Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Organi in komisije

natisni

Organi fakultete

Akademski zbor
Akademski zbor UP FAMNIT (AZ) sestavljajo zaposleni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci, ki opravljajo pedagoško in/ali raziskovalno delo na članici v posameznem študijskem letu ter predstavniki študentov.
Predsednik AZ je prof. dr. Bojan Kuzma, podpredsednik pa doc. dr. Branko Kavšek.
predstavniki študentov - Aleksandar Avdalović, Amar Bapić, Anja Deu Janežič, Nina Đukić, Aleksa Đorđević, Urška Gerič, Aja Golob, Matej Arsen Golubovikj, Amir Hadžipašić, Hana Hanžek-Turnšek, Zala Horvat, Jelena Ilić, Cita Jenko, Lana Jurišić, Stina Jurkota Rebrović, Teodora Kitanovska, Đorđe Klisura, Ines Knežević, Manca Kosmač Vrabec, Alex Lampič, Robert Logar, Marjeta Malovrh, Kaja Miglič Pirkmaier, Pavle Mihajlovski, Maruša Penca Kocjan, Nejc Prinčič, Mojca Pungerčar, Erik Smej, Ajla Šehović, Karolina Trajkovska, Ida Trček, Marko Vinkl Bilobrk, Matija Zagoranski
- Lucia Nikolić, 1. letnik Varstvo narave (magistrski) - predsednica
- Pavle Mihailovski, 2. letnik Računalništvo in informatika - podpredsednik
- Mojca Pungerčar, 2. letnik Varstvena biologija - tajnica
- Nevena Stojnić, 2. letnik Matematika
- Ajla Šehović, 3. letnik Matematika
- Tilen Gimpelj, 2. letnik Bioinformatika
- Mihail Filipovski, 2. letnik Bioinformatika
- Kristina Čuk, 3. letnik Sredozemsko kmetijstvo
- Gjore Janevski, 1. letnik Računalništvo in informatika
- Elsa Morina, 1. letnik Računalništvo in informatika
- Milan Milivojčević, 3. letnik Računalništvo in informatika
- Gabriela Laznik Zalaznik, 1. letnik Biopsihologija
- Matija Zagoranski, 1. letnik Biopsihologija (magistrski)
- Karim Pribac, 2. letnik Varstvo narave (magistrski)
- Amar Bapić, 3. letnik Matematične znanosti (doktorski)

 

Prodekani fakultetena vrh

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo
Prodekanja za študijske zadeve
Prodekanja za kakovost

 

Komisije fakultetena vrh

Komisija za izvolitve v nazive (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Andrej Brodnik, predsednik
prof. dr. Istvan Kovacs, doc. dr. Vladimir Ivovićprof. dr. Vlasta Novak Zabukovec, doc. dr. Jure Pražnikar
predstavnica študentov - Nevena Stojnić (predstavnica študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za študijske in
študentske zadeve

 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
(skupna komisija UP FAMNIT
in UP IAM)
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in
raziskovalnega dela
(skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Elena Bužan, predsednica
asist. dr. Alenka Baruca Arbeiter, asist. dr. Ana Zalokar (nadomeščanje dr. Karle Ferjančič), doc. dr. Branko Kavšek, asist. Katarina Kocbek, Sandra Penko
predstavnik študentov - Mihail Filipovski
Disciplinska komisija
doc. dr. Peter Rogelj, predsednik
doc. dr. Barbara Boldin
predstavnica študentov - Ajla Šehović
Namestniki članov komisije:
izr. prof. dr. Jernej Vičič, namestnik predsednika
izr. prof. dr. Marko Orel
predstavnica študentov - Nevena Stojnić
Komisija za mednarodne mobilnosti (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
izr. prof. dr. Dunja Bandelj, predsednica
Tanja Labus, Tamara Puzić
predstavnica študentov - Ada Cerjak
Komisija za založniško
dejavnost
prof. dr. Vito Vitrih, predsednik
doc. dr. Živa Fišer, doc. dr. Branko Kavšek
predstavnica študentov - Ajla Šehović (predstavnica študentov sodeluje pri delu komisije)

 

Predstavniki fakultete v organih in komisijah UPna vrh

Predstavniki zaposlenih

Predstavniki študentov

  • Študentski svet UP: Lucia Nikolić (Varstvo narave, magistrski), Pavle Mihailovski (Računalništvo in informatika, dodiplomski)
  • Senat UP: Lucia Nikolić (Varstvo narave, magistrski)