Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Šoln Katarina

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Splošna botanika
General Botany
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biologija rastlin
/ Plant biology
,
Fiziologija rastlin
/ Plant Physiology
,
Osnove fiziologije rastlin
/ Introduction to Plant Physiology
,
Splošna botanika
/ General Botany
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator