Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 9. april 2021 Uspešno izvedeno 3-dnevno izobraževanje v sklopu ERASMUS+ projekta ELBA

V sklopu ERASMUS+ projekta ELBA (Establishment of training and research centers and courses development on intelligent big data analysis in Central Asia - 610170-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) smo uspešno organizirali 3-dnevno izobraževanje (od 24. do 26. marca) za partnerje iz centralne Azije. Cilj 3-dnevnega (4 ure na dan) izobraževanja je bil predati partnerjem iz centralne Azije (CA) znanja s področij osnov analize masovnih podatkov.

V prvem dnevu izobraževanja sta prof. David E. Losada in Marcos Fernández-Pichel iz University of Santiago de Compostela, Španija (USC) udeležencem predstavila programski jezik Python ter uporabo paketov, ki so relevantni za analizo masovnih podatkov.

 

V drugem dnevu izobraževanja sta prof. Roberto Fontana in Sara Scaramuccia iz Politecnico di Torino, Italija (POLITO) predstavila osnovne statistične metode v podatkovni znanosti ter nekatere algebraične pristope za reševanje problemov velikega obsega.

 

V zadnjem dnevu je prof. Branko Kavšek iz UP FAMNIT, Slovenija izobraževanje zaključil tako, da je udeležencem podal pregled celotnega procesa podatkovnega rudarjenja ter jim predstavil nekatere od najbolj uporabljanih podatkovnih skladišč in platform, ki se danes uporabljajo na področju rudarjenja masovnih podatkov.