Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 16. junij 2021 Doc. dr. Maja Smrdu članica Etične komisije Evropskega olimpijskega komiteja

Naša sodelavka doc. dr. Maja Smrdu z Oddelka za psihologijo UP FAMNIT je bila 10. junija 2021 izvoljena v Etično komisijo Evropskega olimpijskega komiteja, in sicer kot ena izmed treh članov omenjene komisije.

Evropski olimpijski komite (European Olympic Committee) je krovna organizacija, ki pod svojim okriljem združuje 50 evropskih nacionalnih olimpijskih komitejev ter s svojim delovanjem spodbuja širjenje vrednot športa in zdravega življenjskega sloga. Eden izmed organov, ki soustvarjajo organizacijo in skrbijo za kvaliteto delovanja, je tudi Etična komisija. Ponosni smo na našo zaposleno, ki bo lahko tako pomembno pripomogla k nadaljnjemu delu komisije in komiteja.

Doc. dr. Maji Smrdu iskreno čestitamo ob imenovanju in ji želimo uspešno delo v komisiji!