Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 23. april 2021 Uspešno izvedeno 4. mednarodno matematično tekmovanje UP na Kosovu

V soboto, 10. aprila 2021, se je že četrtič odvijalo Mednarodno matematično tekmovanje Univerze na Primorskem na Kosovu. Ob spoštovanju vseh trenutno veljavnih ukrepov se je tekmovanja udeležilo 11 dijakov, katerih cilj je bilo rešiti 5 različnih matematičnih problemov.

        

Naloge so bile pripravljene na primerno zahtevni težavnostni stopnji, saj so se udeleženci tekmovanja potegovali za štipendijo za študij matematike na UP FAMNIT. Namen tovrstnih tekmovanj je odkriti, spodbuditi in izzvati matematično nadarjene dijakinje in dijake, predstaviti študij matematike ter vzpostaviti in nadaljevati prijateljske odnose med matematiki na mednarodni ravni.

Razglasitev rezultatov ter podelitev virtualnih diplom, ki jih bodo udeleženci tekmovanja lahko fizično prevzeli na sedežu Društva matematikov s Kosova, je potekalo v sredo, 21.4.2021. Udeležence tekmovanja in organizatorje sta najprej nagovorila rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar ter dekan UP FAMNIT izr. prof. dr. Ademir Hujdurović. Oba sta izrazila zadovoljstvo, da se je kljub COVID-19 uspešno izpeljalo tekmovanje ter vse udeležence tekmovanja spodbudila k vpisu na študij na Univerzi na Primorskem in Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Najbolj uspešen pri reševanju nalog je bil dijak Dren Neziri, ki si je s prvim mestom prislužil tudi štipendijo za dodiplomski študij matematike na UP FAMNIT.

Pri organizaciji tekmovanja so aktivno sodelovali profesorji UP FAMNIT in redno vpisani študenti UP FAMNIT s področja matematike, ki vsako leto podajo pobudo za organizacijo takšnega tekmovanja. UP FAMNIT se zato zahvaljuje študentom kot tudi vsem, ki so pomagali pri izvedbi tega tekmovanja. Izpostaviti velja Društvo matematikov s Kosova, ki je priskočilo na pomoč kot posrednik pri obveščanju dijakov o tekmovanju ter študenta UP FAMNIT Besforta Shalo, ki je poskrbel za dejansko izvedbo tekmovanja.