Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Rok Požar

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/02-1 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 59
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Teorija grafov
Graph Theory
Matematične metode v računalništvu in informatiki
Mathematical Methods in Computer Science and Informatics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Diskretna matematika I - Teorija množic
/ Discrete Mathematics I – Set Theory
,
Matematika
/ Mathematics
,
Napredno modeliranje v psihologiji
/ Advance Modeling in Psychology
,
Podatkovne strukture in algoritmi
/ Data Structures and Algorithms
,
Psihologija racionalnega mišljenja in logike
/ Psychology of Rational Thinking and Logic
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator