Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 9. junij 2021 Podoktorska pozicija na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija) – mentor prof. dr. Bojan Kuzma

Oddelek za matematiko Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem iščeta vrhunskega raziskovalca v začetku kariere za post-doktorsko pozicijo na področju matematike.

Kandidati morajo imeti doktorat iz matematike. Projekt se bo osredotočil predvsem na probleme ohranjevalcev uporabo teorije grafov pri njihovem reševanju. Pogosto se izkaže, da so nekatere univerzalne lastnosti znotraj dane algebrske kategorije toge v smislu, da so bijekcije, ki ohranjajo te lastnosti, inducirane z izomorfizmi med objekti kategorije. Eden od ciljev bo preučiti togost naravnih relacij, kot je komutativnost ali različne relacije ortogonalnosti na normiranih prostorih, določiti osnovne invariante pripadajočih grafov in klasificirati njihove homomorfizme.

Izbrani kandidat bo del Oddelka za matematiko na UP IAM in na UP FAMNIT in bo deloval pod vodstvom profesorja dr. Bojana Kuzme.

Pogoji:

  • Pozicija (zaposlitev) je za obdobje dveh let.
  • Datum začetka zaposlitve je možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2021.
  • V okviru zaposlitve je predvideno izvajanje enega do dveh predmetov na semester v okviru študijskih programov, ki jih ponuja UP FAMNIT.
  • Začetna bruto plača znaša 2.286 EUR na mesec (približno 1.500 EUR neto na mesec).

Rok in postopek prijave:

Prijava je možna do 15. julija 2021 oziroma do zasedbe delovnega mesta.

Datum začetka zaposlitve: možen po dogovoru, vendar praviloma najkasneje 1. oktobra 2021.

Za prijavo pošljite spodaj navedene dokumente v elektronski obliki prof. dr. Bojanu Kuzmi (bojan.kuzma@upr.si) s pripisom »UP Postdoc 2021«:

  • Življenjepis,
  • Seznam publikacij,
  • Opis dosedanjega področja raziskovanja in zastavljene raziskovalne cilje,
  • Kopije treh nedavnih znanstvenih objav,
  • Ime in priimek ter e-naslov vsaj treh oseb, ki jih je mogoče kontaktirati za reference (in se strinjajo da se jih lahko kontaktira).

Vsa ostala neformalna vprašanja lahko naslovite na prof. dr. Bojana Kuzmo (bojan.kuzma@upr.si).