Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 14. oktober 2021 Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2021/22 - 1. ponovitev

Ker prvi razpis ni bil uspešen, smo danes spet objavili razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22! Ponovno iščemo kandidate prav vseh študijskih programov.

Oddaja kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 15. oktobra 2021 do vključno 25. oktobra 2021

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 3. novembra 2021, od 9. do 17. ure v prostorih UP FAMNIT na Glagoljaški 8 (glavni vhod na fakulteto), Koper.

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2021/22

  • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2021/22 (razpis)
  • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).

Več o delovanju Študentskega sveta UP FAMNIT lahko preberete na tej povezavi.