Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Organi in komisije

natisni

Organi fakultete

Akademski zbor
Akademski zbor UP FAMNIT (AZ) sestavljajo zaposleni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci, ki opravljajo pedagoško in/ali raziskovalno delo na članici v posameznem študijskem letu ter predstavniki študentov.
Predsednik AZ je prof. dr. Bojan Kuzma, podpredsednik pa izr. prof. dr. Branko Kavšek.
predstavniki študentov - Anastasija Anteljević, Matic Bončina, Anuška Dinić Nemanič, Neja Došen, Anastasiia Dziuba, Mihail Filipovski, Tibor Frković, Lana Gorinjac, Tisa Hodnik, Katarina Javor, Lana Jurišić, Yelyzaveta Karazhova, Anđela Končar, Eva Košan, Melanie Lakota, Gabriela Laznik Zalaznik, Jerneja Lovšin, Lucija Manfreda, Nika Maznik, Milan Milivojčević, Artem Nesterov, Lucia Nikolić, Anej Oman, Ajda Oražem, Rene Paskal Miholač, Jelena Pilipović, Alja Polanec, Ana Preskar, Ivana Rašović, Nevena Stojnić, Nuša Šijanec, Lea Sodnikar, Zhivko Stoimchev, Tara Šfiligoj, Anastasija Temova, Brina Vadnjal, Jovana Višić, Lea Vodopivec, Manca Vodopivec 
- Gabriela Laznik Zalaznik, Biopsihologija (dodiplomski) - predsednica
- Pavel Jolakoski, Računalništvo in informatika (dodiplomski) - podpredsednik
- Yelyzaveta Karazhova, Biopsihologija (dodiplomski) - tajnik
- Matic Bončina, Računalništvo in informatika (dodiplomski)
- Teodora Ilić, Matematika v ekonomiji in financah (dodiplomski)
- Milan Milivojčević, Računalništvo in informatika (magistrski)
- Andrej Natev, Računalništvo in informatika (dodiplomski)
- Artem Nesterov, Matematika (dodiplomski)
- Jelena Pilipović, Psihologija (magistrski)
- Ana Preskar, Trajnostno grajeno okolje (magistrski)
- Nina Ribarič Vinkovič, Varstvena biologija (dodiplomski)
- Lea Sodnikar, Varstvena biologija (dodiplomski)
- Zhivko Stoimchev, Računalništvo in informatika (dodiplomski)
- Marko Taleski, Računalništvo in informatika (dodiplomski)
- Manca Vodopivec, Matematične znanosti (magistrski)

 

Prodekani fakultetena vrh

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo
Prodekanja za študijske zadeve
Prodekanja za kakovost

 

Komisije fakultetena vrh

Komisija za izvolitve v nazive (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Andrej Brodnik, predsednik
prof. dr. Istvan Kovacs, izr. prof. dr. Vladimir Ivovićprof. dr. Vlasta Novak Zabukovec (namestnica predsednika), izr. prof. dr. Jure Pražnikar
predstavnica študentov - Sara Vodopivec (predstavnik študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za študijske in
študentske zadeve

 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
(skupna komisija UP FAMNIT
in UP IAM)
prof. dr. Marko Orel, predsednik
prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Bojan Kuzma, izr. prof. dr. Bojan Lazar, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, izr. prof. dr. Jure Pražnikar, doc. dr. Peter Rogelj
predstavnik študentov - Milan Milivojčević (predstavnik študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in
raziskovalnega dela
(skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
Disciplinska komisija
doc. dr. Peter Rogelj, predsednik
doc. dr. Barbara Boldin
predstavnica študentov - Ajla Šehović
Namestniki članov komisije:
izr. prof. dr. Jernej Vičič, namestnik predsednika
doc. dr. Živa Fišer
predstavnica študentov - Nevena Stojnić
Komisija za mednarodne mobilnosti (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Dunja Bandelj, predsednica
Tanja Labus, Tamara Puzić
predstavnica študentov - Anđela Končar
Komisija za založniško
dejavnost
prof. dr. Vito Vitrih, predsednik
doc. dr. Živa Fišer, izr. prof. dr. Branko Kavšek
predstavnica študentov - Gabriela Laznik Zalaznik (predstavnik študentov sodeluje pri delu komisije)

 

Predstavniki fakultete v organih in komisijah UPna vrh

Predstavniki zaposlenih

Predstavniki študentov

  • Študentski svet UP: Gabriela Laznik Zalaznik (Biopsihologija, dodiplomski), Teodora Ilić (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski)
  • Senat UP: Teodora Ilić (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski)