Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 30. september 2015 Objava prostih vpisnih mest za 3. prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe UP FAMNIT 2015/16

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) razpisuje v 3. prijavnem roku, ki traja od 1.10.2015 do 5.10.2015, vpisna mesta v dodiplomskih študijskih programih: Biodiverziteta, Bioinformatika, Matematika (izvedba v slovenskem jeziku), Matematika (izvedba v angleškem jeziku), Matematika v ekonomiji in financah,  Računalništvo in informatika, Sredozemsko kmetijstvo.

Več o prijavi in razpisu.


sreda, 30. september 2015 Raziskovalni dnevi iz matematike na UP FAMNIT

Danes, v sredo 30. septembra, se na UP FAMNIT zaključujejo tridnevni Raziskovalni dnevi iz matematike, ki jih fakulteta, v sodelovanju z DMFA Slovenije in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, organizira že peto leto zapored. Na osnovi uspešnih uvrstitev na državnem tekmovanju iz matematike in/ali na mednarodnih tekmovanjih (IMO, MEMO, EGMO) je fakulteta k udeležbi povabila 20 dijakov z različnih srednjih šol v Sloveniji, obenem pa je matematične aktive srednjih šol na Primorskem pozvala, da k udeležbi na dogodku povabijo svoje dijake. Dogodka se je tako udeležilo tudi pet dijakov iz Gimnazije Nova Gorica.

Dijaki so vsak dan poslušali večurna predavanja izbranih poglavij iz matematike, namenjena pripravam na Mednarodno matematično olimpijado in druga matematična tekmovanja. Predavali so sodelavci, raziskovalci in študenti UP FAMNIT, večinoma bivši udeleženci Mednarodnih matematičnih olimpijad, pri organizaciji pa sta pomagali tudi študentki UP FAMNIT Slađana Babić in Nevena Mitrović.

Prvi dan raziskovalnih dni so udeleženci obravnavali neenakosti (predaval je Marko Palangetić), zvečer pa so imeli priložnost spoznati matematično igro JOMILI Cubes (delavnico je vodil István Estélyi). Drugi dan so reševali naloge s področja teorije števil (predaval je mag. Slobodan Filipovski) in poslušali predavanje o uporabi grafov in matrik pri delovanju spletnih iskalnikov (predaval je dr. Rok Požar). Tretji dan je bil namenjen teoriji in nalogam s področja permutacij (predaval je Marko Rajković).

Dijakom se zahvaljujemo za udeležbo na dogodku in jim želimo še veliko uspehov na tekmovanjih!

 

     


ponedeljek, 28. september 2015 Urnik knjižnice od 1. oktobra 2015 dalje

Od 1.10.2015 bo knjižnica za obiskovalce spet odprta vse dni v tednu, in sicer:

 • ob ponedeljkih: 10:00 – 12:00 in 13:00 -15:00,
 • ob torkih: 10:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00,
 • ob sredah: 10:00 – 12:00 in 13:00 -15:00,
 • ob četrtkih: 10:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00,
 • ob petkih: 10:00 – 12:00 in 13:00 -15:00.

Morebitne izredne spremembe uradnih ur so objavljene med obvestili za študente na spletni strani fakultete.

Knjižnica Temena


četrtek, 24. september 2015 Sprejem bruck in brucev v četrtek, 1. oktobra

Pozdravljeni, brucke in bruci!

Še nekaj dni nas loči od 1. oktobra, ko boste vstopili v svoje prvo študijsko leto. Da bi študijsko leto kar najbolje pričeli, vas bomo v četrtek, 1. oktobra pričakali s programom, ki vključuje prijazno dobrodošlico in pogovor.

Prvi študijski dan se bo pričel ob 9:30 - PODROBNEJŠI PROGRAM. Več informacij o programu, ki ga pripravlja univerza, pa je dostopnih TUKAJ.

Veselimo se srečanja z vami!

 

Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT


četrtek, 24. september 2015 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Začetek predavanj št. l. 2015/16, sestanki s koordinatorji

Študente obveščamo, da se študijski proces za podiplomski študij prične v četrtek, 1. oktobra 2015, in sicer:

 • študenti magistrskega študija Matematične znanosti (PMA) pričnejo s predavanjem pri predmetu Algoritmi na grafih ob 16. uri. Pred pričetkom predavanj je predviden uvodni sestanek s koordinatorjem programa;
 • študenti magistrskega študija Računalništvo in informatika (PRIN) pričnejo s predavanjem pri predmetu Algoritmi na grafih ob 16. uri. Pred pričetkom predavanj je predviden uvodni sestanek s koordinatorjem programa v Famnit- Muzejski1;
 • študenti magistrskega študija Varstvo narave (PBI) pričnejo s predavanji pri predmetu Varstvena genetika, kot je predvideno na urniku. Uvodni sestanek študentov s koordinatorico bo potekal v ponedeljek, 5. oktobra ob 15. uri v Famnit-Muzejski2 (pred pričetkom predavanj pri predmetu Ekologija kopenskih ekosistemov);
 • študenti magistrskega študija Biopsihologija (PBP) pričnejo z uvodnim sestankom s koordinatorjem programa ob 10:30 v DŠD-3-MP1. Prva predavanja bodo pri predmetu Socialna psihologija, kot je predvideno na urniku;
 • študenti magistrskega študija Matematika s finančnim inženiringom (PMF) pričnejo s predavanji pri predmetu Verjetnost, kot je predvideno na urniku. Uvodni sestanek študentov s koordinatorjem bo potekal v torek, 6. oktobra ob 13:30 uri v Famnit-Semin (pred pričetkom vaj pri predmetu Statistični praktikum).

Uvodni sestanek študentov s koordinatorji študijskih programov je namenjen predvsem vprašanjem študentov ter nekaterim pomembnim informacijam o študiju v študijskem letu 2015/16.

Informacije o pričetku študijskega leta za študente magistrskega in doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija bodo objavljene naknadno.

Za dodatna pojasnila in informacije smo dosegljivi v Referatu (05/611 75 75, referat@famnit.upr.si).

Želimo vam veliko študijskih uspehov v študijskem letu 2015/16!

 

Referat za študente UP FAMNIT


četrtek, 24. september 2015 DODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za jesenski semester 2015/16

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2015/16, ki se prične v četrtek, 1. oktobra 2015 in zaključi v petek, 22. januarja 2016.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani,
 • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov Računalništvo in informatika (1. letnik), Biodiverziteta (1. in 2. letnik), Biopsihologija (1., 2. in 3. letnik) in Sredozemsko kmetijstvo (1. letnik). SEZNAMI študentov po skupinah bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani v sredo, 30.9.2015. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra;
 • VAJE V PRVEM TEDNU: v prvem tednu jesenskega semestra odpadejo vaje pri nekaterih predmetih – natančne informacije o tem bodo objavljene med obvestili v ŠIS-u v sredo, 30.9.2015 (za vse dodiplomske programe skupaj);
 • SPREMEMBE URNIKA: do 30.9.2014 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom semestra. Vse spremembe urnika od vključno 1.10.2015 dalje bodo objavljene med obvestili v ŠIS-u.

V četrtek, 1.10.2015 bo potekal sprejem brucev in bruck. Točne informacije glede sprejema so objavljene med obvestili na spletni strani fakultete. Za bruce se v četrtek, 1.10.2015 predavanja in vaje po urniku ne izvajajo.

Študente programa Matematika v ekonomiji in financah posebej obveščamo, da bo predmet Finančne vsebine v angleškem jeziku na urnik umeščen naknadno (ustrezno bo popravljen urnik in objavljeno obvestilo o spremembi). Na urnik bodo naknadndo umeščena tudi predavanja pri predmetu Makroekonomsko modeliranje.

 

Referat za študente UP FAMNIT


četrtek, 24. september 2015 PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za jesenski semester 2015/16

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2015/16, ki se prične v četrtek, 1. oktobra 2015 in zaključi v petek, 22. januarja 2016.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

 • NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani;
 • objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja ob ponedeljkih in sicer skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov, doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR, ki se izvaja ob ponedeljkih ob 10. uri;
 • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra;
 • SPREMEMBE URNIKA: do 30.9.2015 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom semestra. Vse spremembe urnika od vključno 1.10.2015 dalje bodo objavljene med obvestili v ŠIS-u.

Izvajanje Seminarja PRIN ob ponedeljkih (16:00-17:00): Seminar PRIN je obveznost za vse študente, vpisane v magistrski in doktorski študijski program Računalništvo in informatika. Ker se seminar praviloma izvaja vsak teden, se študente sproti obvešča o morebitni ne-izvedbi seminarja. Če bo seminar prihodnji ponedeljek odpadel, bo v petek do 16. ure objavljeno obvestilo Referata o spremembi urnika, prav tako bo ustrezno popravljen urnik, ki je objavljen na spletni strani fakultete. Hkrati bo objavljena tudi sprememba urnika, če se bodo predavanja, ki so na urniku predvidena ob ponedeljkih ob 17. uri, pričela že ob 16. uri.

V prvem tednu oktobra bodo koordinatorji organizirali sestanke s študenti, kjer bodo študente seznanili z nekaterimi pomembnimi informacijami o študiju v 2015/16. Termini sestankov so objavljeni med obvestili Referata za posamičen program.

Študente magistrskega programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bodo predavanja pri predmetu Ornitologija na urnik umeščena naknadno (ustrezno bo popravljen urnik in objavljeno obvestilo o spremembi).

Študente magistrskega programa Matematika s finančnim inženiringom posebej obveščamo, da bodo predavanja pri predmetu Vrednotenje zavarovalniških produktov na urnik umeščena naknadno (ustrezno bo popravljen urnik in objavljeno obvestilo o spremembi).

 

Referat za študente UP FAMNIT


torek, 15. september 2015 OBJAVA PROSTIH VPISNIH MEST ZA 2. PRIJAVNI ROK ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UP FAMNIT V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) razpisuje v 2. prijavnem roku, ki traja od 16.9.2015 do 18.9.2015, vpisna mesta v podiplomskih študijskih programih:

- 2. in 3. stopnje.

Več o prijavi in razpisu.


ponedeljek, 14. september 2015 Poletna delavnica "Prepričljive tehnologije" (Persuasive Technologies)

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT organizira poletno šolo Prepričljive tehnologije, kjer bodo udeleženci v tridnevni delavnici poskušali nove tehnologije, ki v družabnih okoljih spodbujajo nedružabno vedenje, uporabiti na način, ki bo spodbujal interakcijo z okolico, v kateri živimo. 

Delavnica bo potekala od 28. - 30. septembra 2015, od 9.30 do 12.30 in od 13.30 do 16.30.

Program: 
Dan 1:  Predstavitev prepričljivih tehnologij in uvod v programiranje
- Predstavitev prepričljivih tehnologij         
- Uvod v programiranje s skriptnim jezikom Python
- Uvod v programiranje mobilnih aplikacij Kivy  
- Razvoj mobilne aplikcaije "Klepetalnica” (ang. chat)
 
Dan 2: Skupinski projekt
- Izbira teme projekta
- Zasnova projekta
- Začetek izvedbe
 
Dan 3: Objava in predstavitev
- Izvedba, testiranje in razhroščevanje
- Predstavitev prototipov (neobvezno)
- Objava delujočih aplikacij na Google Play.
 
Prijave so obvezne na klen.copic@famnit.upr.si. Povezava do e - učilnice
 
Vabljeni!

četrtek, 10. september 2015 Začetek novega študijskega leta 2015/16

Študente obveščamo, da bodo informacije glede pričetka novega študijskega leta 2015/16 (sprejem bruck in brucev, prvi študijski dan za študente) na spletni strani objavljene v zadnjem tednu septembra, zato vas prosimo, da redno spremljate objave na spletni strani. 

Urnik jesenskega semestra 2015/16 bo objavljen predvidoma v četrtek, 24.9.2015.

Lepo vas pozdravljamo,

Referat za študente UP FAMNIT


četrtek, 10. september 2015 Uspešno zaključena mednarodna konferenca BalkanCryptSec 2015

V petek, 4. septembra 2015, se je na UP FAMNIT uspešno zaključila druga vsakoletna kriptografska konferenca BalkanCryptSec 2015.

Potekala je v soorganizaciji UP FAMNIT in UP IAM in v sodelovanju z International Association for Cryptologic Research ter privabila tako domače kot tuje profesorje z vseh delov sveta.

Predstavitve v pdf obliki bodo kmalu objavljene tudi na spletni strani konference.

 
Udeleženci konference BalkanCryptSec 2015

torek, 8. september 2015 Vabilo na predstavitev teme magistrskega dela študentke Maruše Pajk – MZ, 2. stopnja

V petek, 11.9.2015 bo ob 14:30 v predavalnici FAMNIT-POŠTA, Maruša Pajk, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematične znanosti, predstavila temo magistrskega dela z naslovom Modeli za kategorične odzive.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 7. september 2015 Univerza na Primorskem je gostila 9. srednjeevropsko matematično olimpijado

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem ter Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem sta gostili letošnjo srednjeevropsko matematično olimpijado (The Middle European Mathematical Olympiad – MEMO), ki je potekala že deveto leto zapored, in sicer od 25. do 31. avgusta 2015.

Matematično olimpijado, ki je letos potekala v Kopru, na Univerzi na Primorskem, je organiziralo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Poleg Slovenije je sodelovalo še devet držav: Avstrija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Litva, Poljska, Slovaška in Švica. Iz vsake države je tekmovalo šest najboljših dijakov, ki so z udeležbo pridobili nove izkušnje v mednarodnih tekmovanjih. Poleg tekmovanj so se dijaki udeležili izletov in spoznali slovenske znamenitosti ter ustvarili nova poznanstva. V slovenski ekipi so bili Aleksej Jurca (Gimnazija Bežigrad), David Opalič (I. gimnazija v Celju), David Popović (Gimnazija Bežigrad), Jakob Jurij Snoj (Gimnazija Novo mesto), Timen Stepišnik Perdih (I. gimnazija v Celju) in Domen Vreš (ŠC Ravne na Koroškem). V okviru olimpijade je potekalo tako individualno kot ekipno tekmovanje. Na individualnem tekmovanju sta se najbolje odrezala Mateusz Kobak in Leszek Soldan s Poljske, ki sta dosegla najvišje možno število točk in prejela zlato medaljo. Ekipno so prvo mesto dosegli dijaki s Hrvaške. Izmed naših dijakov je David Popović prejel srebrno medaljo, Jakob Jurij Snoj in Domen Vreš pa bronasto. 

Najboljša posameznika Mateusz Kobak in Leszek Soldan s Poljske, ob njiju rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič, ki je podeljeval medalje

 

Najbolje uvrščeni Slovenec, David Popović, ki je prejel srebrno medaljo


četrtek, 3. september 2015 Začela se je mednarodna konferenca BalkanCryptSec 2015

Danes, 3. septembra, se je pričela druga mednarodna konferenca BalkanCryptSec, ki bo potekala še jutri, 4. septembra.

Konferenca poteka v soorganizaciji UP FAMNIT in UP IAM in v sodelovanju z International Association for Cryptologic Research. Poleg predavanj vabljenih profesorjev iz tujine (prof. Kaisa Nyberg, prof Alexander Pott in Assoc. Prof. Billy Bob Brumley), bodo udeleženci poslušali tudi predstavitve dvanajstih izbranih znanstvenih člankov. Prvi dan konference bodo potekala predavanja na temo simetrične kriptografije in kriptoanalize, v petek, 4.9., pa na temo varnostnih protokolov, implementacije ter preverljivosti enkripcije.

Več informacij o konferenci je dostopnih tukaj.


sreda, 2. september 2015 Vabilo na poletno delavnico »Prepričljive tehnologije - Persuasive Technologies«

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT vabi na delavnico z naslovom: »Prepričljive tehnologije - Persuasive Technologies«, ki bo potekala med 28. in 30. septembrom 2015. Tema delavnice bo »IT kot orodje za lažje vzpostavljanje socialnih stikov«.

Uporaba novih tehnologij, kot so mobilni in tablični računalniki, v družabnih okoljih v veliki meri spodbujajo nedružabno vedenje, ki nas odtujuje od okolice v kateri se nahajamo. Clij poletne šole je doseči ravno nasprotno. Mobilno tehnologijo želimo uporabiti na način, ki bo spodbujal interakcijo in odpiral nove načine komunikacije med osebami, ki se nahajajo v bližnji okolici.

Program delavnice si lahko ogledate tukaj.

Za dodatne informacije in obvezne predhodne prijave je na voljo dr. Klen Čopič Pucihar na elektronskem naslovu klen.copic@famnit.upr.si.

Vljudno vabljeni.