Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Organi in komisije

natisni

Organi fakultete

Akademski zbor
Akademski zbor UP FAMNIT (AZ) sestavljajo zaposleni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci, ki opravljajo pedagoško in/ali raziskovalno delo na članici v posameznem študijskem letu ter predstavniki študentov.
Predsednik AZ je prof. dr. Bojan Kuzma, podpredsednik pa doc. dr. Branko Kavšek.
predstavniki študentov - Aleksandar Avdalović, Amar Bapić, Ina Bašić, Malvina Baša, Sara Brglez, Tamara Dulmin, Nina Đukić, Urška Gerič, Aja Golob, Hana Hanžek-Turnšek, Jelena Ilić, Cita Jenko, Stina Jurkota Rebrović, Đorđe Klisura, Nina Klobas, Luka Knific, Dijana Kosič, Robert Logar, Marjeta Malovrh, Đorđe Mitrović, Taja Pajmon Rak, Rok Pogelšek, Mojca Pungerčar, Jakob Sajovic, Neja Slokar, Erik Smej, Ida Trček, Hana Truta, Goran Tubić, Nives Žunec
Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski) - predsednica ŠS; Amar Bapić (Matematične znanosti, doktorski) - podpredsednik ŠS; Malvina Baša (Biopsihologija, magistrski); Sara Brglez (Biopsihologija, dodiplomski); Katarina Ćosić (Biopsihologija, dodiplomski); Tamara Dulmin (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski) - tajnik ŠS; Nina Đukić (Računalništvo in informatika, dodiplomski); Sead Hrustanović (Podatkovna znanost, magistrski); Mateja Jovanović (Podatkovna znanost, magistrski); Stina Jurkota Rebrović (Varstvena biologija, dodiplomski); Nina Klobas (Matematične znanosti, magistrski); Nikola Ljepava (Računalništvo in informatika, dodiplomski); Robert Logar (Biodiverziteta, dodiplomski); Ajla Šehović (Matematika, dodiplomski); Hana Truta (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski)

 

Prodekani fakultetena vrh

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo
Prodekanja za študijske zadeve
Prodekanja za kakovost

 

Komisije fakultetena vrh

Komisija za izvolitve v nazive (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
prof. dr. Andrej Brodnik, predsednik
prof. dr. Istvan Kovacs, izr. prof. dr. Irena Mačekprof. dr. Vlasta Novak Zabukovec, doc. dr. Jure Pražnikar
predstavnica študentov - Stina Jurkota Rebrović (predstavnica študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za študijske in
študentske zadeve
(datumi rednih sej 2019/20)
 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
(skupna komisija UP FAMNIT
in UP IAM)
izr. prof. dr. Marko Orel, predsednik
prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Bojan Kuzmadoc. dr. Vita Poštuvan, doc. dr. Jure Pražnikar, doc. dr. Peter Rogelj, prof. dr. Elena Bužan
predstavnica študentov - Nevena Pivač (predstavnica študentov sodeluje pri delu komisije)
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in
raziskovalnega dela
(skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
Disciplinska komisija
doc. dr. Peter Rogelj, predsednik
doc. dr. Barbara Boldin
predstavnica študentov - Manja Tišler
Namestniki članov komisije:
doc. dr. Jernej Vičič, namestnik predsednika
izr. prof. dr. Marko Orel
predstavnik študentov - Robert Logar
Komisija za mednarodne mobilnosti (skupna komisija UP FAMNIT in UP IAM)
izr. prof. dr. Dunja Bandelj, predsednica
Tina Franca, Tamara Puzić
predstavnica študentov - Marjanca Tomažič
Komisija za založniško
dejavnost
izr. prof. dr. Vito Vitrih, predsednik
doc. dr. Živa Fišer, doc. dr. Branko Kavšek
predstavnica študentov - Malvina Baša

 

Predstavniki fakultete v organih in komisijah UPna vrh

Predstavniki zaposlenih

Predstavniki študentov

  • Študentski svet UP:
    • Taja Pajmon Rak, Varstvo narave, magistrski (predsednica)
    • Nina Klobas, Matematične znanosti, magistrski (član)
  • Senat UP:
    • Taja Pajmon Rak,Varstvo narave, magistrski (član)