Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 15. april 2021 Dr. Andrej Brodnik prevzel predsednikovanje ACM Slovenija za prihodnji 2 leti

V petek, 5. marca 2021, je prof. dr. Andrej Brodnik prevzel predsedovanje Društva za računalništvo in informatiko – ACM Slovenija.

Društvo ACM, Association for Computing Machinery je osrednje in največje svetovno združenje strokovnjakov s področja računalništva in informatike. Društvo ACM Slovenija je slovenska podružnica svetovnega združenja. ACM Slovenija vodi organizacijo državnih računalniških tekmovanj, in sicer mednarodnega tekmovanja v informacijski in računalniški pismenosti Bober, tekmovanja ACM iz računalništva in informatike za srednješolce RTK ter Univerzitetnega programerskega maratona. Prav tako Društvo sodeluje tudi pri mednarodni reviji Informatica ter multikonferenci Information Society.

Na svoji letni skupščini so člani ACM Slovenija podelili 2-letni mandat:

  • prof. dr. Andreju Brodniku (UP FAMNIT) kot predsedniku,
  • doc. dr. Branku Kavšku (UP FAMNIT) kot tajniku in
  • prof. dr. Ljupču Todorovskemu (UL FMF) kot podpredsedniku društva.