Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 30. junij 2021 Prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Podatkovna znanost

V ponedeljek, 28. junija 2021, je Lisi Qarkaxhija zaključil magistrski študij Podatkovna znanost z magistrsko nalogo »Network based predictive modelling« (Modeliranje napovedovanja s pomočjo omrežij), pod mentorstvom izr. prof. dr. Miklósa Kreśza in somentorstvom asist. Lászlo Hajdu. V okviru magistrskega dela je preučeval problem napovedovanja števila citatov, ki jih bo prejelo znanstveno delo, kar trenutno predstavlja pomembno metriko za določanje vpliva in kakovosti članka.

Lisi Qarkaxhija je prvi diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Podatkovna znanost in je z zaključkom študija pridobil strokovni naslov magister podatkovnih znanosti.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!