Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 30. april 2019 Prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP FAMNIT, kandidatka za rektorico UP

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem je 29. aprila 2019 pregledala pravočasno prispele popolne vloge kandidatur za rektorja in potrdila Listo kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem. Na njej je kot edina kandidatka prof. dr. Klavdija Kutnar.

Na naslov UP so namreč prispele vloge treh članic: Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), Pedagoške fakultete (UP PEF) in Inštituta Andrej Marušič (UP IAM). Vse tri članice so za kandidatko za volitve rektorja predlagale redno profesorico dr. Klavdijo Kutnar, ki so jo podprli tudi Senati Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ), Fakultete za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) in Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ).

Skladno z rokovnikom bodo lahko upravičeni volivci (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, študenti in drugi delavci) oddali svoj glas že na predčasnih volitvah 20. maja oziroma na rednih volitvah 23. maja.

Predstavitev kandidatke za rektorico UP, prof. dr. Klavdije Kutnar, skupaj z njenim programom dela, si lahko preberete na tej povezavi.

Naši dekanji iskreno čestitamo vsi na UP FAMNIT!