr. Bojan Kuzma, podpredsednik pa doc. dr. Branko Kavšek.
predstavniki študentov - Aleksandar Avdalović, Amar Bapić, Anja Deu Janežič, Kaja Dolenc, Tamara Dulmin, Nina Đukić, Urška Gerič, Aja Golob, Matej Arsen Golubovikj, Amir Hadžipašić, Hana Hanžek-Turnšek, Zala Horvat, Sead Hrustanović, Jelena Ilić, Cita Jenko, Lana Jurišić, Stina Jurkota Rebrović, Đorđe Klisura, Ines Knežević, Manca Kosmač Vrabec, Sara Lampič, Robert Logar, Marjeta Malovrh, Nejc Prinčič, Mojca Pungerčar, Neja Slokar, Erik Smej, Ajla Šehović, Ida Trček, Hana Truta, Marko Vinkl Bilobrk
Do izvedbe novih volitev deluje ŠS v naslednji sestavi: Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski) - predsednica ŠS; Amar Bapić (Matematične znanosti, doktorski) - podpredsednik ŠS; Sara Brglez (Biopsihologija, dodiplomski); Katarina Ćosić (Biopsihologija, dodiplomski); Tamara Dulmin (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski) Nina Đukić (Računalništvo in informatika, dodiplomski); Sead Hrustanović (Podatkovna znanost, magistrski); Mateja Jovanović (Podatkovna znanost, magistrski); Stina Jurkota Rebrović (Varstvena biologija, dodiplomski); Nikola Ljepava (Računalništvo in informatika, dodiplomski); Robert Logar (Biodiverziteta, dodiplomski); Ajla Šehović (Matematika, dodiplomski); Hana Truta (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski)
Tajnica ŠS UP FAMNIT je Mojca Pungerčar.

 

Prodekani fakultetena vrh

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo
Prodekanja za študijske zadeve
Prodekanja za kakovost

 

Komisije fakultetena vrh

Komisija za izvolitve v nazive (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Andrej Brodnik, predsednik
prof. dr. Istvan Kovacs, izr. prof. dr. Irena Mačekprof. dr. Vlasta Novak Zabukovec, doc. dr. Jure Pražnikar
predstavnica študentov - Zala Horvat (predstavnica študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za študijske in
študentske zadeve
(datumi rednih sej 2020/21)
 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
(skupna komisija UP FAMNIT
in UP IAM)
izr. prof. dr. Marko Orel, predsednik
prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Bojan Kuzma, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, doc. dr. Jure Pražnikar, doc. dr. Peter Rogelj, prof. dr. Elena Bužan
predstavnica študentov - Urška Gerič (predstavnica študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in
raziskovalnega dela
(skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Elena Bužan, predsednica
asist. dr. Alenka Baruca Arbeiter, asist. dr. Ana Zalokar (nadomeščanje dr. Karle Ferjančič), doc. dr. Branko Kavšek, asist. dr. Urša Mars Bitenc, Sandra Penko
predstavnica študentov - Hana Truta
Disciplinska komisija
doc. dr. Peter Rogelj, predsednik
doc. dr. Barbara Boldin
predstavnica študentov - Katarina Ćosić
Namestniki članov komisije:
izr. prof. dr. Jernej Vičič, namestnik predsednika
izr. prof. dr. Marko Orel
predstavnik študentov - Ajla Šehović
Komisija za mednarodne mobilnosti (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
izr. prof. dr. Dunja Bandelj, predsednica
Tina Franca, Tamara Puzić
predstavnica študentov - Lana Jurišić
Komisija za založniško
dejavnost
prof. dr. Vito Vitrih, predsednik
doc. dr. Živa Fišer, doc. dr. Branko Kavšek
predstavnica študentov - Manca Kosmač Vrabec

 

Predstavniki fakultete v organih in komisijah UPna vrh

Predstavniki zaposlenih

Predstavniki študentov

  • Študentski svet UP:
    • Taja Pajmon Rak, Varstvo narave, magistrski (predsednica)
    • Hana Truta, Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski (članica)
  • Senat UP:
    • Taja Pajmon Rak,Varstvo narave, magistrski (članica)