Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 11. junij 2021 Z Zavodom za gradbeništvo Slovenije v smer razvoja inovacij

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki je eden od partnerjev projekta in soustanoviteljev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, so včeraj uspešno predstavili projekt FRISSBE Požarno-varno trajnostno grajeno okolje (Fire-safe sustainable built environment), ki je financiran iz programa Obzorje 2020 (WIDESPREAD: ERA Chair) in bo trajal šest let.

S tem interdisciplinarnim projektom želijo povečati znanstveno odličnost zavoda, in sicer na področju požarno varnega trajnostno grajenega okolja. Poleg tega pa bodo s projektom vplivali na razvoj regionalnega področja raziskav, izobraževanja in inženiringa ter okrepili sodelovanje z industrijo.

V okviru projekta so zasnovali tudi interaktivni ekosistem, v katerem sta vključena InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem, ki tako sodelujeta pri soustvarjanju dobre osnove za nadaljnje povezovanje in razvoj na področju inovacij in raziskav.

Spomnimo, da imata Univerza na Primorskem in Zavod za gradbeništvo Slovenije podpisan sporazum o sodelovanju in da je poleg tega ZAG tudi član Sveta zaupnikov UP. Nekajletno uspešno sodelovanje se kaže v številnih skupnih dosežkih, ki jih je ZAG na svoji spletni strani tako povzel: »ZAG je edina slovenska raziskovalna inštitucija, ki je vključena v projekta iz dveh različnih mehanizmov EU Widening: Teaming in ERA-Chair. V obeh odlično sodelujemo z InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem, kar kaže za izredno kompatibilnost in medsebojno zaupanje vseh sodelujočih