Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 28. junij 2021 Famnit obiskal prejemnik Fieldsove medalje, prof. dr. Andrei Okounkov

V času 8. evropskega kongresa matematike je Univerzo na Primorskem obiskal prejemnik Fieldsove medalje, prof. dr. Andrei Okounkov, ki je na kongresu izvedel javno predavanje. Dr. Okounkov se je seznanil z delovanjem in dosežki naše univerze, nato pa je obiskal UP FAMNIT, kjer sta ga sprejela dekan UP FAMNIT, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović ter direktor UP IAM, prof. dr. Vito Vitrih.

V prostorih fakultete je ves čas trajanja kongresa delalo več skupin prostovoljcev in zaposlenih, ki so skrbele za tehnično podporo in nemoten prenos predavanj za vse udeležence.

Dr. Okounkov je tudi član Organizacijskega odbora Mednarodnega kongresa matematikov – ICM 2022, ki bo naslednje leto v Sankt Peterburgu, zato je s pozornostjo prisluhnil predstavitvi organizacijskega vidika 8ECM.

V Portorožu je nastal prijeten intervju, ki ga objavlja STA Znanost.