Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 28. april 2021 Pričeli s projektom InCompEdu – Innovative Competence in Online Higher Education

InCompEdu – “Inovativne kompetence v spletnem poučevanju visokošolskih programov” je projekt, ki je financiran s strani razpisa Call for Digital Education Readiness v okviru programa Erasmus +, ki naslavlja izzive v izobraževanju, ki jih je prinesla epidemija virusa COVID-19. Osnovan je v skladu z dejavnostjo: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.

Cilj projekta je razviti in promovirati inovativne digitalne spretnosti učiteljev, ki jih je mogoče uporabiti tako v celoti na spletu kot v hibridnem visokošolskem izobraževanju, vključno s sposobnostjo uporabe platform, namenjenih izvajanju spletnih tečajev v visokem šolstvu in namenom ustvarjanja inovativnih učnih načrtov.

Poseben poudarek bo na validaciji inovativnih rešitev, ki se prilagajajo različnim področjem študija, tako da bo možno zagotoviti enotno tehnično in pedagoško-didaktično podporo univerzitetnim učiteljem in študentom. Ciljna skupina projekta so učitelji in odgovorni organi univerz za razvoj izobraževalnih programov.

  

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je vodja Intelektualnega rezultata “Ustvarjanje digitalnih kompetenc v akademski skupnosti prihodnosti”, znotraj katerega se bo razvilo smernice do dostopnih online orodjih primernih za visokošolske učitelje ter “filmoteka” z navodili za podporo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev pri razvoju spletnih ali hibridnih oblik izobraževanja. V projektu bodo nastali še trije pomembni intelektualni rezultati: i) poročilo o ugotovljenih izzivih in težavah, ki so se pojavile pri prehodu na način spletnega poučevanja v obdobju pandemije COVID-19, ii) razvoj inovativnih spletnih učnih načrtov; iii) smernice za posodobitev morebitnih on-line predavanj v prihodnosti.

Datum začetka projekta: 01. 04. 2021

Trajanje projekta: 24 mesecev

Projektni partnerji: Uniwersitet Gdanski (vodilni partner, Poljska), Turun Yliopsito (Finska), Univerza na Primorskem - Universita del Litorale (Slovenija), Universitatea 1. decembra 1918 (Romunija), Sveučilište u Rijeci (Hrvaška), Universita degli Studi di Roma „Tor Vergata“ (Italija).